فیوز و رله تویوتا FJ Cruiser (2006-2017).

  • این را به اشتراک بگذارید
Jose Ford

SUV سایز متوسط ​​تویوتا FJ کروزر از سال 2006 تا 2017 تولید شد. در این مقاله، نمودار جعبه فیوز تویوتا FJ کروزر 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، 2 ​​را مشاهده خواهید کرد. 2012، 2013، 2014 و 2015 ، اطلاعاتی در مورد محل قرارگیری پنل های فیوز در داخل خودرو بدست آورید و در مورد تخصیص هر فیوز (طراحی فیوز) و رله مطلع شوید.

Fuse Layout Toyota FJ Cruiser 2006-2017

جعبه فیوز محفظه سرنشین

محل جعبه فیوز

جعبه فیوز بر روی سمت چپ پانل ابزار، پشت درب سمت چپ فرمان № آمپر نام مدار(های) محافظت شده 28 10 IGN سیستم تزریق سوخت چند پورتی/سیستم تزریق سوخت متوالی چند پورت، سیستم ترمز ضد قفل، سیستم کنترل پایداری خودرو، سیستم کنترل کشش، سیستم کنترل کشش فعال، "AUTO" سیستم LSD"، سیستم ایربگ SRS، سیستم طبقه بندی سرنشینان جلو 29 7.5 GAUGE متر و گیج 30 30 FR WIP-WSH برف پاک کن و شوینده شیشه جلو 31 20 4WD/DIFF سیستم چهار چرخ محرک، سیستم قفل دیفرانسیل عقب 32 15 پریز PWR پاورخروجی 33 15 RR WSH برف پاک کن و واشر پشت پنجره، سیستم ارتباط چندگانه 34 10 ECU-IG سیستم ترمز ضد قفل، سیستم کنترل پایداری خودرو، سیستم کنترل کشش، سیستم کنترل کشش فعال، " سیستم AUTO LSD"، سیستم تزریق سوخت چند درگاهی / سیستم تزریق سوخت متوالی چند درگاهی، سیستم کروز کنترل، سیستم قفل درب عقب، سیستم قفل شیفت، سیستم ارتباط چندگانه 35 15 IG1 چراغ های راهنما، سیستم تهویه مطبوع، سیستم شارژ، کلید لغو استارت کلاچ، سیستم ترمز ضد قفل، سیستم کنترل کشش، سیستم کنترل کشش فعال، سیستم کنترل پایداری خودرو ، سیستم "AUTO LSD"، چراغ های پشتیبان، دستیار پارک بصری، سیستم قفل دیفرانسیل عقب، پریز برق، کنتور لوازم جانبی، متر و گیج 36 7.5 STA سیستم استارت، کلید لغو استارت کلاچ، پریز برق 37 10 <2 0>TAIL چراغ عقب، چراغ پلاک، چراغ پارکینگ، کنترل چراغ پانل ابزار، روشنایی 38 7.5 ACC سیستم قفل تعویض دنده، آینه های دید عقب، سیستم صوتی، پریز برق، ساعت، کنتور لوازم جانبی، سیستم ارتباط چندگانه 44 30 POWER قدرتویندوز رله R21 HORN رله R22 TAIL رله R23 رله POWER R24 DC SKT رله

جعبه فیوز در محفظه موتور

محل جعبه فیوز

جعبه فیوزها در محفظه موتور قرار دارند ( سمت چپ).

