വോൾവോ V60 (2011-2014) ഫ്യൂസുകളും റിലേകളും

  • ഇത് പങ്കുവയ്ക്കുക
Jose Ford

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

ഈ ലേഖനത്തിൽ, 2010 മുതൽ 2014 വരെ നിർമ്മിച്ച, ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിന് മുമ്പുള്ള ഒന്നാം തലമുറ വോൾവോ V60 ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾ Volvo V60 2011, 2012, 2014, 2014<3 എന്നിവയുടെ ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് ഡയഗ്രമുകൾ കണ്ടെത്തും>, കാറിനുള്ളിലെ ഫ്യൂസ് പാനലുകളുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നേടുക, ഓരോ ഫ്യൂസിന്റെയും (ഫ്യൂസ് ലേഔട്ട്), റിലേയുടെ അസൈൻമെന്റിനെക്കുറിച്ച് അറിയുക.

Fuse Layout Volvo V60 2011-2014

വോൾവോ V60 -ലെ സിഗാർ ലൈറ്റർ (പവർ ഔട്ട്‌ലെറ്റ്) ഫ്യൂസുകൾ ഗ്ലൗവിന് കീഴിലുള്ള ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് "എ"യിലെ ഫ്യൂസ് #22 ആണ് (12V സോക്കറ്റ്, ടണൽ കൺസോൾ). കാർഗോ കമ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഫ്യൂസ് ബോക്‌സിലെ കമ്പാർട്ട്‌മെന്റ്, ഒപ്പം ഫ്യൂസ് #7 (12 V സോക്കറ്റ്, കാർഗോ ഏരിയ) 13>

2) ഗ്ലോവ്‌ബോക്‌സിന് കീഴിൽ എ (ജനറൽ ഫ്യൂസുകൾ)

3) ഗ്ലോവ്‌ബോക്‌സിന് കീഴിൽ ഫ്യൂസ്‌ബോക്‌സ് ബി (നിയന്ത്രണ മൊഡ്യൂൾ ഫ്യൂസുകൾ)

ഫ്യൂസ് ബോക്‌സുകൾ ലൈനിംഗിന് പിന്നിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

4) കാർഗോ ഏരിയ (തറയ്ക്ക് താഴെ)

5) എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്‌മെന്റ് കോൾഡ് സോൺ (സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് മാത്രം)

ഫു se box diagrams

2011

എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്

എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഫ്യൂസുകളുടെ അസൈൻമെന്റ് (2011) 30>ഹെഡ്‌ലാമ്പ് ലെവലിംഗ് (സെനോൺ, ആക്റ്റീവ് സെനോൺ) (ഓപ്‌ഷൻ) 30>19 30>22 30>ഹെഡ്‌ലാമ്പ് നിയന്ത്രണം 28>
പ്രവർത്തനം Amp
1 സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോണിക് മൊഡ്യൂളിനുള്ള പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് ( CEM) ഗ്ലോവ്‌ബോക്‌സിന് താഴെയുള്ള ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് B ഉള്ളത് (സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ഫംഗ്‌ഷനുള്ള കാറുകൾക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് ലൊക്കേഷൻ ശൂന്യമാണ്) 50
2 പ്രാഥമികംഗ്ലോവ്‌ബോക്‌സിന് താഴെയുള്ള ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് ബി (സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ഫംഗ്‌ഷനുള്ള കാറുകൾക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് ലൊക്കേഷൻ ശൂന്യമാണ്) 50
2 പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് ഗ്ലോവ്‌ബോക്‌സിന് കീഴിലുള്ള ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് ബി ഉള്ള സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോണിക് മൊഡ്യൂൾ (CEM) 50
3 കാർഗോ ഏരിയയിലെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റിനുള്ള പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് ( സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ഫംഗ്‌ഷനുള്ള കാറുകൾക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് ലൊക്കേഷൻ ശൂന്യമാണ്) 60
4 പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്‌മെന്റിലെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റിനുള്ള പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് ഗ്ലൗ ബോക്‌സിന് താഴെയുള്ള ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് എ (സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ഫംഗ്‌ഷനുള്ള കാറുകൾക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് ലൊക്കേഷൻ ശൂന്യമാണ്) 60
5 പ്രാഥമികം പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്‌മെന്റിലെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റിനുള്ള ഫ്യൂസ്, ഗ്ലൗ ബോക്‌സിന് താഴെയുള്ള ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് എ (സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ഫംഗ്‌ഷനുള്ള കാറുകൾക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് ലൊക്കേഷൻ ശൂന്യമാണ്) 60
6
7 PTC എലമെന്റ് എയർ പ്രീഹീറ്റർ (സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ഫംഗ്‌ഷനുള്ള കാറുകൾക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് ലൊക്കേഷൻ ആണ് ശൂന്യം) 100
8 ഹെഡ്‌ലാമ്പ് വാഷറുകൾ (o ption) 20
9 വിൻഡ്‌സ്‌ക്രീൻ വൈപ്പറുകൾ 30
10 പാർക്കിംഗ് ഹീറ്റർ (ഓപ്ഷൻ) 25
11 വെന്റിലേഷൻ ഫാൻ (സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാറുകൾക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് ലൊക്കേഷൻ ശൂന്യമാണ്) 40
12 - -
13 ABS പമ്പ് 40
14 ABSവാൽവുകൾ 20
15
16 10
17 സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോണിക് മൊഡ്യൂളിനുള്ള (CEM) പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് ഗ്ലൗബോക്‌സിന് താഴെയുള്ള ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് B 20
18 ABS 5
വേഗതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് (ഓപ്ഷൻ) 5
20 എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ, ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ, എയർബാഗുകൾ 10
21 ചൂടാക്കിയ വാഷർ നോസിലുകൾ (ഓപ്ഷൻ) 10
റിലേ കോയിൽ, റിലേ, വാക്വം പമ്പ് (5-സിലി. പെട്രോളും 2.0T) 5
23 5
24
25
26 27 ആന്തരിക റിലേ കോയിലുകൾ 5
28 ഓക്‌സിലറി ലാമ്പുകൾ (ഓപ്‌ഷൻ) 20
29 ഹോൺ 15
30 റിലേ കോയിൽ, മെയിൻ റിലേ, എഞ്ചിൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം മീറ്റർ; എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (5, 6-സിലി. പെട്രോൾ) 10
31 ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ 15
32 കംപ്രസ്സർ A/C (5-cyl. ഡീസൽ അല്ല), കൂളന്റ് പമ്പ് (5-cyl. Diesel; Start/Stop) 15
33 റിലേ കോയിൽ, റിലേ, കംപ്രസർ എ/ സി (5-സിലി. ഡീസൽ അല്ല), റിലേ കോയിൽ, റിലേ, കൂളന്റ് പമ്പ് (5-സിലി. ഡീസൽ ആരംഭിക്കുക / നിർത്തുക); കേന്ദ്രത്തിൽ റിലേ കോയിലുകൾഎഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്‌മെന്റ് കോൾഡ് സോണിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് 5
34 ആക്ച്വേറ്റർ സോളിനോയിഡ്, സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോർ (സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ഫംഗ്‌ഷനുള്ള കാറുകൾക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് ലൊക്കേഷൻ ശൂന്യമാണ്) 30
35 ഇഗ്നിഷൻ കോയിലുകൾ (4-സിലി. പെട്രോൾ), ഗ്ലോ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (ഡീസൽ) 10
35 ഇഗ്നിഷൻ കോയിലുകൾ (5, 6-സിലി. പെട്രോൾ) 20
36 എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (പെട്രോൾ) 10
36 എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (ഡീസൽ) 15
37 വാൽവുകൾ (1.6 I പെട്രോൾ) മാസ് എയർ ഫ്ലോ സെൻസർ (DRIVe), കൺട്രോൾ വാൽവ്, ഇന്ധന പ്രവാഹം (DRIVe) 10
37 മാസ് എയർ ഫ്ലോ സെൻസർ (5-സിലി. ഡീസൽ), കൺട്രോൾ വാൽവുകൾ (5-സിലി. ഡീസൽ), ഇൻജക്ടറുകൾ (5, 6 -cyl. പെട്രോൾ), എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (6-സിലി.) 15
38 കംപ്രസ്സർ എ/സി (5, 6- cyl.), എഞ്ചിൻ വാൽവുകൾ, എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (6-cyl.) Solenoids (6-cyl. ടർബോ ഇല്ലാതെ), ആക്യുവേറ്റർ മോട്ടോറുകൾ, ഇൻടേക്ക് മനിഫോൾഡ് (6-cyl. ടർബോ ഇല്ലാതെ), മാസ് എയർ ഫ്ലോ സെൻസർ (4 - സിൽ. 2.0 l പെട്രോൾ), ഓയിൽ ലെവൽ സെൻസർ (5-സിലി. ഡീസൽ); കൂളന്റ് പമ്പ് (D4162T) 10
39 ലാംഡ-സോണ്ട് (4-സിലി. പെട്രോൾ, 5-സിലി. ഡീസൽ), കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ , റേഡിയേറ്റർ റോളർ കവർ (D3 മാനുവൽ) കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ, റേഡിയേറ്റർ റോളർ കവർ (DRIVe) 10
39 Lambda-sonds (4-cyl പെട്രോൾ), ലാംഡ-സോണ്ട് (ഡീസൽ), കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ, റേഡിയേറ്റർ റോളർ കവർ (മാനുവൽ 5-സിലി. 2.0 ലിറ്റർഡീസൽ) 10
39 EVAP വാൽവ് (5, 6-സിലി. പെട്രോൾ), ലാംഡ-സോണ്ട്സ് (5, 6-സിലി. പെട്രോൾ>
40 വാക്വം പമ്പ് (4-സിലി. 2.0 ഐ പെട്രോൾ), ക്രാങ്കേസ് വെന്റിലേഷൻ ഹീറ്റർ (5-സിലി.), ഡീസൽ ഫിൽട്ടർ ഹീറ്റർ (5-സിലി.) ഡീസൽ ഫിൽട്ടർ ഹീറ്റർ (ഡ്രൈവ് ) 20
41 ക്രാങ്കകേസ് വെന്റിലേഷൻ ഹീറ്റർ (5- സിലി. ഡീസൽ) 10
42 ഗ്ലോ പ്ലഗുകൾ (ഡീസൽ) 70
43 കൂളിംഗ് ഫാൻ (4-സൈൽ ., 5-സിലി. പെട്രോൾ) 60
43 കൂളിംഗ് ഫാൻ (6-സിലി. പെട്രോൾ, 5-സിലി. ഡീസൽ) 80
44 ഇലക്ട്രോ-ഹൈഡ്രോളിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് 100
ഫ്യൂസുകൾ 1-7, 42-44 എന്നിവ “മിഡി ഫ്യൂസ്” തരത്തിൽ പെട്ടവയാണ്, പകരം ഒരു വർക്ക്‌ഷോപ്പ് മാത്രമേ നൽകാവൂ.

