Ασφάλειες Honda Ridgeline (2017-2019..)

  • Μοιραστείτε Αυτό
Jose Ford

Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε τη δεύτερη γενιά του Honda Ridgeline, που είναι διαθέσιμη από το 2017 έως σήμερα. Εδώ θα βρείτε τα διαγράμματα των ασφαλειοθηκών του Honda Ridgeline 2017, 2018 και 2019 , λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη θέση των πινάκων ασφαλειών στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και μάθετε για την ανάθεση κάθε ασφάλειας (διάταξη ασφαλειών).

Διάταξη ασφαλειών Honda Ridgeline 2017-2019...

Ασφάλειες αναπτήρα πούρων (πρίζα) στο Honda Ridgeline είναι η ασφάλεια #5 (Front ACC SOCKET) στην ασφαλειοθήκη του πίνακα οργάνων και η ασφάλεια #8 (CTR ACC SOCKET) στην ασφαλειοθήκη του χώρου του κινητήρα B.

Θέση του κιβωτίου ασφαλειών

Οι ασφάλειες του οχήματος περιέχονται σε τρεις ασφαλειοθήκες.

Χώρος επιβατών

Βρίσκεται κάτω από το ταμπλό.

Οι θέσεις των ασφαλειών φαίνονται στην ετικέτα στην πλαϊνή πλευρά.

Χώρος κινητήρα

Κιβώτιο ασφαλειών A: Βρίσκεται κοντά στο σπίτι του αποσβεστήρα στην πλευρά του συνοδηγού.

Κιβώτιο ασφαλειών B: Βρίσκεται κοντά στο δοχείο υγρού φρένων.

Οι θέσεις των ασφαλειών φαίνονται στα καλύμματα των ασφαλειοθηκών.

Διαγράμματα ασφαλειών

2017, 2018, 2019

Χώρος επιβατών

Ανάθεση των ασφαλειών στο χώρο επιβατών (2017, 2018, 2019)
Προστατευμένο κύκλωμα Amps
1 DR P/W 20 A
2 ΚΛΕΙΔΑΡΙΆ ΠΌΡΤΑΣ 20 A
3 SMART 7.5 A
4 AS P/W 20 A
5 FR ACC SOCKET 20 A
6 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 20 A
7 ACG 15 A
8 ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΉΡΑΣ 7.5 A
9 ABS/VSA 7.5 A
10 SRS 10 A
11 ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ P/W 20 A
12 ΠΙΣΩ P/W (20 A)
13 ΠΙΣΩ ΔΕΞΙΑ P/W 20 A
14 S/R ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 20 A
15 DR P/ΘΈΣΗ (REC) (20 A)
16 CARGO LT 7.5 A
17 ΘΕΡΜΑΝΤΉΡΑΣ ΚΑΘΙΣΜΆΤΩΝ FR (20 A)
18 INTR LT 7.5 A
19 ΞΕΚΛΕΊΔΩΜΑ ΠΊΣΩ ΠΌΡΤΑΣ DR 10 A
20 ΩΣ ΞΕΚΛΕΊΔΩΜΑ ΤΗΣ ΠΛΑΪΝΉΣ ΠΌΡΤΑΣ 10 A
21 DRL 7.5 A
22 ΚΛΕΙΔΑΡΙΆ ΜΕ ΚΛΕΙΔΊ 7.5 A
23 A/C 7.5 A
24 IG1a ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 7.5 A
25 ΦΏΤΑ ΠΊΝΑΚΑ INST 7.5 A
26 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΦΑΛΩΝ (7.5 A)
27 ΦΏΤΑ ΣΤΆΘΜΕΥΣΗΣ 7.5 A
28 ΕΠΙΛΟΓΗ 10 A
29 ΜΕΤΡΟ 7.5 A
30 - -
31 MISS SOL 7.5 A
32 SRS 7.5 A
33 ΩΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΆ ΠΛΕΥΡΙΚΉΣ ΠΌΡΤΑΣ 10 A
34 ΚΛΕΙΔΑΡΙΆ ΠΌΡΤΑΣ DR 10 A
35 ΞΕΚΛΕΊΔΩΜΑ ΠΌΡΤΑΣ DR 10 A
36 DR P/ΚΆΘΙΣΜΑ (ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ) (20 A)
37 ΔΕΞΙΆ H/L HI 10 A
38 ΑΡΙΣΤΕΡΆ H/L HI 10 A
39 IG1 b ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 7.5 A
40 ACC 7.5 A
41 ΚΛΕΙΔΑΡΙΆ ΠΊΣΩ ΠΌΡΤΑΣ DR 10 A
42 - -
Χώρος κινητήρα, κουτί ασφαλειών A

Ανάθεση των ασφαλειών στο χώρο του κινητήρα, ασφαλειοθήκη A (2017, 2018, 2019)
Προστατευμένο κύκλωμα Amps
1 Δεν χρησιμοποιείται (Μοντέλα χωρίς πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος)

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ AC (Μοντέλα με πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος) (70 A)

70 A 1 RR BLOWER (Μοντέλα χωρίς πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος)

Δεν χρησιμοποιείται (Μοντέλα με πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος) 30 A

(30 A) 1 VSA MTR 40 A 1 VSA FSR 20 A 1 ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΝ (Μοντέλα χωρίς πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος)

Δεν χρησιμοποιείται (Μοντέλα με πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος) 30 A

