فیوز مزدا MX-5 میاتا (NC؛ 2006-2015).

  • این را به اشتراک بگذارید
Jose Ford

در این مقاله، نسل سوم مزدا MX-5 میاتا (NC) تولید شده از سال 2006 تا 2015 را در نظر می گیریم. در اینجا نمودار جعبه فیوز مزدا MX-5 میاتا 2006، 2007 را مشاهده خواهید کرد. , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 و 2015 اطلاعاتی در مورد محل فیوزهای داخل خودرو بدست آورید و در مورد تخصیص هر فیوز (طرح فیوز) اطلاعات کسب کنید.

Fuse Layout Mazda MX-5 Miata 2006-2015

فیوز فندک (پریز برق): #2 "AUX PWR" در جعبه فیوز محفظه سرنشین.

محل جعبه فیوز

اگر سیستم الکتریکی کار نمی کند، ابتدا فیوزهای سمت چپ خودرو را بررسی کنید.

اگر چراغ های جلو یا سایر اجزای الکتریکی کار نمی کنند کار کنید و فیوزهای داخل کابین سالم هستند، بلوک فیوز زیر کاپوت را بررسی کنید.

محفظه سرنشین

جعبه فیوز پشت درب سمت چپ خودرو قرار دارد .

جعبه فیوز در محفظه موتور

نمودار جعبه فیوز

2006

مقایسه موتور rtment

تخصیص فیوزها در محفظه موتور (2006)
توضیح رده بندی آمپر جزء محافظت شده
1 فن 30 A فن خنک کننده
2 فن 7.5 A فن خنک کننده
3 DEFOG 20 A یخ زدای شیشه عقب
4 H/CLEAN 20A Illumination
6 A/C 7.5 A تهویه مطبوع (بعضی مدلها)
7 موتور 7.5 A سیستم کنترل موتور، برای حفاظت از مدارهای مختلف
8
9 M.DEF
10 AUDIO 20 A سیستم صوتی ( برخی از مدل ها)
11 D.LOCK 20 A قفل برقی درب
12 SILEN
13
14
15
16
A — 5 ROOM 15 A چراغ های سقفی. چراغ محفظه بار. برای حفاظت از مدارهای مختلف 6 IG KEY2 15 A برای حفاظت از مدارهای مختلف 7 هیتر 40 A کولر (بعضی مدلها) 8 ABS 30 A ABS 9 FOG 15 A چراغ مه شکن جلو (برخی مدل ها) 10 R.FOG 7.5 A — 11 — — — 12 >— — — 13 MAG 7.5 A کولر گازی (بعضی مدل ها) 14 ST 20 A استارت 15 TAIL 15 A چراغ عقب، چراغ پارکینگ، چراغ پلاک، روشنایی 16 ABS 40 A ABS 17 BTN 30 A برای حفاظت از مدارهای مختلف 18 MAIN 120 A برای حفاظت از تمامی مدارها 19 EGI INJ 10 A انژکتور 20 EGI COMP1 10 A سیستم کنترل موتور 21 EGI COMP2 10 A سیستم کنترل موتور 22 هد پایین L 15 A پرتو پایین چراغ جلو (LH) 23 HEAD LOW R 15 A چراغ جلو کم استپرتو (RH) 24 HEAD 15 A نور بالا چراغ جلو 25 P.WIND 20 A پاور ویندوز 26 موتور 15 A سیستم کنترل موتور 27 WIPER 20 A برف پاک کن و شوینده شیشه جلو 28 DRL 15 A DRL (بعضی مدلها)، تراز کردن چراغ جلو (برخی مدلها) 29 HORN 15 A Horn 30 STOP 10 A چراغ ترمز 31 ETV 10 A شیر گاز الکتریکی 32 پمپ سوخت 15 A پمپ سوخت 33 خطر 10 A علامت راهنما، فلاشرهای هشدار خطر 34 P.WIND2 20 A — 35 IG KEY1 40 A برای حفاظت از مدارهای مختلف

