فیوز و رله GMC Topkick (2003-2010).

  • این را به اشتراک بگذارید
Jose Ford

کامیون متوسط ​​GMC Topkick از سال 2003 تا 2010 تولید شده است. در این مقاله نمودار جعبه فیوز GMC Topkick 2006, 2007, 2008 و 2009 را مشاهده خواهید کرد. محل قرارگیری پانل های فیوز در داخل خودرو، و در مورد تخصیص هر فیوز (طراحی فیوز) و رله.

Fuse Layout GMC Topkick 2003-2010

فهرست مطالب

  • محل جعبه فیوز
  • نمودار جعبه فیوز
    • 2006
    • 2007
    • 2008 , 2009

محل جعبه فیوز

جعبه فیوز پانل ابزار

دو بلوک فیوز پانل ابزار در پشت دستگاه قرار دارد پانل در سمت سرنشین خودرو.

جعبه فیوز محفظه موتور

هر دو بلوک فیوز زیرپوش در محفظه موتور، در سمت سرنشین خودرو قرار دارند.

برای دسترسی به بلوک های فیوز، به آرامی دو طرف پوشش را فشار دهید تا زبانه های بالا باز شوند. سپس، هر دو پیوست را در پایین باز کنید و پوشش را بردارید.

نمودارهای جعبه فیوز

2006

بلوک فیوز زیره اولیه

انتساب فیوزها در بلوک فیوز زیره اولیه (2006) 24>21>26>27>26>27>
نام استفاده
RR DEFOG Defog Rear
ENG 1 موتور 1
ENG 3 موتور 3
PCM-B ماژول کنترل نیرومحرکه
BLANK نهA یدک
STUD B یدک
رله
نکته 1 رله پمپ سوخت LMM/L18
رله IGN B رله جرقه
رله استارت رله استارت
HORN رله رله بوق
رله IGN A رله جرقه
رله PTO/ECU برق پاور/واحد کنترل موتور (*Diesel 7.8L LF8)
REVERSE RELAY Reverse Relay
FAN RELAY Fan Relay (LMM)
Block Fuse Underhood ثانویه

انتساب فیوزها در بلوک فیوز زیره ثانویه (2008، 2009)
نام استفاده
IGN 1 اشتعال 1
IGN 4 اشتعال 4
IGN 3 اشتعال 3
BATT/HAZ باتری/فلاشرهای هشدار خطر
HEADLAMP Headlamp
روشنایی لامپهای داخلی/خارجی
HVAC سیستم کنترل آب و هوا
نکته ترمز برقی C4/C5، لامپ ترمز C6/C7/C8

پانل ابزار، جعبه 1

تخصیص فیوزها در جعبه فیوز پانل ابزار 1 (2008، 2009) <2 6>یدک
Circuit Break استفاده
1 Stoplamps
2 استفاده نشده
3 پارکینگلامپ
4 ماژول کنترل نیرومحرکه
5 سیم کشی کمکی
6 هیتر/تهویه مطبوع
7 فلاشرهای هشدار دهنده خطر
8 Power Post
9 Courtesy Lamps
10 چراغ های هشدار، گیج ها و نشانگرها
11 استارت
12 محور عقب/چهار- Wheel-Drive
13 علامت های گردش تریلر/فلاشرهای هشدار خطر
14 رادیو/ Chime
15 لامپهای روزانه
16 سیستم کیسه هوا
17 لامپهای خارجی/داخلی
18 ترمز دستی
19 برق لوازم جانبی
20 اشتعال 4
21 سایدمارکر لامپ
22 چراغ راهنما/پشتیبان
23 گیربکس
24 هیدرولیک/ترمز بادی
A یدک
B

