Siguresat dhe reletë KIA Stinger (2018-2019..).

  • Shperndaje Kete
Jose Ford

Fastback kompakt ekzekutiv KIA Stinger është i disponueshëm nga viti 2018 e deri më sot. Në këtë artikull, do të gjeni diagramet e kutisë së siguresave të KIA Stinger 2018 dhe 2019 , do të merrni informacione rreth vendndodhjes së paneleve të siguresave brenda makinës dhe do të mësoni për caktimin e secilës siguresë (paraqitja e siguresave) dhe stafetë .

Struktura e siguresave KIA Stinger 2018-2019…

Sigurat e çakmakut (priza elektrike) në KIA Stinger janë të vendosura në kutinë e siguresave të panelit të instrumenteve (2018: shih siguresat "POWER OUTLET 1" (Priza e përparme #2), "POWER OUTLET 2" (Priza e pasme e energjisë)) dhe në kutinë e siguresave të ndarjes së motorit (siguresat "POWER OUTLET 1" (Priza e përparme #1), "POWER OUTLET 2" (Karikuesi USB i përparmë / i pasmë, priza e përparme e energjisë #2)).

Vendndodhja e kutisë së siguresave

Paneli i instrumenteve

Ndarja e motorit

Kutia e pasme e siguresave në bagazh

Paneli i siguresave të kutisë së baterisë

Brenda kapakut të panelit të siguresave/rele, mund të gjeni etiketën që përshkruan emrin dhe kapacitetin e siguresës/relesë. Jo të gjitha përshkrimet e panelit të siguresave në këtë manual mund të jenë të zbatueshme për automjetin tuaj.