محفظه سرنشین

تخصیص فیوزها در محفظه مسافر (2006) <1 8> № توضیح رتبه آمپر جزء محافظت شده 23>19> 1 ACC 7.5 A سیستم صوتی. آینه کنترل قدرت 2 AUX PWR 15 A سوکت لوازم جانبی 3 METER 15 A دسته ابزار 4 صندلی گرم 20 A گرمکن صندلی (بعضیمدل ها) 5 ILLUMI 7.5 A Illumination 6 A/C 7.5 A کولر (بعضی مدلها) 7 موتور 7.5 A سیستم کنترل موتور، برای حفاظت از مدارهای مختلف 8 — — — 9 M.DEF — — 10 AUDIO 20 A سیستم صوتی (بعضی مدلها) 11 D.LOCK 20 A قفل برقی درب. صندوق بازکن 12 SILEN — — 13 — — — 14 — — — 15 — — — 16 — — —

2007، 2008، 2009

محفظه موتور

تخصیص فیوزها در محفظه موتور (2007، 2008، 2009)
توضیح رتبه AMP جزء محافظت شده
1 فن 30 A فن خنک کننده
2 فن 7.5 A فن خنک کننده
3 DEFOG 20 A یخ زدایی شیشه عقب
4 H/CLEAN
5 ROOM 15 A چراغ های سقفی. چراغ محفظه بار. برای حفاظت از مدارهای مختلف
6 IG KEY2 15 A برای حفاظتمدارهای مختلف
7 هیتر 40 A کولر (بعضی مدلها)
8 ABS 30 A ABS
9 FOG 15 A چراغ مه شکن جلو (برخی مدل ها)
10 R.FOG
11 RHT L 30 A تاپ سخت جمع شونده برقی (LH) (بعضی مدلها)
12 RHT R 30 A تاپ سخت جمع شونده برقی (RH) (بعضی مدلها)
13 MAG 7.5 A کولر (بعضی مدلها)
14 ST 20 A Starter
15 TAIL 20 A چراغ عقب، چراغ پارکینگ، چراغ پلاک، نورپردازی
16 ABS 40 A ABS
17 BTN 30 A برای حفاظت از مدارهای مختلف
18 MAIN 120 A برای حفاظت از تمامی مدارها
19 EGI INJ 10 A انژکتور
20 EGI COMP1 10 A سیستم کنترل موتور
21 EGI COMP2 10 A سیستم کنترل موتور
22 HEAD LOW L 15 A نور پایین چراغ جلو (LH)
23 HEAD LOW R 15 A نور پایین چراغ جلو (RH)
24 HEAD 15 A هدلایت بالاپرتوها
25 P.WIND 20 A پاور پنجره
26 موتور 15 A سیستم کنترل موتور
27 WIPER 20 A برف پاک کن و شوینده شیشه جلو
28 DRL 15 A DRL ( برخی از مدل ها)
29 HORN 15 A Horn
30 STOP 10 A چراغ ترمز
31 ETV 10 A دریچه گاز الکتریکی
32 FUEL PUMP 15 A پمپ سوخت
33 HAZARD 10 A علامت های راهنما، فلاشرهای هشدار خطر
34 P.WIND2 20 A پاور ویندوز (برخی مدل ها)
35 IG KEY1 40 A برای حفاظت از مدارهای مختلف

محفظه مسافر

تخصیص فیوزها در محفظه مسافر (2007، 2008، 2009)
توضیح امتیاز آمپر کامپوی حفاظت شده NENT
1 ACC 7.5 A سیستم صوتی. آینه کنترل قدرت
2 AUX PWR 15 A سوکت لوازم جانبی
3 METER 15 A دسته ابزار
4 صندلی گرم 20 A گرمکن صندلی (بعضی مدلها)
5 ILLUMI 7.5A Illumination
6 A/C 7.5 A تهویه مطبوع (بعضی مدلها)
7 موتور 7.5 A سیستم کنترل موتور، برای حفاظت از مدارهای مختلف
8
9 M.DEF
10 AUDIO 20 A سیستم صوتی ( برخی از مدل ها)
11 D.LOCK 20 A قفل برقی درب. صندوق بازکن
12 SILEN
13
14
15
16

