Siguresat Mazda CX-9 (2016-2020..).

  • Shperndaje Kete
Jose Ford

Në këtë artikull, ne konsiderojmë gjeneratën e dytë Mazda CX-9 (TC), e disponueshme nga viti 2016 e deri më sot. Këtu do të gjeni diagramet e kutisë së siguresave të Mazda CX-9 2016, 2017, 2018, 2019 dhe 2020 , merrni informacione rreth vendndodhjes së paneleve të siguresave brenda makinës dhe mësoni për caktimin e secilës siguresë ( faqosja e siguresave).

Struktura e siguresave Mazda CX-9 2016-2020…

Sigurat e çakmakut (priza e rrymës): #3 "R.OUTLET3", #14 "F.OUTLET", #15 (që nga viti 2018) "R.OUTLET1" në kutinë e siguresave të ndarjes së pasagjerëve dhe siguresa #52 "R.OUTLET2" në siguresën e dhomës së motorit kutia.

Vendndodhja e kutisë së siguresave

Nëse sistemi elektrik nuk funksionon, së pari kontrolloni siguresat në anën e majtë të automjetit.

Nëse fenerët ose komponentët e tjerë elektrikë nuk funksionojnë dhe siguresat në kabina është normale, kontrolloni bllokun e siguresave nën kapuç.

Ndarja e pasagjerëve

Kutia e siguresave ndodhet në anën e majtë të automjetit.

Kutia e siguresave në ndarjen e motorit

Diagramet e kutisë së siguresave

2016, 2017

Ndarja e motorit

Caktimi i siguresave në ndarjen e motorit (2016, 2017)

2020: Sedilje elektrike

qarqet
PERSHKRIMI VLERËSIMI AMP KOMPONENTI I MBROJTUR
1 WIPER.DEI 20 A
2 IG2 30 A Për mbrojtjen e të ndryshmemodele)
19 AUDIO3 15 A Sistemi audio
20 P.SEAT RR 30 A 2018-2019: I pa perdorur;
21 P.SEAT P 30 A Sedilja elektrike (disa modele)
3 INJEKTOR 30 A Sistemi i kontrollit të motorit
4
5 P. WINDOW 1 30 A Dritaret energjetike (disa modele)
6
7
8 EVVT 20 A Sistemi i kontrollit të motorit
9 DEFOG 40 A Shkarkues i xhamit të pasmë
10
11 R.HEATER 40 A Klima
12 EPB L 20 A Frena elektrik parkimi (LH)
13 AUDIO 40 A Sistemi audio
14 EPB R 20 A Parkim elektrik frena (RH)
15 ENG.MAIN 40 A Sistemi i kontrollit të motorit
16 ABS/DSC M 50 A ABS, Sistemi dinamik i kontrollit të stabilitetit
17 KABINA.+B 50 A Për mbrojtjen e qarqeve të ndryshme
18 Fshirës 20 A Fshirës dhe rondele e dritares së përparme
19 HEATER 40 A Klima
20
21 MOTORI.IG1 7.5 A Sistemi i kontrollit të motorit
22 C/U IG1 15 A Për mbrojtjen e të ndryshmeveqarqet
23 H/L LOW L 15 A Farin e mesëm (LH)
24 H/L LOW R1 15 A
25 MOTORI 3 15 A Sistemi i kontrollit të motorit
26 ENG1NE2 15 A Sistemi i kontrollit të motorit
27 MOTORI 1 15 A Sistemi i kontrollit të motorit
28 AT 15 A Sistemi i kontrollit të kutisë së boshtit
29 H/CLEAN 20 A
30 A/C 7.5 A Klima
31 AT POMPA 15 A
32 STOP 10 A Dritat e frenave
33 R. Fshirësi 15 A Fshirësja e xhamit të pasmë
34 H/L HI 20 A Drezja e gjatë e fenerëve
35 H/L LOW R2 15 A Farrat e ulëta ( RH)
36 MIGLE 15 A Dritat e mjegullës (disa modele)
37 ALB.+B 7.5 A Sistemi i kontrollit të motorit
38 AUDIO2 7.5 A Audio sistem
39 INTERIOR 10 A Drita e sipërme
40 METER2 15 A
41 METER 1 10 A Grupi i instrumenteve
42 SRS1 7.5 A Qansa ajri
43 AUDIO4 10A Sistemi audio (disa modele)
44 AUDIO1 25 A Sistemi audio
45 ABS/DSC S 30 A ABS, Sistemi dinamik i kontrollit të stabilitetit
46
47 ST.Ngrohës 15 A Timoni me ngrohje (disa modele)
48 TAIL 15 A Dritat e parkimit
49 POMPA KARBURANTI2 25 A Sistemi i karburantit
50 RREZIK 25 A Blicët paralajmërues të rrezikut, Dritat e sinjalistikës, dritat e pasme
51 DRL 15 A Dritat e ditës
52 R.OUTLET2 15 A Prizat e aksesorëve
53 HORN 15 A Bori
54 DHOMA 25 A Për mbrojtjen e qarqeve të ndryshme

