Ασφάλειες και ρελέ GMC Sierra (mk5; 2019-2022..)

  • Μοιραστείτε Αυτό
Jose Ford

Σε αυτό το άρθρο, θα βρείτε τα διαγράμματα των ασφαλειοκιβωτίων των GMC Sierra 2019, 2020, 2021 και 2022 , λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη θέση των πινάκων ασφαλειών στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και μάθετε για την ανάθεση κάθε ασφάλειας (διάταξη ασφαλειών) και ρελέ.

Διάταξη ασφαλειών GMC Sierra 2019-2022...

Ασφάλειες αναπτήρα πούρων (πρίζα) στο GMC Sierra είναι οι ασφάλειες F27, F28 και οι διακόπτες CB1, CB2, CB3 και CB4 στη δεξιά ασφαλειοθήκη του πίνακα οργάνων.

Θέση του κιβωτίου ασφαλειών

Μπλοκ ασφαλειών πίνακα οργάνων (αριστερά)

Η αριστερή πόρτα πρόσβασης στο μπλοκ ασφαλειών του πίνακα οργάνων βρίσκεται στην άκρη του πίνακα οργάνων στην πλευρά του οδηγού.

Μπλοκ ασφαλειών πίνακα οργάνων (δεξιά)

Η δεξιά πόρτα πρόσβασης στο μπλοκ ασφαλειών του πίνακα οργάνων βρίσκεται στην άκρη του πίνακα οργάνων από την πλευρά του συνοδηγού.

Για πρόσβαση στο πίσω μέρος του μπλοκ:

1) Σπρώξτε τη γλωττίδα στο επάνω μέρος του μπλοκ ασφαλειών προς τα κάτω,

2. Τραβήξτε το πάνω μέρος του μπλοκ προς τα έξω,

3. Αντιστρέψτε τα βήματα 1-2 για να επανεγκαταστήσετε.

Χώρος κινητήρα

Διαγράμματα κιβωτίων ασφαλειών

2019, 2020

Χώρος κινητήρα

Ανάθεση των ασφαλειών στο χώρο του κινητήρα (2019, 2020)
Χρήση
1 Υψηλή δέσμη φώτων αριστερά
2 Υψηλή δέσμη φωτός δεξιά
3 Προβολέας αριστερά
4 Προβολέας δεξιά
6 TIM
7 Δεν χρησιμοποιείται
8 Φανός ομίχλης
9 VKM
10 Δεν χρησιμοποιείται
11 Αστυνομικός διασκευαστής
12 Δεν χρησιμοποιείται
13 Μπροστινό πλυντήριο
14 Πίσω πλυντήριο
15 Οδηγός MSB
16 Δεν χρησιμοποιείται
17 IECL 1
19 Μετατροπέας DC/AC
20 2019: IECR 2

2020: IECR 2 (LD) / EBCM2 (HD)

21 Πέρασμα MSB
22 IECL 2
24 2019: Eboost 1

2020: EBCM 1

25 REC
26 Δεν χρησιμοποιείται
27 Κέρας
28 Δεν χρησιμοποιείται
29 Δεν χρησιμοποιείται
30 Δεν χρησιμοποιείται
31 Δεν χρησιμοποιείται
32 Αποθαμβωτής πίσω παραθύρου
33 Θερμαινόμενος καθρέφτης
34 Φανός στάθμευσης αριστερά
37 Euro trailer
38 TIM
39 Δεν χρησιμοποιείται
40 Διάφορες αναφλέξεις
41 Φανός στάθμευσης τρέιλερ
42 Λαμπτήρας στάθμευσης δεξιά
44 Δεν χρησιμοποιείται
45 Δεύτερη αντλία καυσίμου
46 Ανάφλεξη μονάδας ελέγχου κινητήρα
47 Ανάφλεξη μονάδας ελέγχου μετάδοσης
48 Δεν χρησιμοποιείται
49 Ενότητα ελέγχου μετάδοσης
50 Συμπλέκτης A/C
51 Μονάδα ελέγχου περίπτωσης μεταφοράς
52 Μπροστινός υαλοκαθαριστήρας
53 Κεντρικός ψηλά τοποθετημένος φανός στοπ
54 Φανός οπισθοπορείας ρυμουλκούμενου
55 Φανός οπισθοπορείας τρέιλερ
56 SADS
57 TTPM
58 2019: Κινητήρας μίζας

2020: Κινητήρας εκκίνησης (LD & HD DSL)