Fuses 8-15 ഉം 34 ഉം “JCASE” തരത്തിലാണ്, പകരം ഒരു വർക്ക്‌ഷോപ്പ് വേണം .

16-33, 35-41 എന്നീ ഫ്യൂസുകൾ "മിനി ഫ്യൂസ്" തരത്തിലാണ്.

ഗ്ലൗസ് കമ്പാർട്ട്‌മെന്റിന് കീഴിൽ (ഫ്യൂസ്‌ബോക്‌സ് എ)

ഗ്ലൗസ് കമ്പാർട്ടുമെന്റിന് കീഴിലുള്ള ഫ്യൂസുകളുടെ അസൈൻമെന്റ് (ഫ്യൂസ്‌ബോക്‌സ് എ - 2012) 25> 30>3 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ഫംഗ്ഷൻ Amp
1 ഓഡിയോ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂളിനുള്ള പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് (ഓപ്ഷൻ), ഫ്യൂസുകൾക്കുള്ള പ്രൈമറി ഫ്യൂസ്16-20 40
2
6 ഡോർ ഹാൻഡിൽ (കീലെസ് (ഓപ്ഷൻ)) 5
7 - -
8 നിയന്ത്രണ പാനൽ, ഡ്രൈവറുടെ വാതിൽ 20
9 നിയന്ത്രണ പാനൽ, ഫ്രണ്ട് പാസഞ്ചർ ഡോർ 20
10 നിയന്ത്രണ പാനൽ, പിൻ പാസഞ്ചർ ഡോർ, വലത് 20
11 നിയന്ത്രണ പാനൽ, പിൻ പാസഞ്ചർ ഡോർ, ഇടത് 20
12 കീലെസ് (ഓപ്ഷൻ) 7.5
13 പവർ സീറ്റ് ഡ്രൈവറുടെ വശം (ഓപ്ഷൻ) 20
14 പവർ സീറ്റ് പാസഞ്ചർ സൈഡ് (ഓപ്ഷൻ) 20
15 ഫോൾഡിംഗ് തല നിയന്ത്രണം (ഓപ്ഷൻ) 15
16 ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് നിയന്ത്രണ മൊഡ്യൂൾ 5
17 ഓഡിയോ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (ഓപ്ഷൻ), ടിവി (ഓപ്ഷൻ), ഡിജിറ്റൽ റേഡിയോ (ഓപ്ഷൻ) 10
18 ഓഡിയോ 15
19 ടെലിമാറ്റിക്‌സ് (ഓപ്‌ഷൻ), ബ്ലൂടൂത്ത് (ഓപ്‌ഷൻ) 5
20
21 സൺ റൂഫ് (ഓപ്ഷൻ), ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റിംഗ് റൂഫ്, ക്ലൈമറ്റ് സെൻസർ 5
22 12 V സോക്കറ്റ്, ടണൽ കൺസോൾ 15
23 സീറ്റ് ഹീറ്റിംഗ്, പിൻഭാഗം വലത് (ഓപ്ഷൻ) 15
24 സീറ്റ് ഹീറ്റിംഗ്, പിന്നിൽ ഇടത്(ഓപ്‌ഷൻ) 15
25
26 സീറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് (പാസഞ്ചർ സൈഡ്) 15
27 സീറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് (ഡ്രൈവറുടെ വശം) 15
28 പാർക്കിംഗ് സഹായം (ഓപ്ഷൻ), പാർക്കിംഗ് ക്യാമറ (ഓപ്ഷൻ), ടൗബാർ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (ഓപ്ഷൻ), BLIS (ഓപ്ഷൻ) 5
29 AWD നിയന്ത്രണ മൊഡ്യൂൾ (ഓപ്ഷൻ) 10
30 സജീവമാണ് ചേസിസ് ഫോർ-സി (ഓപ്ഷൻ) 10

ഗ്ലൗസ് കമ്പാർട്ടുമെന്റിന് കീഴിൽ (ഫ്യൂസ്ബോക്‌സ് ബി)

5> ഗ്ലൗസ് കമ്പാർട്ടുമെന്റിന് കീഴിലുള്ള ഫ്യൂസുകളുടെ അസൈൻമെന്റ് (ഫ്യൂസ്ബോക്സ് ബി - 2012)

28> 30>10
ഫംഗ്ഷൻ ആംപ്
1 പിൻ വിൻഡോ വൈപ്പർ 15
2
3 ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റിംഗ്, ഡ്രൈവറുടെ ഡോർ കൺട്രോൾ പാനൽ, പവർ വിൻഡോകൾ, പവർ സീറ്റുകൾ, ഫ്രണ്ട് (ഓപ്ഷൻ), റിമോട്ട് കൺട്രോൾഡ് ഗാരേജ് ഡോർ ഓപ്പണർ (ഓപ്ഷൻ) 7.5
4 ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്‌പ്ലേ (DIM) 5
5 അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, എ CC (ഓപ്ഷൻ), കൂട്ടിയിടി മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം (ഓപ്ഷൻ) 10
6 ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റിംഗ്, റെയിൻ സെൻസർ 7.5
7 സ്റ്റിയറിങ് വീൽ മൊഡ്യൂൾ 7.5
8 സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം , ഫ്യൂവൽ ഫില്ലർ ഫ്ലാപ്പ് 10
9 പിൻ വിൻഡോ വാഷർ 15
വിൻഡ്‌സ്‌ക്രീൻ വാഷറുകൾ 15
11 തുറക്കുന്നുടെയിൽഗേറ്റ് 10
12 - -
13 ഇന്ധന പമ്പ് 20
14 കാലാവസ്ഥാ പാനൽ 5
15 സ്റ്റിയറിങ് ലോക്ക് 15
16 സൈറൻ അലാറം (ഓപ്ഷൻ), ഡാറ്റ ലിങ്ക് കണക്റ്റർ OBDII 5
17
18 എയർബാഗുകൾ 10
19 കൂട്ടിമുട്ടൽ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം 5
20 ആക്സിലറേറ്റർ പെഡൽ, PTC എലമെന്റ് എയർ പ്രീഹീറ്റർ (ഓപ്ഷൻ), ഡിമ്മിംഗ്, ഇന്റീരിയർ റിയർവ്യൂ മിറർ (ഓപ്ഷൻ), സീറ്റ് ഹീറ്റിംഗ്, റിയർ (ഓപ്ഷൻ) 7.5
21 - -
22 ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് 5
23 സൺറൂഫ് (ഓപ്ഷൻ) 20
24 ഇമ്മൊബിലൈസർ 5

കാർഗോ ഏരിയ

കാർഗോ ഏരിയയിൽ ഫ്യൂസുകളുടെ അസൈൻമെന്റ്
പ്രവർത്തനം Amp
1 ഇലക്‌ട്രിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് (ഇടത് വശം) 30
2 ഇലക്‌ട്രിക് പാർക്കിംഗ് ബ്ര അകെ (വലതുവശം) 30
3 പിൻ വിൻഡോ ഡിഫ്രോസ്റ്റർ 30
4 ട്രെയിലർ സോക്കറ്റ് 2 (ഓപ്‌ഷൻ) 15
5 - 31>
6
7 12 വി സോക്കറ്റ്, കാർഗോഏരിയ 15
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 ട്രെയിലർ സോക്കറ്റ് 1 (ഓപ്ഷൻ) 40
13 - -
എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് കോൾഡ് സോൺ

എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്‌മെന്റ് കോൾഡ് സോണിൽ ഫ്യൂസുകളുടെ അസൈൻമെന്റ് (2012) 30>
പ്രവർത്തനം A
A1 എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ടുമെന്റിലെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റിനുള്ള പ്രധാന ഫ്യൂസ് 175
A2 സെൻട്രൽ ഇലക്‌ട്രോണിക് മൊഡ്യൂളിനുള്ള പ്രധാന ഫ്യൂസ് (CEM), ഗ്ലൗബോക്‌സിന് താഴെയുള്ള ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് B ഉള്ളത്, പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്‌മെന്റിലെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റ്, ഗ്ലൗബോക്‌സിന് കീഴിൽ ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് A ഉള്ളത്, കാർഗോ ഏരിയയിലെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റ് 175
1 PTC എലമെന്റ് എയർ പ്രീഹീറ്റർ (ഓപ്ഷൻ) 100
2 പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് ഗ്ലോവ്‌ബോക്‌സിന് താഴെയുള്ള ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് B ഉള്ള സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോണിക് മൊഡ്യൂൾ (CEM) 50
3 സെന്റിനുള്ള പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് ഗ്ലൗബോക്‌സിന് താഴെയുള്ള ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് എ ഉള്ള പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്‌മെന്റിലെ റാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റ് 60
4 ഫ്യൂസുള്ള പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്‌മെന്റിലെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റിനുള്ള പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് ഗ്ലൗബോക്സിന് കീഴിലുള്ള ബോക്സ് എ 60
5 കാർഗോ ഏരിയയിലെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റിനുള്ള പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് 60
6 വെന്റിലേഷൻഫാൻ 40
7
8
9 ആക്ച്വേറ്റർ സോളിനോയിഡ്, സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോർ 30
10 ആന്തരിക ഡയോഡ് 50
11 പിന്തുണ ബാറ്ററി 70
12 CEM 5
ഫ്യൂസുകൾ A1, A2 എന്നിവ “MEGA ഫ്യൂസ്” തരത്തിലുള്ളവയാണ്, അവ മാത്രമായിരിക്കണം ഒരു വർക്ക്‌ഷോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു.

