Siguresat Mazda CX-3 (2015-2019..).

  • Shperndaje Kete
Jose Ford

Krosoveri nënkompakt Mazda CX-3 është i disponueshëm nga viti 2015 e deri më sot. Në këtë artikull, do të gjeni diagramet e kutisë së siguresave të Mazda CX-3 2015, 2016, 2017, 2018 dhe 2019 , do të merrni informacione rreth vendndodhjes së paneleve të siguresave brenda makinës dhe do të mësoni rreth caktimit të çdo siguresë (paraqitja e siguresave).

Struktura e siguresave Mazda CX-3 2015-2019…

Çakmaku i purove (priza elektrike) siguresa: #5 “F.OUTLET” në kutinë e siguresave të ndarjes së pasagjerëve.

Vendndodhja e kutisë së siguresave

Nëse sistemi elektrik nuk funksionon, së pari kontrolloni siguresat në panelin e goditjes në anën e majtë .

Nëse fenerët ose komponentët e tjerë elektrikë nuk funksionojnë dhe siguresat në kabinë janë normale, kontrolloni bllokun e siguresave nën mbulesë.

Ndarja e pasagjerëve

Sigura kutia ndodhet ne krahun e majte te automjetit, nen kroskotin, prane deres.

Ndarja e motorit

Diagramet e kutisë së siguresave

2015

Ndarja e motorit

Caktimi i siguresave në ndarjen e motorit (2015)
PËRSHKRIMI VLERËSIMI AMP KOMPONENT I MBROJTUR
1 C/U IG1 15 A Për mbrojtjen e qarqeve të ndryshme
2 MOTORI IG1 7.5 A Sistemi i kontrollit të motorit
3 DIELLI 10brava
19 H/L RH 20 A Fare (RH)
20 ENG+B2 7.5 A Sistemi i kontrollit të motorit
21 TAIL 20 A Dritat e pasme, Dritat e targave, Dritat e pozicionit
22 ST. Ngrohës 15 A Timoni me ngrohje (disa modele)
23 DHOMA 25 A Drita e sipërme
24 FOG 15 A Dritat e përparme të mjegullës (disa modele)
25 H/CLEAN 20 A Ronde e fenerëve (disa modele)
26 STOP 10 A Dritat e frenave. Drita e pasme e mjegullës'
27 HORN 15 A Bor
28 H/L LH 20 A Fare (LH)
29 ABS /DSC S 30 A ABS, Sistemi dinamik i kontrollit të qëndrueshmërisë
30 RREZIK 15 A Blicët paralajmërues të rrezikut, dritat treguese të drejtimit
31 POMPA E KARBURANTIT 15 A Karburanti sistemi (Disa modele)
32 Ngrohja e karburantit 25 A Ngrohja e karburantit (disa modele)
33 Fshirës 20 A Fshirëse e dritares së përparme
34 KABINA+B 50 A Për mbrojtjen e qarqeve të ndryshme
35 FAN2 30 A
36 POMPA KARBURANTI 30 A Sistemi i karburantit (Disamodele)
37 ABS/DSC M 50 A ABS, Sistemi dinamik i kontrollit të stabilitetit
38 EVVT 20 A Sistemi i kontrollit të motorit (disa modele)
39
40 FAN1 30 A
41 FAN 3 40 A Tifoma ftohëse
42 ENG.MAIN 40 A Sistemi i kontrollit të motorit
43 EPS 60 A Sistemi i drejtimit me energji elektrike (disa modele)
44 DEFOG 40 A Shkyçja e xhamit të pasmë
45 IG2 30 A Për mbrojtjen e qarqeve të ndryshme
46 INJEKTOR 30 A Sistemi i kontrollit të motorit (disa modele)
47 Ngrohës 40 A Klima
48 P. WINDOW 1 30 A Power windows
49 DCDC DE 40 A Për mbrojtjen e qarqeve të ndryshme (disa modele)

Ndarja e pasagjerëve

Caktimi i siguresave në ndarja e pasagjerëve (2017 MB, Australi)
PERSHKRIMI VLERËSIMI AMP MBROJTURKOMPONENTI
1
2
3
4
5 F.OUTLET 15 A Prizat e aksesorëve
6
7 AT IND 7.5 A Treguesi i zhvendosjes AT (Disa modele)
8 PASQYRË 7.5 A Pasqyrë e kontrollit të energjisë
9
10 P.WINDOW2 25 A Power windows
11 R. Fshirëse 15 A Fshirës dhe rondele e xhamit të pasmë
12 P.SEAT D 30A Sedilja elektrike (disa modele)
13
14 SRS2/ESCL 15 A Bllokimi elektronik i timonit
15 Ngrohja e sediljeve 20 A Ngrohëse e sediljeve (Disa modele)
16 M.DEF 7.5 A Defoktor i pasqyrës (disa modele)

