فیوز مزدا 6 (GH1؛ 2009-2012).

  • این را به اشتراک بگذارید
Jose Ford

در این مقاله، نسل دوم مزدا 6 (GH1) را که از سال 2007 تا 2012 تولید شده است، در نظر می گیریم. در اینجا نمودار جعبه فیوز مزدا 6 2009، 2010، 2011 و 2012 را مشاهده خواهید کرد ، اطلاعاتی در مورد محل پانل های فیوز در داخل خودرو به دست آورید و در مورد تخصیص هر فیوز (طرح فیوز) اطلاعات کسب کنید.

Fuse Layout Mazda6 2009-2012

<. 8>

فیوزهای فندک (پریز برق) در مزدا 6 فیوز شماره 11 "P.OUTLET/CIGAR" در جعبه فیوز محفظه سرنشین و فیوز شماره 8 "P" هستند. .OUTLET (R)" در جعبه فیوز محفظه موتور.

محل جعبه فیوز

اگر سیستم الکتریکی کار نمی کند، ابتدا فیوزهای پنل سمت راننده را بررسی کنید.

اگر چراغ های جلو یا سایر قطعات الکتریکی کار نمی کنند و فیوزهای داخل کابین عادی هستند، بلوک فیوز زیر کاپوت را بررسی کنید.

محفظه سرنشین

جعبه فیوز در سمت چپ قرار دارد سمت خودرو.

محفظه موتور

نمودارهای جعبه فیوز

2009، 2010

محفظه موتور

تخصیص فیوزها در محفظه موتور (2009، 2010) 23>19> <2 4>STOP
توضیحات رتبه AMP جزء محافظت شده
1 M.DEF 10 A یخ زدایی آینه (برخی مدل ها)
2 ST SIG 5 A Starter Sig
3 ABS SOL 30 A ABS، DSC(بعضیمدل ها)
4 P.WIND (P) 25 A پنجره برق
5 P.SEAT (P) 30 A صندلی برقی (بعضی مدلها)
6 SUN Roof 15 A Moonroof(بعضی مدلها)
7 TAIL 15 A BCM، چراغ عقب
8 P.OUTLET (R) 15 A سوکت های لوازم جانبی
9 AUDIO 30 A سیستم صوتی (مدل مجهز به سیستم صوتی Bose )
10 موتور ABS 60 A ABS، DSC(بعضی مدلها)
11 P.WIND (D) 40 A پنجره برق
12 DEFOG 40 A یخ زدای شیشه عقب
13 گرمای صندلی 20 A گرمای صندلی
14 A/C 10 A تهویه مطبوع
15 FOG 15 A چراغ مه شکن (برخی مدل ها)
16 BOWER 2 15 A موتور دمنده
17 FAN 60 A خنک کننده f an
18 P.SEAT(D) 30 A صندلی برقی (بعضی مدلها)
19 BTN 30 A برای حفاظت از مدارهای مختلف
20 IG KEY2 40 A سیستم راه اندازی
21 BLOWER 40 A موتور دمنده
22 FUEL PUMP 25 A سوختپمپ
23 ENGINE2 15 A سیستم کنترل موتور
24 EGI INJ 15 A انژکتور
25 PCM 10 A سیستم کنترل موتور
26 موتور 10 A (موتور 2.5 لیتری) سیستم کنترل موتور
26 ENGINE 20 A (موتور 3.7 لیتری) سیستم کنترل موتور
27 IG 20 A برای حفاظت از مدارهای مختلف
28 TCM 20 A TCM(برخی مدلها)
29 ESCL 10 A قفل فرمان الکترونیکی
30 IG KEY1 40 A برای محافظت از مدارهای مختلف
31 MAIN 125 A برای حفاظت از همه مدارها
32 DRL 20 A DRL(بعضی مدلها)
33 خطر 10 A فلاشرهای هشدار دهنده خطر
34 ENG+B 10 A PCM
35 10 A چراغ های ترمز
36 HORN 15 A Horn
37 HEAD HI RH 15 A هدلایت-پرتو بالا (راست)
38 HEAD LO RH 10 A هدلایت-پرتو پایین (راست)
39 HEAD HI LH 15 A نور بالا-نور جلو (سمت چپ)
40 HEAD LO LH 10A نور چراغ جلو (چپ)

محفظه سرنشین

تخصیص فیوزها در محفظه مسافر (2009، 2010)
توضیح رتبه آمپر جزء محافظت شده
1 P.WIND 30 A پنجره پاور
2 METER IG 15 A برای حفاظت از مدارهای مختلف
3 ILLUMI 7.5 A BCM، Illumination
4 MIRROR 5 A آینه کنترل برقی
5 SAS 5 A ایربگ، ABS
6
7 INT، LOCK/SHIFT 5 A AT shift (برخی مدل ها)
8
9 HEGO 5 A آینه کنترل برقی
10 A/C 10 A تهویه مطبوع
11 P.OUTLET/CIGAR 15 A فندک (برخی مدلها)
12 D.LO OK 25 A BCM، موتور قفل درب
13 ENGINE IG 15 A سیستم کنترل موتور
14 WIPER 25 A برف پاک کن و شوینده شیشه جلو
15 ROOM 15 A داخلیچراغ ها
16 یدکی
17 SPARE
18 SPARE

