Siguresat dhe stafetë KIA Carnival (KA4; 2022-2023…)

  • Shperndaje Kete
Jose Ford

Në këtë artikull, ne konsiderojmë Karnavalin e gjeneratës së katërt të KIA (KA4), i disponueshëm nga viti 2021 e deri më tani. Këtu do të gjeni diagramet e kutisë së siguresave të KIA Carnival 2021, 2022 dhe 2023 , do të merrni informacione për vendndodhjen e paneleve të siguresave brenda makinës dhe do të mësoni për caktimin e secilës siguresë (paraqitja e siguresave) dhe stafetë .

Struktura e siguresave KIA Carnival 2021-2023…

Tabela e përmbajtjes

  • Vendndodhja e kutisë së siguresave
  • Diagramet e kutisë së siguresave
    • Diagrami i panelit të siguresave anësore të shoferit
    • Diagrami i panelit të siguresave të ndarjes së motorit

Vendndodhja e kutisë së siguresave

Kutia e siguresave të ndarjes së pasagjerëve

Kutia e siguresave ndodhet në mbështetësin e panelit anësor të shoferit. Hapni kapakun e panelit të siguresave.

Kutia e siguresave në ndarjen e motorit

Kutia e siguresave ndodhet në ndarjen e motorit pranë baterisë. Hiqni kapakun e panelit të siguresave duke shtypur skedën dhe duke e tërhequr kapakun lart.

