Siguresat Toyota Sequoia (2001-2007).

  • Shperndaje Kete
Jose Ford

Në këtë artikull, ne konsiderojmë Toyota Sequoia të gjeneratës së parë (XK30/XK40), prodhuar nga 2000 deri në 2007. Këtu do të gjeni diagramet e kutisë së siguresave të Toyota Sequoia 2001, 2002, 2003, 2004 , 2005, 2006 dhe 2007 , merrni informacione rreth vendndodhjes së paneleve të siguresave brenda makinës dhe mësoni për caktimin e secilës siguresë (paraqitja e siguresave).

Struktura e siguresave Toyota Sequoia 2001 -2007

Sigurat e çakmakut (priza e rrymës) në Toyota Sequoia 2001-2002 janë siguresat #31 “CIG” (Çakmaku), #45 "PWR OUTLET" (Priza elektrike) dhe #53 "AM1" në kutinë e siguresave të panelit të instrumentit. 2003-2007 – siguresat #38 "AC INV", #42 "CIG" dhe #55 "PWR OUTLET" në kutinë e siguresave të panelit të instrumenteve.

Vendndodhja e kutisë së siguresave

Ndarja e pasagjerëve

Kutia e siguresave ndodhet në anën e majtë të panelit të instrumenteve, pas kapakut.

Ndarja e motorit

Diagramet e kutisë së siguresave

2001, 2002

Ndarja e pasagjerëve

Caktimi i siguresat në ndarjen e pasagjerëve (2001, 2002)
Emri Vlerësimi i amperit [A] Funksionet
25 BISHT 15 Dritat e pasme, drita kortezie e derës së pasme, dritat e targave
26 ECU-IG 7,5 Sistemi i karikimit, sistemi i kontrollit të lundrimit, sistemi i frenave kundër bllokimit, sistemi i kontrollit të rrëshqitjes së automjetit, tërheqjaKutia

Caktimi i siguresave në ndarjen e motorit (2003-2007)
Emri Amper vlerësimi [A] Funksionet
15 CDS FAN 25 Ftohje elektrike ventilator
16 KEMBIMI 15 Sigur rezervë
17 KËMBIMI 20 Sigur rezervë
18 REZERIMI 30 Sigur rezervë
19 ETCS 10 Sistemi i injektimit me shumë porta/sistemi i injektimit të karburantit me shumë porte, sistemi elektronik i kontrollit të mbytjes
20 EFI NO.1 20 Sistemi i injektimit me shumë porta/sistemi i injektimit të karburantit me shumë porte , sistemi i diagnostikimit në bord
21 H-LP RH 15 Feneri i djathtë (pa funksionim gjatë ditës sistemi i dritave)
22 RIKORIMI 30 Dritat e rimorkios (dritat e ndalimit, dritat sinjalizuese, dritat e pasme)
23 ALT-S 7,5 Sistemi i karikimit
24 DRL 15 Sistemi i dritave gjatë ditës (me sistemin e dritave të ditës)
22 H-LP LH 15 Fareni i majtë (pa sistemin e dritave të ditës)
25 AM2 25 Sistemi i nisjes, sistemi i injektimit të karburantit me shumë porte/sistemi i injektimit të karburantit me shumë porte, sistemi elektronik i kontrollit të mbytjes, "IGNSiguresat 1" dhe "IGN 2"
26 TURN-HAZ 20 Dritat e sinjalistikës, ndezësit e urgjencës
27 RAD NO.3 30 Sistemi audio/video
28 ST 30 Sistemi i nisjes, siguresa “STA”
29 HORN 10 Borrat
30 EFI NR.2 10 Multiport sistemi i injektimit të karburantit/sistemi i injektimit me shumë porta sekuenciale
31 DOME 10 Dritat e brendshme dhe personale në qendër, dritat personale , drita e dhomës së bagazhit, sistemi i ajrit të kondicionuar, sistemi i telekomandës me valë, hapësi i dyerve të garazhit, drita e çelësit të ndezjes, dritat e mirësjelljes së dyerve, dritat e këmbëve, dritat e autobusit, matësat dhe njehsorët
32 ECU-B 7,5 Sistemi multipleks i komunikimit (sistemi i kyçjes me fuqi të dyerve, sistemi i sigurisë, sistemi i mbylljes automatike të dyerve, sistemi automatik i kontrollit të dritës, sistemi i vonesës së fenerëve, Sistemi i prerjes automatike të dritave të pasme, sistemi i hyrjes me ndriçim, ru gjatë ditës sistemi i dritës nning), sistemi i kyçjes së dyerve të pasme, sistemi i bllokimit të dyerve të shoferit dhe pasagjerit, matësat dhe matësat
33 MIR HTR 15 Ngrohës të pasqyrës së jashtme të pamjes së pasme
34 RAD NO.1 20 Sistemi audio, mbrapa sistemi argëtues i sediljeve
58 MAIN 40 Sistemi i nisjes, “H-LP RH”, “H-LP LH" dhe "STA"siguresat
59 DOOR NO.2 30 Sistemi multipleks komunikimi (sistemi i kyçjes elektrike të derës, sistem sigurie, auto -sistemi i mbylljes së dyerve)
63 RR HEATER 30 Sistemi i kondicionimit të pasmë
64 DEFOG 40 Ngrohës i dritares së pasme
65 Ngrohës 50 Sistemi i kondicionimit të përparmë
66 AIR SUS 50 Sistemi i pezullimit të ajrit të kontrollit të lartësisë së pasme
67 TOWING R/B 60 Kontrolluesi i frenave të rimorkios, dritat e rimorkios (bishti dritat), nën-bateria e rimorkios
68 ALT 140 “AM1”, “PWR SEAT”, “TAIL ”, “STOP”, “SUN ROOP, “PANEL”, “OBD”, “FG”, “PWR NO.1”, “PWR NO.2”, “PWR NO.5”, “PWR NO.3”, Siguresat "PWR NO.4", "AC INV", "PWR OUTLET" dhe "SEAT HTR"
69 ABS 60 Sistemi kundër bllokimit të frenave, sistemi i kontrollit të qëndrueshmërisë së automjetit, sistemi i kontrollit të tërheqjes (modelet me dy rrota), kontraksioni aktiv i tërheqjes sistemi trol (modelet me katër rrota)
70 A/PUMP 50 Sistemi i injektimit të ajrit
71 R/B 30 Sigurat “A/F” dhe “SECURITY”