2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015

محفظه موتور

تخصیص فیوزها در محفظه موتور (2010-2015)
توضیح رتبه آمپر جزء محافظت شده
1 فن 30 A فن خنک کننده
2 فن 7.5 A فن خنک
3 DEFOG 20 A یخ زدایی شیشه عقب
4 H/CLEAN
5 ROOM 15 A چراغ های سقفی. چراغ محفظه بار. برای حفاظت از مدارهای مختلف
6 IG KEY2 15 A برای حفاظت از انواع مختلفمدارها
7 هیتر 40 A کولر (بعضی مدلها)
8 ABS 30 A ABS
9 FOG 15 A چراغ مه شکن جلو (برخی مدل ها)
10 R.FOG
11 RHT L 30 A تاپ سخت جمع شونده برقی (LH) (بعضی مدلها)
12 RHT R 30 A تاپ سخت جمع شونده برقی (RH) (بعضی مدلها)
13 MAG 7.5 A کولر (بعضی مدلها)
14 ST 20 A Starter
15 TAIL 20 A چراغ عقب، چراغ پارکینگ، چراغ پلاک، نورپردازی
16 ABS 40 A ABS
17 BTN 30 A برای حفاظت از مدارهای مختلف
18 MAIN 120 A برای حفاظت از تمامی مدارها
19 EGI INJ 10 A انژکتور
20<2 5> EGI COMP1 10 A سیستم کنترل موتور
21 EGI COMP2 10 A سیستم کنترل موتور
22 HEAD LOW L 15 A هدلایت کم پرتو (LH)
23 HEAD LOW R 15 A نور پایین چراغ جلو (RH)
24 HEAD 15 A بالا چراغ جلوپرتوها
25 P.WIND 20 A پاور پنجره
26 موتور 15 A سیستم کنترل موتور
27 WIPER 20 A برف پاک کن و شوینده شیشه جلو
28 DRL 15 A DRL ( برخی از مدل ها)
29 HORN 15 A Horn
30 STOP 10 A چراغ ترمز
31 ETV 10 A دریچه گاز الکتریکی
32 FUEL PUMP 15 A پمپ سوخت
33 HAZARD 10 A علامت های راهنما، فلاشرهای هشدار خطر
34 P.WIND2 20 A پاور ویندوز (برخی مدل ها)
35 IG KEY1 40 A برای حفاظت از مدارهای مختلف

محفظه مسافر

تخصیص فیوزها در محفظه سرنشین (2010-2015)
توضیح رتبه آمپر جزء محافظت شده
1 ACC 7.5 A سیستم صوتی. آینه کنترل قدرت
2 AUX PWR 15 A سوکت لوازم جانبی
3 METER 15 A دسته ابزار
4 صندلی گرم 20 A گرمکن صندلی (بعضی مدلها)
5 ILLUMI 7.5

من خوزه فورد هستم و به مردم کمک می کنم جعبه فیوز را در ماشین هایشان پیدا کنند. می دانم کجا هستند، چه شکلی هستند و چگونه به آنها برسم. من در این کار حرفه ای هستم و به کارم افتخار می کنم. وقتی شخصی با ماشینش مشکل دارد، اغلب به این دلیل است که چیزی با جعبه فیوز درست کار نمی کند. اینجاست که وارد می شوم - به مردم کمک می کنم مشکل را حل کنند و راه حلی بیابند. من سال هاست که این کار را انجام می دهم و در این کار بسیار خوب هستم.