2011، 2012

محفظه موتور

تخصیص فیوزها در محفظه موتور ( 2011، 2012) 23>19> <1 9>
توضیح رتبه آمپر جزء محافظت شده
1 M.DEF 10 A یخ زدایی آینه (برخی مدل ها)
2 ST SIG 5 A Starter sig
3 ABS SOL 30 A DSC
4 P.WIND (P)
5 P.SEAT (P) 30 A صندلی برقی (بعضی مدلها)
6 SUN Roof 15 A Moonroof (برخی مدلها)
7 TAIL 15 A BCM، چراغ عقب
8 P.OUTLET (R) 15 A سوکت های لوازم جانبی
9 AUDIO 30 A سیستم صوتی (مجهز به سیستم صوتی Bose مدل)
10 ABS MOTOR 60 A DSC
11 P.WIND (D) 40 A پنجره برق
12 DEFOG 40 A یخ زدای شیشه عقب
13 گرمای صندلی 20 A گرمای صندلی (بعضی مدلها)
14 A/C 10 A تهویه مطبوع
15 مه 15 A مهچراغ ها (برخی مدل ها)
16 BLOWER 2
17 FAN 60 A فن خنک کننده
18 P.SEAT (D ) 30 A صندلی برقی (بعضی مدلها)
19 BTN 30 A برای حفاظت از مدارهای مختلف
20 IG KEY2 40 A سیستم راه اندازی
21 BLOWER 40 A موتور دمنده
22 پمپ سوخت 25 A پمپ سوخت
23 موتور2 15A سیستم کنترل موتور (برخی مدل ها)
24 EGI INJ 15 A انژکتور
25 PCM 10 A سیستم کنترل موتور
26 موتور 10 A (موتور 2.5 لیتری) سیستم کنترل موتور
26 موتور 20 A (موتور 3.7 لیتری) سیستم کنترل موتور
27 IG 20 A برای حفاظت از مدارهای مختلف (بعضی مدلها)
28 TCM 20 A TCM (بعضی مدلها)
29 ESCL 10 A قفل فرمان الکترونیکی (بعضی مدلها)
30 IG KEY1 40 A برای حفاظت از مدارهای مختلف
31 MAIN 125 A برای حفاظت از همه مدارها
32 DRL 20 A DRL (برخیمدل ها)
33 HAZARD 10 A فلاشرهای هشدار دهنده خطر
34 ENG+B 10 A PCM
35 STOP 10 A چراغ ترمز
36 HORN 15 A Horn
37 HEAD HI RH 15 A پرتو بالا چراغ جلو (راست) (بعضی مدلها)
38 HEAD LO RH 10 A پرتو پایین چراغ جلو (راست)
39 HEAD HI LH 15 A نور چراغ جلو (سمت چپ) (بعضی مدلها)
40 HEAD LO LH 10 A نور کم نور جلو (سمت چپ)

محفظه سرنشین

تخصیص فیوزها در محفظه مسافر (2011، 2012) <27
DESCRIPTION AMP RATING جزء محافظت شده
1 P.WIND 30 A پنجره برق
2 METER IG 15 A برای حفاظت از مدارهای مختلف
3 ایلومی 7.5 A BCM، Illumination
4 MIRROR 5 A آینه کنترل برقی
5 SAS 5 A ایربگ، DSC
6
7 INT، LOCK/SHIFT 5 A AT shift (برخی مدل ها)
8
9 HEGO 5 A سیستم کنترل موتور(برخی مدل ها)
10 A/C 10 A کولر
11 P.OUTLET/CIGAR 15 A پریز برق
12 D.LOOK 25 A BCM، موتور قفل درب
13 ENGINE IG 15 A سیستم کنترل موتور
14 WIPER 25 A برف پاک کن و شوینده شیشه جلو
15 ROOM 15 A چراغ های داخلی
16 SPARE 20 A
17 SPARE 10 A
18 یدک

من خوزه فورد هستم و به مردم کمک می کنم جعبه فیوز را در ماشین هایشان پیدا کنند. می دانم کجا هستند، چه شکلی هستند و چگونه به آنها برسم. من در این کار حرفه ای هستم و به کارم افتخار می کنم. وقتی شخصی با ماشینش مشکل دارد، اغلب به این دلیل است که چیزی با جعبه فیوز درست کار نمی کند. اینجاست که وارد می شوم - به مردم کمک می کنم مشکل را حل کنند و راه حلی بیابند. من سال هاست که این کار را انجام می دهم و در این کار بسیار خوب هستم.