Kutia e stafetës së ndarjes së motorit

Kutia e stafetës së ndarjes së motorit (2003-2007)
Emri Vlerësimi i amperit [A] Funksionet
1 AIR SUSNr.2 10 Sistemi i pezullimit të ajrit të kontrollit të lartësisë së pasme
2 RSE 7, 5 Sistemi audio i sediljeve të pasme, sistemi argëtues i sediljeve të pasme
3 A/F 20 Sensori A/F
4 SIGURIA 15 Sistemi i komunikimit multipleks
5 DEF I/UP 7,5 Shkyçësi i xhamit të pasmë, shkumëzues i pasqyrës së jashtme të pamjes së pasme, sistemi i injektimit të karburantit me shumë porte/sistemi i injektimit me shumë porte të vazhdueshme të karburantit
6 ECU-B2 7,5 Dritarja e pasme me energji elektrike, sistemi i kyçjes së dyerve të pasme
7 H-LP LL 10 Farenë e majtë (rreze të ulët) (me sistemin e dritave të ditës)
8 H-LP RL 10 Fare në të djathtë (rreze të ulët) (me sistemin e dritave të ditës)
9 STA 7,5 Sistemi i injektimit me shumë porta/sistemi i injektimit të karburantit me shumë porte, sistemi elektronik i kontrollit të mbytjes
10 H-LP LH 10 Fareni i majtë (rreza e gjatë) (me sistemin e dritave të ditës)
11 H-LP RH 10 Fareni i djathtë (drita e gjatë) (me sistemin e dritave të ditës)
Kutia e siguresave shtesë