Diagramet e kutisë së siguresave

2018

Paneli i instrumenteve

Caktimi i siguresave në panelin e instrumenteve (2018)
Emri Vlerësimi i amplifikatorit Circuit Protected
MULTI MEDIA 1 25A DC-DC e ulëtLlamba, llamba e derës së shoferit/pasagjerit, llamba e këmbës së shoferit/pasagjerit
STOP LAMP 10A IBU, Ndërprerësi i llambës ndaluese
CLUSTER 10A Grupi i instrumenteve, Ekrani Head-Up
E-SHIFTER 2 10A Leva e ndërrimit elektronik të transmisionit automatik (IG1)
IBU 4 10A IBU (IG1)
MULTI MEDIA 3 10A Trupi i instrumenteve, Ekrani Head-Up, Çelësi i kondicionerit
MULTI MEDIA 2 15A Audio
MEMORY 1 10A Moduli i kontrollit të kondicionerit, çelësi i kondicionerit, Treguesi i sigurisë, Ekrani Head-Up
IBU 3 10A IBU (B+)
E-SHIFTER 1 10A Leva e ndërruesit elektronik të transmisionit automatik (B+)
A/BAG IND. 10A Trupi i instrumenteve, çantat ajrore të pasagjerëve IND.
IBU 1 15A IBU (B+)
DDM 10A Moduli i derës së shoferit, energjia e shoferit/pasagjerit jashtë pasqyrë
MODULI 2 10A IBU (IG2)
MODULI 3 10A Ndërprerësi i levës së ndërruesit të transmisionit automatik, moduli i derës së shoferit, çelësi i llambës së ndalimit
BYÇJA E DERËS 20 A Stafetë e kyçjes së derës, stafetë e zhbllokimit të derës, stafetë për shkyçje me dy kthesa
Ngrohës/Ngrohës DRV/PASS 25A Moduli i kontrollit të sediljes me ventilim të ajrit të përparmë, Kontrolli i ngrohësit të sediljeve të përparmeModuli
Porta e bishtit 10A Releja e kapakut të portës së pasme, Releja e kapakut të karburantit, çelësi i bllokut të përplasjes
IBU 2 10A Sensor shiu
PARE 20 A SPARE
MODULI 8 10A Kontrolluesi i ventilatorit ftohës (Motor BLDC), Monitori i pamjes përreth, moduli i kontrollit të sediljeve me ventilim të ajrit të përparmë, moduli i kontrollit të ngrohësit të sediljeve të përparme/të pasme
MODULI 7 10A IBU, Njësia ECS, AWD (All Wheel Drive) ECM (Modul Elektronik i Kontrollit), Modul Smart Cruise Control, Treguesi i levës së ndërrimit të transmisionit automatik, çelësi i konzollës (përpara/sipër), Njësia e paralajmërimit për përplasje në pikë të verbër Ana e majtë/ana e dorezës së djathtë, sensori i këndit të drejtimit, animi i drejtimit & Moduli teleskopik, njësia e kamerës me shumë funksione, ndërprerësi i bllokut të përplasjes
DORJA E PUSHTETIT 15A Pjerrësia e drejtimit & Moduli teleskopik
MODULI 9 10A Njësia e kontrollit të mesit të ajrit të shoferit
MODULI 1 10A Lidhësi i lidhjes së të dhënave, çelësi i konsolës (sipër), Njësia e kontrollit të llambës së humorit
MODULI 5 10A Moduli i kontrollit të kondicionerit, çelësi i kondicionerit, audio, llamba e kokës Doreza e majtë/ana e dorës së djathtë, Konvertuesi i ulët DC-DC (Audio/AMP (Përforcues)), Pasqyra elektro-kromike, AMP (përforcues), Sistemi i memories së integruar me drejtuesin Moduli i kontrollit, moduli i kontrollit të sediljeve të ventilimit të ajrit të përparmë, Kontrolli i ngrohësit të sediljeve të përparme/të pasmeModuli
SUNROOF 20 A Njësia e kontrollit të çatisë diellore (xhami)
P/WINDOW RH 25A Moduli i dritares me energji të pasagjerit, moduli i dritares së pasme me energji elektrike Doreza e djathtë
KARIKUESI 10A Karikuesi USB i përparmë/e pasëm
WASHER 15A Ndërprerës me shumë funksione
MDPS 10A Njësi MDPS (Timoni me motor me motor) (R-MDPS (Timoni me energji elektrike me motor))
P/SEAT (DRV) 30 A Moduli i kontrollit të sistemit të integruar të memories së shoferit, moduli i sediljes së drejtimit
P/SEAT (PASS) 30 A Moduli i sediljes së pasagjerit
P/WINDOW LH 25A Moduli i dritares elektrike të shoferit, moduli i dritares elektrike të pasme nga ana e majtë e dorës së majtë
MODULI 6 10A IBU, konvertues i ulët DC-DC (Audio/AMP (Përforcues)), Leva e ndërrimit elektronik të transmisionit automatik (SBW (Shift By Teli)), Blloku i kryqëzimit të dhomës së motorit (RLY. 4 - Rele i prizës së rrymës)
A/C 10A Kondicioni i ajrit Moduli i kontrollit, çelësi i kondicionerit, blloku i kryqëzimit të dhomës së motorit (releja e ventilatorit)
MODULI 4 10A Llamba e kokës Doreza e majtë/djathtas Ana e dorezës, njësia e kontrollit AFS, Moduli i pajisjes për nivelim automatik të llambës së kokës
Ndarja e motorit

