Siguresat dhe stafetë KIA Forte / Cerato (2019-..).

  • Shperndaje Kete
Jose Ford

Në këtë artikull, ne konsiderojmë KIA Forte të gjeneratës së tretë (gjenerata e katërt Cerato), e disponueshme nga viti 2019 e deri më tani. Këtu do të gjeni diagramet e kutisë së siguresave të KIA Forte / Cerato 2019 , do të merrni informacion për vendndodhjen e paneleve të siguresave brenda makinës dhe do të mësoni për caktimin e secilës siguresë (paraqitja e siguresave) dhe stafetë.

Tabela e përmbajtjes

  • Struktura e siguresave KIA Forte / Cerato 2019-…
  • Vendndodhja e kutisë së siguresave
    • Paneli i instrumenteve
    • Ndarja e motorit
  • Diagramet e kutisë së siguresave
    • 2019

Paraqitja e siguresave KIA Forte / Cerato 2019-…

Sigarja e çakmakut (priza elektrike) në KIA Forte / Cerato ndodhet në kutinë e siguresave të panelit të instrumenteve (shih siguresën "POWER OUTLET" - Cigare Çakmaku), dhe në kutinë e siguresave të ndarjes së motorit (siguresat "POWER OUTLET 2" - Priza e përparme, "POWER OUTLET 1" - Releja e prizës së rrymës).

Vendndodhja e kutisë së siguresave

Paneli i instrumentit

Paneli i siguresave ndodhet në anën e shoferit të panelit të instrumenteve pas kapakut.

Ndarja e motorit

Brenda mbulesave të panelit të siguresave/rele, mund të gjeni siguresën/r etiketë elay që përshkruan emrin dhe kapacitetin e siguresës/relesë.