پانل ابزار، جعبه 2

تخصیص فیوزها در جعبه فیوز پانل ابزار 2 ( 2008، 2009) <24 26>27>24>21> ECU/PTO
نام استفاده
خالی استفاده نشده
RT PRK چراغ پارک کناری مسافر
خالی استفاده نشده
خالی استفاده نشده
LT PARK پارکینگ سمت رانندهلامپ ها
RT REAR TRN/STOP سیگنال راهنما عقب سرنشین/Stoplamp
LT REAR TRN/STOP سیگنال دنده عقب سمت راننده / چراغ توقف
رادیو رادیو
خالی استفاده نشده
خالی استفاده نشده
PWR WNDW Power Windows
رله واحد کنترل موتور/Power Take-off "Diesel 7.8 DURAMAX®
BRK LAMP C4/C5 Brake Lamps, C6/ سیم کشی تراکتور/تریلر C7/C8
DRL لامپ های روز
IGN-4 جرقه زنی
CHMSL لامپ توقف نصب شده در مرکز
MRK LTS سایدمارکر و لامپ ترخیص
HTD/MIRR آینه های گرمکن
HTR سوخت گرمکن دیزل
RT TRN TRLR سیگنال گردش تریلر جانبی مسافر
خالی استفاده نشده
LT TRN TRLR Tr سمت راننده چراغ راهنما
خالی استفاده نشده
خالی استفاده نشده
خالی استفاده نشده
استفاده شده ENG 4 موتور 4 ENG 2 موتور 2 HTD FUEL سوخت گرم شده BLANK استفاده نشده BLANK استفاده نشده O2A Emissions A/C COMP کمپرسور تهویه مطبوع ABS 1 سیستم ترمز ضد قفل 1 ABS 2 سیستم ترمز ضد قفل 2 ABS 3 سیستم ترمز ضد قفل 3 موتور موتور E/A PUMP پمپ الکترونیکی/خودکار HORN Horn NOTE 2 سوخت L18، سوپاپ کنترل پیشرانه LG4، ماژول کنترل الکترونیکی LG5 NOTE 3 سوخت L18، سوپاپ کنترل پیشرانه LG4، ماژول کنترل الکترونیکی LG5 STUD A یدک STUD B یدک رله نکته 1 شیر کنترل سیستم انتقال قدرت LG4، پمپ سوخت L18، سوخت گرمکن LG5 IGN B Ignition STARTER Starter HORN Horn IGN A Ignition PTO/ECU Power Take-off /واحد کنترل موتور "Diesel 7.8L DURAMAX Reverse Reverse NEUTRAL START Neutral راه اندازی
بلوک فیوز زیره ثانویه

تخصیص فیوزها دربلوک فیوز زیره ثانویه (2006)
نام استفاده
IGN 1 چهار- ماژول چرخ درایو
IGN 4 اشتعال 4
IGN 3 Ignition 3
BATT/HAZ فلاشرهای هشدار دهنده باتری/خطر
HEADLAMP Headlamp
روشنایی لامپهای داخلی/خارجی
HVAC سیستم کنترل آب و هوا
توجه C4/C5 ترمز الکتریکی، C6/C7/C8 چراغ ترمز

پانل ابزار، جعبه 1

تخصیص فیوزها در جعبه فیوز پانل ابزار 1 (2006)
Circuit Breaker استفاده
1 Stoplamp
2 Stoplamp-Mounted Central
3 لامپ های پارکینگ
4 ماژول کنترل نیرومحرکه
5 سیم کشی کمکی
6 هیتر/تهویه مطبوع
7 فلاشرهای هشدار دهنده خطر
8 Power Pos t
9 لامپ های ادبی
10 چراغ های هشدار دهنده، گیج ها و نشانگرها
11 استارت
12 محور عقب/چهارچرخ محرک
13 علائم گردش تریلر/فلاشرهای هشدار خطر
14 رادیو/Chime
15 لامپ های روزانه
16 ایربگسیستم
17 لامپهای خارجی/داخلی
18 ترمز دستی
19 برق لوازم جانبی
20 اشتعال 4
21 لامپهای سایدمارکر
22 لامپهای راهنما/پشتیبان
23 گیربکس
24 هیدرولیک/ترمز بادی
A یدک
B یدک

