Siguresat KIA Optima (TF; 2011-2015).

  • Shperndaje Kete
Jose Ford

Në këtë artikull, ne shqyrtojmë gjeneratën e tretë KIA Optima (TF), prodhuar nga 2011 deri në 2015. Këtu do të gjeni diagramet e kutisë së siguresave të KIA Optima 2011, 2012, 2013, 2014 dhe 2015 , merrni informacion rreth vendndodhjes së paneleve të siguresave brenda makinës dhe mësoni për caktimin e secilës siguresë (paraqitja e siguresave).

Struktura e siguresave KIA Optima 2011-2015

Sigarja e çakmakut (priza elektrike) në KIA Optima janë të vendosura në kutinë e siguresave të panelit të instrumenteve (shih siguresat "POWER OUTLET" (Priza e përparme) dhe " C/LIGHTER” (Çakmak puro)).

Vendndodhja e kutisë së siguresave

Paneli i instrumenteve

Kutia e siguresave ndodhet prapa kapakut në të majtë të timonit rrota.

Ndarja e motorit

Brenda kapakut të panelit të siguresave/rele, mund të gjeni etiketën që përshkruan emrin dhe kapacitetin e siguresës/relesë. Jo të gjitha përshkrimet e panelit të siguresave në këtë manual mund të jenë të zbatueshme për automjetin tuaj.

Diagramet e kutisë së siguresave

2011, 2012, 2013

Caktimi i siguresat në panelin e instrumenteve (2011, 2012, 2013)
Emri Vlerësimi i amplifikatorit Circuit Protected
MODULI 3 7.5A Çelësi solenoid, çelësi i modalitetit sportiv
PDM 1 25A Moduli i kontrollit të tastit inteligjent
PRIZA 15A Priza e përparme e rrymës
MODULI 5 7.5A Moduli i kontrollit të tastit inteligjent,Ngrohës i rrotave
MODULI 5 7.5A Modul i kontrollit inteligjent të çelësit (me çelës inteligjent), sedilja e pasme, stafetë më e ngrohtë LH/RH, E /R Siguresa & Kutia e stafetës (RLY.2), Kutia e naftës (Releja e filtrit të karburantit)
A/CON 7.5A Moduli i kontrollit të kondicionerit, Siguresa E/R & Kutia me stafetë (RLY 14)
KËMBIMI 15A -
Fshirëse 25A Fshirëse e kutisë E/R RLY
C/ÇADAKËS 20A Çakmakja
MODULI 6 7.5A PANORAMA SUNROOF (IG2), IONIZER, DSL_BOX, RR_SEAT_NORMER
HTD MIRR 10A Pasqyra e jashtme me fuqi shoferi/pasagjeri
Diagrami i kutisë së siguresave për Theta 2.4 GDI (ndarja e motorit)