Diagramet e kutisë së siguresave

2019

Paneli i instrumenteve

Caktimi i siguresave në panelin e instrumenteve (2019)
Emri Vlerësimi i amplifikatorit I mbrojtur nga qarku
MEMORY1 10A Driver IMS (Sistemi i integruar i memories) Moduli, Moduli i kontrollit të kondicionerit, grupi i instrumenteve
MODULI 1 10A Çelësi i kyçjes së çelësit, lidhësi i lidhjes së të dhënave, çelësi i rrezikut, çelësi inteligjent i jashtëm i shoferit/pasagjerit, kutia e stafetës ICM (Moduli i qarkut të integruar) (Releja e palosshme/shpalosëse e pasqyrës së jashtme)
TRUNK 10A Trunk Rele
POWER WINDOW RH 25A Power Window Rele anësore e dorezës së djathtë
POWER WINDOW LH 25A Rele anash dorezës së majtë të dritares elektrike, moduli i dritares energjetike të sigurisë së shoferit
POWER SEAT DRIVER 25A Çelësi manual i sediljes së shoferit
MODULI 4 7.5A Njësia e asistencës për mbajtjen në korsi, IBU (njësia e integruar e kontrollit të trupit), Njësia e ndihmës për shmangien e përplasjeve përpara, Njësia paralajmëruese e përplasjes në pikën e verbër Doreza e majtë/ana e dorës së djathtë
Ngrohës i sediljeve PARA 15A Moduli i kontrollit të ngrohësit të sediljeve të pasme
MIRRO me Ngrohje R 10A Pasqyra e jashtme energjia e shoferit/pasagjerit, moduli i kontrollit të kondicionerit, ECM (moduli i kontrollit të motorit)/PCM (moduli i kontrollit të trenit të energjisë)
NGROHES PARA 20A Moduli i kontrollit të ngrohësit të sediljeve të përparme, moduli i kontrollit të sediljes me ventilim të ajrit të përparmë
AMP 25A AMP (Përforcues)
MULTI MEDIA 15A Audio/Video &Njësia e kokës së navigimit
MODULI 5 10A Ndërprerësi i bllokut të përplasjes, llamba e kokës Ana e dorës së majtë/ana e dorezës së djathtë, Treguesi i levës së ndërrimit të transmisionit automatik, Pasqyrë elektro-kromike, audio/video & Njësia kryesore e navigimit, moduli i kontrollit të kondicionerit, moduli i kontrollit të ngrohësit të sediljeve të pasme, moduli i kontrollit të ngrohësit të sediljeve të përparme, moduli i kontrollit të sediljes me ventilim të ajrit të përparmë
BYÇJA E DERËS 20A Releja e kyçjes/zhbllokimit të derës, ICM (Moduli i qarkut të integruar) Kutia e stafetës (releja e shkyçjes me dy kthesa)
IBU 1 15A IBU (Integrated Body Control Unit)
BRAKE SWITCH 10A IBU (Integrated Body Control Unit), Ndërprerës i llambës ndaluese
IG1 25A Blloku i kryqëzimit të dhomës së motorit (siguresa - ABS 3, ECU 5, SENSOR 4, TCU 2)
Fshirës (LO/HI) 10A Blloku i kryqëzimit të dhomës së motorit (Releja e fshirësit të përparmë (e ulët), motori i fshirësit të përparmë, ECM (moduli i kontrollit të motorit)/PCM (Treni i energjisë Moduli i kontrollit), IBU (Njësia e integruar e kontrollit të trupit)
KONDICIONER 1 7.5A Blloku i kryqëzimit të dhomës së motorit (fryrësi, ngrohësi PTC), Moduli i kontrollit të kondicionerit
AIR BAG 2 10A SRS (Sistemi Mbajtës Suplementar) C Moduli i kontrollit
WASHER 15A Ndërprerës me shumë funksione
MDPS 7.5 A MDPS (Motor Driven Power Steering) Njësia
MODULI7 7.5A Moduli i kontrollit të ngrohësit të sediljeve të pasme, moduli i kontrollit të ngrohësit të sediljeve të përparme, moduli i kontrollit të sediljes me ventilim të ajrit të përparmë
SUNROOF 1 15A Motori me çati diellore
CLUSTER 7.5A Grupi i instrumenteve
MODULI 3 7.5A Çelësi i modalitetit sportiv, çelësi i llambës së ndalimit
START 7.5A ICM (Moduli i qarkut të integruar) Kutia e stafetës (releja e alarmit të hajdutëve), çelësi i diapazonit të transaksit, IBU (njësia e integruar e kontrollit të trupit), ECM (moduli i kontrollit të motorit)/PCM (moduli i kontrollit të trenit të energjisë), Blloku i kryqëzimit të dhomës së motorit (Fillimi )
IBU 2 7.5A IBU (Njësia e integruar e kontrollit të trupit)
BAG AIR TREGUESI 7.5A Grupi i instrumenteve, moduli i kontrollit të kondicionerit
MODULI 6 7.5A IBU (Njësia e kontrollit të integruar të trupit)
MODULI 2 10A Audio/Video & Njësia e kokës së navigimit, IBU (njësia e integruar e kontrollit të trupit), Karikuesi i pasmë USB, Karikuesi me valë, AMP (përforcuesi), Ndërprerësi i pasqyrës së jashtme me energji, blloku i kryqëzimit të dhomës së motorit (priza e energjisë)
AIR BAG 1 15A Moduli i kontrollit SRS (Sistemi i kufizimit shtesë), sensori i zbulimit të pasagjerëve
KODIDITIONER 2 10A Blloku i kryqëzimit të dhomës së motorit (releja BLOWER), moduli i kontrollit të kondicionerit, rezistenca e ventilatorit, motori i ventilatorit
POWEROUTLET 20A Çakmaku

Ndarja e motorit

Caktimi i siguresat në ndarjen e motorit (2019)
Emri Vlerësimi i amplifikatorit Circuit Protected
ALTERNATOR 200A (NU 2.0L AKS)