Emri Vlerësimi i amperit [A] Funksionet
12 BISHT TË REMOVE 30 Dritat e rimorkios(dritat e pasme)
13 SHARGE BATT 30 Nën bateri e rimorkios
14 BRK TË REMOVE 30 Kontrolli i frenave të rimorkios
sistemi i kontrollit (modelet me dy rrota), sistemi aktiv i kontrollit të tërheqjes (modelet me katër rrota), sistemi i transmisionit automatik të kontrolluar elektronikisht, antena e energjisë, çatia elektrike e hënës, sistemi i bllokimit të derës së pasme, sistemi i kyçjes së dyerve të shoferit dhe pasagjerit, matës dhe metra, ekran me shumë informacione, sistemi i airbagëve SRS, paratensionuesit e rripave të sigurimit të përparmë 27 WSH 25 Fshirëset dhe rondele 28 IGN 2 20 Sistemi i nisjes 29 PWR NO.3 20 Xhama elektrike e pasagjerit (ana e djathtë) 30 NR>15 Sistemet e ajrit të kondicionuar, kontrolli me energji të pasqyrës së pasme, çakmak 32 RAD NO.2 7 ,5 Sistemi audio makine, antenë elektrik, priza, sistem komunikimi multipleks (sistemi i kyçjes elektrike të dyerve, sistemi i sigurisë, sistemi i mbylljes automatike të dyerve, automatik sistemi i kontrollit të dritës, sistemi i vonesës së fenerëve, sistemi automatik i prerjes së dritave të pasme, sistemi i hyrjes me ndriçim, sistemi i dritave të ditës) 33 4WD 20 A.D. sistemi i kontrollit, sistemi me katër rrota 34 STOP 15 Dritat e ndalimit, dritat e ndalimit të montuara lart, sistem i injektimit të karburantit me shumë porta/ sistem i injektimit të karburantit me shumë porte, automjetsistemi i kontrollit të rrëshqitjes, sistemi i kontrollit të tërheqjes (modelet me dy rrota), sistemi aktiv i kontrollit të tërheqjes (modelet me katër rrota), sistemi i komunikimit multipleks (sistemi i mbylljes automatike) 35 OBD 7,5 Sistemi i diagnostikimit në bord 36 PANEL 7,5 Dritat e panelit të instrumenteve, drita e kutisë së dorezave, dritat e ngrohësve të sediljeve, çakmaku, tavëlla, ekrani me shumë informacione, sistemi audio makine, matës dhe njehsorë dhe sisteme klimatizimi 37 PWR NO.1 25 Sistemi i bllokimit të derës së shoferit 38 WIP 25 Fshirës dhe rondele 39 IGN 1 10 Sistemi i karikimit 40 SUN ROOF 25 Çatia elektrike e hënës 41 PWR NO.2 25 Sistemi i bllokimit të dyerve të përparme të pasagjerëve 42 HTR 10 Sistemet e ajrit të kondicionuar, ventilator elektrik ftohës, shkumëzues i dritares së pasme, ngrohje e pasqyrës së jashtme të pamjes së pasme er 43 MJEGULL 15 Dritat e përparme të mjegullës 44 MATËSOR 10 Dritat rezervë, ngrohësit e sediljeve, matës dhe matësit, sistemet e ajrit të kondicionuar 45 PWR PYZË 15 Priza elektrik 46 NGROHES SELILJE 15 Ngrohës sediljesh 52 PWR SEAT 30 E paravende 53 AM1 40 “HTR”, “CIG”, “GAUGE”, “RAD NO. 2", siguresat "ECU-IG", "WIPER", "WSH" dhe "4WD" 54 PWR NO.5 30 Sistemi i kyçjes elektrike të dyerve, sistemi i bllokimit të derës së pasme
Kutia e siguresave në ndarjen e motorit

