فیوز و رله تویوتا هایلوکس SW4 / فورچونر (AN50/AN60؛ 2005-2015)

  • این را به اشتراک بگذارید
Jose Ford

در این مقاله، ما نسل اول تویوتا فورچونر / تویوتا هایلوکس SW4 (AN50/AN60) را که از سال 2004 تا 2015 تولید شده است، در نظر می گیریم. در اینجا نمودار جعبه فیوز تویوتا فورچونر 2005، 2006 را خواهید یافت. , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 و 2015 اطلاعاتی در مورد محل قرارگیری پنل های فیوز داخل خودرو بدست آورید و از نحوه تخصیص هر فیوز (طرح فیوز) و رله مطلع شوید.

طراحی فیوز تویوتا هایلوکس SW4 / فورچونر 2005-2015

فیوز فندک (پریز برق) در تویوتا هایلوکس SW4 / Fortuner فیوزهای #5 "PWR OUT" (پریز برق) و #9 "CIG" (فندک سیگار) در جعبه فیوز پانل ابزار هستند.

جعبه فیوز محفظه سرنشین

محل جعبه فیوز

جعبه فیوز زیر فرمان، پشت درب قرار دارد.

نمودار جعبه فیوز

تخصیص فیوزها در محفظه مسافر
نام آمپر مدار
1 INJ 15 سیستم تزریق سوخت چند درگاهی/سیستم تزریق سوخت متوالی چند درگاهی
2 OBD 7.5 سیستم تشخیص داخل هواپیما
3 STOP 10 چراغ توقف، چراغ توقف بالا نصب شده، سوخت چند پورت سیستم انژکتور/سیستم تزریق سوخت متوالی چند پورت، ABS، TRC، VSC و کنترل قفل دندهsystem
4 TAIL 10 چراغ پانل ابزار، چراغ های مه شکن جلو، سیستم کنترل سطح پرتو چراغ جلو، موقعیت جلو چراغ‌ها، چراغ‌های عقب، چراغ‌های پلاک خودرو، سیستم تزریق سوخت چند درگاهی/سیستم تزریق سوخت متوالی چند درگاهی، نمایشگر اطلاعات چندگانه، سیستم چراغ روشنایی در روز و سیستم چراغ‌های جلوی خودکار
5 PWR OUT 15 پریز برق
6 ST 7.5 سیستم راه اندازی، گیج و متر و سیستم تزریق سوخت چند درگاهی/سیستم تزریق سوخت چند درگاهی متوالی
7 A/C 10 سیستم تهویه مطبوع
8 MET 7.5 گیج و متر و سیستم DPF
9 CIG 15 فندک
10 ACC 7.5 سیستم صوتی، پریز برق، ساعت، سیستم کنترل آینه دید عقب برقی، سیستم کنترل قفل تعویض دنده و نمایشگر چند اطلاعاتی
11 IGN 7. 5 سیستم تزریق سوخت چند درگاهی/سیستم تزریق سوخت چند درگاهی متوالی، کیسه هوای SRS و پمپ سوخت
12 WIP 20 برف پاک کن و شوینده شیشه جلو
13 ECU-IG & GAUGE 10 سیستم تهویه مطبوع، سیستم شارژ، سیستم قفل دیفرانسیل عقب، ABS، TRC، VSC، فلاشرهای اضطراری، چراغ های راهنما، چراغ های پشتیبان، چند پورتسیستم پاشش سوخت/سیستم تزریق سوخت چند درگاه متوالی، سیستم کنترل قفل تعویض دنده، مه شکن شیشه عقب، چراغ های جلو، سوئیچ های درب، سیستم قفل برقی درب، سیستم کنترل از راه دور بی سیم، سنسور فرمان، سیستم چراغ های روشنایی در روز، کروز کنترل، پاک کننده چراغ های جلو، صندلی گرمکن، مه گیر آینه های عقب، نمایشگر چند اطلاعاتی و چراغ یادآوری کمربند ایمنی سرنشین

نام آمپر مدار
1 AM1 40 سیستم قفل دیفرانسیل عقب، فیوزهای ABS، TRC، VSC، "ACC"، "CIG"، "ECU-IG & GAUGE" و "WIP"
2 IG1 40 فیوزهای "PWR"، "S-HTR"، "4WD"، "DOOR"، "DEF" و "MIR HTR"
رله
R1 پریز برق ( PWR OUT)
R2 هیتر (HTR)
R3 رله ادغام

جعبه رله

پشت جعبه دستکش قرار دارد.

جعبه رله محفظه مسافر 17>22>23>22>23>22>23>22>23>20>
نام آمپر مدار
1 DOOR 25 سیستم قفل برقی درب و شیشه های برقی
2 DEF 20 مه شکن شیشه عقب و سیستم تزریق سوخت چند درگاهی/چند پورت متوالیسیستم تزریق سوخت
3 - - -
4 4WD 20 سیستم قفل دیفرانسیل عقب، ABS، TRC و VSC
5 PWR 30 پاور ویندوز
رله
R1 اشتعال (IG1)
R2 شیشه عقب مه شکن (DEF)

