Pontiac Vibe (2003-2008) гал хамгаалагч, реле

  • Үүнийг Хуваалц
Jose Ford

Энэ нийтлэлд бид 2003-2008 онд үйлдвэрлэгдсэн эхний үеийн Pontiac Vibe-ийг авч үзэх болно. Эндээс та Pontiac Vibe 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 оны гал хамгаалагчийн хайрцгийн диаграммуудыг олох болно , машины доторх гал хамгаалагчийн самбаруудын байршлын талаар мэдээлэл авч, гал хамгаалагч (гал хамгаалагчийн зохион байгуулалт) болон реле тус бүрийн хуваарилалтын талаар мэдэж аваарай.

Гал хамгаалагчийн зохион байгуулалт Pontiac Vibe 2003-2008

Pontiac Vibe дахь тамхины асаагуур (цахилгаан гаралтын) гал хамгаалагч нь багажны самбарын гал хамгаалагчийн хайрцагт байрладаг – “AM1”, “INV”, “P” гал хамгаалагчийг үзнэ үү. /POINT” ба “CIG”.

Зорчигч тасалгааны гал хамгаалагчийн хайрцаг

Гал хамгаалагчийн хайрцагны байршил

Энэ нь багажны самбарын доор (зүүн талд) байрладаг.

Гал хамгаалагчийн хайрцгийн диаграм

2003-2004

2005-2008

Багажны самбар дахь гал хамгаалагчийн хуваарилалт
Нэр Тайлбар
СҮҮЛ Урд зогсоолын гэрэл, арын гэрэл, улсын дугаарын чийдэн, багажны самбарын гэрэл, хөдөлгүүрийн хяналтын систем
OBD Тавган дээрх оношилгооны систем
АРЧИГЧ Салхины шил арчигч
P/W Цахилгаан цонх
AM2 Цэнэглэх систем, Агаарын дэрний систем, Стартерийн систем, Хөдөлгүүрийн удирдлага
ЗОГСООХ Зогсоолын гэрэл, CHMSL, Хөдөлгүүрийн хяналтын систем, Түгжихээс хамгаалах тоормос, Хөдөлгөөн хянагч
ХААЛГА Цахилгаан хаалганы түгжээ, Өргөх шилТүгжээ
AM1 Тамхины асаагуур, хэмжигч, ECU-IG, арчигч, арын арчигч, угаагч гал хамгаалагч
ECU- IG Cruise Control, Түгжихээс хамгаалах тоормос, Хулгайгаас хамгаалах систем, Автомат хурдны хайрцагны удирдлагын систем, Цахилгаан хөргөлтийн сэнс
RR АРЧИГЧ Арын цонх арчигч , Арын цонхны утаа арилгагч
A/C Агааржуулагч
INV Цахилгааны залгуур
P/POINT Цахилгааны залгуур
ECU-B Өдрийн цагаар ажилладаг чийдэн
CIG Тамхины асаагуур, цахилгаан арын толь, цахилгаан залгуур, аудио систем, хурдны хайрцагны автомат удирдлагын систем
ХАЖИГ Хэмжигч ба тоолуур, арын гэрэл, цэнэглэх систем, цахилгаан хаалганы түгжээ, цахилгаан цонх, люк, агааржуулалт, хурдны удирдлага
УГААГЧ салхины шил угаагч
M-HTR/DEF 1-UP Хөдөлгүүрийн удирдлагын систем
HTR 2005-2008: Агаар Нөхцөл байдлын систем
DEF 2005-2008: Арын цонх D Фоггер, M-HTR/DEF 1–UP Гал хамгаалагч
POWER 2005-2008: Цахилгаан цонх, Цахилгаан сарны дээвэр

Хөдөлгүүрийн тасалгааны гал хамгаалагчийн хайрцаг

Гал хамгаалагчийн хайрцагны байршил

Гал хамгаалагчийн хайрцгийн диаграм

Хөдөлгүүрийн тасалгааны гал хамгаалагч, релений хуваарилалт
Нэр Ашиглалт
Хоосон Үгүй Ашигласан
СЭЛБЭГ СэлбэгГал хамгаалагч
ETCS Цахим тохируулагч хяналтын систем
ABS NO. 2 Түгжихээс хамгаалах тоормосны систем (Тогтвортой байдлын хяналтын системгүй)
RDI ФАН Цахилгаан хөргөх сэнс
ABS NO. 1 Түгжихээс хамгаалах систем (Тогтвортой байдлын хяналтын системтэй)
МАНАН Урд манангийн гэрэл
EFI2 Олон порттой түлш шахах систем/ Дараалсан олон порттой түлш шахах систем, ялгаруулалтыг хянах систем
EFI3 Олон порттой түлш шахах систем/ дараалсан олон порт түлш шахах систем , Ялгарлын хяналтын систем
ТОЛГОЙН ҮНДСЭН Баруун гэрэл, Зүүн гар чийдэнгийн гал хамгаалагч
ALT-S Цэнэглэх систем
EFI Цахим түлш шахах систем
АЮУЛ Эргэх дохионы чийдэн, яаралтай тусламж Гялалзагч
ЭВЭР Эвэр
БӨМБӨГ Дотор гэрэл, хэмжигч ба тоолуур, Аудио систем, Алсын түлхүүргүй нэвтрэх систем, навигацийн систем (хэрэв тоноглосон бол)
ҮНДСЭН Starter систем, AM2 Гал хамгаалагч
AMP Аудио систем
MAYDAY OnStar систем
ALT ABS NO.1 , ABS NO.2, RDI СЭНС, МАНАН, Халаагч, AM1, POWER, ХААЛГА, ECU-B, СҮҮЛ, STOP, P/POINT, INV, OBD Гал хамгаалагч, Цэнэглэх систем
ТОЛГОЙН RH Баруун гар талын гэрэл, Их гэрлийн гэрлийн заагч чийдэн
ТОЛГОЙ LH Зүүн-гар чийдэн
Реле
М/Г М/Г
ТОЛГОЙ Гол чийдэн
DIMMER Гарны гэрэл бүдэгрүүлэгч
ЭВЭР Эвэр
ФАН ДУГААР. 2 Хөргөх сэнсний систем
ФАН ДУГААР. 1 Хөргөх сэнсний систем
EFI Цахим түлш шахах систем
МАНАН Манангийн гэрэл

Би бол Хосе Форд бөгөөд хүмүүст машиндаа гал хамгаалагчийн хайрцаг олоход тусалдаг. Тэдний хаана байгаа, ямар харагддаг, тэдэнд хэрхэн хүрэхийг би мэднэ. Би энэ ажилдаа мэргэжлийн хүн бөгөөд би ажилдаа бахархдаг. Хэн нэгэн машинтайгаа асуудалтай тулгарвал гал хамгаалагчийн хайрцагт ямар нэг зүйл буруу ажилласнаас болдог. Би энд ирдэг - би хүмүүст асуудлыг шийдэж, шийдлийг олоход нь тусалдаг. Би үүнийг олон жилийн турш хийж байгаа бөгөөд би үүнийг маш сайн хийдэг.