Siguresat Tesla Model S (2013-2016).

  • Shperndaje Kete
Jose Ford

Sedani elektrik liftback me pesë dyer Tesla Model S është i disponueshëm nga viti 2013 e deri më sot. Në këtë artikull, do të gjeni diagramet e kutisë së siguresave të Tesla Model S 2013, 2014, 2015 dhe 2016 , do të merrni informacione rreth vendndodhjes së paneleve të siguresave brenda makinës dhe do të mësoni për caktimin e secilës siguresë ( faqosja e siguresave).

Struktura e siguresave Tesla Model S 2013-2016

Sigurat e çakmakut (priza e rrymës) në Tesla Model S janë siguresat #35 (priza 12V) dhe #58 (2015-2016: prizë 12V) në kutinë e siguresave №2.

Vendndodhja e kutisë së siguresave

Tre kuti siguresash janë të vendosura prapa panelit të mirëmbajtjes në bagazhin e përparmë. Për të hequr panelin e mirëmbajtjes, tërhiqni skajin e pasmë të panelit të mirëmbajtjes lart për të liruar pesë kapëset dhe manovroni panelin e mirëmbajtjes drejt xhamit të përparmë për ta hequr.

Nëse Modeli S është e pajisur me opsionin e motit të ftohtë, një kuti shtesë siguresash №4 ndodhet nën panelin e veshjes anësore të shoferit.

Diagramet e kutisë së siguresave

2013, 2014

Sigura kutia №1

Caktimi i siguresave në kutinë e siguresave №1 (2013, 2014)
Vlerësimi i Amperit Përshkrimi
1 5 A Sensor aksesor, radio, shpërndarës USB
2 5 A Sistemi i nivelimit të fenerëve (vetëm automjetet me suspension në BE/Kinë)
3 5 A Dritat e kota, pamja e pasmepasqyrë
4 30 A Ngrohës të sediljeve të pasme jashtë (opsioni për mot të ftohtë)
5 15 A Ngrohës i sediljes (sedilja e shoferit)
6 20 A Përforcues audio bazë
7 15 A Ngrohës sediljeje (sedilja e pasagjerit përpara)
8 20 A Përforcues audio premium
9 25 A Sunroof
10 5 A Mundësitë e sigurisë pasive
11 5 A Timoni çelsat e rrotave
12 5 A Sensor për modalitetin "Drejtim" dhe shpejtësinë e lëvizjes (Stabiliteti/Kontrolli i tërheqjes)
13 15 A Parku i fshirëseve
14 5 A Inverter i makinës
15 20 A Frena elektrike parkimi
16 5 A Sensorë parkimi
17 20 A Fronë elektrik parkimi
18 5 A Nuk përdoret
19 5 A Sensori HVAC në automjet
20 5 A Logjika e ngrohësit të ajrit të kabinës
21 15 A Pompa e ftohësit 1
22 5 A Aktivizuesit e hyrjes
23 15 A Pompa e ftohësit 2
24 5 A Kontrolli i klimës së kabinës
25 15 A Pompa e ftohësit 3
26 - E pa përdorur
27 10 A Termikekontrollues

Kutia e siguresave №2

Caktimi i siguresave në kutinë e siguresave №2 (2013, 2014)
Vlerësimi i amplifikatorit Përshkrimi
28 25 A Motori ngritës i dritares (djathtas pasme)
29 10 A Fuqia e kontaktit
30 25 A Motor ngritës i dritares (përpara djathtas)
31 - I pa perdorur
32 10 A Kontrollet e dyerve (ana e djathte)
33 - I pa përdorur
34 30 A Ngrohës të sediljeve qendrore të pasme, larëse/fshirëse akull (opsioni për mot të ftohtë)
35 15 A prizë 12V
36 25 A Pezullimi ajror
37 25 A Motori i ngritjes së dritares (mbrapa majtas)
38 5 A Kujtesa e sediljes së shoferit
39 25 A Motor i ngritjes së dritares (përpara majtas)
40 5 A Dorëza të dyerve të pasme
41 10 A Komandat e dyerve (ana e majtë)
42 30 A Porta e ngritjes me energji
43 5 A Perm. sensori i fuqisë, çelësi i frenave
44 5 A Karikuesi (porta e karikimit)
45 20 A Hyrja pasive (brirët)
46 30 A Kontrollet e trupit (grupi 2)
47 5 A Kuti dorezadritë
48 10 A Kontrollet e trupit (grupi 1)
49 5 A Paneli i instrumenteve
50 5 A Sirena, sensori i ndërhyrjes/animit (vetëm në Evropë)
51 20 A Ekrani me prekje
52 30 A Xhama e pasme me ngrohje
53 5 A Sistemi i menaxhimit të baterisë
54 - I pa përdorur
55 30 A Sedilja elektrike e majtë përpara
56 30 A Sedilje elektrike përpara djathtas
57 25 A Tifoma kabine
58 - I pa përdorur
59 - I pa perdorur

Kutia e siguresave №3

Caktimi i siguresave në kutinë e siguresave nr>71 40 A Tifoz i kondensatorit (majtas) 72 40 A Tifoz i kondensatorit (djathtas) 73 40 A Pompë vakum 74 20 A Ranë lëvizëse 12V (kabina) 75 5 A Timoni me energji elektrike 76 5 A ABS 77 25 A Kontrolli i qëndrueshmërisë 78 20 A Ferë - rreze të lartë/të ulët 79 30 A Drita - e jashtme/e brendshme
Kutia e siguresave №4