جعبه فیوز در محفظه موتور

محل جعبه فیوز

جعبه فیوز در محفظه موتور (سمت چپ) قرار دارد

نمودار جعبه فیوز

تخصیص فیوزهای محفظه موتور
نام آمپر مدار
1 - 25 فیوز یدکی
2 - 15 فیوز یدکی
3 - 10 فیوز یدکی
4 FOG 15 چراغهای مه شکن جلو
5 HORN 10 Horn
6 EFI 25 سیستم تزریق سوخت چند درگاهی/سیستم تزریق سوخت چند درگاهی متوالی
7 - - -
8 H-LP RL 20 قبل از ژوئن 2011: چراغ جلوی سمت راست (کم)
8 H-LP RL 15 از ژوئن 2011: چراغ جلو سمت راست(کم)
9 H-LP LL 20 قبل از ژوئن 2011: چراغ جلوی سمت چپ (کم )
9 H-LP LL 15 از ژوئن 2011: چراغ جلوی سمت چپ (کم)
10 H-LP RH 20 قبل از ژوئن 2011: چراغ جلوی سمت راست (بالا) و سمت راست چراغ جلوی دستی (کم)
10 H-LP RH 15 از ژوئن 2011: چراغ جلوی راست (بالا) و چراغ جلو سمت راست (کم)
11 H-LP LH 20 قبل از جون. 2011: چراغ جلوی سمت چپ (بالا) و چراغ جلوی سمت چپ (کم)
11 H-LP LH 15 از ژوئن 2011: چراغ جلوی سمت چپ (بالا) و چراغ جلوی سمت چپ (کم)
12 ECU-IG NO.2 7.5 قبل از آگوست 2013: سیستم تزریق سوخت چند درگاهی/سیستم تزریق سوخت چند درگاهی متوالی
12 ECU-IG NO. 2 10 از آگوست 2013: سیستم تزریق سوخت چند درگاهی/سیستم تزریق سوخت چند پورت متوالی
13 - - -
14 ECU-B 7.5 قبل از آگوست 2008: سوئیچ های درب، سیستم قفل برقی درب، سیستم کنترل از راه دور بی سیم، سنسور فرمان و چراغ های جلو
14 ECU- B 10 از آگوست 2008: سوئیچ های درب، سیستم قفل برقی درب، سیستم کنترل از راه دور بی سیم، سنسور فرمان وچراغ های جلو
15 RAD 15 قبل از آگوست 2013: سیستم صوتی
15 RAD 20 از آگوست 2013: سیستم صوتی
16 DOME 7.5 چراغ داخلی، چراغ کلید موتور، چراغ شخصی، سنج و متر، ساعت، نمایشگر چند اطلاعاتی، سیستم کنترل از راه دور بی سیم، سیستم چراغ روشنایی در روز و چراغ مه شکن
17 A/F 20 سیستم کنترل انتشار
18 ETCS 10 سیستم تزریق سوخت چند درگاهی/ سیستم تزریق سوخت متوالی چند پورت، سیستم کنترل دریچه گاز الکتریکی
19 ALT-S 7.5 سیستم شارژ
20 TURN-HAZ 15 فلاشرهای اضطراری و چراغ راهنما
21 - - -
22 ECU-B NO.2 7.5 سیستم تهویه مطبوع
23 DCC 30 فیوزهای "ECU-B"، "DOME" و "RAD"
24 PTC NO.1 50 1KD-FTV, 5L-E: بخاری برقی
24 H -LP CLN 50 1GR-FE: پاک کننده چراغ جلو
25 PWR SEAT 30 صندلی برقی
26 CDS FAN 30 پنکه خنک کننده الکتریکی
27 ABS NO.1 40 قبل از آگوست 2008: ABS، TRC و VSC
27 RRCLR 40 از آگوست 2008: تهویه مطبوع عقب
28 FR HTR 40 قبل از آگوست 2009: سیستم تهویه مطبوع، فیوز "A/C"
28 FR HTR 50 از آگوست 2009: سیستم تهویه مطبوع، فیوز "A/C"
29 ABS NO.2 40 ABS، TRC و VSC
30 RR CLR 30 قبل از آگوست 2008: کولر عقب
30 ABS NO.1 40 از آگوست 2008: ABS، TRC و VSC
31 ALT 100 سیستم شارژ، "PWR SEAT"، "HLP CLN"، "FR HTR"، فیوزهای "AM1"، "IG1"، "PTC NO.1"، "PTC NO.2"، "PWR OUT"، "STOP"، "TAIL" و "OBD"
32 GLOW 80 سیستم درخشش موتور
33 BATT P/I 50 فوزهای "FOG"، "HORN" و "EFT
34 AM2 30 استارت موتور، فیوزهای "ST"، "IGN"، "INJ" و "MET"
35 MAIN 40 "H-LP RH"، "H-LP LH"، "H-LP RL" و فیوزهای "H-LP LL"
36 A/PUMP 50 2TR-FE: تزریق سوخت چند پورت سیستم/سیستم تزریق سوخت چند درگاه متوالی
36 H-LP CLN 50 1KD-FTV: پاک کننده چراغ جلو
رله
R1 دیمر(DIM)
R2 HID: چراغ جلو (H-LP)

هالوژن: فن خنک کننده الکتریکی (CDS FAN) A R1 استارتر (ST) R2 1GR-FE، 2TR-FE: سنسور نسبت سوخت هوا (A/F)

1KD-FTV، 5L-E: سیستم درخشش موتور (GLOW) R3 1GR-FE، 2TR-FE: پمپ سوخت (F/PMP)

من خوزه فورد هستم و به مردم کمک می کنم جعبه فیوز را در ماشین هایشان پیدا کنند. می دانم کجا هستند، چه شکلی هستند و چگونه به آنها برسم. من در این کار حرفه ای هستم و به کارم افتخار می کنم. وقتی شخصی با ماشینش مشکل دارد، اغلب به این دلیل است که چیزی با جعبه فیوز درست کار نمی کند. اینجاست که وارد می شوم - به مردم کمک می کنم مشکل را حل کنند و راه حلی بیابند. من سال هاست که این کار را انجام می دهم و در این کار بسیار خوب هستم.