پانل ابزار، جعبه 2

تخصیص فیوزها در جعبه فیوز پانل ابزار 2 (2006)
نام استفاده
HTD/MIRR آینه های گرم شونده
خالی استفاده نشده
RT TRN TRLR مسافری سیگنال گردش تریلر جانبی
خالی استفاده نشده
LT TRN TRLR پیچ تریلر سمت راننده سیگنال
خالی استفاده نشده
BRK لامپ هشدار ترمز
RT PRK چراغ پارک کناری مسافر
خالی نه استفاده شده
خالی استفاده نشده
خالی استفاده نشده
LT PARK لامپ های پارکینگ سمت راننده
خالی استفاده نشده
RT REAR TRN/STOP سیگنال دور سرنشین در عقب / چراغ توقف
LT TRN عقب / STOP پیچ راننده در عقبسیگنال / چراغ توقف
رادیو رادیو
خالی استفاده نشده
خالی استفاده نشده
خالی استفاده نشده
PWR WNDW پاور ویندوز
رله
ECU/PTO واحد کنترل موتور/Power Take-off "Diesel 7.8 DURAMAX®
BRK LAMP چراغ ترمز C4/C5، سیم کشی تراکتور/تریلر C6/C7/C8
DRL لامپ های روز
IGN-4 Ignition
CHMSL Stop Mounted Center
MRK LTS Sidemarker and Clearance Lamps

2007

Primary Underhood Fuse Block

تخصیص فیوزها در بلوک فیوز زیر هود اولیه (2007) <2 6>BLANK
نام استفاده
RR DEFOG دیوگ عقب
ENG 1 موتور 1
ENG 3 موتور 3
PCM-B ماژول کنترل نیرومحرکه
استفاده نشده
ENG 4 موتور 4
ENG 2 موتور 2
HTD FUEL سوخت گرم شده
BLANK استفاده نشده
BLANK استفاده نشده
O2A انتشار
A/C COMP کمپرسور تهویه مطبوع
ABS 1 سیستم ترمز ضد قفل 1
ABS 2 ضد قفلسیستم ترمز 2
ABS 3 سیستم ترمز ضد قفل 3
ENGINE موتور
E/A PUMP Electronic/Automatic Pump
HORN Horn
NOTE 2 سوخت L18، سوپاپ کنترل سیستم انتقال قدرت LG4، ماژول کنترل الکترونیکی LG5
NOTE 3 سوخت L18، LG4 Powertrain Valve Control, LG5 Electronic Control Module
STUD A Spare
STUD B یدکی
رله
نکته 1 شیر کنترل سیستم انتقال قدرت LG4، پمپ سوخت L18، سوخت گرمکن LG5
IGN B اشتعال
STARTER استارتر
HORN Horn
IGN A اشتعال
PTO/ECU Power Off/Engine Control Unit "Diesel 7.8L DURAMAX"
معکوس معکوس
شروع خنثی شروع خنثی
بلوک فیوز زیره ثانویه

تخصیص فیوزهای موجود در بلوک فیوز زیره ثانویه (2007)
نام استفاده
IGN 1 ماژول چهار چرخ متحرک
IGN 4 اشتعال 4
IGN 3 جرقه زنی 3
BATT/HAZ باتری/فلاشرهای هشدار خطر
هدللامپ چراغ جلو
روشنایی داخلی/خارجیلامپ
HVAC سیستم کنترل آب و هوا
NOTE C4/C5 Electric Brake, C6/ لامپ های ترمز C7/C8