1-11 ഫ്യൂസുകൾ “മിഡി ഫ്യൂസ്” തരത്തിലുള്ളതാണ്, അവയ്ക്ക് പകരം വർക്ക്‌ഷോപ്പ് മാത്രമേ നൽകാവൂ.

ഫ്യൂസ് 12 “മിനി ഫ്യൂസ്” തരത്തിലാണ്.

2013

എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്

എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഫ്യൂസുകളുടെ അസൈൻമെന്റ് (2013) 28> 30>ഹെഡ്‌ലാമ്പ്ഗ്ലോവ്‌ബോക്‌സിന് താഴെയുള്ള ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് ബി ഉള്ള സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോണിക് മൊഡ്യൂളിനുള്ള (CEM) ഫ്യൂസ് 30>11 30>- 30> 25> 27 30>ആന്തരിക റിലേ കോയിലുകൾ
ഫംഗ്ഷൻ Amp
1 ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് ബി ഉള്ള സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോണിക് മൊഡ്യൂളിനുള്ള (CEM) പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് ഗ്ലോവ്‌ബോക്‌സിന് കീഴിൽ (സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ഫംഗ്‌ഷനുള്ള കാറുകൾക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് ലൊക്കേഷൻ ശൂന്യമാണ്) 50
2 സെൻട്രൽ ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സിന്റെ പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് ഗ്ലൗബോക്‌സിന് താഴെയുള്ള ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് ബി ഉള്ള മൊഡ്യൂൾ (CEM) 50
3 കാർഗോ ഏരിയയിലെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റിനുള്ള പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് (കാറുകൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ഫംഗ്‌ഷൻ ഈ ഫ്യൂസ് ലൊക്കേഷൻ ശൂന്യമാണ്) 60
4 ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് എ ഉള്ള പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്‌മെന്റിലെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റിനുള്ള പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് ഗ്ലൗ ബോക്‌സിന് കീഴിൽ (സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ഫംഗ്‌ഷനുള്ള കാറുകൾക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് ലൊക്കേഷൻ ശൂന്യമാണ്) 60
5 സെൻട്രലിനുള്ള പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ്ഗ്ലൗ ബോക്‌സിന് താഴെ ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് എ ഉള്ള പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്‌മെന്റിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റ് (സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ഫംഗ്‌ഷനുള്ള കാറുകൾക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് ലൊക്കേഷൻ ശൂന്യമാണ്) 60
6
7 PTC എലമെന്റ് എയർ പ്രീഹീറ്റർ (സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ഫംഗ്‌ഷനുള്ള കാറുകൾക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് ലൊക്കേഷൻ ശൂന്യമാണ്) 100
8 ഹെഡ്‌ലാമ്പ് വാഷറുകൾ (ഓപ്‌ഷൻ) 20
9 വിൻഡ്‌സ്‌ക്രീൻ വൈപ്പറുകൾ 30
10 പാർക്കിംഗ് ഹീറ്റർ (ഓപ്‌ഷൻ) 25
11 വെന്റിലേഷൻ ഫാൻ (സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ഫംഗ്‌ഷനുള്ള കാറുകൾക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് ലൊക്കേഷൻ ശൂന്യമാണ്) 40
12 - -
13 ABS പമ്പ് 40
14 ABS വാൽവുകൾ 20
15
16 ഹെഡ്‌ലാമ്പ് ലെവലിംഗ് (സെനോൺ, ആക്റ്റീവ് സെനോൺ) (ഓപ്‌ഷൻ) 10
17 ഗ്ലൗബോക്‌സിന് താഴെയുള്ള ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് ബി ഉള്ള സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോണിക് മൊഡ്യൂളിനുള്ള (CEM) പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് 20
18 ABS 5
19 വേഗതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് (ഓപ്ഷൻ) 5
20 എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ, ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ, എയർബാഗുകൾ 10
21 ചൂടാക്കിയ വാഷർ നോസിലുകൾ (ഓപ്ഷൻ ) 10
22
23 50
3 ചരക്കിലെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റിനുള്ള പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് ഏരിയ (സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ഫംഗ്‌ഷനുള്ള കാറുകൾക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് ലൊക്കേഷൻ ശൂന്യമാണ്) 60
4 പാസഞ്ചറിലെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റിനുള്ള പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് ഗ്ലൗ ബോക്‌സിന് താഴെയുള്ള ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് എ ഉള്ള കമ്പാർട്ട്‌മെന്റ് (സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ഫംഗ്‌ഷനുള്ള കാറുകൾക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് ലൊക്കേഷൻ ശൂന്യമാണ്) 60
5 ഗ്ലൗ ബോക്സിന് താഴെ ഫ്യൂസ് ബോക്സ് എ ഉള്ള യാത്രക്കാരുടെ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റിനുള്ള പ്രൈമറി ഫ്യൂസ് (സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ഫംഗ്ഷനുള്ള കാറുകൾക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് ലൊക്കേഷൻ ശൂന്യമാണ്) 60
6
7 PTC എലമെന്റ് എയർ പ്രീഹീറ്റർ (സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് പ്രവർത്തനമുള്ള കാറുകൾക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് ലൊക്കേഷൻ ശൂന്യമാണ്) 100
8 ഹെഡ്‌ലാമ്പ് വാഷറുകൾ (ഓപ്‌ഷൻ) 20
9 വിൻഡ്‌സ്‌ക്രീൻ വൈപ്പറുകൾ 30
10 പാർക്കിംഗ് ഹീറ്റർ (ഓപ്‌ഷൻ) 25
വെന്റിലേഷൻ ഫാൻ (സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ഫംഗ്‌ഷനുള്ള കാറുകൾക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് ലൊക്കേഷൻ ശൂന്യമാണ്) 40
12 -
13 ABS പമ്പ് 40
14 ABS വാൽവുകൾ 20
15
16 ഹെഡ്‌ലാമ്പ് ലെവലിംഗ് (സെനോൺ, ആക്റ്റീവ് സെനോൺ) (ഓപ്‌ഷൻ) 10
17 പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് ദിനിയന്ത്രണം 5
24
25
26
5
28 ഓക്‌സിലറി ലാമ്പുകൾ (ഓപ്‌ഷൻ) 20
29 ഹോൺ 15
30 എഞ്ചിൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനായുള്ള പ്രധാന റിലേയിൽ റിലേ കോയിൽ; എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (5, 6-സിലി. പെട്രോൾ) 10
31 ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ 15
32 Solenoid ക്ലച്ച് A/C (5-cyl. ഡീസൽ അല്ല); കൂളന്റ് പമ്പ് (5-സിലി. ഡീസൽ സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ്) 15
33 സോളിനോയിഡ് ക്ലച്ച് എ/സിക്കുള്ള റിലേ കോയിൽ (അല്ല 5-സിലി ഡീസൽ); കൂളന്റ് പമ്പിനുള്ള റിലേയിൽ റിലേ കോയിൽ (5-സിലി. ഡീസൽ സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ്); എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്‌മെന്റ് കോൾഡ് സോണിലെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റിലെ റിലേ കോയിലുകൾ (ആരംഭിക്കുക/നിർത്തുക) 5
34 സ്റ്റാർട്ട് റിലേ (സ്റ്റാർട്ട് ഉള്ള കാറുകൾക്ക് /സ്റ്റോപ്പ് ഫംഗ്‌ഷൻ ഈ ഫ്യൂസ് ലൊക്കേഷൻ ശൂന്യമാണ്) 30
35 ഇഗ്നിഷൻ കോയിലുകൾ (4-സിലി. പെട്രോൾ), ഗ്ലോ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (ഡീസൽ) ) 10
35 ഇഗ്നിഷൻ കോയിലുകൾ (5, 6-സിലി. പെട്രോൾ) 20
36 എഞ്ചിൻ നിയന്ത്രണ മൊഡ്യൂൾ (പെട്രോൾ) 10
36 എഞ്ചിൻ നിയന്ത്രണ ഘടകം ( ഡീസൽ) 15
37 വാൽവുകൾ (1.6 ലിറ്റർ പെട്രോൾ); മാസ് എയർ ഫ്ലോ സെൻസർ (1.6 ലിറ്റർ പെട്രോൾ); മാസ് എയർ ഫ്ലോ സെൻസർ (D4162T); നിയന്ത്രണ വാൽവ്, ഇന്ധന പ്രവാഹം(D4162T) 10
37 മാസ് എയർ ഫ്ലോ സെൻസർ (5-സിലി. ഡീസൽ, 6-സിലി.); നിയന്ത്രണ വാൽവുകൾ (5- സിലി. ഡീസൽ); ഇൻജക്ടറുകൾ (5, 6-സിലി. പെട്രോൾ); എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (5-സിലി. പെട്രോൾ, 6-സിലി.) 15
38 സോളിനോയിഡ് ക്ലച്ച് എ/സി (5, 6 -സൈൽ.); വാൽവുകൾ, എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (6-സൈൽ.) സോളിനോയിഡുകൾ (6-സിലി. ടർബോ ഇല്ലാതെ); ആക്യുവേറ്റർ മോട്ടോറുകൾ, ഇൻടേക്ക് മനിഫോൾഡ് (6-സിലി. ടർബോ ഇല്ലാതെ); മാസ് എയർ ഫ്ലോ സെൻസർ (4-സിലി. 2.0 ലിറ്റർ പെട്രോൾ, 5-സിലി. പെട്രോൾ); ഓയിൽ ലെവൽ സെൻസർ (5-സിലി. ഡീസൽ); കൂളന്റ് പമ്പ് (D4162T) 10
39 ലാംഡ-സോണ്ട് (4-സിലി. പെട്രോൾ, 5-സിലി. ഡീസൽ), കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ , റേഡിയേറ്റർ റോളർ കവർ (D3 മാനുവൽ) കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ, റേഡിയേറ്റർ റോളർ കവർ (DRIVe) 10
39 Lambda-sonds (4-cyl . പെട്രോൾ), ലാംഡ-സോണ്ട് (ഡീസൽ), കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ, റേഡിയേറ്റർ റോളർ കവർ (മാനുവൽ 5-സിലി. 2.0 ലിറ്റർ ഡീസൽ) 10
39 EVAP വാൽവ് (5, 6-സിലി. പെട്രോൾ), ലാംഡ-സോണ്ട്സ് (5, 6-സിലി. പെട്രോൾ) 15
40 കൂളന്റ് പമ്പ് (1.6 ലിറ്റർ പെട്രോൾ സ്റ്റാർട്ട്/ സ്റ്റോപ്പ്, 5-സിലി. പെട്രോൾ സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ്); ക്രാങ്കേസ് വെന്റിലേഷൻ ഹീറ്റർ (5- സിലി. പെട്രോൾ); ഓയിൽ പമ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സ് (5-സിലി. പെട്രോൾ സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ്) 10
40 ഡീസൽ ഫിൽട്ടർ ഹീറ്റർ 20
41 നിയന്ത്രണ മൊഡ്യൂൾ, റേഡിയേറ്റർ റോളർ കവർ (5-സിലി. പെട്രോൾ) 5
41 ക്രാങ്കേസ് വെന്റിലേഷൻ ഹീറ്റർ (5- സിലി. ഡീസൽ); ഓയിൽ പമ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സ്(5-സിലി. ഡീസൽ സ്റ്റാർട്ട്/ സ്റ്റോപ്പ്) 10
42 ഗ്ലോ പ്ലഗുകൾ (ഡീസൽ) 70
43 കൂളിംഗ് ഫാൻ (4-സിലി., 5-സിലി. പെട്രോൾ) 60
43 കൂളിംഗ് ഫാൻ (6-സിലി. പെട്രോൾ, 5-സിലി. ഡീസൽ) 80
44 ഇലക്ട്രോ- ഹൈഡ്രോളിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് 100
ഫ്യൂസുകൾ 1-7, 42-44 എന്നിവ “മിഡി ഫ്യൂസ്” തരത്തിൽ പെട്ടതാണ്, പകരം ഒരു വർക്ക്‌ഷോപ്പ് മാത്രമേ നൽകാവൂ.