Caktimi i siguresave në ndarjen e motorit Theta 2.4 GDI (2014, 2015)
Përshkrimi Vlerësimi i Amperit Përbërësi i mbrojtur
RR HTD 40A E/R BOX RR HTD RLY COIL
BORË 15A BORIA (LH. RH)
F/POMP 20A POMPA KARBURANTI MTR
ECU 3 15A PCU (GDI) BATT. DIREKT
SENSOR 1 15A DN 02 SENSOR (GDI), UP 02 SENSOR (GDI)
INJEKTOR 10A KUTI E/R F/POMPA RLY BODILA
SENSORI 3 10A CMP1, 2 (GDI, TGDI), SMATRA IMMOBILIZER
SENSOR 2 10A CKP (GDI), VIS (GDI) , OCV1, 2(GDI), PCSV (GDI), CCV (GDI)
SPIRALA IGN 20A SPIRALA IG MOTORRI
ECU 1 30A ECU RLY
KEMBIMI 10A -
KEMBIMI 15A -
KEMBIMI 20A -
Fshirëse 10A BCM, RAIN SNSR, Fshirës MTR
AMS 10A sensori i baterisë
TCU 1 20A TCU
STOP LAMP 15A RLY.10 (HAC Rele), STOP LAMP RELAY
DEICER 20A RLY.7 (Rele Deicer)
IG1 40A IGN SW
B+ 1 50A B+
B+ 2 60A B+
BLOWER 40A RLY.14 (Blower Relay)
IG 2 40A IGN SW, IG2 RLY
ESC 1 40A NJËSIA ESC MOTOR B+, DIAGNOZA ABS valvula A/B B+
ESC 2 40A NJËSIA ESC SOLENOID B+
RR HTD 40A RLY.1 (RR HTD Rel ay)
B+ 3 60A B+
MDPS 80A Moduli i kontrollit EPS
SPARE 25A -
C/ FAN 50A E/R BOX C/FAN 1 RLY SCHELCH
INVERTER 50A O_P_INVERTER
EPB 2 30A EPB UNIT BATT2
EPB 1 30A EPB NJËSIA BATT1
ECU2 40A EMS BOX (B+)
ECU 4 10A ECU MOTORRI
TCU 2 15A SPEED SNSR, POZICIONI SW. O_P_INVERTER
ESC 3 10A NJËSIA ESC IGN1
LAMP B/UP 10A PASQYRË ELEKTRO KROMIKE, BCM, LAMP KOMBINIM I PASME (NE) LH/RH
A/CON 10A MODULI I KONTROLLIT TË A/C (Auto A/C)

Diagrami i kutisë së siguresave për Theta 2.0 T-GDI (ndarja e motorit)

Caktimi i siguresave në ndarjen e motorit (Theta 2.0 T-GDI) (2014, 2015)
Përshkrimi Vlerësimi i Amperit Përbërësi i mbrojtur
RR HTD - E/R BOX RR HTD RLY COIL
BORË 15A BORË (LH. RH)
F/POMPË 20A POMPA KARBURANTI MTR
ECU 3 15A PCU (TGDI) BATT. DIREKT
SENSORI 1 15A SENSORI DN O2 (TGDI), SENSOR UP O2 (TGDI), BODILA FTOHJES FANOR (TGDI)
INJEKTOR 10A E/R BOX F/POMP RLY COIL
SENSOR 3 10A CMP1, 2 (TGDI), SMATRA IMMOBILIZER
SENSOR 2 10A CKP (TGDI ), VIS (GDI), OCV1, 2 (TGDI), PCSV (TGDI), RCV (TGDI)
DIGN COIL 20A BODILA IG MOTORRI
ECU 1 30A ECURLY
KEMBIMI 10A -
KEMBIMI 15A -
REZERIMI 20A -
Fshirëse 10A BCM, RAIN SNSR, Fshirësja MTR
POMPA VAKUUM 20A POMPA VAKUUM E FRENAVE IG1
AMS 10A sensori i baterisë
TCU 1 20A TCU
STOP LAMP 15A RLY.10 (HAC Rele), STOP LAMP RELAY
DEICER 20A RLY.7 (Rele Deicer)
IG1 40A IGN SW
B+ 1 50A B+
B+ 2 60A B+
C/ FAN 2 60A C/FAN RLY
IG 2 40A IGN SW, IG2 RLY
ESC 1 40A ESC NJËSIA MOTORI B+ , DIAGNOZA ABS A/B valvula B+
ESC 2 40A ESC SOLENOID B+
RR HTD 40A RLY.1 (RR HTD Rele)
B+ 3 60A B+
MDPS 80A MODULI I KONTROLLIT EPS
KEMBIMI 25A -
C/FAN 1 50A FETIM FTOHËS RLY TGDI
FLOWER 40A E/R KUTI BLOWER RLY SWITCH
EPB 2 30A EPB UNIT BATT2
EPB 1 30A EPB UNIT BATT1
ECU 2 40A EMS BOX (B+)
ECU4 10A ECU MOTORRI
TCU 2 15A SHPEJTËSIA SNSR, POZICIONI SW. O_P_INVERTER
ESC 3 10A NJËSIA ESC IGN1
LAMP B/UP 10A PASQYRË ELEKTRO KROMIKE, BCM, LAMP KOMBINIM I PASME (NE) LH/RH
A/CON 10A MODULI I KONTROLLIT A/C (Auto A/C)
Mbulesa e terminalit të baterisë (siguresa kryesore)