Diagramet e kutisë së siguresave

Diagrami i panelit të siguresave në anën e shoferit

Caktimi i siguresave në kutinë e siguresave të panelit të instrumenteve (2021-2022) <28 për sinjalizimin e pasagjerëve të pasmë (ROA)>START
Amps Mbrojtja nga qarku
SUNROOF 1 25A Motor me çati të përparme
AMP 30A BOSE AMP (Përforcues)
Ngrohës/Ngrohës (LH PAPA) 20A Moduli i kontrollit të ventilimit të ajrit në anën e majtë të sediljes së dytë, i dyti Kontrolli i ngrohësit të sediljeveModuli
P/SEAT (DRV) 30A Driver IMS (Sistemi i integruar i memories) Moduli i kontrollit, Ndërprerësi i sediljes elektrike të shoferit
P/WINDOW (LH) 25A Moduli i dritares elektrike të sigurisë së shoferit, çelësi i dritares elektrike të pasme nga ana e majtë e dorës, moduli i dritares elektrike të sigurisë së pasme nga ana e majtë e dorës
P/SEAT (PASS) 30A Moduli i hyrjes së pasagjerëve, çelësi me energji elektrike i sediljes së pasagjerit
Ngrohësi S/Ngrohës (FRT) 20A Moduli i kontrollit të sediljeve për ventilim të ajrit të përparmë, moduli i kontrollit të ngrohësit të sediljeve të përparme
SUNROOF 2 25A Motori me çati të pasme
P/SEAT (RH PAPA) 30A Sedilja e dytë Doreza e djathtë Moduli i relaksimit
P/WINDOW (RH) 25A Ndërprerësi i dritares elektrike të pasagjerit, moduli i dritares elektrike të sigurisë së pasagjerëve, çelësi i dritares së pasme me energji elektrike Doreza e djathtë anësore, moduli i dritares elektrike të sigurisë së pasme Doreza e djathtë
PORA E HAPUR 15A Rele e hapur e derës së pasme
P/SEAT (Prapa LH) 3 0A Sedilja e dytë e dorezës së majtë në anën e relaksimit Moduli i relaksimit
BYÇJA E DERËS 20A Releja e kyçjes së derës, Releja e shkyçjes së derës, KARBURANTI FILLER HAPES
MULTIMEDIA 1 25A Audio, Audio/Video & Njësia e kokës së navigimit, siguresa - MULTIMEDIA2
Ngrohja/Ngrohja (RH e pasme) 20A Moduli i kontrollit të ngrohësit të sediljes së dytë, Doreza e djathtë e sediljes së dytë Kontrolli i ventilimit të ajritModuli
MEMORY 10A Moduli i kontrollit të kondicionerit përpara/prapa, Paneli i kontrollit të kondicionerit të përparmë, grupi i instrumenteve, Monitori multimedial i sediljeve të pasme Doreza e majtë anësore/Doreza e djathtë, Pasqyra e jashtme me energji elektrike të shoferit/pasagjerit, Moduli i kontrollit për shofer IMS (sistemi i integruar i memories), Moduli i derës së pasme me energji elektrike, Sensori #1 /#2
10A Çelësi inteligjent W/O: Ndërprerësi i ndezjes
KARIKUESI USB 15A Karikuesi USB i bagazhit Doreza e majtë, Njësia e karikuesit USB të bagazhit, Dalja USB e sediljes së shoferit, foleja USB e sediljes së pasagjerit
MODULI 3 7.5A IBU (Njësia e integruar e kontrollit të trupit), Njësia ADAS, Kamera e Paralajmërimit të Largimit (LDW), Ndërprerësi i Padisë së Përplasjes, Ndërprerësi elektrik i frenave të parkimit, Ndërprerësi i sipërm i konzollës së përparme, Treguesi i levës së ndërrimit të transmisionit automatik, radari i pasmë Doreza e majtë/ana e dorës së djathtë
AIR BAG1 15A Moduli i kontrollit SRS (Sistemi Mbajtës Suplementar) (IG1), Okupimi i pasagjerëve Sensori i zbulimit nt
WASHER 15A Çelësi shumëfunksional (IG2)