Caktimi i siguresat në ndarjen e motorit (2001, 2002)
Emri Vlerësimi i amperit [A] Funksionet
6 CDS FAN 25 Tifoz elektrik ftohës
7 KËMBIMI 10 Sigur rezervë
8 REZERIM 15 Sigur rezervë
9 SPARE 20 Sigur rezervë
10 ETCS 15 Sistemi i injektimit me shumë porta/sistemi i injektimit të karburantit me shumë porte, sistemi elektronik i kontrollit të mbytjes
> 12 H-LP RH 15 Fare në të djathtë (pa sistemin e dritave të ditës)
13 RIKORIMI 30 Dritat e rimorkios (dritat e ndalimit, dritat sinjalizuese, dritat e pasme, dritat rezervë)
14 ALT-S 7,5 Sistemi i karikimit
15 DRL 7,5 me sistem dritash dite: Sistem komunikimi multiplex(sistemi i kyçjes elektrike të dyerve, sistemi i sigurisë, sistemi i mbylljes automatike të dyerve, sistemi automatik i kontrollit të dritës, sistemi i vonesës së fenerëve, sistemi automatik i prerjes së dritave të pasme, sistemi i hyrjes me ndriçim, sistemi i dritave të ditës)
15 H-LP LH 15 Fare në të majtë (pa sistemin e dritave të ditës)
16 AM2 30 Sistemi i nisjes, sistemi i injektimit të karburantit me shumë porte/sistemi i injektimit të karburantit me shumë porte, sistemi elektronik i kontrollit të mbytjes, siguresat "IGN 1" dhe "IGN 2"
17 TURN-HAZ 20 Dritat e sinjalistikës, ndezësit e urgjencës
18 RAD NO.3 20 Sistemi audio makine
19 HORN 10 Borrat
20 EFI NR.2 10 Multiport sistemi i injektimit të karburantit/sistemi i injektimit me shumë porta sekuenciale, sistemi elektronik i kontrollit të mbytjes
21 DOME 10 Brendësia e qendrës dhe dritat personale, dritat personale, lugg drita e ndarjes së moshës, sistemi i kondicionimit, sistemi i telekomandës me valë, hapësi i dyerve të garazhit, drita e çelësit të ndezjes, dritat e mirësjelljes së derës, dritat e këmbëve, dritat e kota, antena e energjisë
22 ECU-B 7,5 Sistemi multipleks i komunikimit (sistemi i kyçjes elektrike të derës, sistemi i sigurisë, sistemi i mbylljes automatike të dyerve, sistemi automatik i kontrollit të dritës, sistemi i vonesës së fenerëve, bishtisistem i lehtë i prerjes automatike, sistemi i hyrjes me ndriçim, sistemi i dritave gjatë ditës), sistemi i bllokimit të dyerve të pasme, sistemi i bllokimit të dyerve të shoferit dhe pasagjerit, matës dhe njehsorë
23 MIR HTR 15 Ngrohës të pasqyrës së jashtme të pasme
24 RAD NO.1 20 Sistemi audio në veturë
47 Ngrohësja RR 30 Sistemi i kondicionimit të pasmë
48 Ngrohës 40 Sistemi i kondicionimit të përparmë
49 DEFOG 40 DefoGues i dritares së pasme
50 KRYESORE 40 Sistemi i nisjes, siguresat "H-LP RH", "H-LP LH" dhe "STA"
51 DOOR NO.2 30 Sistemi multipleks i komunikimit (sistemi i kyçjes elektrike të dyerve, sistemi i sigurisë, sistemi i mbylljes automatike të dyerve)
55 ALT 120 "AM1", "SEAT PWR", "BISHT", "STOP", "DIELLI DIEL", "PANEL", "OBD", "FOG", "PWR NO.1" , “PWR NO.2”, “PWR NO.5”, “PWR NO.3”, “PWR NO.4”, “PWR OUTLET” dhe “SEAT HTR ” siguresat
55 ABS 60 Sistemi kundër bllokimit të frenave, sistemi i kontrollit të rrëshqitjes së automjetit, sistemi i kontrollit të tërheqjes ( modelet me dy rrota), sistemi aktiv i kontrollit të tërheqjes (modelet me katër rrota)
Kutia e stafetës së ndarjes së motorit

Motori Compartment Relay Box (2001, 2002)
Emri Vlerësimi i amperit[A] Funksionet
1 H-LP RH 10 Djathtas -fener dore (rreze te gjate) (me sistem dritash dite)
2 H-LP LH 10 Feneri i majtë (rreza e gjatë) (me sistemin e dritave të ditës)
3 STA 7,5 Sistemi i injektimit të karburantit me shumë porta/sistemi i injektimit të karburantit me shumë porte, sistemi elektronik i kontrollit të mbytjes
4 H-LP RL 10 Fareni i djathtë (rreza e ulët) (me sistemin e dritave të ditës)
5 H-LP LL 10 Fareni i majtë (rreze të ulët) (me sistemin e dritave të ditës)