Releja e ngrohësit të sediljeve të pasme LH/RH MODULI 2 7.5A BCM, Tavani Panorama, Sensori i shiut TRUNK 10A Kuti i kryqëzimit I/P (rele i trungut), Dera e mbushjes së karburantit & Ndërprerësi i kapakut të bagazhit, LP i dhomës së bagazhit ORA 10A A/V & Njësia kryesore e navigimit, audio, moduli i kontrollit të çelësit inteligjent, llamba e konsolës së sipërme, Llamba e humorit për përplasje, moduli i kontrollit të ajrit të kondicionuar, BCM, AMP, ndërprerësi i pasqyrës së jashtme me energji elektrike, Llamba e humorit për derën e shoferit/pasagjerit C/LIGHTER 15A Çakmak i purove HTD STRG 15A Timoni Ngrohës A/CON 7.5A Moduli i kontrollit të kondicionerit, siguresa E/R & Kutia e stafetës (Releja e ventilatorit) WIPER 25A Çelësi shumëfunksional, Motori i fshirësit të përparmë, siguresa E/R & Kutia e stafetës (Releja e fshirësit, stafeta SNSR e shiut) Ngrohësi/Ngrohës FRT 20A Ngrohësja e jastëkut CCS të shoferit/pasagjerit, sedilja e shoferit/pasagjerit Moduli më i ngrohtë MIRR HTD 10A Pasqyra e jashtme me fuqi shoferi/pasagjeri MODULI 4 7.5A Ngrohëse e sediljeve të përparme & Ndërprerësi CCS, moduli i kontrollit CCS të shoferit/pasagjerit, moduli ngrohës i sediljeve të shoferit/pasagjerit, moduli i monitorimit të presionit të gomave, audio A/BAG IND 7.5A Trupi i instrumenteve (Qasja e ajrit IND.) START 7.5A Çelësi inteligjent W/O: Rele alarmi hajdut me çelës inteligjent : PCM,Ndërprerësi i rrezes së transaksit S/HEATER RR 15A Rele ngrohës i sediljeve të pasme LH/RH P/SEAT PASS 20A Çelësi manual i sediljes së pasagjerit FOG LP RR 15A - MODULI 1 7.5A Aktivizuesi i pajisjes së nivelimit të llambës së kokës LH/RH, Moduli i pajisjes për nivelim automatik të llambës së kokës, moduli IMS drejtues, ATM Treguesi i levës, BCM, moduli i kontrollit të ajrit të kondicionuar, pasqyra elektro-kromike, moduli i ndihmës për mbajtjen e korsisë, grupi i instrumenteve VACCUM 20A Pompa me vakum , Ndërprerës me vakum A/BAG 15A Llamba treguese, moduli i kontrollit SRS, Sensori i klasifikimit të peshës së pasagjerëve P/WDW LH 25A Kutia e kryqëzimit I/P (Releja e dritares elektrike LH), moduli i sigurisë së dritares elektrike të shoferit/pasagjerit AMP 30A AMP PDM 2 7.5A Çelësi me butonin e nisjes së ndalimit, Moduli i kontrollit të tastit inteligjent, mbajtësja fob MDPS 10A Moduli i kontrollit EPS, çelësi i bllokut të përplasjes ch PDM 3 7.5A Moduli i kontrollit të tastit inteligjent P/WDW RH 25A Kutia e kryqëzimit I/P (rele RH e dritares së energjisë) P/SEAT DRV 30A Moduli IMS i shoferit, çelësi manual i sediljes së shoferit, çelësi i mbështetjes së mesit të shoferit DR LOCK 20A Releja e shkyçjes me dy kthesa, I/P Kutia e kryqëzimit (releja e kyçjes së derës, stafeta e shkyçjes së derës, sinjali i kthesësReleja e zërit të llambës) SUNROOF 20A Panorama Sunroof IG 1 20A E/R Siguresa & Kutia e stafetës (siguresa: ABS 3 10A, TCU 2 15A, ECU 4 10A) LIDHËSI I ENERGJISË (AUDIO) 15A A/V & Njësia kryesore e navigimit, audio LIDHËSI I ENERGJISË (LP Dhomë) 10A Çelësi inteligjent i jashtëm i shoferit/pasagjerit, moduli IMS i shoferit, llamba automatike Stafetë e prerë, Llamba e gërryerjes së derës së shoferit/pasagjerit, çelësi i ndezjes ILL. & Çelësi paralajmërues i dyerve, moduli i kontrollit të kondicionerit, lidhësi i lidhjes së të dhënave, marrësi RF, BCM, Pasqyra elektro-kromike, grupi i instrumenteve, drita automatike & amp; Sensori i fotografisë, moduli i monitorimit të presionit të gomave