Fuses 8-15 ഉം 34 ഉം “JCASE” തരത്തിലാണ്, പകരം ഒരു വർക്ക്‌ഷോപ്പ് വേണം.

Fuses 16-33, 35-41 എന്നിവ “Mini Fuse” തരത്തിലാണ്.

ഗ്ലൗസ് കമ്പാർട്ട്‌മെന്റിന് കീഴിൽ (ഫ്യൂസ്‌ബോക്‌സ് എ)

ഗ്ലൗസ് കമ്പാർട്ട്‌മെന്റിന് കീഴിലുള്ള ഫ്യൂസുകളുടെ അസൈൻമെന്റ് (ഫ്യൂസ്‌ബോക്‌സ് എ - 2013) 30>10
ഫംഗ്ഷൻ Amp
1 ഓഡിയോ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂളിനുള്ള പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് (ഓപ്ഷൻ); ഫ്യൂസുകൾക്കുള്ള പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് 16-20: ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് 40
2
3
4 31>
5
6 ഡോർ ഹാൻഡിൽ (കീലെസ്സ് (ഓപ്ഷൻ)) 5
7 - -
8 നിയന്ത്രണ പാനൽ, ഡ്രൈവർ വാതിൽ 20
9 നിയന്ത്രണ പാനൽ, ഫ്രണ്ട് പാസഞ്ചർ ഡോർ 20
നിയന്ത്രണ പാനൽ, പിൻ പാസഞ്ചർ ഡോർ, വലത് 20
11 നിയന്ത്രണ പാനൽ, പിൻ പാസഞ്ചർ ഡോർ,ഇടത് 20
12 കീലെസ് (ഓപ്ഷൻ) 7.5
13 പവർ സീറ്റ് ഡ്രൈവറുടെ വശം (ഓപ്ഷൻ) 20
14 പവർ സീറ്റ് പാസഞ്ചർ സൈഡ് (ഓപ്ഷൻ) 20
15
16 ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് നിയന്ത്രണം മൊഡ്യൂൾ 5
17 ഓഡിയോ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് (ആംപ്ലിഫയർ) (ഓപ്ഷൻ), ടിവി (ഓപ്ഷൻ), ഡിജിറ്റൽ റേഡിയോ (ഓപ്ഷൻ) 10
18 ഓഡിയോ 15
19 ടെലിമാറ്റിക്സ് (ഓപ്ഷൻ), ബ്ലൂടൂത്ത് (ഓപ്ഷൻ) 5
20
21 സൺ റൂഫ് (ഓപ്ഷൻ), ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റിംഗ് റൂഫ്, ക്ലൈമറ്റ് സെൻസർ, ഡാംപർ മോട്ടോറുകൾ, എയർ ഇൻടേക്ക് 5
22 12 V സോക്കറ്റ്, ടണൽ കൺസോൾ 15
23 സീറ്റ് ഹീറ്റിംഗ്, പിന്നിൽ വലത് (ഓപ്ഷൻ) 15
24 സീറ്റ് ഹീറ്റിംഗ്, പിന്നിൽ ഇടത് (ഓപ്ഷൻ) 15
25<31
26 സീറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് (പാസഞ്ചർ സൈഡ്) 15
27 സീറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് (ഡ്രൈവർ വശം) 15
28 പാർക്കിംഗ് സഹായം (ഓപ്ഷൻ), പാർക്കിംഗ് ക്യാമറ (ഓപ്ഷൻ), ടൗബാർ നിയന്ത്രണ മൊഡ്യൂൾ (ഓപ്ഷൻ), BLIS (ഓപ്ഷൻ) 5
29 AWD കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (ഓപ്ഷൻ) 15
30 ആക്റ്റീവ് ചേസിസ് ഫോർ-സി (ഓപ്ഷൻ) 10

ഗ്ലൗസ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിന് കീഴിൽ (ഫ്യൂസ്ബോക്സ് ബി)

അസൈൻമെന്റ്ഗ്ലൗസ് കമ്പാർട്ട്‌മെന്റിന് കീഴിലുള്ള ഫ്യൂസുകൾ (ഫ്യൂസ്‌ബോക്‌സ് ബി - 2013) <2 5>
ഫംഗ്‌ഷൻ ആംപ്
1 പിൻ വിൻഡോ വൈപ്പർ 15
2
3 ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റിംഗ്, ഡ്രൈവർ ഡോർ കൺട്രോൾ പാനൽ, പവർ വിൻഡോകൾ, പവർ സീറ്റുകൾ, ഫ്രണ്ട് (ഓപ്ഷൻ), റിമോട്ട് കൺട്രോൾഡ് ഗാരേജ് ഡോർ ഓപ്പണർ (ഓപ്ഷൻ) 7.5
4 ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്‌പ്ലേ (DIM) 5
5 അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ACC (ഓപ്ഷൻ), കൂട്ടിയിടി മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം (ഓപ്ഷൻ) 10
6 ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റിംഗ്, റെയിൻ സെൻസർ 7.5
7 സ്റ്റിയറിങ് വീൽ മൊഡ്യൂൾ 7.5
8 സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം, ഫ്യൂവൽ ഫില്ലർ ഫ്ലാപ്പ് 10
9 പിൻ വിൻഡോ വാഷർ 15
10 വിൻഡ്സ്ക്രീൻ വാഷറുകൾ 15
11 ടെയിൽഗേറ്റ് തുറക്കുന്നു 10
12 മടക്കാനുള്ള തല നിയന്ത്രണം (ഓപ്ഷൻ) 10
13 ഇന്ധന പമ്പ് 20
14 മൂവ്മെന്റ് ഡിറ്റക്ടർ അലാറം (ഓപ്ഷൻ); കാലാവസ്ഥാ പാനൽ 5
15 സ്റ്റിയറിങ് ലോക്ക് 15
16 സൈറൻ അലാറം (ഓപ്ഷൻ), ഡാറ്റ ലിങ്ക് കണക്റ്റർ OBDII 5
17
18 എയർബാഗുകൾ 10
19 കൂട്ടിയിടി മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം 5
20 ആക്‌സിലറേറ്റർ പെഡൽ സെൻസർ, PTCഎലമെന്റ് എയർ പ്രീഹീറ്റർ (ഓപ്ഷൻ), ഡിമ്മിംഗ്, ഇന്റീരിയർ റിയർവ്യൂ മിറർ (ഓപ്ഷൻ), സീറ്റ് ഹീറ്റിംഗ്, റിയർ (ഓപ്ഷൻ) 7.5
21 - -
22 ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് 5
23 സൺറൂഫ് (ഓപ്ഷൻ) 20
24 ഇമ്മൊബിലൈസർ 5

കാർഗോ ഏരിയ

കാർഗോ ഏരിയയിൽ ഫ്യൂസുകളുടെ അസൈൻമെന്റ് 30>30
ഫംഗ്ഷൻ Amp
1 ഇലക്‌ട്രിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് (ഇടത് വശം) 30
2 ഇലക്‌ട്രിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് (വലത് വശം) 30
3 പിൻ വിൻഡോ ഡിഫ്രോസ്റ്റർ
4 ട്രെയിലർ സോക്കറ്റ് 2 (ഓപ്ഷൻ) 15
5 -
6
7 12 V സോക്കറ്റ്, കാർഗോ ഏരിയ 15
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 ട്രെയിലർ സോക്കറ്റ് 1 (ഓപ്ഷൻ ) 40
13 - -
എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്‌മെന്റ് തണുപ്പ് സോൺ

എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്‌മെന്റ് കോൾഡ് സോണിലെ ഫ്യൂസുകളുടെ അസൈൻമെന്റ് (2013) 25> 30>8 30>31>
പ്രവർത്തനം
A1 എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ടുമെന്റിലെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റിനുള്ള പ്രധാന ഫ്യൂസ് 175
A2 ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് B ഉള്ള സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോണിക് മൊഡ്യൂളിനുള്ള (CEM) പ്രധാന ഫ്യൂസ്ഗ്ലോവ്‌ബോക്‌സിന് കീഴിൽ, പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്‌മെന്റിലെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റ്, ഗ്ലൗബോക്‌സിന് കീഴിൽ ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് എ, കാർഗോ ഏരിയയിലെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റ് 175
1 PTC എലമെന്റ് എയർ പ്രീഹീറ്റർ (ഓപ്ഷൻ) 100
2 ഗ്ലോവ്ബോക്‌സിന് കീഴിൽ ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് ബി ഉള്ള സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോണിക് മൊഡ്യൂളിന് (CEM) പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് 50
3 ഗ്ലൗബോക്‌സിന് താഴെയുള്ള ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് എ ഉള്ള പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്‌മെന്റിലെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റിനുള്ള പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് 60
4 ഗ്ലൗബോക്‌സിന് താഴെയുള്ള ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് എ ഉള്ള പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്‌മെന്റിലെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റിനുള്ള പ്രൈമറി ഫ്യൂസ് 60
5 കാർഗോ ഏരിയയിലെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റിനുള്ള പ്രൈമറി ഫ്യൂസ് 60
6 വെന്റിലേഷൻ ഫാൻ 40
7 31> 31>
9 റിലേ ആരംഭിക്കുക 30
10 ആന്തരിക ഡയോഡ് 50
11 പിന്തുണ ബാറ്ററി 70
12 സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോണിക് മൊഡ്യൂൾ (CEM) - റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് പിന്തുണ ബാറ്ററി; ചാർജിംഗ് പോയിന്റ് സപ്പോർട്ട് ബാറ്ററി 15
ഫ്യൂസുകൾ A1, A2 എന്നിവ “MEGA ഫ്യൂസ്” തരത്തിൽ പെട്ടവയാണ്, അവ ഒരു വർക്ക്‌ഷോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാവൂ.