2018

Ndarja e motorit

Caktimi i siguresave në ndarjen e motorit (2018)
PERSHKRIMI VLERËSIMI AMP KOMPONENT I MBROJTUR
1 C/U IG1 15 A Për mbrojtjen e qarqeve të ndryshme
2 MOTORI IG1 7.5 A Kontrolli i motoritsistem
3 SUNROOF 10 A Moonroof (Disa modele)
4 INTERIOR 15 A Drita e sipërme
5 ALB+B 7.5 A Sistemi i kontrollit të motorit
6 AUDIO2 15 A Audio sistem
7 METER1 10 A Grupi i instrumenteve
8 SRS1 7.5 A Air bag
9 METER2 7,5 A Grupi i instrumenteve (disa modele)
10 RADIO 7.5 A Sistemi audio
11 MOTORI 3 15 A Sistemi i kontrollit të motorit
12 MOTORI 1 15 A Sistemi i kontrollit të motorit
13 MOTORI 2 15 A Sistemi i kontrollit të motorit
14 AUDIO1 25 A Sistemi audio
15 A/C MAG 7.5 A Klima (disa modele)
16 AT POMPAT 15 A Sistemi i kontrollit të kamionçinës em (Disa modele)
17 AT 15 A Sistemi i kontrollit të kutisë së boshtit (Disa modele)
18 D.LOCK 25 A Brava elektrike te dyerve
19 H/L RH 20 A Fare (RH)
20 ENG+B2 7.5 A Sistemi i kontrollit të motorit
21 TAIL 20 A Dritat e pasme , dritat e targave,Dritat e parkimit
22 ST. Ngrohës 15 A Timoni me ngrohje (disa modele)
23 DHOMA 25 A Drita e sipërme
24 FOG 15 A Dritat e mjegullës (disa modele)
25 H/CLEAN 20 A
26 STOP 10 A Dritat e frenave
27 HORN 15 A Bori
28 H/L LH 20 A Fare (LH)
29 ABS/DSC S 30 A ABS, Sistemi dinamik i kontrollit të stabilitetit (Disa modele)
30 RREZIK 15 A Blicët paralajmërues të rrezikut, dritat e sinjalistikës
31 POMPA E KARBURANTIT 15 A Sistemi i karburantit
32 Ngrohja e karburantit 25 A
33 Fshirëse 20 A Fshirëse e dritares së përparme
34 KABINA+B 50 A Për mbrojtjen e qarqeve të ndryshme
35 FAN2 30 A
36 POMPA KARBURANTI 30 A -
37 ABS/DSC M 50 A ABS, Sistemi i kontrollit dinamik të stabilitetit (Disa modele)
38 EVVT 20 A Sistemi i kontrollit të motorit (disa modele)
39
40 FAN1 30 A
41 FAN3 40A Tifoz ftohës
42 ENG.MAIN 40 A Sistemi i kontrollit të motorit
43 EPS 60 A
44 DEFOG 40 A DefoGu i xhamit të pasmë
45 IG2 30 A Për mbrojtjen e qarqeve të ndryshme
46 INJECTOR 30 A Sistemi i kontrollit të motorit
47 Ngrohës 40 A Klima
48 P. WINDOW 1 30 A Power windows
49 DCDC DE 40 A

Ndarja e pasagjerëve

Caktimi i siguresave në kabinën e pasagjerëve (2018)
PERSHKRIMI VLERËSIMI AMP KOMPONENT I MBROJTUR
1
2
3
4
5 F.OUTLET 15 A Prizat e aksesorëve
6
7 AT IND 7.5 A Treguesi i ndryshimit AT (Disa modele)
8 PASQYRË 7.5 A Pasqyrë e kontrollit të energjisë
9
10 P.WINDOW2 25 A Power windows
11 R.WIPER 15 A Fshirësja e xhamit të pasmë dherondele
12 P.SEAT D 30 A Sedilja elektrike (disa modele)
13
14 SRS2/ESCL 15 A
15 Ngrohta e sediljeve 20 A Mbështetëse sediljeje (disa modele)
16 M.DEF 7.5 A Defoktor pasqyre (disa modele)