Përcaktimi i siguresave në ndarjen e motorit (2011, 2012, 2013)
Emri Vlerësimi i amplifikatorit Mbrojtja nga qarku
SHUMË FISLARE:
IP B+ 2 60A Kuti kryqëzimi I/P (P/SEAT DRV 30A, P/SEAT PASS 20A, AMP 30A , PDM 2 7.5A, IPS 5, IPS 6, ARISU 2)
B+ 4 (Nuk përdoret) 60A -
IGN 2 40A E/R Siguresa & Kutia e stafetës (Start Rele), Siguresa & amp; Kutia e stafetës (Rele PDM 3(IG 2), Ndërprerësi i ndezjes
ABS 1 40A Moduli ESC
RR HTD (G4KJ)/ C/FAN HI (G4KH) 40A/60A E/R Siguresa & Rele Box (RR HTD Rele) (G4KJ) C/FAN (HI) Rele(G4KH)
FLOWER 40A E/R Siguresa & Kutia e stafetës (Releja e ventilatorit)
IP B+ 1 60A Kutia e kryqëzimit I/P (PDM 1 25A, MODULI 3 7.5A, S /NGROHES FRT 20A, NGROHES RR 15A TRUNK 10A, P/WDW LH 25A, P/WDW RH ​​25A), Konektor rryme (AUDIO 15A))
MDPS 80A Moduli i kontrollit EPS
Sigurat:
Fshirësi 10A PCM
RR HTD IND 10A A /C Moduli i kontrollit
AMS 10A Sensori i baterisë
TCU 1 10A PCM
STOP LP 10A E/R Siguresa & Kutia e stafetës (rele HAC), moduli i kontrollit të tastit inteligjent, çelësi i llambës ndaluese
DEICER 10A Sigura E/R & Kuti rele (Rele Deicer)
H/LP WASHER 10A -
LDC 1 30A -
C/FAN 40A E/R Siguresa & Kutia e stafetës (Rele C/Fan(HI), Rele C/Fan(LO)
ABS 2 30A Konektori kontrollues me shumë qëllime, Moduli ESC
LDC 2 30A -
CVVL(Nuk përdoret)/ RR THD (G4KH) 40A RR HTD Rele (G4KH)
IPB+3 50A Kutia e kryqëzimit të I/P (Konektori i energjisë (Dhoma LP 10A), SUNROOF 20A, DR LOCK 20A IPS 1, IPS 3, ARISU 1)
IGN 1 40A Sigur & Kutia e stafetës (Rele PDM 1(ACC), PDM 2 (IG 1)Rele), Çelësi i ndezjes
EMS 40A Kutia EMS (BORIA 15A, ECU 3 10A, ECU 1 30A, F/POMP 20A)
ECU 4 10A PCM
TCU 2 15A Ndërprerësi i llambës rezervë, Sensori i shpejtësisë së automjetit, Ndërprerësi i rrezes së transaksit
ABS 3 10A Siguri E/R & ; Kutia e stafetës (rele HAC), ndërprerësi i llambës ndaluese, moduli ESC, lidhësi kontrollues me shumë qëllime
B/UP LP 10A A/V & ; Njësia kryesore e navigimit, audio, pasqyrë elektro-kromike, BCM, llambë e kombinuar e pasme(ln) LH/RH
A/CON 10A A /C Moduli i kontrollit
Paneli i siguresave të ndarjes së motorit (EMS BOX) (2011, 2012, 2013)
Emri Vlerësimi i amplifikatorit I mbrojtur nga qarku
HORN 15A Kutia EMS (releja e bririt), E /R Siguresa & Kutia e stafetës (releja B/bori)
F/PUMP 20A Kutia EMS (Releja F/Pompa)
ECU 3 15A PCM
SNSR 1 15A Oksigjen Sensori (Lart/Poshtë), Siguresa E/R & Rele Box (C/FAN (HI/LO) Rele)
INJECTOR 10A EMS Box (Rele F/Pompe)
SNSR 3 10A Sensori i pozicionit të boshtit #1, #2, moduli i imobilizatorit
SNSR 2 10A Valvula solenoide e kontrollit RCV (G4KH), valvula solenoidale e marrjes së ndryshueshme (G4KJ), valvula e kontrollit të vajit të valvulës së mbylljes së kutisë #1, #2, solenoidi i kontrollit të pastrimitValvula, Sensori i pozicionit të boshtit të gungës
SPIRALJA NJËZE 20A Kondensuesi, spiralja e ndezjes #1, #2, #3, #4
ECU 1 30A Kutia EMS (Releja e kontrollit të motorit)