60 Ενεργή διαχείριση καυσίμου 1
61 VES
62 Ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου πλαισίου/CVS
63 Μπαταρία ρυμουλκούμενου
65 Βοηθητικό ηλεκτρικό κέντρο κάτω από την καπότα
66 Κινητήρας ανεμιστήρα ψύξης αριστερά
67 Ενεργή διαχείριση καυσίμου 2
68 Δεν χρησιμοποιείται
69 2019: Πινιόν μίζας

2020: Πινιόν μίζας (LD) / μοτέρ μίζας (HD Gas)

71 Ανεμιστήρας ψύξης
72 Ανεμιστήρας ψύξης δεξιά
73 Φανός στοπ/στροφής τρέιλερ αριστερά
74 TIM
75 DEFC
76 Ηλεκτρικό RNG BDS
78 Μονάδα ελέγχου κινητήρα
79 Βοηθητική μπαταρία
80 Αντλία ψύξης καμπίνας
81 Φανός στοπ/στροφής τρέιλερ δεξιά
82 TIM
83 FTZM
84 Φρένο ρυμουλκούμενου
85 ENG
86 Μονάδα ελέγχου κινητήρα
87 Ένετρο B ακόμη και
88 Αισθητήρας O2 B
89 Αισθητήρας O2 A
90 Εγχυτήρας A περιττός
91 Έλεγχος γκαζιού μονάδας ελέγχου κινητήρα
92 Δροσερός συμπλέκτης ανεμιστήρα
Ρελέ
5 Προβολέας
18 Μετατροπέας DC/AC
23 Αποθαμβωτής πίσω παραθύρου
35 Φανός στάθμευσης
36 Τρέξιμο/Ταχύτητα
43 Δεύτερη αντλία καυσίμου
59 Συμπλέκτης A/C
64 2019: Κινητήρας μίζας.

2020: Μοτέρ μίζας (LD & HD DSL) / συμπλέκτης ανεμιστήρα ψύξης (HD Gas)

70 2019: Πινιόν μίζας.

2020: Πινιόν μίζας (LD) / μοτέρ μίζας (HD Gas)

77 Σύστημα κίνησης
Μπλοκ ασφαλειών πίνακα οργάνων (αριστερά)

Ανάθεση των ασφαλειών στο αριστερό μπλοκ ασφαλειών του πίνακα οργάνων (2019, 2020)
Χρήση
F1 Πίσω θερμαινόμενα καθίσματα αριστερά/δεξιά
F3 Euro trailer
F4 Δεν χρησιμοποιείται
F5 Μπροστινό μαξιλάρι
F6 Θερμαινόμενα και ψυχόμενα καθίσματα αριστερά/δεξιά
F8 Ψυχαγωγία στο πίσω κάθισμα/αποτροπή κλοπής
F9 Παθητική είσοδος/παθητική εκκίνηση/ενότητα καθίσματος οδηγού
F10 Δεν χρησιμοποιείται
F11 Αντηλιακό σκίαστρο
F12 Ηλεκτρικό κάθισμα επιβάτη
F13 Εξαγωγική απόσυρση ισχύος/ επιλογή ειδικού εξοπλισμού 1
F14 Δεν χρησιμοποιείται
F15 Δεν χρησιμοποιείται
F16 AMP
F17 MFEG
F18 Δεν χρησιμοποιείται
F20 Endgate
F22 Πίσω συρόμενο παράθυρο
F23 Δεν χρησιμοποιείται
F24 Δεν χρησιμοποιείται
F25 Δεν χρησιμοποιείται
F26 Δεν χρησιμοποιείται
F27 Δεν χρησιμοποιείται
Διακόπτες κυκλώματος
CB1 Δεν χρησιμοποιείται
Ρελέ
K1 Πίσω συρόμενο παράθυρο ανοιχτό
K2 Κλείσιμο πίσω συρόμενου παραθύρου
K3 MFEG major 1
K4 MFEG minor 1
K5 MFEG minor 2
K6 MFEG major 2
K7 αντικλεπτικό
K8 Δεν χρησιμοποιείται

Μπλοκ ασφαλειών πίνακα οργάνων (δεξιά)