2003, 2004, 2005, 2006, 2007

Ndarja e pasagjerëve

Caktimi i siguresave në ndarjen e pasagjerëve (2003-2007) <2 5>36 <2 0>
Emri Vlerësimi i amperit [ A] Funksionet
35 TAIL 15 Dritat e pasme, dera e pasme drita kortezie, dritat e targave
ECU-IG 10 Sistemi i karikimit, sistemi i frenave kundër bllokimit, sistemi i kontrollit të qëndrueshmërisë së automjetit, sistemi i kontrollit të tërheqjes (modelet me dy rrota), sistemi aktiv i kontrollit të tërheqjes (modelet me katër rrota), çatia elektrike e hënës, sistemi i bllokimit të dyerve të pasme, sistemi i bllokimit të dyerve të shoferit dhe pasagjerit, matës dhe njehsorë, ekran me shumë informacione, pasqyrë e brendshme automatike kundër shkëlqimit, fuqiapriza, sistem komunikimi multipleks
37 WSH 25 Fshirës dhe rondele
38 AC INV 15 Priza elektrike
39 IGN 2 20 Sistemi i nisjes
40 PWR NO.3 20 Prapa dritarja elektrike e pasagjerit (ana e djathtë)
41 PWR NO.4 20 Xhama elektrike e pasagjerit (ana e majtë )
42 CIG 15 Sistemet e ajrit të kondicionuar, kontroll me energji të pasqyrës së pasme, çakmak
43 RAD NO.2 7,5 Sistemi audio/video, priza elektrike, sistem komunikimi multipleks (sistemi i mbylljes me energji elektrike , sistem sigurie, sistem mbylljeje automatike të dyerve, sistem automatik i kontrollit të dritës, sistem i fikjes së dritave, sistem automatik i prerjes së dritave të pasme, sistem hyrjeje me ndriçim, sistem dritash ditore)
44 4WD 20 A.D.D. sistemi i kontrollit, sistemi i lëvizjes me katër rrota
45 STOP 15 Stoplights, dritat e ndalimit të montuara lart, karburanti me shumë porta sistemi i injektimit/sistemi i injektimit të karburantit me shumë porta të njëpasnjëshme, sistemi i kontrollit të qëndrueshmërisë së automjetit, sistemi i kontrollit të tërheqjes (modelet me dy rrota), sistemi i kontrollit aktiv të tërheqjes (modelet me lëvizje me katër rrota), sistemi i komunikimit të shumëfishtë
46 OBD 7,5 Diagnoza në bordsistem
47 PANEL 7,5 Dritat e panelit të instrumenteve, drita e kutisë së dorezës, ngrohëset e sediljeve, çakmaku, tavëll, ekran me shumë informacione, sistem audio/video, matës dhe njehsorë, sisteme klimatizimi
48 PWR NO.1 25 Sistemi i bllokimit të derës së shoferit
49 WIP 25 Fshirës dhe rondele
50 IGN 1 10 Sistemi i karikimit
51 KULTI I DIELIT 25 Çative elektrike e hënës
52 PWR NO.2 25 Sistemi i bllokimit të dyerve të përparme të pasagjerëve
53 HTR 10 Sistemet e ajrit të kondicionuar, ventilator elektrik ftohës , shkumëzues i xhamave të pasmë, ngrohës i pasqyrës së jashtme të pamjes së pasme
54 MIGRULL 15 Dritat e mjegullës së përparme
55 GAUGE 15 Dritat rezervë, ngrohësit e sediljeve, matës dhe njehsorë, sisteme klimatizimi
55 PWR OUTLET 15 Priza elektrike
57 SEAT HTR 15 Ngrohës të sediljeve
60 PWR SEAT 30 Sediljet e përparme elektrike
61 AM1 40 “ Siguresat HTR", "CIG", "GAUGE", "RAD NO.2", "ECU-IG", "WIPER", "WSH" dhe "4WD"
62 PWR NO.5 30 Sistemi i mbylljes elektrike të dyerve, sistemi i bllokimit të derës së pasme

Motor Siguresa e ndarjes

Unë jam Jose Ford dhe i ndihmoj njerëzit të gjejnë kuti siguresash në makinat e tyre. Unë e di se ku janë ata, si duken dhe si të shkoj tek ata. Unë jam profesionist në këtë detyrë dhe krenohem me punën time. Kur dikush ka probleme me makinën e tij, shpesh ndodh sepse diçka nuk po funksionon siç duhet me kutinë e siguresave. Këtu hyj - i ndihmoj njerëzit të zgjidhin problemin dhe të gjejnë një zgjidhje. Unë e bëj këtë prej vitesh dhe jam shumë i mirë në të.