Siguresat Lexus IS300 (XE10; 2001-2005)

  • Shperndaje Kete
Jose Ford

Në këtë artikull, ne shqyrtojmë gjeneratën e parë Lexus IS (XE10), prodhuar nga viti 2000 deri në 2005. Këtu do të gjeni diagramet e kutisë së siguresave të Lexus IS300 2001, 2002, 2003, 2004 dhe 2005 , merrni informacion rreth vendndodhjes së paneleve të siguresave brenda makinës dhe mësoni për caktimin e secilës siguresë (paraqitja e siguresave).

Struktura e siguresave Lexus IS 300 2001-2005

Sigurat e çakmakut (priza elektrike) në Lexus IS300 është siguresa #11 në kutinë e siguresave të brendshme në anën e shoferit.

Kutia e siguresave Vendndodhja

Ndarja e pasagjerëve

Ka dy panele siguresash, e para ndodhet në panelin e goditjes nga ana e shoferit dhe e dyta në panelin e goditjes anësore të pasagjerit pas kapakut.

Ndarja e motorit

Ndodhet në ndarjen e motorit pranë baterisë.

Diagramet e kutisë së siguresave

2001, 2002

Ndarja e pasagjerëve

Caktimi i siguresave në ndarjen e pasagjerëve (2001-2002)
EMRI AM PERE CIRCUIT
1 D FR P/W 20 Dritarja e energjisë sistem
2 TAIL 10 Dritat e pasme, Dritat anësore, Dritat e targave, Dritat e parkimit
3 GAUGE 10 Dritat rezervë, Dritarja elektrik, Matësat dhe njehsorët, Treguesit dhe sinjalizuesit e kujtesës së shërbimit, Blicët e urgjencës , Zhytës i xhamit të përparmë, Jashtë pasmepastrues i pasqyrës së pamjes
4 DOOR 20 Sistemi i kyçjes së dyerve
5 PANEL 7.5 Dritat e panelit të instrumenteve, Ngrohës i sediljeve, Çakmaku, Sistemi i transmisionit automatik, Sistemi i kontrollit të tërheqjes, Dritat e mjegullës së pasme, Drita e tavëllit
6 ROLETË 15 Plarëse xhami, pastrues i fenerëve
7 STARTER 7.5 Sistemi i nisjes
8 FR DEF 20 Nuk ka qark
9 A/C 10 Sistemi i ajrit të kondicionuar
10 SEAT HTR 15 Ngrohës sediljeje
11 CIG 15 Çakpacigare, prizë elektrike
12 S/ROOF 30 Çatia e hënës
13 ECU-IG 10 Tifoma e radiatorit, Sistemi kundër frenave, Çatia e hënës , Sistemi i kyçit të turnit, Sistemi i kondicionimit, Sistemi i bllokimit të dyerve, Kontrolli i nivelit të rrezeve të fenerëve, Sistemi i parandalimit të vjedhjes
14 SRS-ACC 10 Sistemi SRS
15 STOP 15 Dritat e ndalimit, Sistemi i kyçjes së ndërrimit, Sistemi kundër frenave
16 WIPER 25 Fshirëset e xhamit
17 RADIO NO.2 10 Audio, Kondicioner, Pasqyrë e jashtme e pasme, Sistemi i kyçjes së ndërrimit
18 D P/SEAT 30 Sedilja elektrikesistem
19 DOME 7.5 Dritat e brendshme, Drita e bagazhit, Dritat e kota, Drita e çelësit të ndezjes, Drita e hartës, Dritat e mirësjelljes së dyerve
20 FR FOG 15 Dritat e mjegullës
21 P FR P/W 20 Sistemi i dritares elektrike
22 TV 7.5 Televizion
23 ECU-B2 7.5 Parandalues ​​për vjedhjen sistemi, Sistemi i kyçjes së dyerve
24 D RR P/W 20 Sistemi i dritares elektrike
25 MIR HTR 15 Pasqyra e jashtme e pasme
26 MPX-B 10 Sistemi i dritave elektrike, Kondicioner, Matës dhe njehsorë, Sistem parandalues ​​nga vjedhjet
27 P RR P/W 20 Sistemi i dritares elektrike
28 SRS-B 7.5 Sistemi SRS, Sistemi i kyçjes së dyerve
29 P P/SEAT 30 Sedilja elektrike sistemi
30 OBD 7.5 Sistemi i diagnostikimit në bord
31 IGN 7.5 Sistemi SRS, Sistemi i injektimit të karburantit me shumë porte/sistemi i injektimit të karburantit me shumë porte, Sistemi i kontrollit të lundrimit
Ndarja e motorit

Caktimi i siguresave në ndarjen e motorit (2001-2002)
EMRI AMPERE QARKU
32 ECU-B1 20 Parandalues ​​i vjedhjessistem, Sistemi i kyçjes së dyerve, Drita e brendshme, Drita e bagazhit, Drita e kotesë, Drita e çelësit të ndezjes, Drita e hartës, Dritat e mirësjelljes së dyerve, Sistemi i dritareve elektrike, Kondicioner, Matësat dhe njehsorët
33 ALT-S 7.5 Sistemi i karikimit
34 ETCS 15 Sistemi elektronik i kontrollit të mbytjes
35 AM2 20 Sistemi i nisjes, sistemi SRS, Multiport sistemi i injektimit të karburantit/sistemi i injektimit të karburantit me shumë porta sekuenciale, Sistemi i kontrollit të lundrimit
36 HORN 10 Horn
37 TEL 7.5 Telefon
38 RADIO NR.1 20 Audio
39 TURN-HAZ 15 Dritat e sinjalit të drejtimit
40 EFI 25 Sistemi i injektimit me shumë porta/sistemi i injektimit të karburantit me shumë porte, Sistemi i kontrollit të emetimeve, Sistemi i imobilizatorit të motorit
41 DRL NO.2 30 Sistemi i dritave gjatë ditës
42 DRL NR.1 7.5 Sistemi i dritave të drejtimit gjatë ditës
43 H-LP L LWR 15 Fare në të majtë (rreze të ulët), Drita mjegullore
44 H-LP R LWR 15 Fare në të djathtë (rreze të ulët)
45 KËMBIM Sigur rezervë
46 PARE Kembimisiguresë
47 KEMBIMI Sigur rezervë
48 H-LP L UPR 10 Fareni i majtë (rreza e gjatë)
49 H -LP R UPR 10 Fareni i djathtë (drita e gjatë), Treguesit rikujtues të shërbimit dhe sinjalizuesit

2003, 2004, 2005

Ndarja e pasagjerëve

Caktimi i siguresave në kabinën e pasagjerëve (2003-2005)
EMRI AMPERE QARKU
1 D FR P/W 20 Sistemi i dritares elektrike
2 TAIL 10 Dritat e pasme, Dritat e shënjimit anësor , Dritat e targave, Dritat e parkimit
3 GAUGE 10 Dritat rezerve, Dritaret elektrik, Matësat dhe metra, Treguesit rikujtues të shërbimit dhe sinjalizuesit, Blicët e urgjencës, shkumësues i xhamit të përparmë, Shkarkues i pasqyrës së jashtme të pamjes së pasme
4 DOOR 20 Sistemi i bllokimit të dyerve
5 PANEL 7.5 Instrument Dritat e panelit t, Ngrohës i sediljeve, Çakmaku, Sistemi i transmisionit automatik, Sistemi i kontrollit të tërheqjes, Drita e pasme e mjegullës, Drita e tavëllit
6 ROLET 15 Larëse e xhamit, pastrues i fenerëve
7 STARTER 7.5 Sistemi i nisjes
8 FR DEF 20 Pa qark
9 A/C 10 Ajrisistemi i kondicionimit
10 SEAT HTR 15 Ngrohës i sediljeve
11 CIG 15 Çakpacigare, prizë elektrike
12 S/ROOF 30 Çatia e hënës
13 ECU-IG 10 Tifoz i radiatorit , Sistemi i frenave kundër bllokimit, Çatia e Hënës, Sistemi i kyçjes së ndërrimit, Sistemi i ajrit të kondicionuar, Sistemi i bllokimit të dyerve, Kontrolli i nivelit të rrezeve të fenerëve, Sistemi i parandalimit të vjedhjes
14 SRS -ACC 10 sistemi SRS
15 STOP 15 Dritat e ndalimit, Sistemi i kyçjes së ndërrimit, Sistemi i frenave kundër bllokimit
16 WIPER 25 Fshirëset e xhamit
17 RADIO NO.2 10 Audio, Kondicioner, Pasqyrë e jashtme e pasme, Sistemi i kyçjes së ndërrimit
18 D P/SEAT 30 Sistemi elektrik i sediljeve
19 DOME 7.5 Dritat e brendshme, Drita e bagazhit, Dritat e kota, Drita e çelësit të ndezjes, Drita e hartës, Dritat e mirësjelljes së derës
20 FR MJEGULLA 15 Dritat e mjegullës
21 P FR P/W 20 Sistemi i dritares elektrike
22 TV 7.5 Televizor
23 ECU-B2 7.5 Sistemi për parandalimin e vjedhjes, Dera sistemi i kyçjes
24 D RR P/W 20 Sistemi i dritares elektrike
25 MIRHTR 15 Pasqyra e jashtme e pasme
26 MPX–B 10 Sistemi i dritave elektrike, Kondicioner, Matës dhe njehsorë, Sistemi i parandalimit të vjedhjes
27 P RR P/W 20 Sistemi i dritares elektrike
28 SRS-B 7.5 Sistemi SRS, Sistemi i kyçjes së dyerve
29 P P/SEAT 30 Sistemi i sediljeve me energji
30 OBD 7.5 Sistemi i diagnostikimit në bord
31 IGN 7.5 Sistemi SRS, Sistemi i injektimit të karburantit me shumë porta/sistemi i injektimit të karburantit me shumë porte, Sistemi i kontrollit të lundrimit
Ndarja e motorit