Caktimi i siguresave në ndarjen e motorit (2019)
Emri Vlerësimi i amplifikatorit CarcuitI mbrojtur
ALT 175A/200A Alternator, me shumë siguresa - FTOHJE 1 / B+5 / B+4 / B +3 / OPCU / ​​ESC1 / ESC2 / FLOWER / POWER TAIL GATE
FANAL FTOHJE 2 100A [BLDC (Rryma e drejtpërdrejtë pa furçë) Motor ] Kontrolluesi i ventilatorit të ftohjes
START 30A Releja e nisjes
TILOSJA E FTOHJES 1 80A [Motor BLDC (Rryma direkte pa furça)] Kontrolluesi i ventilatorit ftohës
B+ 5 50A Instrumenti Blloku i kryqëzimit të panelit (Sigura - LAMP NDALUES / Siguresa e pajisjes së prerjes automatike të rrymës / LAMP E BRENDSHME)
B+ 4 50A Blloku i kryqëzimit të panelit të instrumentit ( Siguresa - BYÇJA E DERËS / DORËZA E FUQISË / DIELLI / P/SEAT (DRV) / P/SEAT (PASS))
B+ 3 50A Blloku i kryqëzimit të panelit të instrumenteve (siguresa - S/NGROHES DRV/PASS / PORA E BISHTIT / MODULE 9 / P/DRItare RH / P/DRItare LH)
OPCU 50A Inverter i pompës elektrike të vajit
ESC 1 40 A ESC (Electronic Stability Con trol) Moduli i Kontrollit
ESC 2 40 A Moduli i kontrollit ESC (Electronic Stability Control), Konektori kontrollues me shumë qëllime
FLOWER 40 A Rele ventilator
POWER TAIL GATE 30A Moduli Power Tail Gate
MDPS 100A MDPS (Motor Driven Power Steering) Njësia
B+ 6 60 A Kontrolli i motoritRele, siguresë - BORË / Fshirës1 / H/LAMP H / B/BORIA ALARM)
B+ 1 60 A Blloku i kryqëzimit të panelit të instrumenteve (Sigura - IBU1 / IBU2)
B+ 2 50 A Blloku i kryqëzimit të panelit të instrumenteve (Sigura - E-SHIFTER1 / MODULE1)
E-CVVT 1 40A [Motor THETA II 2.0L T-GDI] Rele E-CVVT
POMPA VAKUUM 20A Releja e pompës me vakum
AWD 20A AWD (Të gjitha Makinë me rrota) ECM (Modul Elektronik i Kontrollit)
IG 2 20A Rele IG2
PRIZA 2 20A Priza e përparme #2
PRIZA 1 20A Përparme Priza elektrik #1
A/C 10A Moduli i kontrollit të kondicionerit
E- CVVT 3 20A [Motor THETA II 2.0L T-GDI] ECM (Moduli i kontrollit të motorit)
E-CVVT 2 20A [Motori THETA II 2.0L T-GDI] ECM (Moduli i kontrollit të motorit)
ESC 3 10A ESC (Stabi elektronik lity Control) Moduli i kontrollit, Konektori kontrollues me shumë qëllime
ECU 3 10A ECM (Moduli i kontrollit të motorit)
ECU 2 15A ECM (Moduli i kontrollit të motorit)
HORN 20A Releja e bririt
Fshirësi 1 30A Releja e fuqisë së fshirësit
TCU 2 15A TCM (Moduli i kontrollit të transmisionit)
SENSOR4 10A Çelësi i vakumit të frenave, Rele i pompës vakum, Inverter elektrik i pompës së vajit
TCU 1 20A TCM (Moduli i kontrollit të transmisionit)
WIPER 2 10A IBU (njësia e integruar e kontrollit të trupit), ECM (Modul kontrolli elektronik)
SENSORI 1 15A Blloku i nënbashkimit të pasmë (releja e pompës së karburantit)
SENSOR5 20A [Motor THETA II 2.0L T-GDI] Spiralja e ndezjes #1/#2/#3/#4

[Motori Lambda II PE 3.3L T-GDI] Spiralja e ndezjes #1/#2/#3/#4/#5/#6 H/LAMP HI 10A Releja e llambës së kokës (e lartë) ECU 1 20A ECM (Moduli i kontrollit të motorit) SENSORI 3 15A [Motori THETA II 2.0L T-GDI] Sensori i oksigjenit (lart)

[ Motori Lambda II PE 3.3L T-GDI] Sensori i oksigjenit #2/#4 SENSOR 2 10A [Motor THETA II 2.0L T-GDI] Termostat elektronik , Valvula e kontrollit të vajit, Valvula solenoide e kontrollit të pastrimit, RCV (Kontrolli i valvulës së riqarkullimit) Solenoi i kontrollit Valvula d, valvula e mbylljes së kutisë

[Motori Lambda II PE 3.3L T-GDI] Termostati elektronik, Valvula solenoid e presionit të vajit, Valvula e kontrollit të vajit #1/#2/#3/# 4 (hyrje/shkarkim), RCV (kontrolli i valvulës së riqarkullimit) Valvula solenoide e kontrollit, valvula elektromagnetike e kontrollit të pastrimit, valvula mbyllëse e kutisë B/ALARM HORN 15A Alarmi për hajdut Rele me brirë