2014, 2015

Paneli i instrumenteve

Caktimi i siguresave në panelin e instrumenteve (2014, 2015) <2 4>START
Përshkrimi Vlerësimi i Amperit Përbërësi i mbrojtur
MULTIMEDIA 15A ISG LDC AUDIO,AUDIO_UVO, AUDIO(PA30A, B), NAVI1.5, NAVI_3.0, NAVI_4.0, TMU
PDM 1 25A Moduli i kontrollit të tastit inteligjent (Me Smart Çelësi)
KEMBIMI 10A -
PDM2 10A NJËSIA SMK, BUTONI START SW
P/SEAT(PASS) 20A Çelësi manual i sediljes së pasagjerit
AMP 30A AMP
P/SEAT(DRV) 30A Moduli IMS i shoferit, Ndërprerësi manual i sediljes së shoferit, Çelësi i mbështetjes mesit të shoferit (2WAY)
MEMORY 2 7.5A PIC_RF_RECEIVER<2 5>
TRUNK 10A Rele i kapakut të bagazhit, Llamba e dhomës së bagazhit
MODULI 7 10A SPORT_MODE_SW, RR POWER WINDOW SW
DR LOCK 20A Rele kycimi/zhbllokimi i derës, bllokimi i vdekur Stafetë (RHD), Releja e zërit të llambës së sinjalit të kthesës
S/HEATER(RR) 20A Releja e ngrohësit të sediljeve të pasme LH/RH
P/WDW(RH) 25A Siguria e shoferitModuli i dritares elektrike (RHD), moduli i dritares elektrike të sigurisë së pasagjerëve (LHD), moduli i dritares elektrike të sigurisë së pasme RH, releja e dritares elektrike të dritares
P/WDW(LH) 25A Moduli i dritares elektrike të sigurisë së shoferit (LHD), moduli i dritares elektrike të sigurisë së pasagjerëve (RHD), fuqia e sigurisë së pasme, moduli i dritares LH, releja e dritares elektrike të dritares
MODULI 2 10A BCM, mbulesa e diellit panoramike, sensori i shiut
ÇELËSI I frenave 10A Smart Moduli i kontrollit të tastit, çelësi i butonit të ndalimit të nisjes, mbajtësja FOB, çelësi i llambës ndaluese
MEMORY 1 10A SEAT EXTN (IMS), DR_TRIM_EXTN ( FOLD'G), KLUSTER, A/CON, ECM, AUTO FOLDING RLY, TPMS, POWER POWER, A_L_PHOTO_SNSR, MUT
SUNROOF 20A Panorama diellore
Ngrohës/Ngrohës(FRT) SEAT VERNT(FRT) 20A SEAT_EXTN (HEATA/ENT)
KEMBIMI 10A -
A/BAG IND 10A Trupi i instrumenteve
MODULI 3 10A Çelësi i modalitetit sportiv, solenoid i çelësit (Çelës inteligjent W/O)
MODULI 4 10A Moduli i kontrollit CCS për shofer/pasagjer (me CCS), ngrohës i sediljeve të shoferit/pasagjerit Modul (W/O CCS), ngrohës i sediljeve të përparme & përforcues; Ndërprerës CCS, inverter i pompës së vajit, konvertues ISG i ulët DC-DC, Moduli i monitorimit të presionit të gomave