Caktimi i siguresave në ndarjen e motorit (2003-2005)
EMRI AMPERE CIRCUIT
32 ECU-B1 20 Sistemi i parandalimit të vjedhjes, Sistemi i kyçjes së dyerve, Drita e brendshme, Drita e bagazhit, Koca Drita, Drita e çelësit të ndezjes, Drita e hartës, Dritat e mirësjelljes së derës, Dritarja elektrike s sistemi, kondicioner, matës dhe njehsorë
33 ALT-S 7.5 Sistemi i karikimit
34 ETCS 15 Sistemi elektronik i kontrollit të mbytjes
35 AM2 20 Sistemi i nisjes, sistemi SRS, Sistemi i injektimit të karburantit me shumë porte / sistemi i injektimit të karburantit me shumë porte, Kontrolli i lundrimitsistem
36 BROR 10 Bor
37 TEL 7.5 Telefon
38 RADIO NO.1 20 Audio
39 TURN-HAZ 15 Dritat e sinjalistikës
40 EFI 25 Sistemi i injektimit me shumë porta/Sistemi i injektimit të karburantit me shumë porte, Sistemi i kontrollit të emetimeve, Sistemi i imobilizuesit të motorit
41 DRL Nr.2 30 Sistemi i dritave të ditës
42 DRL Nr.1 7.5 Sistemi i dritave gjatë ditës
43 H-LP L LWR 15 Fareni i majtë (rreza e ulët), dritat e mjegullës
44 H-LP R LWR 15 Fareni i djathtë (drita e ulët)
45 KËMBIMI Siguresa rezervë
46 SPARE Sigur rezervë
47 SPORE Sigur rezervë
48 H-LP L UPR 10 Toka me majtas ght (rreza e lartë)
49 H-LP R UPR 10 Fareni i djathtë (rreza e lartë) , Treguesit përkujtues të shërbimit dhe sinjalizuesit

Unë jam Jose Ford dhe i ndihmoj njerëzit të gjejnë kuti siguresash në makinat e tyre. Unë e di se ku janë ata, si duken dhe si të shkoj tek ata. Unë jam profesionist në këtë detyrë dhe krenohem me punën time. Kur dikush ka probleme me makinën e tij, shpesh ndodh sepse diçka nuk po funksionon siç duhet me kutinë e siguresave. Këtu hyj - i ndihmoj njerëzit të zgjidhin problemin dhe të gjejnë një zgjidhje. Unë e bëj këtë prej vitesh dhe jam shumë i mirë në të.