Kutia e pasme e siguresave nëbagazhi

Caktimi i siguresave në kutinë e pasme të siguresave (2019)
Emri Vlerësimi i amplifikatorit Qarku Njësia e mbrojtur
ECS 15A ECS (suspensioni elektronik i kontrollit)
S /HEATER E PASME 20 A Moduli i kontrollit të ngrohësit të sediljeve të pasme
PASQYRË ME NGROHJE 10A Ajër Ndërprerësi i kondicionerit, Pasqyra e jashtme me fuqi shoferi/pasagjeri
POMPA KARBURANTI 20 A Releja e pompës së karburantit
PARE1 10A -
PARE2 15A -
KEMBIMI 3 15A -
ME NXEHJE PAPA 30A Ngrohje e pasme Rele
AMP 2 25 A AMP (Përforcues) (MOBIS/PREMIUM)
SPARE4 15A -
AMP 1 30A Konvertuesi i ulët DC-DC (AMP ( Përforcuesi))
IG 1 15A Rele IG1
ACC 30A Rele ACC
Paneli i siguresave të kutisë së baterisë

Cakto menti i siguresave në panelin e siguresave të kutisë së baterisë (2018, 2019)
Emri Vlerësimi i amplifikatorit Circuit Protected
B+ 1 80A Blloku i nënbashkimit të pasmë (siguresa - POMPË E KARBURANTIT / ME NXEHJE TË PASME/ AMP1)
B+ 2 80A Blloku i nënbashkimit të pasmë (siguresa - ECS / Ngrohësja e pasme / IG1)
START 40A Blloku i kryqëzimit të dhomës së motorit (energjiaReleja e daljes), siguresa -START / ECU2 / TCU1)
AMS 10A Sensori i baterisë
Konvertuesi (Audio) AIR BAG 15A Moduli i kontrollit SRS (Sistemi shtesë i kufizimit) LLAMBË E BRENDSHME 10A Llamba e konsolës së sipërme, Llamba e dhomës qendrore, llamba e dhomës, Ndërprerësi i llambës së autobusit Doreza e majtë/ana e dorës së djathtë, Llamba e bagazhit Doreza e majtë/ana e dorës së djathtë, kutia e dorezës Llamba, Llampa e humorit për derën e shoferit/pasagjerit, Llamba për derën e shoferit/pasagjerit, Llamba e këmbës së shoferit/pasagjerit LAMP STOP 10A IBU, Stop Ndërprerësi i llambës CLUSTER 10A Grupi i instrumenteve. Ekrani Head-Up E-SHIFTER 2 10A Leva e ndërrimit elektronik të transmisionit automatik (IG1) IBU 4 10A IBU (IG1) MULTI MEDIA 3 10A Grupi i instrumenteve, Ekrani Head-Up, Çelësi i kondicionerit MULTI MEDIA 2 15A Audio MEMORY 1 10A Moduli i kontrollit të kondicionerit, Çelësi i kondicionerit, Treguesi i sigurisë, Ekrani Head-Up IBU 3 10A IBU (B+) E-SHIFTER 1 10A Leva e ndërrimit elektronik të transmisionit automatik (B+ ) A/BAG IND. 10A Trupi i instrumenteve, çantat ajrore të pasagjerëve IND. IBU 1 15A IBU (B+) DAU 10A Moduli i derës së shoferit, Pasqyra e jashtme me energji shoferi/pasagjeri MODULI2 10A IBU (IG2) MODULI 3 10A Çelësi i levës së ndërrimit të transmisionit automatik , Moduli i derës së shoferit, Çelësi i llambës së ndalimit KYÇJA E DERËS 20A Releja e mbylljes së dyerve, Releja e shkyçjes së derës, Releja e shkyçjes me dy kthesa Ngrohës/Ngrohës DRV/PASS 25A Moduli i kontrollit të sediljeve për ventilim të ajrit të përparmë, moduli i kontrollit të ngrohësit të sediljeve të përparme