ഫ്യൂസുകൾ 1-11 "മിഡി ഫ്യൂസ്" തരത്തിലുള്ളതാണ്, അവയ്ക്ക് പകരം ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് മാത്രമേ നൽകാവൂ.

ഫ്യൂസ് 12 "മിനി ഫ്യൂസ്" തരത്തിൽ പെട്ടതാണ്.

2014

എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്

അസൈൻമെന്റ്എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ടുമെന്റിലെ ഫ്യൂസുകളുടെ (2014) 30>10 0 28> 30>22 30>15 25> 28> 25> 30>20 28>
പ്രവർത്തനം Amp
1 ഗ്ലോവ്‌ബോക്‌സിന് കീഴിലുള്ള സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോണിക് മൊഡ്യൂളിനുള്ള (CEM) പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് (സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ഫംഗ്‌ഷനുള്ള കാറുകൾക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് ലൊക്കേഷൻ ശൂന്യമാണ്) 50
2 ഗ്ലൗബോക്‌സിന് കീഴിലുള്ള സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോണിക് മൊഡ്യൂളിനുള്ള (CEM) പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് 50
3 പ്രൈമറി ഫ്യൂസ് കാർഗോ ഏരിയയിലെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റിന് (സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ഫംഗ്‌ഷനുള്ള കാറുകൾക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് ലൊക്കേഷൻ ശൂന്യമാണ്) 60
4 പ്രൈമറി ഫ്യൂസ് ഗ്ലോവ്‌ബോക്‌സിന് കീഴിലുള്ള റിലേ/ഫ്യൂസ് ബോക്‌സിന് (സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ഫംഗ്‌ഷനുള്ള കാറുകൾക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് ലൊക്കേഷൻ ശൂന്യമാണ്) 60
5 പ്രാഥമികം ഗ്ലോവ്‌ബോക്‌സിന് താഴെയുള്ള റിലേ/ഫ്യൂസ് ബോക്‌സിനുള്ള ഫ്യൂസ് (സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ഫംഗ്‌ഷനുള്ള കാറുകൾക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് ലൊക്കേഷൻ ശൂന്യമാണ്) 60
6
7 ഇലക്‌ട്രിക് അധിക ഹീറ്റർ (ഓപ്‌ഷൻ) (സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ഫംഗ്‌ഷനുള്ള കാറുകൾക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് ലൊക്കേഷൻ ശൂന്യമാണ്)
8 ചൂടാക്കിയ വിൻഡ്‌സ്‌ക്രീൻ (ഓപ്‌ഷൻ), ഇടത് വശം 40
9 വിൻഡ്‌സ്‌ക്രീൻ വൈപ്പറുകൾ 30
10 പാർക്കിംഗ് ഹീറ്റർ (ഓപ്‌ഷൻ) 25
11 വെന്റിലേഷൻ ഫാൻ (സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ഫംഗ്‌ഷനുള്ള കാറുകൾക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് ലൊക്കേഷൻ ശൂന്യമാണ്) 40
12 ചൂടാക്കിയ വിൻഡ്സ്ക്രീൻ (ഓപ്ഷൻ), വലതുവശത്ത്വശം 40
13 ABS പമ്പ് 40
14 ABS വാൽവുകൾ 20
15 ഹെഡ്‌ലാമ്പ് വാഷർ (ഓപ്ഷൻ) 20
16 ഹെഡ്‌ലാമ്പ് ലെവലിംഗ് (ഓപ്ഷൻ); സജീവമായ സെനോൺ ഹെഡ്‌ലാമ്പുകൾ - ABL (ഓപ്‌ഷൻ) 10
17 ഗ്ലോവ്‌ബോക്‌സിന് കീഴിലുള്ള സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോണിക് മൊഡ്യൂളിന് (CEM) പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് 20
18 ABS 5
19 ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് ഫോഴ്സ് (ഓപ്ഷൻ) 5
20 എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ; ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ; എയർബാഗുകൾ 10
21 ചൂടാക്കിയ വാഷർ നോസിലുകൾ (ഓപ്ഷൻ) 10
- -
23 ലൈറ്റ് സ്വിച്ചുകൾ 5
24
25 31> 31>28>
26
27 റിലേ കോയിലുകൾ 5
28 ഓക്സിലറി ലാമ്പുകൾ (ഓപ്ഷൻ) 20
29 കൊമ്പ് 15
30 എഞ്ചിൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനായുള്ള പ്രധാന റിലേയിൽ റിലേ കോയിൽ; എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (4-സിലി. 2.0 ലി (B4204T7 എഞ്ചിന് ബാധകമല്ല), 5, 6-സൈൽ.) 10
31 ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ 15
32 Solenoid ക്ലച്ച് A/C (4-cyl അല്ല. 2.0 l (എന്നിരുന്നാലും, ബാധകമാണ് B4204T7 എഞ്ചിനിലേക്ക്), 5-സിലി. ഡീസൽ അല്ല); പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കൂളന്റ് പമ്പ് (4-സിലി. 2.0 1ഡീസൽ) 15
33 സോളിനോയിഡ് ക്ലച്ച് എ/സിക്കുള്ള റിലേ കോയിൽ (5-സിലി. ഡീസൽ അല്ല); കൂളന്റ് പമ്പിനുള്ള റിലേയിൽ റിലേ കോയിൽ (1.6 I പെട്രോൾ സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ്); എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്‌മെന്റ് കോൾഡ് സോണിലെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റിലെ റിലേ കോയിലുകൾ (ആരംഭിക്കുക/നിർത്തുക) 5
34 സ്റ്റാർട്ട് റിലേ (സ്റ്റാർട്ട് ഉള്ള കാറുകൾക്ക് / സ്റ്റോപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫ്യൂസ് ലൊക്കേഷൻ ശൂന്യമാണ്) 30
35 ഇഗ്നിഷൻ കോയിലുകൾ (1.6 എൽ പെട്രോൾ, എഞ്ചിൻ B4204T7); ഗ്ലോ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (5-സിലി. ഡീസൽ) 10
35 എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (4-സിലി. 2.0 എൽ (ബാധകമല്ല) B4204T7 എഞ്ചിനിലേക്ക്)); ഇഗ്നിഷൻ കോയിലുകൾ (5, 6-സിലി. പെട്രോൾ); കപ്പാസിറ്റർ (6-സിലി.) 20
36 എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (4-സിലിൾ ഒഴികെയുള്ള പെട്രോൾ. 2.0 എൽ (എന്നിരുന്നാലും, ബാധകമാണ് B4204T7 എഞ്ചിനിലേക്ക്)) 10
36 എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (1.6 ലിറ്റർ ഡീസൽ, 5-സിലി. ഡീസൽ)
36 എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (4-സൈൽ. 2.0 എൽ (B4204T7 എഞ്ചിന് ബാധകമല്ല)) 20
37 വാൽവുകൾ (1.6 ലിറ്റർ പെട്രോൾ); മാസ് എയർ ഫ്ലോ സെൻസർ (1.6 l, 4-cyl. 2.0 l (B4204T7 എഞ്ചിന് ബാധകമല്ല)); തെർമോസ്റ്റാറ്റ് (4-സിലി. 2.0 ലിറ്റർ പെട്രോൾ (B4204T7 എഞ്ചിന് ബാധകമല്ല)); EVAP വാൽവ് (4-cyl. 2.0 l പെട്രോൾ (B4204T7 എഞ്ചിന് ബാധകമല്ല)); കാലാവസ്ഥാ നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിനുള്ള കൂളിംഗ് വാൽവ് (4-സിലി. 2.0 ലിറ്റർ ഡീസൽ); EGR-നുള്ള കൂളിംഗ് പമ്പ് (4-cyl. 2.0 l ഡീസൽ); മാസ് എയർ ഫ്ലോ സെൻസർഗ്ലോവ്‌ബോക്‌സിന് കീഴിൽ ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് ബി ഉള്ള സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോണിക് മൊഡ്യൂൾ (CEM) 20
18 ABS 5
19 വേഗതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് (ഓപ്ഷൻ) 5
20 എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ, ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ, എയർബാഗുകൾ 10
21 ചൂടാക്കിയ വാഷർ നോസിലുകൾ (ഓപ്ഷൻ) 10
22 റിലേ കോയിൽ, റിലേ, വാക്വം പമ്പ് (5-സിലി. പെട്രോളും 2.0T) 5
23 ഹെഡ്‌ലാമ്പ് നിയന്ത്രണം 5
24
25
26 31> 27 ആന്തരിക റിലേ കോയിലുകൾ 5
28 ഓക്‌സിലറി ലാമ്പുകൾ (ഓപ്‌ഷൻ)
29 കൊമ്പ് 15
30 റിലേ കോയിൽ, പ്രധാന റിലേ, എഞ്ചിൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം; എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (5, 6-സിലി. പെട്രോൾ) 10
31 ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ 15
32 കംപ്രസ്സർ A/C 15
33 റിലേ കോയിൽ, റിലേ, കംപ്രസർ എ/സി; എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്‌മെന്റ് കോൾഡ് സോണിലെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റിലെ റിലേ കോയിലുകൾ സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് 5
34 ആക്ചുവേറ്റർ സോളിനോയിഡ്, സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോർ (ഇത് ഉള്ള കാറുകൾക്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുക/നിർത്തുക ഈ ഫ്യൂസ് ലൊക്കേഷൻ ശൂന്യമാണ്) 30
35 ഇഗ്നിഷൻ കോയിലുകൾ (4-സിലി. പെട്രോൾ), ഗ്ലോ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ(എഞ്ചിൻ D4162T); നിയന്ത്രണ വാൽവ്, ഇന്ധന പ്രവാഹം (എഞ്ചിൻ D4162T) 10
37 മാസ് എയർ ഫ്ലോ സെൻസർ (5-സിലി. ഡീസൽ, 6-സിലി. ); നിയന്ത്രണ വാൽവുകൾ (5-സിലി. ഡീസൽ); ഇൻജക്ടറുകൾ (5, 6- സിലി. പെട്രോൾ); എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (5-സിലി. പെട്രോൾ, 6-സിലി.) 15
38 സോളിനോയിഡ് ക്ലച്ച് എ/സി (5, 6 -സൈൽ.); വാൽവുകൾ (1.6 I, എഞ്ചിൻ B4204T7; 5-cyl., 6-cyl.); എഞ്ചിൻ നിയന്ത്രണ മൊഡ്യൂൾ (6-സൈൽ.); സോളിനോയിഡുകൾ (6-സിലി. ടർബോ ഇല്ലാതെ); ആക്യുവേറ്റർ മോട്ടോറുകൾ, ഇൻടേക്ക് മനിഫോൾഡ് (6-സിലി. ടർബോ ഇല്ലാതെ); മാസ് എയർ ഫ്ലോ സെൻസർ (എഞ്ചിൻ B4204T7; 5-സിലി. പെട്രോൾ); ഓയിൽ ലെവൽ സെൻസർ (5-സിലി. ഡീസൽ) 10
38 വാൽവുകൾ (4-സിലി. 2.0 എൽ (ഇതിന് ബാധകമല്ല B4204T7 എഞ്ചിൻ)); ഓയിൽ പമ്പ് (4-സിലി. 2.0 I പെട്രോൾ (B4204T7 എഞ്ചിന് ബാധകമല്ല)); ലാംഡ-സോണ്ട്, സെന്റർ (4-സിലി. 2.0 I പെട്രോൾ (B4204T7 എഞ്ചിന് ബാധകമല്ല)); ലാംഡ-സോണ്ട്, പിൻഭാഗം (4-സിലി. 2.0 ഐ ഡീസൽ) 15
39 ലാംഡ-സോണ്ട്സ് (1.6 ലിറ്റർ പെട്രോൾ, എഞ്ചിൻ B4204T7 ); ലാംഡസോണ്ട് (5-സിലി. ഡീസൽ); കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ, റേഡിയേറ്റർ റോളർ കവർ (1.6 l ഡീസൽ, 5-സിലി. ഡീസൽ) 10
39 ലാംഡ-സോണ്ട്, ഫ്രണ്ട് (4 -cyl. 2.0 l (B4204T7 എഞ്ചിന് ബാധകമല്ല)); ലാംഡ-സോണ്ട്, പിൻഭാഗം (4- സിലി. 2.0 ലിറ്റർ പെട്രോൾ (B4204T7 എഞ്ചിന് ബാധകമല്ല)); EVAP വാൽവ് (5, 6-സിലി. പെട്രോൾ); Lambdasonds (5, 6-cyl. പെട്രോൾ) 15
40 കൂളന്റ് പമ്പ് (1.6 I പെട്രോൾ സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ്); ക്രാങ്കകേസ് വെന്റിലേഷൻ ഹീറ്റർ(5-സിലി. പെട്രോൾ); ഓയിൽ പമ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സ്(5-സിലി. പെട്രോൾ സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ്) 10
40 ഇഗ്നിഷൻ കോയിലുകൾ (4-സിലി. 2.0 ഐ പെട്രോൾ (B4204T7 എഞ്ചിന് ബാധകമല്ല)) 15
40 ഡീസൽ ഫിൽട്ടർ ഹീറ്റർ 20
41 നിയന്ത്രണ മൊഡ്യൂൾ, റേഡിയേറ്റർ റോളർ കവർ (5-സിലി. പെട്രോൾ) 5
41 ക്രാങ്കേസ് വെന്റിലേഷൻ ഹീറ്റർ (5-സിലി. ഡീസൽ); ഓയിൽ പമ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്‌സ് (5-സിലി. ഡീസൽ സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ്) 10
41 സോളിനോയിഡ് ക്ലച്ച് എ/സി (4-സിലി. 2.0 l (B4204T7 എഞ്ചിന് ബാധകമല്ല)); ഗ്ലോ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (4-സിലി. 2.0 1 ഡീസൽ); ഓയിൽ പമ്പ് (4-സിലി. 2.0 1 ഡീസൽ) 15
42 കൂളന്റ് പമ്പ് (4-സിലി. 2.0 1 പെട്രോൾ (ഇല്ല B4204T7 എഞ്ചിനിൽ പ്രയോഗിക്കുക)) 50
42 ഗ്ലോ പ്ലഗുകൾ (ഡീസൽ) 70
43 കൂളിംഗ് ഫാൻ (1.6 I, 4-cyl. 2.0 I പെട്രോൾ, 5-cyl. പെട്രോൾ) 60
43 കൂളിംഗ് ഫാൻ (6-സൈൽ., 4-സിലി. 2.0 ഐ ഡീസൽ, 5-സിലി. ഡീസൽ) 80
44 പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് 100
ഫ്യൂസുകൾ 1-7, 42-44 എന്നിവ “മിഡി ഫ്യൂസ്” തരത്തിൽ പെട്ടവയാണ്, അവ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു വർക്ക്‌ഷോപ്പ് മുഖേന.

Fuses 8-15 ഉം 34 ഉം “JCASE” തരത്തിലുള്ളവയാണ്, പകരം ഒരു വർക്ക്‌ഷോപ്പ് നൽകണം.

ഫ്യൂസുകൾ 16-33, 35-41 എന്നിവ “മിനി ഫ്യൂസ്" തരം.

ഗ്ലൗസ് കമ്പാർട്ടുമെന്റിന് കീഴിൽ (ഫ്യൂസ്ബോക്സ് എ)

ഗ്ലൗവിന് കീഴിൽ ഫ്യൂസുകളുടെ അസൈൻമെന്റ്കമ്പാർട്ട്മെന്റ് (ഫ്യൂസ്ബോക്സ് എ - 2014) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 28> 25> 30>15 30>സീറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് (ഡ്രൈവർ വശം) 28>
ഫംഗ്ഷൻ ആംപ്
1 ഓഡിയോ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂളിനുള്ള പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് (ഓപ്ഷൻ); ഫ്യൂസുകൾക്കുള്ള പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് 16-20: ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് 40
2 വിൻഡ്‌സ്‌ക്രീൻ വാഷറുകൾ; പിൻ വിൻഡോ വാഷർ 25
3
4 ഡോർ ഹാൻഡിൽ (കീലെസ്സ് (ഓപ്ഷൻ)) 5
7 - -
8 നിയന്ത്രണ പാനൽ, ഡ്രൈവറുടെ വാതിൽ 20
9 നിയന്ത്രണ പാനൽ, മുൻഭാഗം യാത്രക്കാരുടെ വാതിൽ 20
10 നിയന്ത്രണ പാനൽ, പിൻ പാസഞ്ചർ ഡോർ, വലത് 20
11 നിയന്ത്രണ പാനൽ, പിൻ പാസഞ്ചർ ഡോർ, ഇടത് 20
12 കീലെസ് (ഓപ്ഷൻ) 7.5
13 പവർ സീറ്റ് ഡ്രൈവറുടെ വശം (ഓപ്ഷൻ) 20
14 പവർ സീറ്റ് പാസഞ്ചർ സൈഡ് (ഓപ്‌ഷൻ) 20
15
16 ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ 5
17 ഓഡിയോ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ( ആംപ്ലിഫയർ) (ഓപ്ഷൻ), ടിവി (ഓപ്ഷൻ), ഡിജിറ്റൽ റേഡിയോ (ഓപ്ഷൻ) 10
18 ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ സെൻസസ് (ചില മോഡൽ വകഭേദങ്ങൾ)
19 ടെലിമാറ്റിക്സ് (ഓപ്ഷൻ), ബ്ലൂടൂത്ത് (ഓപ്ഷൻ) 5
20
21 സൺ റൂഫ് (ഓപ്ഷൻ),ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റിംഗ് റൂഫ്, ക്ലൈമറ്റ് സെൻസർ, ഡാംപർ മോട്ടോറുകൾ, എയർ ഇൻടേക്ക് 5
22 12 V സോക്കറ്റ്, ടണൽ കൺസോൾ 15
23 സീറ്റ് ഹീറ്റിംഗ്, പിന്നിൽ വലത് (ഓപ്ഷൻ) 15
24 സീറ്റ് ഹീറ്റിംഗ്, പിന്നിൽ ഇടത് (ഓപ്ഷൻ) 15
25 ഇലക്ട്രിക് അധിക ഹീറ്റർ (ഓപ്ഷൻ) 5
26 സീറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് (പാസഞ്ചർ സൈഡ്) 15
27 15
28 പാർക്കിംഗ് സഹായം (ഓപ്ഷൻ), പാർക്കിംഗ് ക്യാമറ (ഓപ്ഷൻ), ടൗബാർ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ ( ഓപ്ഷൻ), BLIS (ഓപ്ഷൻ) 5
29 AWD കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (ഓപ്ഷൻ) 15
30 ആക്റ്റീവ് ചേസിസ് ഫോർ-സി (ഓപ്ഷൻ) 10

അടിയിൽ കയ്യുറ കമ്പാർട്ട്‌മെന്റ് (ഫ്യൂസ്‌ബോക്‌സ് ബി)

ഗ്ലോവ് കമ്പാർട്ട്‌മെന്റിന് കീഴിലുള്ള ഫ്യൂസുകളുടെ അസൈൻമെന്റ് (ഫ്യൂസ്‌ബോക്‌സ് ബി - 2014) 30>ടെയിൽഗേറ്റ് തുറക്കുന്നു 28>
ഫംഗ്‌ഷൻ Amp
1 പിൻ വിൻഡോ വൈപ്പർ 15
2
3 ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റിംഗ്, ഡ്രൈവർ ഡോർ കൺട്രോൾ പാനൽ, പവർ വിൻഡോകൾ, പവർ സീറ്റുകൾ, ഫ്രണ്ട് (ഓപ്ഷൻ), റിമോട്ട് കൺട്രോൾഡ് ഗാരേജ് ഡോർ ഓപ്പണർ (ഓപ്ഷൻ) 7.5
4 സംയോജിത ഉപകരണ പാനൽ 5
5 അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ACC (ഓപ്ഷൻ), കൂട്ടിയിടി മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം (ഓപ്ഷൻ) 10
6 ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റിംഗ്, മഴസെൻസർ 7.5
7 സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ മൊഡ്യൂൾ 7.5
8 സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം, ഫ്യൂവൽ ഫില്ലർ ഫ്ലാപ്പ് 10
9 ചൂടാക്കിയ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ (ഓപ്ഷൻ) 15
10 ചൂടാക്കിയ വിൻഡ്സ്ക്രീൻ (ഓപ്ഷൻ) 15
11 10
12 മടക്കാനുള്ള തല നിയന്ത്രണം (ഓപ്ഷൻ) 10
13 ഇന്ധന പമ്പ് 20
14 മൂവ്മെന്റ് ഡിറ്റക്ടർ അലാറം (ഓപ്ഷൻ); കാലാവസ്ഥാ പാനൽ 5
15 സ്റ്റിയറിങ് ലോക്ക് 15
16 സൈറൻ അലാറം (ഓപ്ഷൻ), ഡാറ്റ ലിങ്ക് കണക്റ്റർ OBDII 5
17
18 എയർബാഗുകൾ 10
19 കൂട്ടിയിടി മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം 5
20 ആക്‌സിലറേറ്റർ പെഡൽ സെൻസർ; ഡിമ്മിംഗ് ഇന്റീരിയർ റിയർവ്യൂ മിറർ (ഓപ്ഷൻ); സീറ്റ് ചൂടാക്കൽ, പിൻഭാഗം (ഓപ്ഷൻ); ഇലക്ട്രിക് അധിക ഹീറ്റർ (ഓപ്ഷൻ) 7.5
21 ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (പ്രകടനം); ഓഡിയോ (പ്രകടനം) 15
22 ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് 5
23 സൺറൂഫ് (ഓപ്ഷൻ) 20
24 ഇമ്മൊബിലൈസർ 5

കാർഗോ ഏരിയ

കാർഗോ ഏരിയയിൽ ഫ്യൂസുകളുടെ അസൈൻമെന്റ് 30>31> 30>10 30>-
ഫംഗ്ഷൻ Amp
1 ഇലക്ട്രിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് (ഇടത്വശം) 30
2 ഇലക്‌ട്രിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് (വലത് വശം) 30
3 റിയർ വിൻഡോ ഡിഫ്രോസ്റ്റർ 30
4 ട്രെയിലർ സോക്കറ്റ് 2 (ഓപ്ഷൻ) 15
5 -
6
7 12 V സോക്കറ്റ്, കാർഗോ ഏരിയ 15
8 - -
9 - -
- -
11 - -
12 ട്രെയിലർ സോക്കറ്റ് 1 (ഓപ്ഷൻ) 40
13 -
എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് കോൾഡ് സോൺ

എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് കോൾഡ് സോണിൽ ഫ്യൂസുകളുടെ അസൈൻമെന്റ് (2014) 28>
ഫംഗ്ഷൻ A
A1 സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റിനുള്ള പ്രധാന ഫ്യൂസ് എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്‌മെന്റ് 175
A2 ഗ്ലോവ്‌ബോക്‌സിന് കീഴിലുള്ള സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോണിക് മൊഡ്യൂളിനുള്ള (CEM) പ്രധാന ഫ്യൂസ്, ഗ്ലോവ്‌ബോക്‌സിന് കീഴിലുള്ള റിലേ/ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ്, സെൻട്രൽ കാർഗോ ഏരിയയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റ് 175
1 ഇലക്ട്രിക് അധിക ഹീറ്റർ (ഓപ്ഷൻ) 100
2 ഗ്ലോവ്‌ബോക്‌സിന് കീഴിലുള്ള സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോണിക് മൊഡ്യൂളിന് (CEM) പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് 50
3 റിലേയ്‌ക്കായുള്ള പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ്/ ഗ്ലോവ്‌ബോക്‌സിന് കീഴിലുള്ള ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് 60
4 റിലേ/ഫ്യൂസ് ബോക്‌സിനുള്ള പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് 60<31
5 പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ്കാർഗോ ഏരിയയിലെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റ് 60
6 വെന്റിലേഷൻ ഫാൻ 40
7
8 31>
9 റിലേ ആരംഭിക്കുക 30
10 ആന്തരിക ഡയോഡ് 50
11 പിന്തുണ ബാറ്ററി 70
12 സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോണിക് മൊഡ്യൂൾ (CEM) - റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് പിന്തുണ ബാറ്ററി; ചാർജിംഗ് പോയിന്റ് സപ്പോർട്ട് ബാറ്ററി 15
ഫ്യൂസുകൾ A1, A2 എന്നിവ “MEGA ഫ്യൂസ്” തരത്തിൽ പെട്ടവയാണ്, അവ ഒരു വർക്ക്‌ഷോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാവൂ.

ഫ്യൂസുകൾ 1-11 "മിഡി ഫ്യൂസ്" തരത്തിൽ പെട്ടവയാണ്, അവയ്ക്ക് പകരം ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് മാത്രമേ നൽകാവൂ.

ഫ്യൂസ് 12 "മിനി ഫ്യൂസ്" തരത്തിലാണ്.

(ഡീസൽ) 10 35 ഇഗ്നിഷൻ കോയിലുകൾ (5, 6-സിലി. പെട്രോൾ) 20 36 എഞ്ചിൻ നിയന്ത്രണ മൊഡ്യൂൾ (പെട്രോൾ) 10 36 എഞ്ചിൻ നിയന്ത്രണം മൊഡ്യൂൾ (ഡീസൽ) 15 37 വാൽവുകൾ (1.6 I പെട്രോൾ) മാസ് എയർ ഫ്ലോ സെൻസർ (DRIVe), കൺട്രോൾ വാൽവ്, ഇന്ധന പ്രവാഹം ( ഡ്രൈവ്) 10 37 മാസ് എയർ ഫ്ലോ സെൻസർ (5-സിലി. ഡീസൽ), കൺട്രോൾ വാൽവുകൾ (5-സിലി. ഡീസൽ), ഇൻജക്ടറുകൾ (5, 6-സിലി. പെട്രോൾ), എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (6-സൈൽ.) 15 38 എഞ്ചിൻ വാൽവുകൾ, എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (6-സിലി.) സോളിനോയിഡുകൾ, ക്യാം പ്രൊഫൈൽ (6- സിലി.) ആക്യുവേറ്റർ മോട്ടോറുകൾ, ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡ് (6-സിലി.) മാസ് എയർ ഫ്ലോ സെൻസർ (4- സിലി. 2.0 എൽ പെട്രോൾ); കൂളന്റ് പമ്പ് (DRIVe) 10 39 ലാംഡ-സോണ്ട് (4-സിലി. പെട്രോൾ, 5-സിലി. ഡീസൽ), കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ , റേഡിയേറ്റർ റോളർ കവർ (D3 മാനുവൽ) കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ, റേഡിയേറ്റർ റോളർ കവർ (DRIVe) 10 39 EVAP വാൽവ് (5, 6- സിലി. പെട്രോൾ), ലാംഡ-സോണ്ട്സ് (5, 6-സിലി. പെട്രോൾ) 15 40 കൂളന്റ് പമ്പ് (1.6 ഐ പെട്രോൾ സ്റ്റാർട്ട് /നിർത്തുക) 10 40 വാക്വം പമ്പ് (4-സിലി. 2.0 ഐ പെട്രോൾ), ക്രാങ്കേസ് വെന്റിലേഷൻ ഹീറ്റർ (5-സിലി.) , ഡീസൽ ഫിൽട്ടർ ഹീറ്റർ (5-സിലി.) ഡീസൽ ഫിൽട്ടർ ഹീറ്റർ (DRIVe) 20 41 - - 42 ഗ്ലോ പ്ലഗുകൾ (ഡീസൽ) 70 43 കൂളിംഗ് ഫാൻ (4-സിലി., 5-സിലി.പെട്രോൾ 44 ഇലക്ട്രോ-ഹൈഡ്രോളിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് 100 ഫ്യൂസുകൾ 1-7, 42- 44 "മിഡി ഫ്യൂസ്" തരത്തിൽ പെട്ടവയാണ്, അവയ്ക്ക് പകരം ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് മാത്രമേ നൽകാവൂ.

Fuses 8-15 ഉം 34 ഉം "JCASE" തരത്തിലുള്ളവയാണ്, അവ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്.

Fuses 16 -33 ഉം 35-41 ഉം "മിനി ഫ്യൂസ്" തരം.

ഗ്ലൗസ് കമ്പാർട്ട്‌മെന്റിന് കീഴിൽ (ഫ്യൂസ്‌ബോക്‌സ് എ)

ഗ്ലൗസ് കമ്പാർട്ട്‌മെന്റിന് കീഴിലുള്ള ഫ്യൂസുകളുടെ അസൈൻമെന്റ് (ഫ്യൂസ്ബോക്‌സ് എ - 2011) 30> 30> 25> 25> 28>
ഫംഗ്ഷൻ Amp
1 ഓഡിയോ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂളിനുള്ള പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് (ഓപ്ഷൻ) 40
2
3
4
5
6 ഡോർ ഹാൻഡിൽ (കീലെസ്സ് (ഓപ്ഷൻ)) 5
7 - -
8 നിയന്ത്രണ പാനൽ, ഡ്രൈവറുടെ വാതിൽ 20
9 നിയന്ത്രണ പാനൽ, ഫ്രണ്ട് പാസഞ്ചർ ഡോർ 20
10 നിയന്ത്രണ പാനൽ, പിൻ പാസഞ്ചർ ഡോർ , വലത് 20
11 നിയന്ത്രണ പാനൽ, പിൻ പാസഞ്ചർ ഡോർ, ഇടത് 20
12 കീലെസ് (ഓപ്ഷൻ) 7.5
13 പവർ സീറ്റ് ഡ്രൈവറുടെ വശം (ഓപ്ഷൻ) 20
14 പവർ സീറ്റ് പാസഞ്ചർ സൈഡ്(ഓപ്ഷൻ) 20
15 മടക്കാനുള്ള തല നിയന്ത്രണം (ഓപ്ഷൻ) 15
16 ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ 5
17 ഓഡിയോ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (ഓപ്ഷൻ), ടിവി (ഓപ്ഷൻ ) സാറ്റലൈറ്റ് റേഡിയോ (ഓപ്ഷൻ), ഡിജിറ്റൽ റേഡിയോ (ഓപ്ഷൻ) 10
18 ഓഡിയോ 15
19 ഫോൺ (ഓപ്ഷൻ) 5
20
21 സൺ റൂഫ് (ഓപ്ഷൻ), ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റിംഗ് റൂഫ്, ക്ലൈമറ്റ് സെൻസർ 5
22 12 V സോക്കറ്റ്, ടണൽ കൺസോൾ 15
23 സീറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് (പാസഞ്ചർ സൈഡ്) 15
24 സീറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് (ഡ്രൈവറുടെ വശം) 15
25
26 സീറ്റ് ഹീറ്റിംഗ്, പിൻ പാസഞ്ചർ വലത് വശം (ഓപ്ഷൻ) 15
27 സീറ്റ് ഹീറ്റിംഗ്, പിൻ പാസഞ്ചർ ഇടത് (ഓപ്ഷൻ) 15
28 പാർക്കിംഗ് സഹായം (ഓപ്ഷൻ), പാർക്കിംഗ് ക്യാമറ (ഓപ്ഷൻ), ടൗബാർ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (ഓപ്ഷൻ), BLIS (ഓപ്ഷൻ) 5
29 AWD നിയന്ത്രണ മൊഡ്യൂൾ (ഓപ്ഷൻ) 10
30 ആക്‌റ്റീവ് ചേസിസ് ഫോർ-സി (ഓപ്‌ഷൻ) 10

ഗ്ലൗസ് കമ്പാർട്ടുമെന്റിന് കീഴിൽ (ഫ്യൂസ്‌ബോക്‌സ് B)

ഗ്ലോവ് കമ്പാർട്ട്‌മെന്റിന് കീഴിലുള്ള ഫ്യൂസുകളുടെ അസൈൻമെന്റ് (ഫ്യൂസ്‌ബോക്‌സ് ബി - 2011) 30>ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റിംഗ്, ഡ്രൈവർ ഡോർ കൺട്രോൾ പാനൽ, പവർ വിൻഡോകൾ, പവർ സീറ്റുകൾ, ഫ്രണ്ട് (ഓപ്ഷൻ), റിമോട്ട് കൺട്രോൾഡ് ഗാരേജ് ഡോർ ഓപ്പണർ (ഓപ്ഷൻ) 30>12 28>
ഫംഗ്‌ഷൻ Amp
1 പിൻ ജാലകംവൈപ്പർ 15
2
3 7.5
4 ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ (DIM) 5
5 അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ACC (ഓപ്ഷൻ), കൂട്ടിയിടി മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം (ഓപ്ഷൻ ) 10
6 ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റിംഗ്, റെയിൻ സെൻസർ 7.5
7 സ്റ്റിയറിങ് വീൽ മൊഡ്യൂൾ 7.5
8 സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം റിയർ, സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഫ്യൂവൽ ഫില്ലർ ഫ്ലാപ്പ് 10
9 പിൻ വിൻഡോ വാഷർ 15
10 വിൻഡ്‌സ്‌ക്രീൻ വാഷറുകൾ 15
11 ടെയിൽഗേറ്റ് തുറക്കുന്നു 10
- -
13 ഇന്ധന പമ്പ് 20
14 റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കീ റിസീവർ, മൂവ്‌മെന്റ് ഡിറ്റക്ടർ അലാറം (ഓപ്‌ഷൻ), ക്ലൈമറ്റ് പാനൽ 5
15 സ്റ്റിയറിങ് എൽ ock 15
16 സൈറൻ അലാറം (ഓപ്ഷൻ), ഡാറ്റ ലിങ്ക് കണക്റ്റർ OBDII 5
17
18 എയർബാഗുകൾ 10
19 കൊളീഷൻ വാണിംഗ് സിസ്റ്റം 5
20 ആക്‌സിലറേറ്റർ പെഡൽ, PTC എലമെന്റ് എയർ പ്രീഹീറ്റർ (ഓപ്ഷൻ), ഡിമ്മിംഗ്, ഇന്റീരിയർ റിയർവ്യൂ മിറർ (ഓപ്ഷൻ), സീറ്റ് ഹീറ്റിംഗ്, റിയർ(ഓപ്ഷൻ) 7.5
21 - -
22 ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് 5
23 സൺറൂഫ് (ഓപ്ഷൻ) 20
24 ഇമ്മൊബിലൈസർ 5

കാർഗോ ഏരിയ

കാർഗോ ഏരിയയിൽ ഫ്യൂസുകളുടെ അസൈൻമെന്റ് 30>ട്രെയിലർ സോക്കറ്റ് 2 (ഓപ്‌ഷൻ)
ഫംഗ്ഷൻ Amp
1 ഇലക്‌ട്രിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് (ഇടത് വശം) 30
2 ഇലക്‌ട്രിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് (വലത് വശം) 30
3 പിൻ വിൻഡോ ഡിഫ്രോസ്റ്റർ 30
4 15
5 -
6
7 12 V സോക്കറ്റ്, കാർഗോ ഏരിയ 15
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 ട്രെയിലർ സോക്കറ്റ് 1 (ഓപ്ഷൻ) 40
13 - -
എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് കോൾഡ് സോൺ

എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്‌മെന്റ് കോൾഡ് സോണിലെ ഫ്യൂസുകളുടെ അസൈൻമെന്റ് (2011) 30>ഗ്ലൗബോക്‌സിന് കീഴിൽ ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് എ ഉള്ള യാത്രക്കാരുടെ കമ്പാർട്ട്‌മെന്റിലെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റിനുള്ള പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ്
പ്രവർത്തനം A
A1 എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ടുമെന്റിലെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റിനുള്ള പ്രധാന ഫ്യൂസ് 175
A2 ഗ്ലോവ്‌ബോക്‌സിന് താഴെയുള്ള ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് ബി ഉള്ള സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോണിക് മൊഡ്യൂളിനുള്ള (സിഇഎം) പ്രധാന ഫ്യൂസ്, പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്‌മെന്റിലെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഫ്യൂസ് ബോക്‌സിന് താഴെഗ്ലോവ്ബോക്സ്, കാർഗോ ഏരിയയിലെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റ് 175
1 PTC എലമെന്റ് എയർ പ്രീഹീറ്റർ (ഓപ്ഷൻ) 100
2 കൈയുറബോക്‌സിന് കീഴിലുള്ള ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് B ഉള്ള സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോണിക് മൊഡ്യൂളിനുള്ള (CEM) പ്രൈമറി ഫ്യൂസ് 50
3 ഗ്ലൗബോക്‌സിന് കീഴിൽ ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് എ ഉള്ള യാത്രക്കാരുടെ കമ്പാർട്ട്‌മെന്റിലെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റിനുള്ള പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് 60
4 60
5 സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റിനുള്ള പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ് കാർഗോ ഏരിയയിൽ 60
6 വെന്റിലേഷൻ ഫാൻ 40
7
8
9 ആക്ചുവേറ്റർ സോളിനോയിഡ്, സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോർ 30
10 ആന്തരിക ഡയോഡ് 50
11 പിന്തുണ ബാറ്ററി 70
12 CEM 5
ഫ്യൂസുകൾ A1, A2 എന്നിവ “MEGA ഫ്യൂസ്” തരത്തിലുള്ളവയാണ്, നിർബന്ധമായും ഒരു വർക്ക്‌ഷോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാം.

1-11 ഫ്യൂസുകൾ “മിഡി ഫ്യൂസ്” തരത്തിലുള്ളതാണ്, അവ ഒരു വർക്ക്‌ഷോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാവൂ.

ഫ്യൂസ് 12 “മിനി ഫ്യൂസ്” തരത്തിലാണ്. .

2012

എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്

എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഫ്യൂസുകളുടെ അസൈൻമെന്റ് (2012)
ഫംഗ്ഷൻ Amp
1 സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോണിക് മൊഡ്യൂളിനുള്ള (CEM) പ്രാഥമിക ഫ്യൂസ്

ഞാൻ ജോസ് ഫോർഡ് ആണ്, ആളുകളെ അവരുടെ കാറുകളിൽ ഫ്യൂസ് ബോക്സുകൾ കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ സഹായിക്കുന്നു. അവർ എവിടെയാണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നും അവരിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാമെന്നും എനിക്കറിയാം. ഈ ടാസ്‌ക്കിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രൊഫഷണലാണ്, എന്റെ ജോലിയിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും അവരുടെ കാറിൽ പ്രശ്‌നമുണ്ടാകുമ്പോൾ, അത് പലപ്പോഴും ഫ്യൂസ് ബോക്‌സിൽ എന്തെങ്കിലും ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും. അവിടെയാണ് ഞാൻ വരുന്നത് - പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും പരിഹാരം കണ്ടെത്താനും ഞാൻ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നു. ഞാൻ വർഷങ്ങളായി ഇത് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ അതിൽ വളരെ നല്ലവനാണ്.