(30 A) 1 ΚΎΡΙΑ ΑΣΦΆΛΕΙΑ 150 A 2 SUB FAN 30 A 2 WIP MTR 30 A 2 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΡΑ 20 A 2 - (20 A) 2 - (30 A) 2 FR BLOWER 40 A 2 AUDIO AMP (30 A) 2 RR DEF (Μοντέλα χωρίς πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος)

Δεν χρησιμοποιείται (Μοντέλα με πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος) 30 A

(30 A) 2 - (40 A) 2 Δεν χρησιμοποιείται (Μοντέλα χωρίς πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος)

RR DEF (Μοντέλα με πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος) (30 A)

30 A 2 - (20 A) 3 Δεν χρησιμοποιείται (Μοντέλα χωρίς πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος)

RR BLOWER (Μοντέλα με πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος) -

30 A 3 Δεν χρησιμοποιείται (Μοντέλα χωρίς πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος)

Δεν χρησιμοποιείται (Μοντέλα με πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος) -

30 A 3 Δεν χρησιμοποιείται (Μοντέλα χωρίς πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος)

Δεν χρησιμοποιείται (Μοντέλα με πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος) -

30 A 3 Δεν χρησιμοποιείται (Μοντέλα χωρίς πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος)

ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΝ (Μοντέλα με πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος) -

30 A 4 SMALL (Μοντέλα χωρίς πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος)

STOP (Μοντέλα με πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος) 10 A

10 A 5 - - 6 SMALL (Μοντέλα χωρίς πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος)

STOP (Μοντέλα με πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος) 10 A

10 A 7 - - 8 L H/L LO (Μοντέλα χωρίς πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος)

IGPS (Μοντέλα με πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος) 10 A

7.5 A 9 - - 10 R H/L LO (Μοντέλα χωρίς πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος)

L H/L LO (Μοντέλα με πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος) 10 A

10 A 11 IGPS (Μοντέλα χωρίς πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος)

R H/L LO (Μοντέλα με πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος) 7.5 A

10 A 12 INJECTOR (Μοντέλα χωρίς πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος)

IG COIL (Μοντέλα με πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος) 20 A

15 A 13 H/L LO (Μοντέλα χωρίς πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος)

MAIN DBW (Μοντέλα με πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος) 20 A

15 A 14 USB (15 A) 15 FR FOG (Μοντέλα χωρίς πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος)

BACK UP (15 A)

10 A 16 ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Μοντέλα χωρίς πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος)

MAIN RLY 15 A

15 A 17 ΩΣ P/ΘΈΣΗ (REC) (20 A) 18 ΩΣ P/ΘΈΣΗ (SLI) (20 A) 19 ACM 20 A 20 MG CLUTCH 7.5 A 21 MAIN RLY (Μοντέλα χωρίς πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Μοντέλα με πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος) 15 A

15 A 22 FI SUB 15 A 23 IG COIL (Μοντέλα χωρίς πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος)

INJECTOR (Μοντέλα με πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος) 15 A

20 A 24 DBW (Μοντέλα χωρίς πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος)

H/L LO MAIN (Μοντέλα με πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος) 15 A

20 A 25 ΜΙΚΡΌ/ΣΤΑΜΆΤΑ ΚΎΡΙΟ 20 A 26 BACK UP (Μοντέλα χωρίς πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος)

FR FOG (Μοντέλα με πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος) 10 A

15 A 27 H/ΤΡΟΧΌΣ ΤΙΜΟΝΙΟΎ (10 A) 28 HORN 10 A 29 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 20 A

Χώρος κινητήρα, κουτί ασφαλειών B

Ανάθεση των ασφαλειών στο χώρο του κινητήρα, ασφαλειοθήκη B (2017, 2018, 2019)
Προστατευμένο κύκλωμα Amps
1 ST CUT1 40 A
1 4WD (20 A)
1 IG MAIN 30 A
1 IG MAIN2 30 A
1 - -
1 F/B MAIN2 60 A
1 F/B MAIN 60 A
1 EPS 60 A
2 - -
3 TRL E-BRAKE (20 A)
4 BMS 7.5 A
5 H/L HI MAIN 20 A
6 +B TRL ΚΙΝΔΥΝΟΣ (7.5 A)
7 +B TRL BACKUP (7.5 A)
8 CTR ACC SOCKET 20 A
9 TRAILER SMALL (20 A)
10 ACC/IG2_MAIN 10 A
11 TRLCHARGE (20 A)
12 - -
13 - -
14 - -
15 FR DE-ICER (15 A)
16 RR _HTD SEAT (20 A)
17 STRLD 7.5 A
Επόμενη ανάρτηση Ασφάλειες Mazda Millenia (2000-2002)

Είμαι ο Χοσέ Φορντ και βοηθώ τους ανθρώπους να βρουν ασφαλειοθήκες στα αυτοκίνητά τους. Ξέρω πού βρίσκονται, πώς μοιάζουν και πώς να τους φτάσω. Είμαι επαγγελματίας σε αυτό το έργο και νιώθω περήφανος για τη δουλειά μου. Όταν κάποιος αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αυτοκίνητό του, είναι συχνά επειδή κάτι δεν λειτουργεί σωστά με το κιβώτιο ασφαλειών. Εκεί μπαίνω - βοηθώ τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και να βρουν μια λύση. Το κάνω εδώ και χρόνια και είμαι πολύ καλός σε αυτό.