جعبه فیوز №1

تخصیص فیوزها در جعبه فیوز محفظه موتور №1
آمپر نام مدار(های) محافظت شده
1 10 یدکی فیوز یدکی
2 15 یدکی فیوز یدکی
3 15 TOWING TAIL چراغ تریلر
4 15 OFFROAD لامپ آفرود
5 10 STOP چراغ های استاپ، چراغ توقف بالا نصب شده، سیستم ترمز ضد قفل، تراک سیستم کنترل کشش فعال، سیستم کنترل کشش فعال، سیستم کنترل پایداری خودرو، سیستم "AUTO LSD"، سیستم تزریق سوخت چند درگاهی / سیستم تزریق سوخت متوالی چند پورت، سیستم قفل تعویض دنده
6 15 AUX LP لامپ رانندگی
7 7.5 OBD سیستم تشخیص داخل هواپیما
8 10 HEAD (LO RH) دست راستچراغ جلو (کم نور) (خودروهایی با چراغ روشنایی روز)، چراغ جلوی سمت راست (خودروهای بدون چراغ روشنایی روز)
9 10 HEAD (LO LH) چراغ جلوی سمت چپ (نور کم) (خودروهایی با چراغ روشنایی در روز)، چراغ جلوی سمت چپ (وسایل نقلیه بدون چراغ روشنایی در روز)
10 10 HEAD (HI RH) چراغ جلوی سمت راست (نور بالا)
11 10 HEAD (HI LH) چراغ جلوی سمت چپ (نور بالا)
12 10 EFI NO.2 سیستم تزریق سوخت چند درگاهی/سیستم تزریق سوخت چند پورت متوالی
13 7.5 DRL سیستم چراغ روشنایی روزانه
14 30 DEFOG مه شکن پشت پنجره
15 7.5 DEFOG NO.2 سیستم پاشش سوخت چند درگاهی/سیستم تزریق سوخت چند پورت متوالی
16 10 DOME چراغ داخلی، چراغ محفظه چمدان، ساعت، لوازم جانبی متر، متر r و سنج
17 20 RADIO NO.1 سیستم صوتی
18 10 ECU-B سیستم تهویه مطبوع، سیستم ارتباط چندگانه، سیستم ایربگ SRS، سیستم طبقه بندی سرنشینان جلو
19 7.5 ALT-S شارژسیستم
20 10 HORN Horn
21 15 A/F HEATER سیستم تزریق سوخت چند درگاهی/سیستم تزریق سوخت چند درگاه متوالی
22 15 TRN-HAZ چراغ های راهنما، فلاشرهای اضطراری
23 10 ETCS سیستم تزریق سوخت چند درگاهی/سیستم تزریق سوخت چند درگاهی متوالی، سیستم کنترل الکترونیکی دریچه گاز
24 20 EFI فیوز "EFI NO. 2"، سیستم تزریق سوخت چند درگاهی/سیستم تزریق سوخت چند درگاهی متوالی
25 20 DR/LCK سیستم قفل درب، سیستم ارتباط چندگانه
26 15 TOWING مبدل بکسل
27 20 RADIO NO.2 سیستم صوتی
39 50 AM1 "ACC"، "ECU-IG"، "IG1"، "PR WSH"، "FR WIP-WSH"، "4WD/DIFF" و فیوزهای "STA"
40 50 J/B "TAIL"، "PWR OUTLET"، " قدرت"
41 40 ABS MTR سیستم ترمز ضد قفل، سیستم کنترل پایداری خودرو، سیستم کنترل کشش، فعال سیستم کنترل کشش، سیستم "AUTO LSD"
42 30 AM2 فیوزهای "IGN" و "GAUGE" , سیستم تزریق سوخت چند درگاهی / سیستم تزریق سوخت متوالی چند درگاهی, سیستم راه اندازی
43 30 ABSSOL سیستم ترمز ضد قفل، سیستم کنترل پایداری خودرو، سیستم کنترل کشش، سیستم کنترل کشش فعال، سیستم "AUTO LSD"
46 120 ALT 120 "AM1"، "AC 115V"، "DEFOG"، "DEFOG NO.2"، "STOP"، "OBD"، "J/B"، فیوزهای "TOWING TAIL"، "AUX LP" و "OFFROAD LP"
47 60 HEATER تهویه مطبوع سیستم
رله
1 STA رله
2 MG CLT رله
3 AUX LP Relay
4 رله HEATER
5 TOWING TAIL Relay
6 رله گرمکن A/F
7 رله EFI
8 رله DOME
9 C/OPN رله
10 <21 رادیو شماره 1
11 HEAD (LO LH)
12 HEAD (HI LH)
13 رله STOP LP CTRL
14 رله HEAD
15 رله OFFROAD LP
16 رله DEFOG
17 FUEL PUMPرله

جعبه فیوز №2

آمپر نام مدار(های) محافظت شده
45 80 AC 115V پریز برق
رله
18 رله AC115V

جعبه فیوز №3

18> 21>
رله

من خوزه فورد هستم و به مردم کمک می کنم جعبه فیوز را در ماشین هایشان پیدا کنند. می دانم کجا هستند، چه شکلی هستند و چگونه به آنها برسم. من در این کار حرفه ای هستم و به کارم افتخار می کنم. وقتی شخصی با ماشینش مشکل دارد، اغلب به این دلیل است که چیزی با جعبه فیوز درست کار نمی کند. اینجاست که وارد می شوم - به مردم کمک می کنم مشکل را حل کنند و راه حلی بیابند. من سال هاست که این کار را انجام می دهم و در این کار بسیار خوب هستم.