150A (GAMMA 1.6LT-GDI) Sigurat: ALARM VJEDHJES, ABS1, ABS2, PRIZA 1, Alternator MDPS 80A MDPS (Motor Driven Power Steering) Njësia B +5 60A Sigura: ECU 3, ECU 4, BORË, Fshirëse, A/C, Rele e kontrollit të motorit B+2 60A Blloku i kryqëzimit të panelit të instrumenteve B+3 60A Blloku i kryqëzimit të panelit të instrumenteve B+4 50A Blloku i lidhjes së panelit të instrumenteve (Sigura: DRITARE ENERGJIKE LH, DRITARE ENERGJIKE RH, BANG, DIELLI 1, Ngrohës i sediljes përpara, AMP, SHOFER ME NDËRKOMBËTARE SEAT) Tifoma Ftohëse 1 60A GAMMA 1.6L T-GDI: Rele me ventilator 1 Ngrohje e pasme 40A Ngrohje e pasme Rele BLOWER 40A BLOWER Relay IG1 40A Çelësi i ndezjes, Rele PDM #2 (ACC), Rele PDM #3 (IG1) IG2 40A Ndezja Ndërprerës, rele PDM #4 (IG2) NGROHES PTC 50A Rele ngrohës PTC PRIZA 2 20A Prizë e përparme TCU 1 15A GAMMA1.6L T-GDI: TCM (Moduli i Kontrollit të Transmisionit) POMPA VAKUUM 20A GAMMA 1.6L T-GDI: Pompë vakum POMPA E KARBURANTIT 20A Releja e pompës së karburantit TILAMOSJA E FTOHJES 2 30A NU 2.0L AKS: Reletë e ventilatorit 2 ftohës, stafetë e ventilatorit 3 ftohës B+1 40A Paneli i instrumenteve Blloku i kryqëzimit (Releja e fiksimit të ngarkesës afatgjatë, siguresa: (ÇELËS I frenave, IBU 1, AIRBAG 2, BLLOKIM I DERËS, NGROHES I sediljes PAPA, MODULI 1)) DCT 1 40A GAMMA 1.6L T-GDI: TCM (Moduli i kontrollit të transmisionit) DCT 2 40A GAMMA 1.6L T-GDI: TCM (Moduli i Kontrollit të Transmisionit) ABS 1 40A ABS (Sistemi kundër frenimit) Moduli ESC (Electronic Stability Control), Konektori kontrollues me shumë qëllime ABS 2 30A ABS (Sistemi kundër bllokimit të frenave), ESC ( Kontrolli elektronik i stabilitetit) Moduli PRIZA 1 40A Releja e prizës së rrymës SENSOR 2 10A NU 2.0L AKS: Valvula solenoide e kontrollit të pastrimit, valvula e kontrollit të vajit #1/#2/#3, valvula e mbylljes së kutisë, sensori i lëvizjes së ajrit në masë, sensori paralajmërues i filtrit të karburantit, kondicioneri Rele

GAMMA 1.6L T-GDI: Valvula solenoide e kontrollit të pastrimit, valvula e kontrollit të vajit #1/#2, valvula mbyllëse e kutisë, valvula elektromagnetike e kontrollit RCV, blloku i kryqëzimit E/R (ftohje Releja e ventilatorit 1) ECU 2 10A GAMMA 1.6L T-GDI: ECM(Moduli i kontrollit të motorit) ECU 1 20A NU 2.0L AKS: PCM (Moduli i kontrollit të trenit të energjisë)

GAMMA 1.6L T-GDI: ECM (Moduli i kontrollit të motorit) INJEKTOR 15A NU 2.0L AKS: Injektor #1~#4 SENSOR 1 15A NU 2.0L AKS: Sensori i oksigjenit (lart), sensori i oksigjenit (poshtë)

GAMMA 1.6L T-GDI: Sensori i oksigjenit (lart), sensori i oksigjenit (poshtë) SPIRALJA NJËZE 20A Spirja e ndezjes #1~# 4 ECU 3 15A NU 2.0L AKS: PCM (Moduli i kontrollit të trenit me fuqi)

GAMMA 1.6L T-GDI: ECM (Moduli i kontrollit të motorit) A/C 10A NU 2.0L AKS: Rele A/Con ECU 5 10A NU 2.0L AKS: PCM (Moduli i kontrollit të trenit me fuqi)

GAMMA 1.6L T-GDI: ECM (Moduli i kontrollit të motorit) SENSOR 4 15A GAMMA 1.6L T-GDI: Pompë vakum ABS 3 10A Moduli ABS (Sistemi kundër bllokimit të frenave), Moduli ESC (Kontrolli Elektronik i Stabilitetit) TCU 2 15A NU 2.0L AKS: Ndërprerësi i rrezes së transakseve

GAMMA 1.6L T-GDI: Ndërprerësi i rrezes së transaksit, TCM SENSOR 3 10A NU 2.0L AKS: Releja e pompës së karburantit

GAMMA 1.6L T-GDI: Releja e pompës së karburantit ECU 4 15A NU 2.0L AKS: PCM (Moduli i kontrollit të trenit me energji)

GAMMA 1.6L T-GDI: ECM (Modul i kontrollit të motorit ) Fshirëse 25A FshirëseRele HORN 15A Rele e bririt

Mbulesa e terminalit të baterisë

Unë jam Jose Ford dhe i ndihmoj njerëzit të gjejnë kuti siguresash në makinat e tyre. Unë e di se ku janë ata, si duken dhe si të shkoj tek ata. Unë jam profesionist në këtë detyrë dhe krenohem me punën time. Kur dikush ka probleme me makinën e tij, shpesh ndodh sepse diçka nuk po funksionon siç duhet me kutinë e siguresave. Këtu hyj - i ndihmoj njerëzit të zgjidhin problemin dhe të gjejnë një zgjidhje. Unë e bëj këtë prej vitesh dhe jam shumë i mirë në të.