MODULI 1 10A IBU (Njësia e integruar e kontrollit të trupit), Audio, Audio/Video & Njësia e kokës së navigimit, tastiera, njësia ADAS, priza e rrymës në sirtarin e përparmë Doreza e majtë/ana e dorës së djathtë, AMP (Përforcues) (BOSE), Monitor multimedial i sediljes së pasme Doreza e majtë/Doreza e djathtëanë
MODULI 9 10A Konektori i lidhjes së të dhënave, çelësi i rrezikut, çelësi i bllokut të përplasjes, Leva e ndërrimit të transmisionit automatik, Ndërprerësi i bllokut të përplasjes (poshtë) , Moduli i derës së shoferit, Doreza e majtë e sediljes së dytë në anën/Doreza e djathtë Moduli relaksues, Doreza e jashtme e derës së shoferit/pasagjerit, Antena e dorezës së jashtme të derës së shoferit/pasagjerit
IBU 1 7.5A IBU (Njësia e kontrollit të integruar të trupit) (IG1)
MODULI 2 7.5A Ndërprerësi i llambës së ndalimit
A/C PARA 10A Moduli i kontrollit të kondicionerit të pasmë, blloku i kryqëzimit E/R (releja e ventilatorit RR)
A/BAG IND 7.5A Instrument Ouster, AIR BAG (LAMP TELLTALE)
MODULI 8 7.5A Modul inverter AC, Inverter AC (prapa/bagazh), Blloku i kryqëzimit E/R (Rele me ngrohje qelqi W/S 1/2), Moduli i kontrollit të sediljes me ventilim të ajrit të përparmë, sedilja e dytë Doreza e majtë/Doreza e djathtë Moduli i kontrollit të ventilimit të ajrit, moduli i kontrollit të ngrohësit të sediljes së dytë, Doreza e majtë e sediljes së dytë/ana e dorës së djathtë Re Moduli i dobët
IBU2 15A IBU (Njësia e kontrollit të integruar të trupit) (B+)
E-SHIFTER 10A Me SBW: Ndërprerës i levës së ndërrimit të transmisionit elektronik automatik
MODULI 5 10A Treguesi i konzollës së sipërme
A/C 7.5A Moduli i kontrollit të kondicionerit të përparmë, paneli i kontrollit të kondicionerit të përparmë
AIR BAG2 10A Moduli i kontrollit SRS (Sistemi i kufizimit shtesë) (B+)
CLUSTER 7.5A Grupi i instrumenteve (IG1)
M0DULE 4 10A Lidhja e lidhjes së të dhënave, audio, audio/video & Njësia kryesore e navigimit, tastierë, karikues pa tela, pasqyrë elektro-kromike, modul kontrolli i kondicionerit të përparmë/prapa, paneli i kontrollit të kondicionerit të përparmë, çelësi i dritares së pasme me dorezë të majtë/ana e dorezës së djathtë, paneli i sipërm i dorezës së djathtë, paneli i dritares elektrike të sigurisë së pasme Ana e dorës së majtë/ Ana e djathtë, Moduli i kontrollit të shoferit IMS (Sistemi i integruar i memories), sedilja e dytë Moduli i dorezës së majtë/doreza e djathtë nga ana e majtë, moduli i kontrollit të ngrohësit të sediljes së përparme, moduli i kontrollit të sediljes me ventilim të ajrit të përparmë, moduli i kontrollit të ngrohësit të sediljes së dytë, i dyti Sedilja në anën e majtë të dorës/ nga ana e djathtë Moduli i kontrollit të ventilimit të ajrit
MODULI 7 7.5A IBU (Njësia e kontrollit të integruar të trupit) (IG2)
ÇELËS BRATE 7.5A IBU (Njësi e integruar e kontrollit të trupit), Ndërprerësi i llambës ndaluese
MDPS 7.5A Njësia MDPS (MDPS (Timoni me fuqi me motor) është i njëjtë me EPS (Timoni me fuqi elektrike)).
MULTIMEDIA 2 10A W/O BOSE AMP: Audio/V ideo & Njësia kryesore e navigimit

