Mazda 5 (2011-2018) ապահովիչներ

  • Կիսվել Սա
Jose Ford

Այս հոդվածում մենք դիտարկում ենք երրորդ սերնդի Mazda 5-ը, որն արտադրվել է 2010-ից 2018 թվականներին: Այստեղ դուք կգտնեք Mazda 5 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 և 2017 թվականների ապահովիչների տուփի դիագրամները: 3>, տեղեկատվություն ստացեք մեքենայի ներսում ապահովիչների վահանակների գտնվելու վայրի մասին և իմացեք յուրաքանչյուր ապահովիչի նշանակման մասին (ապահովիչների դասավորությունը):

Ապահովիչների դասավորությունը Mazda5 2011-2018

Սիգարի կրակայրիչի (սնուցման վարդակից) ապահովիչներ. Սարքի վահանակի ապահովիչների տուփը:

Ապահովիչների տուփի գտնվելու վայրը

Եթե էլեկտրական համակարգը չի աշխատում, նախ ստուգեք մեքենայի ձախ կողմի ապահովիչները:

Եթե լուսարձակները կամ այլ էլեկտրական բաղադրիչները չեն աշխատում, և Սալոնի ապահովիչները նորմալ են, ստուգեք գլխարկի տակ գտնվող ապահովիչների բլոկը:

Ուղևորների խցիկ

Ապահովիչների տուփը տեղադրված է գործիքի վահանակի ուղևորի կողմի կափարիչի հետևում:

Շարժիչի խցիկ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ապահովիչ՝

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ապահովիչը փոխարինելու համար դիմեք Mazda-ի լիազորված դիլերին

Ապահովիչների տուփի դիագրամներ

2012, 2013

Շարժիչի խցիկ

Ապահովիչների նշանակումը շարժիչի խցիկում (2012, 2013)
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ AMP RATEGING ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԲԱՂԱԴՐԻՉ
1 IG KEY I 50 A Տարբերի պաշտպանության համարսխեմաներ
2 AD FAN 30 A Սառեցման օդափոխիչ
3 GLOW2 HEATER2 30 A Օդորակիչ
4 EGI MAIN 40 A Շարժիչի կառավարման համակարգ
5 INJ FAN2
6 ABSP 40 A ABS, DSC
7 P.SLIDE L
8 TCM 20 A Տրանսաքսի կառավարման համակարգ (որոշ մոդելներ)
9 HEATER1 40 A Օդորակիչ
10 GLOW1 HEATER3 30 A Օդորակիչ
11 BTN 60 A Տարբեր սխեմաների պաշտպանության համար
12 IG KEY2 40 A Վտարբեր շղթաների պաշտպանության համար
13 FAN1 30 A Սառեցման օդափոխիչ
14 P.SLIDE R
15 EHPAS 80 A Ղեկի սնուցման օժանդակ համակարգ
16 Մառախուղ 1 5 A Մառախուղի լույսեր (որոշ մոդելներ)
17 D.LOCK 20 A Դռան էլեկտրական փական
18 P.WIND 20 A Էլեկտրական պատուհան
19 AT PUMP
20 HEAD Hi 20 A Լուսարձակի բարձր լուսարձակ
21 ENG+B 10 A Շարժիչի կառավարումհամակարգ
22 STOP 10 A Արգելակի լույսեր
23 Զ. ԱՎԵԼԻ ՏԱՔ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՊՈՄՊ 20 A Վառելիքի պոմպ
24 ՎՏԱՆԳ 10 A Վտանգի նախազգուշական թարթիչ, շրջադարձային լույսեր
25 ՍԵՆՅԱԿ 15 A Վերին լույսեր
26 TAIL 15 A հետեւի լույսեր, կայանման լույսեր, համարանիշի լույսեր
27 A/C MAG 10 A Օդորակիչ
28 ABS V 20 A ABS, DSC
29 ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՏԱՆԻՔ 20 A Լուսնի տանիք (Որոշ մոդելներ)
30 H/CLEAN
31 HORN 15 A Horn
32
33 ILLUMI 7.5 A Լուսավորություն
34 ENG INJ 25 A Շարժիչի կառավարման համակարգ
35 ENG BAR 15 A Շարժիչի կառավարման համակարգ
36
37 M.DEF 7.5 A Հայելիի սառեցման սարք (որոշ մոդելներ)
38 DEFOG 25 A Հետեւի ապակու սառցակալման սարք
39 HEAD LO L 15 A Լուսարձակի ցածր լուսարձակ (LH)
40 HEAD LO R 15 A Լուսարձակ լուսարձակ (RH)

Ուղևորի խցիկ

Հանձնարարություն որապահովիչներ ուղևորների խցիկում (2012, 2013)
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ AMP Rating ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԲԱՂԱԴՐԻՉ
1 P/W 30 A Էլեկտրական պատուհան
2 M.DEF
3 ՄԵԿՆԱՐԿ 10 A Շարժիչի կառավարման համակարգ
4 ENG3 20 A Շարժիչի կառավարման համակարգ
5 P/W
6 P .ՈՒՏԼԵՏ 15 A Աքսեսուարների վարդակներ (Բեռնախցիկ)
7 SHIFT/L 5 A
8 CIGAR 15 A Աքսեսուարների վարդակներ (վահանակ)
9 ՀԱՅԵԼԻ 7.5 A Էլեկտրական կառավարման հայելի
10 A/C 10 A Օդորակիչ
11 F.WIP 25 A Ապակի ապակու մաքրիչներ և լվացող միջոցներ
12 R.WIP 15 A Հետևի պատուհանի մաքրիչ
13 ENG
14 METER 10 A Գործիքների կլաստեր
15 SAS 10 A Օդային բարձիկ
16 S.WARM 15 A Նստատեղերի տաքացուցիչ (Որոշ մոդելներ)
17 ABS/DSC
18 EHPAS 5 A Էլեկտրական ղեկ
19 ENG2 15 A Շարժիչի կառավարման համակարգ