Caktimi i siguresave në siguresëkutia №4 (2013, 2014)
Vlerësimi i amplifikatorëve Përshkrimi
101 15 A Ngrohës i sediljes së pasme të majtë
102 15 A Ngrohës i sediljes së pasme djathtas
103 5 A Kontrolli i ngrohësit të sediljeve të pasme të mesme
104 15 A Ngrohës i mesëm sediljeje të pasme
105 15 A Fshirës fshirëse
106 - I pa përdorur

2015, 2016

Kutia e siguresave № 1

Caktimi i siguresave në kutinë e siguresave №1 (2015, 2016)
Vlerësimi i Amperit Përshkrimi
1 15 A Wiper Park
2 10 A Nivelizim i fenerëve, dritat e kota
3 15 A Ngrohës sedilje, rreshti i dytë djathtas
4 15 A Ngrohës sediljeje, rreshti i dytë i mesëm
5 15 A Ngrohës sediljeje (sedilja e shoferit)
6 10 A I pa përdorur
7 20 A Elektro nic frena parkimi (e tepërt)
8 5 A Kollona e modulit të drejtimit
9 20 A Sistemi audio bazë
10 25 A Sistem zanor panoramik
11 - Nuk është përdorur
12 15 A Ngrohës i sediljeve, rreshti i dytë majtas
13 5 A Funksionet HVAC të kabinës
14 15A Ngrohës sediljeje, rreshti i parë majtas
15 15 A Jo i përdorur
16 20 A Frena elektronike parkimi (primare)
17 15 A Pompa e ftohësit 2
18 20 A Përforcuesi premium audio
19 - Jo i perdorur
20 - I pa perdorur
21 15 A Asistent parkimi
22 5 A Kontrollet e sistemit termik (Fuqia kryesore)
23 15 A Jo i përdorur
24 5 A Pompa e ftohësit 3
25 15 A Inverter me makinë
26 15 A Pompa e ftohësit 1
27 10 A SRS Moduli i kontrollit (ulëset dhe kufizimet e sigurisë)
Kutia e siguresave №2

Caktimi i siguresave në kutinë e siguresave №2 (2015 , 2016) 12VPrizë
Vlerësimi i amplifikatorëve Përshkrimi
28 25 A Motori ngritës i dritares (e pasme djathtas)
29 10 A Fuqia e kontaktit
30 25 A Motori ngritës i dritares (përpara djathtas )
31 15 A Kamera e përparme/Siguria aktive
32 10 A Kontrollet e dyerve (ana e djathtë)
33 15 A Jo i përdorur
34 10 A Shkarkimi i kamerës së përparme
35 15 A
36 10 A Air pezullim
37 25 A Motori ngritës i dritares (mbrapa majtas)
38 5 A Kujtesa e sediljes së shoferit
39 25 A Motori ngritës i dritares (përpara majtas)
40 5 A Dorezat e dyerve të pasme
41 10 A Kontrollet e dyerve (ana e majtë)
42 30 A Porta ngritëse me energji
43 5 A Perm. Sensori i fuqisë, ndërprerësi i frenave
44 10 A Karikuesi (Porta e karikimit)
45 20 A Hyrja pasive (brirët)
46 30 A Kontrollet e trupit (Grupi 2)
47 5 A Drita e kutisë së dorezave, OBD-II
48 10 A Kontrollet e trupit (Grupi 1)
49 5 A Paneli i instrumenteve
50 5 A Sirena, sensori i ndërhyrjes/animit (vetëm në Evropë)
51 20 A Ekrani me prekje
52 30 A Dritare e pasme me ngrohje
53 5 A Sistemi i menaxhimit të baterisë
54 15 A Fshirës fshirëse
55 30 A Sedilja elektrike e majtë e përparme
56 30 A Sedilja elektrike e përparme djathtas
57 30 A Tifoma e kabinës
58 30 A Prizë 12V / Kamera e përparmeSubfeed
59 30 A HVAC2 Fuqia
Kutia e siguresave №3

Caktimi i siguresave në kutinë e siguresave №3 (2015, 2016)
Vlerësimi i Amperit Përshkrimi
71 40 A Tifoma e kondensatorit (majtas)
72 40 A Tifoma e kondensatorit (djathtas)
73 40 A Pompë vakum
74 20 A 2015: 12V me makinë hekurudhore (kabina)

2016 : Tasti i aktivizuar 75 5 A Njësi i makinës së përparme 76 5 A Ndjenja e ndezjes 77 25 A Kontrolli i qëndrueshmërisë 78 20 A Faretë (drita e lartë dhe e ulët) 79 30 A Drita (e jashtme dhe e brendshme)

Unë jam Jose Ford dhe i ndihmoj njerëzit të gjejnë kuti siguresash në makinat e tyre. Unë e di se ku janë ata, si duken dhe si të shkoj tek ata. Unë jam profesionist në këtë detyrë dhe krenohem me punën time. Kur dikush ka probleme me makinën e tij, shpesh ndodh sepse diçka nuk po funksionon siç duhet me kutinë e siguresave. Këtu hyj - i ndihmoj njerëzit të zgjidhin problemin dhe të gjejnë një zgjidhje. Unë e bëj këtë prej vitesh dhe jam shumë i mirë në të.