Porta e bishtit 10A Releja e kapakut të portës së pasme, stafeta e kapakut të karburantit, çelësi i bllokut të përplasjes IBU 2 10A Sensori i shiut PRIZA 1 20A Priza e përparme #2 MODULI 8 10A Kontrolluesi i ventilatorit ftohës (Motor BLDC), Monitori i pamjes përreth, moduli i kontrollit të sediljeve të ventilimit të ajrit të përparmë, moduli i kontrollit të ngrohësit të sediljeve të përparme/të pasme MODULI 7 10A IBU, Njësia ECS, AWD (All Wheel Drive) ECM (Modul Elektronik i Kontrollit), Moduli i Kontrollit të Cruise Smart, Treguesi i levës së ndërrimit të transmisionit automatik, Ndërprerësi i konsolës (përpara/sipërm), Kol Lision Njësia Paralajmëruese Ana e dorës së majtë/Ana e dorës së djathtë, sensori i këndit të drejtimit, animi i drejtimit & amp; Moduli teleskopik, njësia e kamerës me shumë funksione, ndërprerësi i bllokut të përplasjes DORJA E PUSHTETIT 15A Pjerrësia e drejtimit & Moduli teleskopik MODULI 9 10A Njësia e kontrollit të mesit të ajrit të shoferit MODULI 1 10A Lidhësi i lidhjes së të dhënave, ndërprerësi i konsolës(E sipërme), Njësia e kontrollit të llambës së humorit MODULI 5 10A Moduli i kontrollit të kondicionerit, çelësi i kondicionerit, audio. Llamba e kokës Doreza e majtë/ana e dorezës së djathtë, Konvertuesi i ulët DC-DC (Audio/AMP (Përforcues)), Pasqyra elektro-kromike, AMP (Përforcues), Moduli i kontrollit të sistemit të integruar të memories me drejtues. Moduli i kontrollit të sediljeve me ventilim të përparmë, moduli i kontrollit të ngrohësit të sediljeve të përparme/të pasme SUNROOF 20A Njësia e kontrollit të çatisë së diellit (xhami) P/WINDOW RH 25A Moduli i dritares elektrike të pasagjerit, moduli i dritares elektrike të pasme Doreza e djathtë POWER PRIZA 2 20A Priza e pasme e rrymës WASHER 15A Ndërprerës me shumë funksione MDPS 10A Njësi MDPS (Timoni me energji elektrike me motor) (R-MDPS (Timoni me energji elektrike me motor)) P/SEAT (DRV) 30A Moduli i kontrollit të sistemit të integruar të memories së shoferit, moduli i sediljes së drejtimit P/SEAT (PASS) 30A Moduli i sediljes së pasagjerit P/WINDOW LH 25A Moduli i dritares elektrike të shoferit, Moduli i dritares elektrike të pasme në anën e majtë të dorezës MODULI 6 10A IBU, konvertues i ulët DC-DC (Audio/AMP (Përforcues)), Leva e ndërrimit elektronik të transmisionit automatik (SBW (Shift By Wire)), Blloku i kryqëzimit të dhomës së motorit (RLY. 4 - Releja e prizës së rrymës) A/CON 10A KondicionerModuli i kontrollit, çelësi i kondicionerit. Blloku i kryqëzimit të dhomës së motorit (releja e ventilatorit) MODULI 4 10A Llamba e kokës Ana e dorës së majtë/ana e dorës së djathtë, Njësia e kontrollit AFS, Auto Moduli i pajisjes së nivelimit të llambës së kokës
Ndarja e motorit