2019

Ndarja e motorit

Caktimi i siguresave në ndarjen e motorit (2019)
Emri Vlerësimi i amplifikatorit Komponenti i mbrojtur
1 C/U IG1 15 A Për mbrojtjen e qarqeve të ndryshme
2 MOTORI IG1 7.5 A Sistemi i kontrollit të motorit
3 SUNROOF 10 A Moonroof (Disa modele)
4 INTERIOR 15 A Drita e sipërme, Sistemi audio
5 ENG+B 7.5 A Sistemi i kontrollit të motorit
6 AUDIO2

MOTORI 4 15 A Sistemi i kontrollit të motorit 7 METER1 10 A Grupi i instrumenteve 8 SRS1 7.5 A Air bag 9 METER2 7.5 A — 10 RADIO 7.5 A Sistemi audio 11 MOTORI 3 15 A Sistemi i kontrollit të motorit 12 MOTORI 1 15A — 13 MOTORI 2 15 A Sistemi i kontrollit të motorit 14 AUDIO1 25 A Sistemi audio 15 A/C MAG 7.5 A Klima 16 AT POMP 15 A — 17 AT 15 A Sistemi i kontrollit të transaksisë 18 D.LOCK 25 A Brava elektrike te dyerve 19 H/L RH 20 A Fare (RH) 20 ENG+B2 7.5 A Sistemi i kontrollit të motorit 21 TAIL 20 A Dritat e pasme, targa dritat, Dritat e parkimit 22 ST. NGROHES 15 A/20A Timoni me ngrohje (disa modele), Feneri (disa modele) 23 DHOMA 25 A Drita e sipërme 24 FOG 15 A Dritat e mjegullës (disa modele) 25 H/CLEAN 20 A — 26 STOP 10 A Dritat e frenave 27 HORN 15 A Bor 28 H/L LH 20 A Fareni (LH) 29 ABS/DSC S 30 A ABS, Sistemi dinamik i kontrollit të stabilitetit 30 RREZIK 15 A Blicët paralajmërues të rrezikut, dritat sinjalizuese 31 POMPA KARBURANTI SCR 15 A Karburantsistem 32 Ngrohja me karburant 25 A — 33 Fshirësi 20 A Fshirësja e dritares së përparme 34 KABINA+B 50 A Për mbrojtjen e qarqeve të ndryshme 35 FAN 2

EPBL 30 A Frena elektrik parkimi (LH) 36 POMPA KARBURANTI 30 A — 37 ABS/DSC M 50 A ABS, Sistemi dinamik i kontrollit të stabilitetit 38 EVVT 20 A Sistemi i kontrollit të motorit 39 — — — 40 FAN1

EPBR 30 A Frena elektrik parkimi (RH) 41 FAN3 40 A Tifoz ftohës 42 ENG.MAIN 40 A Sistemi i kontrollit të motorit 43 EPS 60 A — 44 DEFOG 40 A Shkyçja e xhamit të pasmë 45 IG2 30 A Për mbrojtjen e qarqeve të ndryshme 46 INJECTOR

ENG.SUB 30 A Sistemi i kontrollit të motorit 47 HEATER 40 A Klima 48 P . WINDOW 1 30 A Power windows 49 DCDC DE 40 A —