Ανάθεση των ασφαλειών στο δεξιό μπλοκ ασφαλειών του πίνακα οργάνων (2019, 2020)
Χρήση
F1 Δεξιές πόρτες
F2 Αριστερές πόρτες
F3 Σύστημα τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης
F4 Δεν χρησιμοποιείται
F5 Δεν χρησιμοποιείται
F6 Μπροστινός ανεμιστήρας
F8 Διακόπτης οσφυϊκής μοίρας
F9 Δεν χρησιμοποιείται
F10 Ενότητα ελέγχου αμαξώματος 6/ενότητα ελέγχου αμαξώματος 7
F11 Κάθισμα/CLM
F12 Ενότητα ελέγχου αμαξώματος 3/ενότητα ελέγχου αμαξώματος 5
F14 Ενότητα καθρέφτες/παράθυρα
F17 Χειριστήρια στο τιμόνι
F18 VPM/OBS DET
F19 DLIS
F20 Ψυχόμενα καθίσματα
F21 NOT R/C
F22 Θερμαινόμενο τιμόνι
F23 MISC R/C
F24 Ανάφλεξη του πίνακα οργάνων/ Επικεφαλής
F25 Ανάφλεξη θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού/βοηθητικό σύστημα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού
F26 Θύρες USB/επιλογή ειδικού εξοπλισμού διατηρημένη ισχύς αξεσουάρ
F27 Έξοδος τροφοδοσίας αξεσουάρ/διατηρούμενη τροφοδοσία αξεσουάρ
F28 Πρίζα τροφοδοσίας αξεσουάρ/μπαταρία
F30 Αισθητήρια και διαγνωστική μονάδα/ Φρένο στάθμευσης
F31 Μονάδα ελέγχου αμαξώματος 4
F32 Επιλογή ειδικού εξοπλισμού/σύνδεση ζεύξης δεδομένων
F33 Μονάδα ελέγχου αμαξώματος 8
F34 Λαμπτήρας φορτίου
F40 CGM
F41 Ψυχαγωγία 1
F42 TCP
F43 Δεν χρησιμοποιείται
F44 AVM
F45 Μονάδα ελέγχου αμαξώματος 2
F46 Θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός/ Μπαταρία 1
F47 Σύμπλεγμα πίνακα οργάνων/μπαταρία
F48 Ενότητα ελέγχου μετάδοσης
F49 Ενότητα ελέγχου αμαξώματος 1
F50 Δεν χρησιμοποιείται
F51 Μπαταρία 1
F52 Μπαταρία 2
F53 Δεν χρησιμοποιείται
F54 Ηλιοροφή
F55 Ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού
F56 DC DC DC TRANS 1
F57 DC DC DC TRANS 2
F58 Ψυχαγωγία 2
Διακόπτες κυκλώματος
CB1 Πρίζα τροφοδοσίας αξεσουάρ 2
CB2 Πρόσθετη πρίζα ρεύματος 1/αναπτήρας τσιγάρων
CB3 Πρίζα τροφοδοσίας αξεσουάρ 3
CB4 Πρίζα τροφοδοσίας αξεσουάρ 4
Ρελέ
K1 Τρέξιμο/Ταχύτητα
K2 Διατηρούμενη ισχύς αξεσουάρ/αξεσουάρ 1
K4 Διατηρούμενη ισχύς αξεσουάρ/αξεσουάρ 2
K5 Δεν χρησιμοποιείται