2014 թ.2015, 2016, 2017

Շարժիչի խցիկ

Ապահովիչների նշանակումը շարժիչի խցիկում (2014, 2015, 2016, 2017)
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ AMP RATEGING ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԲԱՂԱԴՐԻԿ
1 IG KEY1 50 A Տարբեր շղթաների պաշտպանության համար
2 AD FAN 30 A Սառեցման օդափոխիչ
3 GLOW2 HEATER2 FAN1 30 A Օդորակիչ
4 EGI MAIN 40 A Շարժիչի կառավարման համակարգ
5 INJ FAN 2
6 ABS P 40 A ABS, DSC
7 P.SLIDE L
8 TCM EVVT 20 A Փոխանցման տուփի կառավարման համակարգ
9 ՏԱՔԱՑՈՒՄ 1 40 A Օդորակիչ
10 DCDC2
10 GLOW 1 TEATER3 30 A Օդորակիչ
11 BTN 60 A Pro տարբեր սխեմաների միացում
12 IG KEY2 40 A Տարբեր սխեմաների պաշտպանության համար
13 FAN1 30 A Սառեցման օդափոխիչ
13 AT PUMP
14 P.SLIDE R
15 EHPAS 80 A Ղեկավարման հզոր օժանդակություն
16 Մառախուղ 15A Մառախուղի լույսեր (որոշ մոդելներ)
17 D.LOCK 20 A Power դռան կողպեք
18 P.WIND 20 A Էլեկտրական պատուհան
19 AT PUMP
19 TCM
20 HEAD HI 20 A Լուսարձակ լուսարձակ
21 ENG+B 10 A Շարժիչի կառավարման համակարգ
22 STOP 10 A Արգելակի լույսեր
23 F. ԱՎԵԼԻ ՏԱՔ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՊՈՄՊ 20 A Վառելիքի համակարգ
24 ՎՏԱՆԳ 10 A Վտանգի նախազգուշական թարթիչ, շրջադարձային լույսեր
25 ՍԵՆՅԱԿ 15 A Վերին լույսեր
26 TAIL ENG FAN 15 A հետեւի լույսեր, կայանման լույսեր, համարանիշի լույսեր
27 A/C MAG 10 A Օդորակիչ
28 ABS V 20 A ABS, Դինամիկ կայունության կառավարման համակարգ
28 HORN
29 ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՏԱՆԻՔ 20 A Լուսնային տանիք (Որոշ մոդելներ)
29 AUDIO 1
30 H/ ՄԱՔՈՒՐ
30 DCDC3
31 HORN 15 A Horn
31 ABSV
32 ՊՈՉ
33 ILLUMI 7.5 A Գործիքների վահանակի լուսավորություն
34 ENG INJ 25 A Շարժիչի կառավարման համակարգ
35 ENG BAR 15 A Շարժիչի կառավարման համակարգ
36
37 M.DEF 7.5 A Հայելիի սառեցման սարք
38 DEFOG 25 A Հետևի ապակու սառեցման սարք
39 HEAD LO L 15 A Լուսարձակի ցածր լույս (LH)
40 HEAD LO R 15 A Լուսարձակ ցածր լուսարձակ (RH)

Ուղևորների խցիկ

Ապահովիչների նշանակումը ուղևորների խցիկում (2014, 2015, 2016, 2017)
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ AMP RATEGING ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԲԱՂԱԴՐԻՉ
1 P/W 30 A Էլեկտրական պատուհան
2 M.DEF
3 ՄԵԿՆԱՐԿ 10 A Շարժիչի կառավարման համակարգ
4 ENG3 20 A Շարժիչի կառավարում համակարգ
5 P/W
6 P.OUTLET 15 A Աքսեսուարների վարդակներ (Բեռնախցիկ)
7 SHIFT/ L 5 A Տրանսաքսի կառավարման համակարգ
8 CIGAR 15 A Աքսեսուարների վարդակներ(Վահանակ)
9 ՀԱՅԵԼԻ 7.5 A Էլեկտրական կառավարման հայելի
10 A/C 10 A Օդորակիչ
11 F.WIP 25 A Առա 26> Հետևի ապակու մաքրիչ
13 ENG
14 METER 10 A Գործիքների կլաստեր
15 SAS 10 A Օդային բարձիկ
16 S.ՋԵՐՄ 15 A Նստատեղերի տաքացուցիչ (որոշ մոդելներ)
17 ABS/DSC
18 EHPAS 5 A Ղեկավարման կառավարում
19 ENG2 15 A Շարժիչի կառավարման համակարգ

Ես Խոսե Ֆորդն եմ, և ես օգնում եմ մարդկանց գտնել ապահովիչների տուփեր իրենց մեքենաներում: Ես գիտեմ, թե որտեղ են նրանք, ինչ տեսք ունեն և ինչպես հասնել նրանց: Ես պրոֆեսիոնալ եմ այս առաջադրանքում և հպարտ եմ իմ աշխատանքով: Երբ ինչ-որ մեկն իր մեքենայի հետ խնդիրներ ունի, հաճախ դա պայմանավորված է նրանով, որ ինչ-որ բան ճիշտ չի աշխատում ապահովիչների տուփի հետ: Ահա թե որտեղ եմ ես մտնում. ես օգնում եմ մարդկանց լուծել խնդիրը և գտնել լուծում: Ես դա անում եմ տարիներ շարունակ, և ես շատ լավ եմ դրանում: