Fusibles Mazda 3 (BK; 2003-2009).

  • Comparteix Això
Jose Ford

En aquest article, considerem el Mazda 3 (BK) de primera generació, produït del 2003 al 2009. Aquí trobareu diagrames de la caixa de fusibles del Mazda3 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles).

Disposició de fusibles Mazda3 2003-2009

Fusibles de l'encenedor de cigars (presa de corrent): #43 "CIGAR" a la caixa de fusibles de l'habitacle i fusible #29 "P.OUTLET" (des de 2007) a la caixa de fusibles del compartiment del motor.

Ubicació de la caixa de fusibles

Si els llums, accessoris o controls no funcionen, inspeccioneu el protector de circuit adequat. Si s'ha cremat un fusible, l'element interior es fon.

Si els fars o altres components elèctrics no funcionen i els fusibles de la cabina estan bé, inspeccioneu el bloc de fusibles sota el capó.

Habitatge

La caixa de fusibles es troba al costat del passatger davanter sota la guantera (traieu la part inferior de la guantera, gireu els dos clips i baixeu la caixa de fusibles).

Compartiment del motor

Per substituir el fusible PRINCIPAL, poseu-vos en contacte amb un concessionari autoritzat Mazda.

Esquemes de la caixa de fusibles

2004, 2005

Compartiment del motor

Assignació dels fusibles a la caixa de fusibles del compartiment del motor (2004, 2005)
DESCRIPCIÓ CLASIFICACIÓ AMP PROTEGITA
75 D/LOCK 1 25 A Pany elèctric de la porta
76 Aire condicionat 10A Aire condicionat, unitat de control de la calefacció
77 P/WIND L 30 A Filestra elèctrica (LH) (Alguns models)
78 P/WIND R 30 A Funestra elèctrica (RH)
79 ENREERA 10A Llums de marxa enrere
80 Sostre solar 7,5 A Sostre de lluna (alguns models)
81 TAILL 7,5 A Fals posteriors (esquerra), llums de estacionament (esquerra)
82 ILLUMI 7,5 A Il·luminació
83
84
85
86

2007, 2008

Compartiment del motor

Sense turbocompressor

Assignació dels fusibles al compartiment del motor (Sense turbocompressor, 2007, 2008)
№<2 2> DESCRIPCIÓ CLASIFICACIÓ AMP COMPONENT PROTEGIT
1 VENTILADOR 40A Ventilador de refrigeració
2 P/ST 80A Direcció assistida
3 BTN 40A Per a la protecció de diversoscircuits
4 HEAD 40A Fals
5 PTC
6 GLOW
7 ABS 1 30A ABS (alguns models), DSC (alguns models)
8 ABS 2 20A ABS (alguns models), DSC (alguns models)
9 MOTOR 30A Per a la protecció de diversos circuits
10
11 CLAUS IG 1 30A Interruptor d'encesa
12 ARNCAR 20A Embragatge d'arrencada
13 CLUA IG 2 30A Interruptor d'encesa
14 GLOW 1
15 ESCALFADOR 40A Motor del ventilador
16 GLOW 2
17 DESFOG 40A Descongelador de la finestra posterior
18 AUDIO 30A Sistema d'àudio (Model equipat amb el sistema de so BOSE)
19 ABS IG 10A ABS (alguns models), DSC (alguns models)
20 BOIRA 15A Llums antiboira davanters (Alguns models)
21 BAIXA 15A Bocina
22 DRL 10A DRL (Alguns models)
23 H/NETE
24 F/PUMP 15A Combustiblebomba
25 P/ST IG 10A Direcció assistida
26 A/C MAG 10A Aire condicionat (alguns models)
27 ALT/TCM 10A/15A TCM (Alguns models)
28 GLOW SIG
29 P.OUTLET Presa de corrent
30 CAT +B 10A PCM
31 SALA 15A Llums interiors
32 CAT BAR 4 10A Sensors O2 (Alguns models)
33 ENG BAR 3 10A Sensors O2
34 EGI INJ 10A Injector
35 ENG BAR 1 10A Per a la protecció de diversos circuits
36 ENG BAR 2 10A PCM, Bomba de combustible

Amb turbocompressor

Assignació dels fusibles al compartiment del motor (Amb turbocompressor, 2007, 2008)
DESCRIPCIÓ CLASIFICACIÓ AMP COMPONENT PROTEGIT
1 VENTILADOR 70A Ventilador de refrigeració
2
3 BTN 40A Per a la protecció de diversos circuits
4 HEAD 40A Fals
5 F/PUMP 30A Bomba de combustible
6
7 ABS1 30A ABS, DSC
8 ABS 2 20A ABS, DSC
9 MOTOR 30A Per a la protecció de diversos circuits
10 INJECTOR 30A Injector de combustible
11 CLUA IG 1 30A Interruptor d'encesa
12 STATER 20A Embragatge d'arrencada
13 IG KEY2 30A Interruptor d'encesa
14
15 ESCALFADOR 40A Motor del ventilador
16
17 DEFOG 40A Desforestador de la finestra posterior
18 AUDIO 30A Sistema d'àudio (model equipat amb BOSE Sound System)
19 ABS IG 10A ABS
20 BOIRA 15A Llums antiboira davanters
21 BALLINA 15A Bàna
22 DRL 10A DRL (Alguns models)
23 H/NET
24 ETC 10A Elec, vàlvula d'acceleració
25 >
26 A/C MAG 10A Aire condicionat
27
28
29 P.OUTLET 15A Potènciapresa
30 CAT +B 10A PCM
31 SALA 15A Llums interiors
32
33 ENG BAR 3 10A Sensors d'O2
34
35 CAT BAR 1 15A Per a la protecció de diversos circuits
36 ENG BAR 2 10A PCM, Bomba de combustible

Habitacle

Assignació dels fusibles a l'habitacle (2007, 2008) )
DESCRIPCIÓ CLASIFICACIÓ AMP COMPONENT PROTEGIT
37 D/LOCK 2 15A Sistema de doble bloqueig (Alguns models)
38 STOP LAMP/BALA 10A Làmpada de parada, botzina
39 CAP ALTA L 10A Fal llarg (LH)
40 FAL ALTA R 10A Fal llarg ( RH)
41 —<2 6>
42
43 CIGAR 15A Encenedor
44 RÀDIO 7,5A Sistema d'àudio
45 MIRROR 10A Mirall de control d'alimentació (alguns models)
46 TAIL R 7.5A Llum posterior (RH), Llum de estacionament (RH), Matrículallums
47 OBD 10A Per a la protecció de diversos circuits
48
49 TR/LOCK
50
51
52 SOBERTA 20A Sostre de lluna (alguns models)
53 RENTADOR 20A Parabrisa eixugaparabrises i rentadora
54
55 P/WIND R
56 P/WIND L
57 ALARMA
58 M/DEF 7.5A Descongelador de mirall (alguns models)
59
60 CAP BAIX R 15A Fal de baixa llum (RH), anivellament dels fars
61 CABALL BAIX L 15A Fars de llum de baixa (LH)
62
63
64
65 SAS 10A Sistema de retenció suplementari
66 METRE 10A Conjunt d'instruments, sistema immobilitzador
67 ENCENDIDO 20A ABS (alguns models), DSC (alguns models), direcció assistida
68 ESPARADORA 20A Esparabrisai rentadora
69 MOTOR 20A Per a la protecció de diversos circuits
70 IG SIG 10A Esparabrissa automàtica (alguns models), interruptor de la finestra elèctrica (alguns models)
71 SAS 2 7.5A Sensor de pes del seient
72
73
74 SEAT WARM 20A Seient wanner (Alguns models)
75 D/LOCK 1 25A Pany elèctric de la porta (alguns models)
76 A/C 10A Aire condicionat (Alguns models), Unitat de control de la calefacció
77 P/WIND L 30A Finestra elèctrica (LH) (alguns models)
78 P/WIND R 30A Filestra elèctrica (RH) (Alguns models)
79 ENREERA 10A Llums de marxa enrere
80 Sostre solar 7,5A Sostre de lluna (alguns models)
81 TAILL 7,5A Fal posterior (esquerra), par king light (LH)
82 ILLUMI 7.5A Il·luminació
83
84
85
86

2009

Compartiment del motor

Sense turbocompressor

Assignació dels fusibles al motorcompartiment (Sense turbocompressor, 2009) <2 5>35
DESCRIPCIÓ CLASIFICACIÓ AMP COMPONENT PROTEGIT
1 VENTILADOR 40A Ventilador de refrigeració
2 P/ST 80A Direcció assistida
3 BTN 40A Per protecció de diversos circuits
4 HEAD 40A Fals
5 PTC
6 GLOW/P.SEAT 30A Seient elèctric
7 ABS 1 30A ABS (alguns models), DSC (Alguns models)
8 ABS 2 20A ABS (Alguns models), DSC (Alguns models)
9 MOTOR 30A Per a la protecció de diversos circuits
10
11 CLAUS IG 1 30A Interruptor d'encesa
12 ARNCAR 20A Embragatge d'arrencada
13 CLUA IG 2 30A Interruptor d'encesa
14 GLOW 1
15 ESCALFADOR 40A Motor del ventilador
16 GLOW 2
17 DESEMBRAÇ 40A Descongelador de la finestra posterior
18 AUDIO 30A Sistema d'àudio (model equipat amb BOSE Sound System) (Alguns models)
19 ABS IG 10A ABS (algunsmodels), DSC (Alguns models)
20 BOIRA 15A Llums antiboira davanters (Alguns models)
21 BANYA 15A Banya
22 DRL 10A DRL (Alguns models)
23 H/CLEAN
24 F/PUMP 15A Bomba de combustible
25 P/ST IG 10A Direcció assistida
26 A/C MAG 10A Aire condicionat (Alguns models)
27 ALT/TCM 15A TCM (Alguns models)
28 GLOW SIG
29 P.OUTLET 15A Presa de corrent
30 CAT +B 10A PCM
31 SALA 15A Llums interiors
32 ENG BAR 4 10A Sensors O2 (Alguns models)
33 CAT BAR 3 10A Sensors d'O2
34 EGI INJ 10A Injector
CAT BAR 1 10A Per a la protecció de diversos circuits
36 CAT BAR 2 10A PCM , Bomba de combustible

Amb turbocompressor

Assignació dels fusibles en el compartiment del motor (Amb turbocompressor, 2009) <2 5>DESEMBALLADOR
DESCRIPCIÓ CLASIFICACIÓ AMP COMPONENT PROTEGIT
1 VENTILADOR 70A Refrigeracióventilador
2
3 BTN 40A Per a la protecció de diversos circuits
4 HEAD 40A Fals
5 F/PUMP 30A Bomba de combustible
6
7 ABS 1 30A ABS, DSC
8 ABS 2 20A ABS , DSC
9 MOTOR 30A Per a la protecció de diversos circuits
10 INJECTOR 30A Injector de combustible
11 IG KEY1 30A Interruptor d'encesa
12 ARRANQUE 20A Embragatge d'arrencada
13 IG KEY2 30A Interruptor d'encesa
14
15 ESCALFADOR 40A Soplador motor
16
17 DESEMBALLADOR 40A Desempañador de la finestra posterior
18 AUDIO 30A Sistema d'àudio (model equipat amb BOSE Sound System) (Alguns models)
19 ABS IG 10A ABS
20 BOIRA 15A Boira davantera llums
21 BALLINA 15A Claxona
22 DRL 10A DRL (algunsCOMPONENT
1 VENTILADOR 40A Ventilador de refrigeració
2 P/ST 80A EHPAS
3 BTN 40A Per a la protecció de diversos circuits
4 HEAD 40A Fals
5 PTC 80A
6 GLOW 60A
7 ABS 1 30A ABS (Alguns models)
8 ABS 2 20A ABS (Alguns models)
9 MOTOR 30A Per a la protecció de diversos circuits
10
11 CLAUS IG 1 30A Interruptor d'encesa
12 ARNCAR 20A Embragatge d'arrencada
13 CLUA IG 2 30A Interruptor d'encesa
14
15 ESCALFADOR 40A Motor del ventilador
16
17 40A Desempañador de la finestra posterior
18
19 ABS IG 10A ABS (Alguns models)
20 BOIRA 15A Llums antiboira (algunsmodels)
23 H/CLEAN
24 ETC 10A Elec, vàlvula d'acceleració
25
26 A/C MAG 10A Aire condicionat
27
28
29 P.OUTLET 15A Presa de corrent
30 CAT +B 10A PCM
31 SALA 15A Llums interiors
32
33 ENG BAR 3 10A Sensors d'O2
34
35 CAT BAR 1 15A Per a la protecció de diversos circuits
36 ENG BAR 2 10A PCM, Bomba de combustible

Habitacle

Assignació dels fusibles a l'habitacle (2009)
DESCRIPCIÓ CLASIFICACIÓ AMP PR COMPONENT OTECTAT
37 D/LOCK 2 15A Sistema de doble tancament (alguns models)
38 LAMP DE PARADA/BALA 10A Làmpada de parada, botzina
39 CABEZAL ALTO L 10A Fal llarg (LH)
40 CABEZAL ALTO R 10A Fal llarg(RH)
41
42
43 CIGAR 15A Més lleugera
44 RÀDIO 7,5A Sistema d'àudio
45 MIRROR 10A Mirill de control de potència (alguns models)
46 TAIL R 7.5A Llum posterior (RH), Llum de estacionament (RH), Llums de matrícula
47 OBD 10A Per a la protecció de diversos circuits
48 >
49 TR/LOCK
50
51
52 Sostre solar 20A Sostre de lluna (alguns models)
53 RENTADOR 20A Esparabrisa i rentadora
54
55 P/WIND R
56 P/WIND L
57 ALARMA
58 M/DEF 7,5A Descongelador de mirall (alguns models)
59
60 CABALL BAIX R 15A Fal de baixa llum (RH), Nivelació dels fars
61 HEAD LOW L 15A Fal de baixa llum(LH)
62
63
64
65 SAS 10A Sistema de contenció suplementari
66 METRE 10A Conjunt d'instruments, sistema immobilitzador
67 ENCENDIDO 20A ABS (alguns models), DSC (alguns models), direcció assistida
68 ESPARADORS 20A Esparabrisa i rentadora
69 MOTOR 20A Per a la protecció de diversos circuits
70 IG SIG 10A Esparabrissa automàtica (alguns models), interruptor de la finestra elèctrica (alguns models)
71 SAS 2 7.5A Sensor de pes del seient
72
73
74 Seient càlid 20A Seient wanner (alguns models)
75 D/LOCK 1 25A Pany elèctric de la porta (alguns models )
76 Aire condicionat 10A Aire condicionat (alguns models), unitat de control de la calefacció
77 P/WIND L 30A Funestra elèctrica (esquerra) (alguns models)
78 P/WIND R 30A Fiestra elèctrica (RH) (Alguns models)
79 ETRÀN 10A Llums de marxa enrere
80 Sostre solar 7,5A Sostre de lluna (algunsmodels)
81 TAILL 7,5A Llum posterior (esquerra), llum de estacionament (esquerra)
82 ILLUMI 7.5A Il·luminació
83
84
85
86
models) 21 BALLINA 15A Banc 22 — — — 23 H/NETE 20A — 24 F/PUMP 15A Bomba de combustible 25 P/ST IG 10A Direcció assistida 26 A/C MAG 10A Aire condicionat 27 ALT 10A — 28 — — — 29 — — — 30 CAT +B 10A PCM 31 SALA 15A Llums interiors 32 CAT BAR 4 10A O 2 calefactor 33 CAT BAR 3 10A O 2 calefactor 34 EGI INJ 10A Injector 35 ENG BAR 1 10A Sensor de flux d'aire 36 ENG BAR 2 10A Vàlvula de control EGR

Habitacle

Assig nment dels fusibles a l'habitacle (2004, 2005)
DESCRIPCIÓ CLASIFICACIÓ AMP COMPONENT PROTEGIT
37 D/LOCK 2 15A Pany elèctric de la porta
38
39 CAP ALTA L 10A Fals llargs (LH)
40 CABAL ALTOR 10A Fals llargs (RH)
41
42
43 CIGAR 15A Encenedor
44 RÀDIO 7,5A Sistema d'àudio
45 MIRROR 10A Mirall de control d'alimentació
46 TAIL R 7,5A Fal posterior (RH), Llums d'estacionament (RH) Llums de matrícula
47 OBD 10A Per a la protecció de diversos circuits
48
49 TR/LOCK 20A
50 CPU PWR 10A Unitat de control
51 PERILL 15A Intermitents. Intermitents d'advertència de perill
52 TOUTA SOLAR 20A Sostre de lluna
53 RANDADORA 20A Rentadora frontal. Eixugaparabrises i rentadora de la finestra posterior
54
55 P/WIND R 30A
56 P/WIND L 30A
57 ALARMA 7,5A
58 M/DEF 7.5A Descongelador de mirall
59
60 CAP BAIX R 15A Fals de baixa (dreta), anivellament de fars (alguns models)
61 CABEZALLOWL 15A Fals de baixa llum (LH)
62
63
64
65 SAS 10A Sistema de contenció suplementari
66 METER 10A Conjunt d'instruments. Sistema immobilitzador, sistema de bloqueig del canvi
67 ENCENDIDO 20A ABS\ EH PAS (Alguns models)
68 ESPARADORA 20A Esparabrisa
69 MOTOR 20A Per a la protecció de diversos circuits
70 IG SIG 10A Esparabrissa automàtica (alguns models)
71 SAS 2 7,5A Sistema de retenció suplementari
72
73
74 SEIENT CÀLIENT 20A
75 D/LOCK 1 25A Pany elèctric de la porta
76 Aire condicionat 10A Aire condicionat, unitat de control de la calefacció
77 P/WIND L 30A Ventana elèctrica (LH) (Alguns models)
78 P/WIND R 30A Funestra elèctrica (RH) (Alguns models)
79 ENREERA 10A Llums de marxa enrere
80 SOstre solar 7,5A Sostre de lluna (algunsmodels)
81 TAILL 7,5A Fals posteriors (esquerra), llums d'estacionament (esquerra)
82 ILLUMI 7.5A Il·luminació
83
84
85
86