Ndarja e pasagjerëve

Caktimi i siguresave në kabinën e pasagjerëve (2019)
Emri Vlerësimi i amplifikatorit Komponenti i mbrojtur
1
2
3 AUDIO2 15 A Sistemi audio
4 ST.HEATER 10 A Sistemi i drejtimit me ngrohje
5 F. OUTLET 15 A Prizat e aksesorëve
6
7 AT IND 7.5 A Treguesi i zhvendosjes AT
8 PASQYRË 7.5 A Pasqyrë e kontrollit të energjisë
9
10 P.WINDOW2 25 A Dritaret e energjisë
11 R.WIPER 15 A Fshirës dhe rondele e xhamit të pasmë
12 P.SEAT D 30 A Sedilja elektrike
13
14 SRS2/ESCL 15 A
15 SELILJA E NGROHET 20 A Ndërsa sedilje
16 M.DEF 7.5 A Pasqyra e mjegullës
A Kulmi i diellit 4 INTERIOR 15 A Drita e sipërme 5 ALB+B 7.5 A Sistemi i kontrollit të motorit 6 AUDIO2 15 A Sistemi audio 7 METER1 10 A Grupi i instrumenteve 8 SRS1 7.5 A Qansa ajri 9 METER2 7.5 A Grupi i instrumenteve (disa modele) 10 RADIO 7.5 A Sistemi audio 11 MOTORI 3 15 A Sistemi i kontrollit të motorit 12 MOTORI 1 15 A Sistemi i kontrollit të motorit 13 MOTORI 2 15 A Sistemi i kontrollit të motorit 14 AUDIO1 25 A Sistemi audio 15 A/C MAG 7.5 A Klima (disa modele) 16 AT PUMP 15 A Sistemi i kontrollit të kamionit (disa modele) 17 AT 15 A Sistemi i kontrollit të kutisë së boshtit (disa modele) 18 D.LOCK 25 A Brava elektrike të dyerve 19 H/L RH 20 A Fare (RH) 20 ENG+B2 7.5 A Sistemi i kontrollit të motorit 21 TAIL 20 A Dritat e pasme, Dritat e targave, Pozicionidritat 22 — — — 23 DHOMA 25 A Drita e sipërme 24 MIGRULL 15 A Dritat e mjegullës së përparme (disa modele) 25 H/CLEAN 20 A Plarëse e fenerëve (Disa modele) 26 STOP 10 A Dritat e frenave, Dritat e pasme të mjegullës (disa modele) 27 BROR 15 A Bor 28 H/L LH 20 A Fare (LH) 29 ABS/DSC S 30 A ABS, Sistemi dinamik i kontrollit të qëndrueshmërisë (Disa modele) 30 RREZIK 15 A<( Disa modele) 32 Ngrohja e karburantit 25 A Ngrohës karburanti (disa modele) 33 Fshirëse 20 A Fshirëse e dritares së përparme 34 KABINA+B 50 A Për mbrojtjen e va qarqe të ndryshme 35 FAN2 30 A — 36 POMPA KARBURANTI 30 A — 37 ABS/DSC M 50 A ABS, Sistemi dinamik i kontrollit të stabilitetit (Disa modele) 38 EVVT 20 A Sistemi i kontrollit të motorit (disa modele) 39 — — — 40 FAN1 30A — 41 FAN 3 40 A Tifoz ftohës (disa modele) 42 ENG.MAIN 40 A Sistemi i kontrollit të motorit 43 EPS 60 A Sistemi i drejtimit me energji elektrike (disa modele) 44 DEFOG 40 A Defokusues i xhamit të pasmë 45 IG2 30 A Për mbrojtjen e qarqeve të ndryshme 46 INJECTOR 30 A Sistemi i kontrollit të motorit (disa modele) 47 Ngrohës 40 A Klima 48 P. WINDOW 1 30 A Power windows 49 DCDC DE 40 A Për mbrojtjen e qarqeve të ndryshme (disa modele)

Ndarja e pasagjerëve

Caktimi i siguresave në ndarje pasagjerësh (2015)
PERSHKRIMI VLERËSIMI AMP KOMPONENT I MBROJTUR
1
2
3
4
5 F.OUTLET 15 A Prizat e aksesorëve
6
7 AT IND 7.5 A Treguesi i ndryshimit AT (Disa modele)
8 PASQYRË 7.5 A Kontrolli i energjisëpasqyrë
9
10 P.WINDOW2 25 A Dritaret energjetike
11 R.WIPER 15 A Fshirës dhe rondele e xhamit të pasmë
12
13
14 SRS2/ESCL 15 A Bllokimi elektronik i timonit
15 SELILJA NGROHET 20 A Ngrohëse sediljeje (disa modele)
16 M.DEF 7.5 A Zbutës pasqyre (Disa modele)