Ndarja e pasagjerëve

Caktimi i siguresave në kabinën e pasagjerëve (2016, 2017)
DESCRIPTI ON VLERËSIMI AMP KOMPONENT I MBROJTUR
1 P.SEAT D 30 A Sedilje me energji elektrike (Disa modele)
2 P.WINDOW3 30 A Elektrike dritare (disa modele)
3 R.OUTLET3 15 A Priza aksesore
4 P.WINDOW2 25 A Power windows
5 PLG 20 A Fuqiaporta e ashensorit
6 D.LOCK 25 A Brava elektrike te dyerve
7 Ngrohja e sediljeve 20 A Ngrohëse e sediljeve
8 SRS2/ESCL 15 A
9 SUNROOF 10 A Moonroof
10 INTERIOR2 15 A Sistemi audio
11 ENG+BB 7.5 A Sistemi i kontrollit të motorit
12 PASQYRË 7.5 A Pasqyra e kontrollit të energjisë
13 AT IND 7.5 A Treguesi i ndryshimit AT
14 F.OUTLET 15 A Prizat e aksesorëve
15 R.OUTLET1 15 A
16
17 M.DEF 7.5 A Defoktor pasqyre
18
19 AUDIO3 15 A Sistemi audio
20
21 P.SEAT P 30 A Sedilja elektrike (S disa modele)

2018, 2019, 2020

Ndarja e motorit

Caktimi i siguresave në motor ndarje (2018, 2019, 2020)
PERSHKRIMI VLERËSIMI AMP KOMPONENT I MBROJTUR
1 Fshirës. DEI 20 A Fshirës fshirëse të xhamit (disa modele)
2 IG2 30 A Për mbrojtjen eqarqe të ndryshme
3 INJEKTOR 30 A Sistemi i kontrollit të motorit
4
5 P. DRITARJA 1 30 A
6 P.SEAT RL 30 A 2018-2019: E pa përdorur;

2020: Ndenjëse elektrike 7 — — — 8 EVVT 20 A Sistemi i kontrollit të motorit 9 DEFOG 40 A Shkarkues i xhamit të pasmë 10 ST.HEATER2 20 A 2018-2019: I pa perdorur;

2020: Timoni me ngrohje 11 R.HEATER 40 A Klima 12 EPB L 20 A Fronë elektrike parkimi (EPB) (LH) 13 AUDIO 40 A Sistemi audio 14 EPB R 20 A Frena elektrik parkimi (EPB) (RH ) 15 ENG.MAIN 40 A Sistemi i kontrollit të motorit 16 ABS/DSC M 50 A ABS, Sistemi dinamik i kontrollit të stabilitetit 17 KABINA.+B 50 A Për mbrojtjen e qarqeve të ndryshme 18 Fshirëse 20 A Fshirës dhe rondele e dritares së përparme 19 Ngrohës 40 A Klima 20 — — — 21 MOTORI.IG1 7.5 A Motorsistemi i kontrollit 22 C/U IG1 15 A Për mbrojtjen e qarqeve të ndryshme 23 H/L LOW L 15 A Fareni i ulët (LH) 24 H/L LOW R1 15 A — 25 MOTORI 3 15 A Sistemi i kontrollit të motorit 26 MOTORI 2 15 A Kontrolli i motorit sistemi 27 MOTORI 1 15 A Sistemi i kontrollit të motorit 28 AT 15 A 2018: Sistemi i kontrollit të kutisë së boshtit;