2006

Compartiment del motor

Assignació dels fusibles a la caixa de fusibles del compartiment del motor (2006)
DESCRIPCIÓ CLASIFICACIÓ AMP COMPONENT PROTEGIT
1 VENTILADOR 40 A Ventilador de refrigeració
2 P/ST 80 A EHPAS
3 BTN 40 A Per a la protecció de diversos circuits
4 CABAL 40 A Fals
5 PTC 80 A
6 GLOW 60 A
7 ABS 1 30 A ABS (Alguns models)
8 ABS 2 20 A ABS (Alguns models)
9 MOTOR 30 A Per a la protecció de diversos circuits
10
11 CLUA IG 1 30 A Interruptor d'encesa
12 ARRANQUER 20 A Embragatge d'arrencada
13 CLUA IG 2 30 A Igniciócanviar
14
15 ESCALFADOR 40 A Motor del ventilador
16
17 DESEMBRAÇ 40 A Descongelador de la finestra posterior
18 AUDIO 30 A Sistema d'àudio (model equipat amb BOSE Sound System)
19 ABS IG 10A ABS (Alguns models)
20 BOIRA 15 A Llums antiboira (Alguns models)
21 BARCINA 15 A Claxon
22
23 H/CLEAN 20 A
24 F/PUMP 15 A Bomba de combustible
25 P/ST IG 10A Direcció assistida
26 A/C MAG 10A Aire condicionat
27 TCM 15A Mòdul de control de transmissió
28
29
3 0 CAT +B 10A PCM
31 SALA 15 A Llums interiors
32 ENG BAR 4 10A Escalfador d'O2
33 CAT BAR 3 10A Escalfador d'O2
34 EGI INJ 10A Injector
35 ENG BAR 1 10A Sensor de flux d'aire
36 ENG BAR2 10A Vàlvula de control EGR

Habitacle

Assignació dels fusibles de l'habitacle (2006)
DESCRIPCIÓ CLASIFICACIÓ AMP COMPONENT PROTEGIT
37 D/LOCK 2 15 A Pany elèctric de la porta
38 STOP 10A Llums de stop
39 HEAD HIGH L 10A Fals llargs dels fars (LH)
40 FUMS ALTADES DEL FARO 10A Fals llargs dels fars (RH)
41
42
43 CIGAR 15 A Més lleuger
44 RÀDIO 7,5 A Sistema d'àudio
45 MIRROR 10A Mirill de control de potència
46 TAIL R 7,5 A Llum posterior (RH), Llums d'estacionament (RH) Llums de matrícula
47 OBD 10A Per a la protecció de diversos circuits ts
48
49 TR/LOCK 20 A
50 CPU PWR 10A Unitat de control
51 PERILL 15 A Intermitents, intermitents de perill
52 Sostre solar 20 A Sostre de lluna (alguns models)
53 RANDADORA 20 A Randadora davantera, posterioreixugaparabrises i rentadora
54
55 P/WIND R 30 A
56 P/WIND L 30 A
57 ALARMA 7,5 A
58 M/DEF 7,5 A Descongelador de mirall
59
60 CAP BAIX R 15 A Fals de baixa llum (RH), Anivellació dels fars (Alguns models)
61 CABEZAL BAIX L 15 A Fals de baixa llum (LH)
62
63
64
65 SAS 10A Sistema de retenció suplementari
66 METER 10A Conjunt d'instruments. Sistema immobilitzador. Sistema de bloqueig de canvis
67 ENCENDIDO 20 A ABS (Alguns models), EHPAS
68 ESPARADORA 20 A Esparabrisa
69 MOTOR 20 A Per a la protecció de diversos circuits
70 IG SIG 10A Esparabrissa automàtica (Alguns models)
71 SAS 2 7,5 A Sistema de retenció suplementari
72
73
74 SEIENT CÀLIENT 20

Sóc Jose Ford i ajudo la gent a trobar caixes de fusibles als seus cotxes. Sé on són, com són i com arribar-hi. Sóc un professional en aquesta tasca i estic orgullós de la meva feina. Quan algú té problemes amb el seu cotxe, sovint és perquè alguna cosa no funciona bé amb la caixa de fusibles. Aquí és on entro: ajudo la gent a solucionar el problema i trobar una solució. Fa anys que estic fent això i m'hi porto molt bé.