پانل ابزار، جعبه 1

تخصیص فیوزها در جعبه فیوز پانل ابزار 1 (2007)
Circuit Breaker استفاده
1 Stoptamps
2 ستاپلپ مرتفع در مرکز
3 لامپهای پارلنگ
4 ماژول کنترل نیرومحرکه
5 سیم کشی کمکی
6 هیتر/تهویه مطبوع
7 فلاشرهای هشدار دهنده خطر
8 Power Post
9 لامپ های ادبی
10 چراغ های هشدار دهنده، گیج ها و نشانگرها
11 استارت
12 محور عقب/چهارچرخ محرک
13 علائم گردش تریلر/فلاشرهای هشدار خطر
14 رادیو/Chime
15 لامپهای روز
16 سیستم کیسه هوا
17 لامپهای بیرونی/داخلی
18 ترمز پارلنگ
19 قدرت لوازم جانبی
20 اشتعال 4
21 لامپهای سایدمارکر
22 لامپهای راهنما/پشتیبان
23 گیربکس
24 هیدرولیک/هواترمز
A یدک
B یدک
پانل ابزار، جعبه 2

تخصیص فیوزها در جعبه فیوز پانل ابزار 2 (2007) <2 1>
نام استفاده
خالی استفاده نشده
RT PRK سمت مسافر چراغ پارکینگ
خالی استفاده نشده
خالی استفاده نشده
LT PARK لامپهای جفت جانبی راننده
RT REAR TRN/STOP راهنمای عقب سرنشین / چراغ توقف
LT REAR TRN/STOP راهنمای عقب سمت راننده / چراغ توقف
RADIO رادیو
خالی استفاده نشده
خالی استفاده نشده
PWRWNDW پاور ویندوز
رله
ECU/PTO واحد کنترل موتور/Power Take-off 'Diesel 7.8 DURAMAX
BRK LAMP لامپ ترمز C4/C5، سیم کشی تراکتور/تریلر C6/C7/C8
DRL لامپهای روزانه
IGN-4 اشتعال
CHMSL چراغ توقف نصب شده در مرکز
MRKLTS لامپ های سایدمارکر و ترخیص
HTD/MIRR آینه های گرم کن
HTR سوخت گرمکن دیزل
RT TRN TRLR چراغ راهنما تریلر جانبی مسافر
خالی نهاستفاده شده
LT TRN TRLR راهنمای تریلر سمت راننده
خالی استفاده نشده
خالی استفاده نشده
خالی استفاده نشده

2008، 2009

بلوک فیوز زیرپوش اولیه

تخصیص فیوزها در بلوک فیوز زیر هود اولیه (2008، 2009)
نام استفاده
RR DEFOG Rear Defog
ENG 1 موتور 1
ENG 3 موتور 3 (L18/LF6/LF8)
PCM-B ماژول کنترل نیرومحرکه
TCM گیربکس (LF8)
ENG 4 موتور 4 (LMM/LF6/LF8)
ENG 2 موتور 2 (L18/LMM)
HTD FUEL سوخت گرم شده (LMM)
BLANK استفاده نشده
BLANK استفاده نشده
نکته 3 رله فن (LMM)، انتشارات (L18)
A/C COMP کمپرسور تهویه مطبوع
ABS 1 سیستم ترمز ضد قفل 1
ABS 2 سیستم ترمز ضد قفل 2
ABS 3 ترمز ضد قفل سیستم 3
موتور موتور
E/A PUMP پمپ الکترونیکی/خودکار
HORN Horn
NOTE 2 سوخت (L18/LMM)، ماژول کنترل الکترونیکی (LF6) )
نکته 3 ماژول کنترل الکترونیکی (LF6)
STUD

من خوزه فورد هستم و به مردم کمک می کنم جعبه فیوز را در ماشین هایشان پیدا کنند. می دانم کجا هستند، چه شکلی هستند و چگونه به آنها برسم. من در این کار حرفه ای هستم و به کارم افتخار می کنم. وقتی شخصی با ماشینش مشکل دارد، اغلب به این دلیل است که چیزی با جعبه فیوز درست کار نمی کند. اینجاست که وارد می شوم - به مردم کمک می کنم مشکل را حل کنند و راه حلی بیابند. من سال هاست که این کار را انجام می دهم و در این کار بسیار خوب هستم.