A/BAG 15A NJËSIA A/BAG IG1 , WCS_PASS IG1
LAMPA E BRENDSHME 10A Shofer/pasagjerDoreza e jashtme e çelësit inteligjent (me çelës inteligjent), llamba e derës së shoferit/pasagjerit, moduli i kontrollit të kondicionerit, çelësi i ndezjes ILL. & Çelësi paralajmërues i dyerve (çelës inteligjent pa/pa), marrës RF (me çelës inteligjent), modul IMS drejtues, BCM, lidhës i lidhjes së të dhënave, llambë për gërvishtjen e dyerve të shoferit/pasagjerit, ndërprerës me energji të pasqyrës së jashtme, Drita automatike & Sensori i fotografisë (W/O B/Alarm), Releja e prerjes automatike të llambës, grupi i instrumenteve
CLUSTER 10A CLUSTER (IGN1)
MDPS 7.5A Çelësi i bllokut të përplasjes, moduli i kontrollit EPS (me MDPS), Sensori i këndit të drejtimit (W/O MDPS), Treguesi i levës së ATM, Ndërprerësi EPB, moduli i kontrollit EPB
PDM 3 7.5A Moduli i kontrollit të tastit inteligjent (me çelës inteligjent)
EPB 10A EPB
PARE 20A -
IG 1 25A E/R BOX IG1
PARE 10A -
PRIZA 20A Prizë e përparme
MODULI 1 10A Moduli i pajisjes së nivelimit automatik të llambës së kokës (Auto HLLD), Ndërprerësi i pajisjes së nivelimit të llambës së kokës (HLLD manual), Aktivizuesi i pajisjes për nivelim të llambës së kokës LH/RH, BCM, Sensori i përparmë i ndihmës inteligjente për parkim Moduli, grupi i instrumenteve, pasqyra elektro-kromike, moduli i kontrollit të ajrit të kondicionuar, moduli IMS i shoferit, sinjalizuesi i ndihmës për parkimin e pasmë, moduli i ndihmës për mbajtjen e korsisë
7.5A B/ALARM RLY
HTD STRG 15A Timoni

Unë jam Jose Ford dhe i ndihmoj njerëzit të gjejnë kuti siguresash në makinat e tyre. Unë e di se ku janë ata, si duken dhe si të shkoj tek ata. Unë jam profesionist në këtë detyrë dhe krenohem me punën time. Kur dikush ka probleme me makinën e tij, shpesh ndodh sepse diçka nuk po funksionon siç duhet me kutinë e siguresave. Këtu hyj - i ndihmoj njerëzit të zgjidhin problemin dhe të gjejnë një zgjidhje. Unë e bëj këtë prej vitesh dhe jam shumë i mirë në të.