2021, 2022

Χώρος κινητήρα

Ανάθεση των ασφαλειών στο κιβώτιο ασφαλειών του χώρου του κινητήρα (2021, 2022)
Χρήση
1 Υψηλή δέσμη φώτων αριστερά
2 Υψηλή δέσμη φωτός δεξιά
3 Προβολέας αριστερά
4 Προβολέας δεξιά
6 -
7 -
8 Φανός ομίχλης
9 -
10 -
11 Αστυνομία Upfitter
12 -
13 Μπροστινό πλυντήριο
14 Πλυντήριο Πίσω
15 -
16 -
17 IECL 1
19 Μετατροπέας DC/AC
20 IECR 2 (LD)/EBCM 2 (HD) - Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου φρένων
21 -
22 IECL 2
24 Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου φρένων 1
25 -
26 -
27 Κέρας
28 -
29 -
30 -
31 -
32 Αποθαμβωτής πίσω παραθύρου
33 Θερμαινόμενος καθρέφτης
34 Φανός στάθμευσης αριστερά
37 -
38 -
39 -
40 Διάφορες αναφλέξεις
41 Λαμπτήρας στάθμευσης τρέιλερ
42 Λάμπα στάθμευσης δεξιά
44 -
45 -
46 Ενότητα ελέγχου κινητήρα Ανάφλεξη
47 Μονάδα ελέγχου μετάδοσης Ανάφλεξη
48 -
49 Ενότητα ελέγχου μετάδοσης
50 Συμπλέκτης A/C
51 Μονάδα ελέγχου της περίπτωσης μεταφοράς
52 Μπροστινός υαλοκαθαριστήρας
53 Κεντρικός ψηλά τοποθετημένος λαμπτήρας στοπ
54 Λαμπτήρας οπισθοπορείας ρυμουλκούμενου
55 Λαμπτήρας οπισθοπορείας τρέιλερ
56 Ημιενεργό σύστημα απόσβεσης
57 Ειδοποίηση πλευρικής τυφλής ζώνης
58 Κινητήρας εκκίνησης (LD και HD DSL)
60 Ενεργή διαχείριση καυσίμου 1
61 Σύστημα εκπομπών οχημάτων
62 Ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου πλαισίου/CVS - σωληνοειδές εξαερισμού καπνοδόχου
63 Μπαταρία ρυμουλκούμενου
65 Βοηθητικό ηλεκτρικό κέντρο κάτω από την καπότα
66 Κινητήρας ανεμιστήρα ψύξης Αριστερά
67 Ενεργή διαχείριση καυσίμου 2
68 -
69 Πινιόν μίζας (LD)/ μοτέρ μίζας (HD Gas)
71 Ανεμιστήρας ψύξης
72 Ανεμιστήρας ψύξης δεξιά/κάτω
73 Φανός στοπ/στροφής τρέιλερ αριστερά
74 Μονάδα διεπαφής ρυμουλκούμενου 1
75 Ελεγκτής υγρού καυσαερίων ντίζελ
76 Ηλεκτρικό RNG BDS
78 Ενότητα ελέγχου κινητήρα
79 Βοηθητική μπαταρία
80 Αντλία ψύξης καμπίνας
81 Φανός στοπ/στροφής τρέιλερ δεξιά
82 Μονάδα διεπαφής ρυμουλκούμενου 2
83 Ενότητα ζώνης δεξαμενής καυσίμου
84 Φρένο τρέιλερ
85 Κινητήρας
86 Ενότητα ελέγχου κινητήρα
87 Ένετρο B Ακόμα
88 Αισθητήρας O2 B
89 Αισθητήρας O2 A
90 Εγχυτήρας A Περίεργο
91 Ενότητα ελέγχου κινητήρα Έλεγχος γκαζιού
92 Αερόθυρα
Ρελέ
5 Προβολέας
18 Μετατροπέας DC/AC
23 Αποθαμβωτής πίσω παραθύρου
35 Φανός στάθμευσης
36 Τρέξιμο/Ταχύτητα
43 -
59 Συμπλέκτης A/C
64 Κινητήρας εκκίνησης (LD & HD DSL)
70 Πινιόν μίζας (LD) / μοτέρ μίζας (HD Gas)
77 Σύστημα κίνησης

Μπλοκ ασφαλειών πίνακα οργάνων (αριστερά)

Ανάθεση των ασφαλειών στο αριστερό μπλοκ ασφαλειών του πίνακα οργάνων (2021, 2022)
Χρήση
F1 Πίσω θερμαινόμενα καθίσματα αριστερά/δεξιά
F3 -
F4 -
F5 Πύλη πολλαπλών λειτουργιών
F6 Θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα αριστερά/δεξιά
F8 -
F9 Παθητική είσοδος Παθητική εκκίνηση/ εφεδρικό
F10 -
F11 -
F12 Ηλεκτρικό κάθισμα επιβάτη
F13 Εξαγωγή Power Take Off/ Ειδικός εξοπλισμός Επιλογή 1
F14 -
F15 -
F16 Ενισχυτής
F17 -
F18 -
F20 Endgate
F22 Πίσω συρόμενο παράθυρο
F23 -
F24 -
F25 -
F26 -
F27 -
CB1 -
Ρελέ
K1 Πίσω συρόμενο παράθυρο ανοιχτό
K2 Πίσω συρόμενο παράθυρο Κλείσιμο
K3 Πύλη πολλαπλών λειτουργιών Major 1
K4 Πύλη πολλαπλών λειτουργιών Major 1
K5 Πύλη πολλαπλών λειτουργιών End Gate Minor 2
K6 Πύλη πολλαπλών λειτουργιών End Gate Minor 2
K7 -
K8 -
Μπλοκ ασφαλειών πίνακα οργάνων (δεξιά)

