Siguresat dhe reletë Nissan Versa Note / Note (2013-2019).

  • Shperndaje Kete
Jose Ford

Në këtë artikull, ne shqyrtojmë gjeneratën e dytë Nissan Versa Note (E12), prodhuar nga 2013 deri në 2019. Këtu do të gjeni diagramet e kutisë së siguresave të Nissan Versa Note 2013, 2014, 2015, 2016 , 2017 dhe 2018 , merrni informacione rreth vendndodhjes së paneleve të siguresave brenda makinës dhe mësoni për caktimin e secilës siguresë (paraqitja e siguresave) dhe stafetë.

Struktura e siguresave Nissan Versa Shënim / Shënim 2013-2019

Siguri i çakmakut (priza elektrike) në Nissan Versa Note / Shënim është siguresa #15 në siguresën e panelit të instrumenteve kutia.

Vendndodhja e kutisë së siguresave

Ndarja e pasagjerëve

Kutia e siguresave ndodhet në anën e shoferit të panelit të instrumenteve, prapa kapakut.

Ndarja e motorit

Kutia shtesë e siguresave

Ajo ndodhet në bateri.

Diagramet e kutisë së siguresave

Ndarja e pasagjerëve

Caktimi i siguresave në ndarja e pasagjerëve
Amp Cir cuit
1 - -
2 - -
3 10 Llambë rezervë

BCM (Moduli i kontrollit të trupit)

Sistemi audio bazë

Sistemi i kontrollit të frenave

Sistemi i karikimit

Sistemi i kontrollit CVT

Sistemi i dritës së ditës

Sistemi audio me ekran

Sistemi i kontrollit të motorit

Mjegulla e përparmeLlamba

Fapeli

Ndriçimi

Sistemi inteligjent i çelësit/Funksioni i nisjes së motorit

Metri

Sistemi i navigimit

NVIS

Llambat e parkimit

Targa dhe llambat e pasme

Sistemi i shpërndarjes së energjisë

Sistemi i kontrollit të qeseve ajrore SRS

Sistemi i kontrollit të drejtimit

Sistemi i monitorimit të presionit të gomave

Sinjali i kthesës dhe llambat paralajmëruese të rrezikut

Sistemi i sinjalizimit të paralajmërimit 4 - - 5 10 BCM (Moduli i kontrollit të trupit)

Sistemi i kyçjes së ndërrimit CVT

Sistemi i kontrollit të motorit

Kontrolli elektronik

Sistemi i drejtimit me energji elektrike

Sistemi audio me ekran

Sistemi i synimit të fenerëve - Manual

Sistemi i Shpërndarjes së Energjisë

Defogerues i Dritës së pasme

Sistemi i Navigimit

Sistemi i Kontrollit të Drejtimit 6 10 Përpara Sistemi i fshirëseve dhe larëses

Sistemi i fshirëseve dhe larjes së pasme

BCM (moduli i kontrollit të trupit)

Sistemi i shpërndarjes së energjisë 7 10 Sistemi i kontrollit të qeseve ajrore SRS

Shpërndarja e energjisë n Sistemi 8 10 Sistemi bazë audio

BCM (Moduli i kontrollit të trupit)

Frena Sistemi i kontrollit

Sistemi i kontrollit CVT

Sistemi i dritës së ditës

Sistemi audio me ekran

Sistemi i kontrollit të motorit

Sistemi i drejtimit elektronik të kontrolluar elektronik

Llamba e përparme e mjegullës

Famba e kokës

Ndriçimi

Sistemi inteligjent i çelësave/Nisja e motoritFunksioni

Metri

Sistemi i navigimit

NVIS

Llambat e parkimit

Targa dhe llambat e pasme

Dera me energji elektrike Sistemi i kyçjes

Sistemi i kontrollit të qeseve ajrore SRS

Sistemi i monitorimit të presionit të gomave

Sinjali i kthesës dhe llambat paralajmëruese të rrezikut

Sistemi i sinjalizimit të alarmit

Sistemi i sigurisë së automjeteve 9 20 - 10 10 BCM (Moduli i kontrollit të trupit)

Sistemi inteligjent i çelësit/funksioni i nisjes së motorit

NVIS

Sistemi i shpërndarjes së energjisë

Sistemi i nisjes 11 20 Defogger i dritares së pasme

BCM (Moduli i kontrollit të trupit) 12 10 Llamba e brendshme e dhomës

Ndriçimi

BCM (Moduli i kontrollit të trupit)

Sistemi i dritës së ditës

Llambat e përparme të mjegullës

Fandi i kokës

Sistemi i synimit të fenerëve - Manual

Sistemi inteligjent i çelësave/funksioni i nisjes së motorit

NVIS

Sistemi i dritareve elektrike

Sistemi i shpërndarjes së energjisë

Llambat e parkimit

Targa dhe llambat e pasme

Sistemi i kyçjes elektrike të dyerve

Re ar shkrumbues i dritares

Sinjali i kthesës dhe llambat paralajmëruese të rrezikut

Sistemi i sinjalizimit të paralajmërimit

Sistemi i sigurisë së automjetit 13 - - 14 - - 15 20 Prizë elektrik (çakmak)

Sistemi i shpërndarjes së energjisë 16 - - 17 10 Sistemi audio me ekran

DeraPasqyrë

Sistemi i shpërndarjes së energjisë 18 10 Sistemi bazë audio

BCM (Moduli i kontrollit të trupit )