2016, 2017

Ndarja e motorit

Caktimi i siguresave në ndarjen e motorit (2016, 2017) <26 26>15 A
PERSHKRIMI VLERËSIMI AMP KOMPONENT I MBROJTUR
1 C/U IG1 15 A Për mbrojtjen e qarqeve të ndryshme
2 MOTORI IG1 7.5 A Sistemi i kontrollit të motorit
3 DIELLI 10 A Moonroof
4 INTERI OSE 15 A Drita e sipërme
5 ENG+B 7.5 A Sistemi i kontrollit të motorit
6 AUDIO2 15 A Sistemi audio
7 METER1 10 A Grupi i instrumenteve
8 SRS1 7.5 A Air bag
9 METER2 7.5 A Grup instrumentesh (Disamodele)
10 RADIO 7.5 A Sistemi audio
11 MOTORI 3 15 A Sistemi i kontrollit të motorit
12 MOTORI 1 Sistemi i kontrollit të motorit
13 MOTORI 2 15 A Sistemi i kontrollit të motorit
14 AUDIO1 25 A Sistemi audio
15 A/C MAG 7.5 A Klima (disa modele)
16 AT POMP 15 A Sistemi i kontrollit të kutisë së boshtit (Disa modele)
17 AT 15 A Sistemi i kontrollit të kutisë së boshtit (disa modele)
18 D.LOCK 25 A Dera elektrike brava
19 H/L RH 20 A Fare (RH)
20 ENG+B2 7.5 A Sistemi i kontrollit të motorit
21 BISHT 20 A Dritat e pasme, dritat e targave, Dritat e parkimit
22
23 DHOMA 25 A Drita e sipërme
24 MIGRULL 15 A Mjegull dritat (disa modele)
25 H/CLEAN 20 A
26 STOP 10 A Dritat e frenave
27 HORN 15 A Bor
28 H/L LH 20 A Feneri (LH)
29 ABS/DSC S 30A ABS, Sistemi dinamik i kontrollit të qëndrueshmërisë (Disa modele)
30 RREZIK 15 A Blaçet paralajmëruese të rrezikut, dritat sinjalizuese
31 POMPA E KARBURANTIT 15 A Sistemi i karburantit
32 Ngrohja me karburant 25 A
33 Fshirësi 20 A Fshirësja e dritares së përparme
34 KABINA+B 50 A Për mbrojtjen e qarqeve të ndryshme
35 FAN2 30 A
36 POMPA KARBURANTI 30 A
37 ABS /DSC M 50 A ABS, Sistemi dinamik i kontrollit të qëndrueshmërisë (Disa modele)
38 EVVT 20 A Sistemi i kontrollit të motorit (disa modele)
39
40 FAN1 30 A
41 FAN3 40 A Tipers ftohës
42 ENG.KRYESORE 40 A Sistemi i kontrollit të motorit
43 EPS 60 A
44 DEFOG 40 A Shkarkues i xhamit të pasmë
45 IG2 30 A Për mbrojtjen e qarqeve të ndryshme
46 INJEKTOR 30 A Sistemi i kontrollit të motorit
47 Ngrohës 40 A Klima
48 P.WINDOW1 30 A FuqiaWindows
49 DCDC DE 40 A

Ndarja e pasagjerëve

Caktimi i siguresave në kabinën e pasagjerëve (2016, 2017)
PERSHKRIMI VLERËSIMI AMP KOMPONENT I MBROJTUR
1 > 27>
4
5 F.OUTLET 15 A Prizat e aksesorëve
6
7 AT IND 7.5 A Treguesi i zhvendosjes AT (Disa modele)
8 PASQYRË 7.5 A Pasqyra e kontrollit të energjisë
9
10 P.WINDOW2 25 A Dritaret e energjisë
11 R.WIPER 15 A Fshirës dhe rondele e xhamit të pasmë
12
13
14 SRS2/ESCL 15 A
15 Ngrohja e sediljeve 20 A Ngrohëse e sediljeve (Disa modele)
16 M.DEF 7.5 A Defokusues pasqyre (disa modele)

2017 MB, Australi

Ndarja e motorit

Caktimi i siguresave në ndarjen e motorit (2017 MB, Australi)
PERSHKRIMI VLERËSIMI I AMP KOMPONENTI I MBROJTUR
1 C/U IG1 15 A Për mbrojtjen e qarqeve të ndryshme
2 MOTORI IG1 7.5 A Sistemi i kontrollit të motorit
3 SUNROOF 10 A Tavani diellor (disa modele)
4 INTERIOR 15 A Drita e sipërme
5 ENG+B 7.5 A Sistemi i kontrollit të motorit
6 AUDIO2 15 A Sistemi audio
7 METER1 10 A Grupi i instrumenteve
8 SRS1 7.5 A Air bag
9 METER2 7.5 A Grupi i instrumenteve (disa modele)
10 RADIO 7.5 A Sistemi audio
11 MOTORI 3 15 A Kontrolli i motorit sistemi
12 MOTORI 1 15 A Sistemi i kontrollit të motorit
13 MOTORI 2 15 A Motor sistemi i kontrollit
14 AUDIO1 25 A Sistemi audio
15 A/C MAG 7.5 A Klima
16 AT POMPA 15 A Sistemi i kontrollit të kutisë së boshtit (Disa modele)
17 AT 15 A Sistemi i kontrollit të kutisë së boshtit (disa modele)
18 D.LOCK 25 A Dera elektrike

Unë jam Jose Ford dhe i ndihmoj njerëzit të gjejnë kuti siguresash në makinat e tyre. Unë e di se ku janë ata, si duken dhe si të shkoj tek ata. Unë jam profesionist në këtë detyrë dhe krenohem me punën time. Kur dikush ka probleme me makinën e tij, shpesh ndodh sepse diçka nuk po funksionon siç duhet me kutinë e siguresave. Këtu hyj - i ndihmoj njerëzit të zgjidhin problemin dhe të gjejnë një zgjidhje. Unë e bëj këtë prej vitesh dhe jam shumë i mirë në të.