Ανάθεση των ασφαλειών στο δεξιό μπλοκ ασφαλειών του πίνακα οργάνων (2021, 2022)
Χρήση
F1 Δεξιές πόρτες
F2 Αριστερές πόρτες
F3 Ανοιχτήρι πόρτας γκαράζ Universal
F4 -
F5 -
F6 Μπροστινός ανεμιστήρας
F8 Διακόπτης οσφυϊκής μοίρας
F10 Ενότητα ελέγχου σώματος 6/ Ενότητα ελέγχου σώματος 7
F11 Μονάδα κλειδώματος καθίσματος/στήλης
F12 Ενότητα ελέγχου σώματος 3/ Ενότητα ελέγχου σώματος 5
F14 Ενότητα καθρέφτες/παράθυρα
F17 Χειριστήρια τιμονιού
F18 Μονάδα επεξεργασίας βίντεο/ Ανίχνευση εμποδίων
F19 Διακόπτης ανάφλεξης διακριτής λογικής (DLIS)
F20 Αεριζόμενα καθίσματα
F21 NOT R/C
F22 Θερμαινόμενο τιμόνι
F23 MISC R/C
F24 2021: Ανάφλεξη του πίνακα οργάνων/Πάνω από τον πίνακα οργάνων

2022: Power Take Off / αντανακλαστικό φως Βοηθητική οθόνη/ συστάδα πίνακα οργάνων/ κεντρική μονάδα πύλης/ εσωτερικός καθρέφτης οπισθοπορείας/ ενότητα ανάφλεξης πάνω από την κονσόλα F25 Θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός Ανάφλεξη/ Βοηθητικό σύστημα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού F26 Θύρες USB/Επιλογή ειδικού εξοπλισμού Διατηρούμενη ισχύς αξεσουάρ F27 Έξοδος τροφοδοσίας αξεσουάρ/ Διατηρούμενη τροφοδοσία αξεσουάρ F28 Έξοδος τροφοδοσίας αξεσουάρ/μπαταρία F30 Αισθητήρια και διαγνωστική ενότητα/φρένο στάθμευσης F31 Ενότητα ελέγχου σώματος 4 F32 Επιλογή ειδικού εξοπλισμού/ Σύνδεση σύνδεσης δεδομένων F33 Ενότητα ελέγχου αμαξώματος 8 F34 Λαμπτήρας φορτίου F40 Κεντρική μονάδα πύλης (CGM) F41 Ψυχαγωγία 1 F42 Πλατφόρμα συνδεσιμότητας τηλεματικής F43 - F44 2021: Ενεργή διαχείριση κραδασμών F45 Ενότητα ελέγχου αμαξώματος 2 F46 Θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός/μπαταρία 1 F47 Συστάδα οργάνων/ Μπαταρία F48 Ενότητα ελέγχου μετάδοσης F49 Ενότητα ελέγχου αμαξώματος 1 F50 - F51 Μπαταρία 1 F52 Μπαταρία 2 F53 - F54 Ηλιοροφή F55 Ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού F56 DC DC DC TRANS 1 F57 DC DC DC TRANS 2 F58 Ψυχαγωγία 2 CB1 Πρίζα τροφοδοσίας αξεσουάρ 2 CB2 Πρίζα αξεσουάρ 1/ Αναπτήρας τσιγάρων CB3 2021: Πρίζα βοηθητικού ρεύματος 3 CB4 2021: Πρίζα βοηθητικού ρεύματος 4 Ρελέ K1 Τρέξιμο/Ταχύτητα K2 Διατηρούμενη ισχύς αξεσουάρ/ αξεσουάρ 1 K4 2021: Διατηρούμενη ισχύς αξεσουάρ/ αξεσουάρ 2 K5 -

Προηγούμενη ανάρτηση Ασφάλειες Renault Zoe (2013-2019)

Είμαι ο Χοσέ Φορντ και βοηθώ τους ανθρώπους να βρουν ασφαλειοθήκες στα αυτοκίνητά τους. Ξέρω πού βρίσκονται, πώς μοιάζουν και πώς να τους φτάσω. Είμαι επαγγελματίας σε αυτό το έργο και νιώθω περήφανος για τη δουλειά μου. Όταν κάποιος αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αυτοκίνητό του, είναι συχνά επειδή κάτι δεν λειτουργεί σωστά με το κιβώτιο ασφαλειών. Εκεί μπαίνω - βοηθώ τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και να βρουν μια λύση. Το κάνω εδώ και χρόνια και είμαι πολύ καλός σε αυτό.