Metri

Sistemi audio me ekran

Sistemi i shpërndarjes së energjisë

Sistemi i navigimit 19 - - 20 15 Klima 21 10 Klima 22 15 Klima Rele R1 Pajisja shtesë R2 Ndezja 2 R3 Fryrësi

Ndarja e motorit

Caktimi i siguresave në ndarjen e motorit
Amp Qarku
34 10 Ferë (drite të gjata)
35 10 Ferë (drite të gjata)
37 10 Stafetë e llambave të pasme

Llambat e parkimit

Targa e lejes Llambat

Motori i synimit të fenerëve - Manual

Sistemi i dritës së ditës 38 - - 39 30 Sistemi i fshirëseve dhe larëse të përparme 40 15 Ferët (rreza e ulët) 41 15 Faretë (rreza e ulët) 42 10 Stafetë e kondicionerit 48 15 Releja e pompës së karburantit 49 10 RezervimiLlamba

BCM (Moduli i kontrollit të trupit)

Sistemi i kontrollit CVT

Sistemi i kontrollit të motorit

Sistemi inteligjent i çelësave/funksioni i nisjes së motorit

NVIS

Sistemi i shpërndarjes së energjisë

Sistemi i navigimit

Sistemi i nisjes 50 10 Sistemi i kontrollit të frenave 51 10 Sistemi i kontrollit të motorit 52 15 Releja e motorit të kontrollit të mbytjes 53 20 Releja ECM

Sistemi i kontrollit të motorit

NVIS 54 15 Sistemi i kontrollit të motorit 55 10 Sistemi i kontrollit të motorit

Kutia shtesë e siguresave

Caktimi i siguresave në shtesë Kutia
Ampi Qarku
23 - -
24 10 Sistemi i karikimit

Borina

Sistemi inteligjent i çelësave

Sistemi i sigurisë së automjetit 25 10 Sistemi i kontrollit CVT 26 - - <2 6>27 - - 28 - - 29 15 Sistemi bazë audio 29 20 Përveç Audio bazë: Ekrani i sistemit audio, sistemi i navigimit 30 10 BCM (Moduli i kontrollit të trupit)

Sistemi i kontrollit të frenave

Sistemi i kontrollit të motorit

Sistemi inteligjent i çelësave/funksioni i nisjes së motorit

NVIS

FuqiaSistemi i shpërndarjes

Llamba e ndalimit

Sistemi i sinjalizimit të paralajmërimit 31 15 Llamba e përparme e mjegullës F 40 M/T: Rele e ulët e ventilatorit ftohës, stafetë e lartë e ventilatorit ftohës F 50 CVT: Rele e ulët e ventilatorit ftohës, stafetë e lartë e ventilatorit ftohës G 40 BCM (Moduli i kontrollit të trupit)

Sistemi i dritës së ditës

Llamba e përparme e mjegullës

Fshirësi i përparmë dhe sistemi i larjes

Flamba e përparme

Qëllimi i fenerëve Sistemi - Manual

Ndriçimi

Llamba e brendshme e dhomës

Sistemi inteligjent i çelësit/funksioni i ndezjes së motorit

NVIS, llambat e parkimit

Targa e lejes Dhe llambat e pasme

Sistemi energjetik i dritareve

Sistemi i kyçjes elektrike të dyerve

Sistemi i hyrjes në distancë pa çelës

Defogger i dritares së pasme

Rosëse fshirëse të pasme Sistemi

Sinjali i kthesës dhe llambat paralajmëruese të rrezikut

Sistemi i sigurisë së automjetit

Sistemi i sinjalizimit të paralajmërimit H 40 Sistemi i nisjes

Releja e ndezjes (siguresat "3", "5", "6", "7")

BCM (Moduli i kontrollit të trupit)

Int Funksioni eligjent i çelësit të sistemit/fillimit të motorit

NVIS

siguresa "18" I 40 - J 60 Sistemi i drejtimit elektrik të kontrolluar elektronik K - - L 30 Sistemi i kontrollit të frenave M 30 Sistemi i kontrollit të frenave

Ampi Qarku
A 120 Generator, "D", "E" siguresat
B 60 Releja e ndezjes 1 (Releja e lartë e fshirësit të përparmë, stafeta e lartë e ventilatorit ftohës, stafeta e ulët e ventilatorit ftohës, stafeta e ajrit të kondicionuar, siguresa "48"), siguresat "52", "53"
C 80 Pajisja 1 Rele (siguresat "15", "17"), Releja e ventilatorit (siguresat "20", "21", "22"), "8", Siguresat "10", "11", "12"
D 100 "24", "25", "29", Siguresat "30", "31", "F", "G", "H", "J", "L", "M"
E 80 Rele i lartë i fenerëve (siguresat "34", "35"), siguresat e ulëta të fenerëve (siguresat "40", "41"), siguresat "37", "39", "42"

Unë jam Jose Ford dhe i ndihmoj njerëzit të gjejnë kuti siguresash në makinat e tyre. Unë e di se ku janë ata, si duken dhe si të shkoj tek ata. Unë jam profesionist në këtë detyrë dhe krenohem me punën time. Kur dikush ka probleme me makinën e tij, shpesh ndodh sepse diçka nuk po funksionon siç duhet me kutinë e siguresave. Këtu hyj - i ndihmoj njerëzit të zgjidhin problemin dhe të gjejnë një zgjidhje. Unë e bëj këtë prej vitesh dhe jam shumë i mirë në të.