Caktimi i siguresave në ndarjen e motorit (2018)
Emri Vlerësimi i amplifikatorit Circuit Protected
ALT 175A / 200A Alternator, shumë siguresë - FINAL FTOHËS 1 / B+5 / B+4 / B+3 / OPCU / ​​ESC1 / ESC2 / FLOWER / POWER TAIL GATE
TILAMOS FTOHJE 2 125A [Motor BLDC (Rryma e drejtpërdrejtë pa furça)] Kontrolluesi i ventilatorit ftohës
START 30A Stafetë e nisjes
FANTI I FTOHJES 1 80A [Motor BLDC (Rryma e drejtpërdrejtë pa furça)] Kontrolluesi i ventilatorit të ftohjes
B+5 50A Blloku i kryqëzimit të panelit të instrumentit (siguresa - LAMP SOP / Rrjedh Siguresa e pajisjes së prerjes automatike aktuale / LAMP E BRENDSHME)
B+4 50A Blloku i kryqëzimit të panelit të instrumenteve (siguresa - DOO R BYÇJA / DORËZA E FUQISË / DELIZIMI / P/SEAT (DRV) / P/SEAT (PASS))
B+3 50A Blloku i kryqëzimit të panelit të instrumenteve (siguresa - S/HEATER DRV/PASS / TIL GATE / MODULE9 / P/WINDOW RH / P/WINDOW LH)
OPCU 50A Inverter i pompës elektrike të vajit
ESC 1 40A ESC (Kontrolli Elektronik i Stabilitetit)Moduli
ESC 2 40A Moduli i kontrollit ESC (Electronic Stability Control), Konektori kontrollues me shumë qëllime
BLOWER 40A Releja e ventilatorit
POWER TAIL GATE 30A Moduli Power Tail Gate
MDPS 100A MDPS (Timoni me motor me energji elektrike)
B+6 60A Releja e kontrollit të motorit, siguresa - BORË / WIPER1 / H/LAMP H / B/BORIA ALARM)
B+1 60A Blloku i kryqëzimit të panelit të instrumenteve (siguresa - IBU1 / IBU2)
B+2 50A Instrumenti Blloku i kryqëzimit të panelit (siguresa - E-SHIFTER1 / MODULE1)
E-CVVT 1 40A [Motor THETA II 2.0L T-GDI ] Rele E-CVVT
POMPA VAKUUM 20A Rele pompe me vakum
AWD 20A AWD (Të gjitha rrotat) ECM (Modul Elektronik i Kontrollit)
IG 2 20A Rele IG2
PRIZA 2 10A Karikues USB i përparmë / i pasmë, rryma e përparme tlet #2,
PRIZA 1 20A Priza e përparme #1
A /C 10A Moduli i kontrollit të kondicionerit
E-CVVT 3 20A [THETA Motori II 2.0L T-GDI] ECM (Moduli i kontrollit të motorit)
E-CVVT 2 20A [THETA II 2.0L T- Motori GDI] ECM (Moduli i kontrollit të motorit)
ESC 3 10A ESC (ElektronikModuli i kontrollit të qëndrueshmërisë) Moduli i kontrollit, lidhësi i kontrollit me shumë qëllime
ECU 3 10A ECM (Moduli i kontrollit të motorit)
ECU 2 15A ECM (Moduli i kontrollit të motorit)
HORN 20A Releja e bririt
Fshirësi 1 30A Releja e fuqisë së fshirësit
TCU 2 15A TCM (Moduli i kontrollit të transmisionit)
SENSOR 4 10A Çelës vakumi frenash, stafetë e pompës vakum , Inverter i pompës elektrike të vajit
TCU 1 20A TCM (Moduli i kontrollit të transmisionit)
Fshirës 2 10A IBU (Njësi e integruar e kontrollit të trupit), ECM (moduli i kontrollit elektronik)
sensori 1 15A Blloku i nënbashkimit të pasmë (releja e pompës së karburantit)
SENSOR5 20A [Motori THETA II 2.0L T-GDI ] Spirale ndezëse #1/#2/#3/#4

[Motori Lambda II 3.3L T-GDI] Spirale ndezëse #1/#2/ #3/#4/#5/#6 H/LAMP HI 10A Releja e llambës së kokës (e lartë) <2 5> ECU 1 20A ECM (Moduli i kontrollit të motorit) SENSOR 3 15A [Motori THETA II 2.0L T-GDI] Sensori i oksigjenit (Lart)