Diagrami i panelit të siguresave të ndarjes së motorit

Caktimi i siguresave në kutinë e siguresave të ndarjes së motorit(2021-2022)
Ampera Të mbrojtura nga qarku
TILAMOS FTOHJE 80A Motori i ventilatorit ftohës
Xhami me ngrohje 1 50A Xhami me ngrohje 1 Rele
B+4 50A Blloku i kryqëzimit të ICU (siguresa - SUNROOF 1, AMP, P/WINDOW (RH), S/HEATER (FRT), P/SEAT (LH PAPA))
GLASS ME NXEHJE 2 50A Rele me ngrohje Glass2 W/S
B+5 50A Blloku i kryqëzimit të ICU (Sigura - SUNROOF2, P/DRITARË (LH), Ngrohës/Ngrohës (Prapa LH), P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS), P/SEAT (REAR RH))
PSD 2 40A Fuqia Moduli i dyerve rrëshqitëse
ESC 1 40A ESC (Kontrolli elektronik i stabilitetit)
POWER TAIL GATE 30A Modul Power Tailde
MDPS 100A Njësi MDPS (Timoni me fuqi me motor - është i njëjtë me EPS).
B+6 60A Blloku PCB (Releja e kontrollit të motorit, stafeta e fshirësit, siguresa - IG1 , IG2, BORI B/ALARM HORN ECU 1, A/C2
ESC 2 60A ESC (Electronic Stability Control) Moduli
PRIZA 1 40A Releja e prizës së rrymës
PSD 1 40A Energjia Moduli i dyerve rrëshqitëse
E-SHIFTER 1 30A Me SBW: SCU (Shift by wire Unit Control)
ME NXEHJE PARA 40A ME NXEHJE PAPARele
BLOWER RR 40A BLOWER RR Rele
B+3 50A Blloku i kryqëzimit ICU (IPS3/IPS4/IPS6/IPS7/IPS8)
BLOWER FRT 40A Rele FRT BLOWER
B+2 50A Blloku i kryqëzimit ICU (IPS 1 /IPS2/IPS5/IPS9/IPS10)
B+1 40A Blloku i kryqëzimit të ICU (Releja me ngarkesë afatgjatë, siguresa - AIR BAG2, START, MODULE 9, PORA E POSHTËS E HAPUR, IBU2, NDËRFAQJA E frenave , BYÇJA E DERËS, Ngrohësi S/Ngrohës (RH PAPA))
INVERTER 40A Moduli inverter AC
TRAILER 30A Konektori i rimorkios
POMPA E KARBURANTIT 20A Releja e pompës së karburantit
E-SHIFTER 2 10A Me SBW: SCU (Shift by wire Unit Control), Ndërprerës elektronik i levës së ndërrimit të transmisionit automatik
PRIZA 4 20A Prizë e pasme
PRIZA 3 20A Priza e përparme e energjisë
TCU2 15A TCM (Moduli i kontrollit të transmisionit)
BYÇJA E DERËS RR LH 10A Blloku PCB (Rele LH Kyçja/Shkyçja e derës së pasme)
AMS 10A Sensori i baterisë
TCU 1 15A TCM (Moduli i kontrollit të transmisionit)
A/C PARA 10A Moduli i kontrollit të kondicionerit të pasmë
W/S ME Ngrohje GLASS 3 10A Moduli i kontrollit të kondicionerit të përparmë, ajri i përparmëPaneli i kontrollit të kondicionerit
PASQYRË ME NXEHJE 10A Pasqyra e jashtme me energji shoferi/pasagjeri, moduli i kontrollit të kondicionerit të përparmë, paneli i kontrollit të kondicionerit të përparmë
A/C 1 10A Moduli i kontrollit të kondicionerit të përparmë
IG1 40A Rele IG1, Rele ACC
IG2 40A Rele IG2, Blloku i kryqëzimit E/R (START 1 Rele)
WIPER FRT 2 7.5A IBU (Njësi e integruar e kontrollit të trupit), ECM (moduli i kontrollit të motorit)
SENSORI 6 20A ECM (Moduli i kontrollit të motorit)
sensori 1 20A Bobina e ndezjes #1 /#2/#3/#4/#5/#6
SENSORI 8 10A I pa përdorur
ECU 2 10A ECM (Moduli i kontrollit të motorit)
SENSOR 5 10A Blloku i kryqëzimit E/R (releja e pompës së karburantit)
MODULI 7.5A Njësia e radarit të përparmë
SENSOR 9 20A ECM (Moduli i kontrollit të motorit)
SE NSOR 3 20A ECM (Moduli i kontrollit të motorit)
SENSOR 2 15A Sensori i oksigjenit #3
Fshirëse FRT 1 30A Rele fshirëse e përparme (e ulët), Motori i fshirësit të përparmë
Fshirësi RR 15A Releja e fshirësit të pasmë, Motori i fshirësit të pasmë
HORN 15A Rele briri
A/C2 10A Kompresor i kondicioneritRele
B/ALARM HORN 15A Rele bori alarmi hajdut
E-SHIFTER 3 7.5A Me SBW: SCU (Shift me anë të njësisë së kontrollit me tela)
TCU 3 10A TCM (Moduli i kontrollit të transmisionit)
SENSOR 4 10A Rele i kompresorit të kondicionerit, motori i ventilatorit të ftohjes, sensori i oksigjenit #1 /# 2/#4, Valvula solenoide e kontrollit të pastrimit, valvula më e afërt e kutisë, solenoidi i ndryshueshëm i pompës së vajit, Valvula solenoidale e marrjes së ndryshueshme, Valvula e kontrollit të vajit #1 / #2/#3/#4 (hyrje/shkarkim)
SENSOR 7 15A Injektor #1 /#2/#3/#4/#5/#6 (MPI)
ECU 1 15A ECM (Moduli i kontrollit të motorit)
ESC 3 7.5A Moduli ESC (Electronic Stability Control)
PRIZA 2 20A Prizë e rrymës së bagazhit

Unë jam Jose Ford dhe i ndihmoj njerëzit të gjejnë kuti siguresash në makinat e tyre. Unë e di se ku janë ata, si duken dhe si të shkoj tek ata. Unë jam profesionist në këtë detyrë dhe krenohem me punën time. Kur dikush ka probleme me makinën e tij, shpesh ndodh sepse diçka nuk po funksionon siç duhet me kutinë e siguresave. Këtu hyj - i ndihmoj njerëzit të zgjidhin problemin dhe të gjejnë një zgjidhje. Unë e bëj këtë prej vitesh dhe jam shumë i mirë në të.