2019-2020: Sistemi i kontrollit të transaksit, Çelësi i ndezjes 29 H/CLEAN 20 A — 30 A/C 7.5 A Klima 31 AT POMP 15 A — 32 STOP 10 A Dritat e frenave 33 R.WIPER 15 A 2018: Fshirëse e xhamit të pasmë;

2019-2020: E pasme fshirëse dritaresh, sistem parandalues ​​nga vjedhja (disa modele) 34 H/L HI 20 A Drezja e gjatë e fenerëve 35 H/L LOW R2 15 A Rrezja e ulët e fenerëve (RH) 36 MIGURMA 15 A Dritat e mjegullës (disa modele) 37 ENG.+B 7.5 A Sistemi i kontrollit të motorit 38 AUDIO2 7.5 A Sistemi audio (disa modele) 39 INTERIOR 10A 2018: Drita e sipërme;

2019-2020: Për mbrojtjen e qarqeve të ndryshme 40 METER2 15 A — 41 METER1 10 A Grupi i instrumenteve 42 SRS1 7.5 A Air bag 43 AUDIO4 10 A Sistemi audio (disa modele) 44 AUDIO1 25 A Sistemi audio (disa modele) 45 ABS/DSC S 30 A ABS, Sistemi i kontrollit dinamik të stabilitetit 46 — — — 47 ST. NGROHES 15 A 2018-2019: Timoni me ngrohje (disa modele);

2020: I pa perdorur 48 BISHT 15 A Dritat e parkimit 49 POMPA KARBURANTI2 25 A Sistemi i karburantit 50 RREZIK 25 A Blicët paralajmërues të rrezikut, sinjali i kthesës dritat, dritat e pasme 51 DRL 15 A Dritat e ditës 52 R.OUTLET2 15 A Prizat e aksesorëve 53 HORN 15 A Bor 54 DHOMA 25 A Për mbrojtjen e qarqe të ndryshme

Ndarja e pasagjerëve

Caktimi i siguresave në kabinën e pasagjerëve (2018, 2019, 2020)
PERSHKRIMI VLERËSIMI AMP MBROJTURKOMPONENT
1 P.SEAT D 30 A Sedilja elektrike (Disa modele)
2 P.WINDOW3 30 A Power windows
3 R.OUTLET3 15 A Prizat e aksesorëve
4 P.WINDOW2 25 A Dritarat elektrikë
5 PLG 20 A Dera me rrymë (disa modele )
6 D.LOCK 25 A Brava elektrike te dyerve
7 SEDILJA E NGROHET 20 A Vendosja e sediljeve (disa modele)
8 SRS2/ESCL 15 A Kuçi i rimorkios (Disa modele)
9 SUNROOF 10 A Moonroof (disa modele)
10 INTERIOR2 15 A Sistemi audio
11 ENG+BB 7.5 A Sistemi i kontrollit të motorit
12 PASQYRË 7.5 A Pasqyrë e kontrollit të energjisë
13 AT IND 7.5 A Treguesi i zhvendosjes AT
14 F.OUTLET 1 5 A Prizat e aksesorëve
15 R.OUTLET1 15 A Prizat e aksesorëve (disa modele)
16 USB 15 A 2018-2019: Nuk është përdorur;

2020: Prizë USB 17 M.DEF 7.5 A Defoktor pasqyre (disa modele) 18 R.SEAT.WARM 20 A Sedilje që fshihet (disa

Unë jam Jose Ford dhe i ndihmoj njerëzit të gjejnë kuti siguresash në makinat e tyre. Unë e di se ku janë ata, si duken dhe si të shkoj tek ata. Unë jam profesionist në këtë detyrë dhe krenohem me punën time. Kur dikush ka probleme me makinën e tij, shpesh ndodh sepse diçka nuk po funksionon siç duhet me kutinë e siguresave. Këtu hyj - i ndihmoj njerëzit të zgjidhin problemin dhe të gjejnë një zgjidhje. Unë e bëj këtë prej vitesh dhe jam shumë i mirë në të.