[Motori Lambda II 3.3L T-GDI] Sensori i oksigjenit #2/#4 SENSOR 2 10A [Motor THETA II 2.0L T-GDI] Termostat elektronik, valvula e kontrollit të vajit, valvula elektromagnetike e kontrollit të pastrimit, solenoidi i kontrollit RCV (Kontrolli i valvulës së riqarkullimit)Valvula, valvula e mbylljes së kutisë

[Motori Lambda II 3.3L T-GDI] Termostati elektronik, Valvula solenoid e presionit të vajit, Valvula e kontrollit të vajit #1/#2/#3/#4 ( Marrja/shkarkimi), RCV (Kontrolli i valvulës së riqarkullimit) Valvula solenoide e kontrollit, valvula solenoide e kontrollit të pastrimit, valvula mbyllëse e kutisë B/ALARM HORN 10A Releja e bririt të alarmit të hajdutëve Caktimi i stafetës (2018)

Emri i releit Lloji
Pompë vakum ISO HC MICRO
B/Alarm Horn ISO MICRO
Prizë elektrik ISO HC MICRO
Flower ISO HC MICRO
Fillimi ISO HC MICRO
E-CWT (G4KL) ISO MICRO

Kutia e pasme e siguresave në bagazhin

Caktimi i siguresave në kutinë e siguresave të pasme (2018)
Emri Vlerësimi i amplifikatorit I mbrojtur nga qarku
ECS 15A ECS (suspensioni i kontrollit elektronik) Njësia
Ngrohës/Ngrohës PAPA 20A Prapa Moduli i kontrollit të ngrohësit të sediljeve
PASQYRË ME NXEHJE 10A Çelësi i kondicionerit, Pasqyra e jashtme me energji shoferi/pasagjeri
POMPA KARBURANTI 20A Releja e pompës së karburantit
PARE1 10A -
PARE2 15A -
PARE3 15A -
Ngrohje e pasme 30A Ngrohje e pasmeRele
AMP 2 25A AMP (Përforcues) (MOBIS/PREMIUM)
SPARE4 15A -
AMP 1 30A Konvertuesi i ulët DC-DC (AMP (Përforcues ))
IG 1 40A IG1/ACC rele
Kutia e baterisë paneli i siguresave

Caktimi i siguresave në panelin e siguresave të kutisë së baterisë (2018, 2019)
Emri Vlerësimi i amplifikatorit I mbrojtur nga qarku
B+ 1 80A Blloku i nënbashkimit të pasmë (Sigura - POMPË KARBURANTI / ME NXEHJE PAPA/ AMP1)
B+ 2 80A Blloku i nënbashkimit të pasmë (Sigura - ECS / Ngrohësi PAPA / IG1)
START 40A Blloku i kryqëzimit të dhomës së motorit (releja e prizës së energjisë), siguresa -START / ECU2 / TCU1)
AMS 10A Sensori i baterisë

2019

Paneli i instrumenteve

Caktimi i siguresave në panelin e instrumenteve (2019)
Emri Vlerësimi i amplifikatorit Circuit Protected
MU LTI MEDIA 1 25A Konvertuesi i ulët DC-DC (Audio)
AIR BAG 15A Moduli i kontrollit SRS (Sistemi shtesë i kufizimit)
LAMPË E BRENDSHME 10A Llamba e konsolës së sipërme, Llamba e dhomës qendrore, llamba e dhomës, ndërprerësi i llambës së dhomës Ana e dorës së majtë/ana e dorës së djathtë, Llamba e bagazhit Ana e dorës së majtë/ana e dorës së djathtë, Llamba e kutisë së dorezave, disponimi i derës së shoferit/pasagjerit

Unë jam Jose Ford dhe i ndihmoj njerëzit të gjejnë kuti siguresash në makinat e tyre. Unë e di se ku janë ata, si duken dhe si të shkoj tek ata. Unë jam profesionist në këtë detyrë dhe krenohem me punën time. Kur dikush ka probleme me makinën e tij, shpesh ndodh sepse diçka nuk po funksionon siç duhet me kutinë e siguresave. Këtu hyj - i ndihmoj njerëzit të zgjidhin problemin dhe të gjejnë një zgjidhje. Unë e bëj këtë prej vitesh dhe jam shumë i mirë në të.