فیوزهای Lexus RX450h (AL10; 2010-2015)

  • این را به اشتراک بگذارید
Jose Ford

در این مقاله، نسل سوم Lexus RX Hybrid (AL10) را که از سال 2010 تا 2015 تولید شده است، در نظر می گیریم. در اینجا نمودار جعبه فیوز Lexus RX 450h 2010, 2011, 2012, 2013 را مشاهده خواهید کرد. ، 2014 و 2015 ، اطلاعاتی در مورد محل قرارگیری پنل های فیوز در داخل خودرو بدست آورید و در مورد تخصیص هر فیوز (طرح فیوز) اطلاعات کسب کنید.

Fuse Layout Lexus RX 450h 2010- 2015

فیوزهای فندک (پریز برق) در Lexus RX450h فیوزهای شماره 1 "P/POINT"، #3 "CIG" و #16 "INVERTER" (از سال 2013: پریز برق AC) در جعبه فیوز پانل ابزار.

جعبه فیوز محفظه سرنشین

محل جعبه فیوز

فیوز جعبه در زیر صفحه ابزار (در سمت راننده)، زیر درب قرار دارد.

نمودار جعبه فیوز (2010-2012)

تخصیص فیوزها در جعبه فیوز محفظه مسافر (2010-2012)
نام آمپر مدار
1 P/POINT 15 A پریز برق
2 ECU-ACC 10 A سیستم ناوبری، آینه نمای عقب، سیستم ارتباط چندگانه، نمایشگر چند اطلاعاتی، نمایشگر هدآپ
3 CIG 15 A پریز برق
4 رادیو شماره. 2 7.5 A سیستم صوتی، پریز برق
5 GAUGE NO. 1 10 A فلاشرهای اضطراری، سیستم ناوبری،صفحه نمایش، سیستم استارت، سیستم تهویه مطبوع، سیستم قفل برقی درب
33 EFI NO.1 10 A سیستم تزریق سوخت چند درگاهی/ سیستم تزریق سوخت متوالی چند درگاهی
34 WIP-S 7.5 A برف پاک کن و شوینده شیشه جلو
35 AFS 7.5 A سیستم روشنایی تطبیقی ​​جلو
36 BK/UP LP 7.5 A چراغ های پشتیبان
37 هیتر نه 2 7.5 A سیستم تهویه مطبوع، سیستم AWD
38 ECU IG1 10 A سیستم روشنایی تطبیقی ​​جلو، پاک کننده چراغ جلو، فن خنک کننده، کروز کنترل، سیستم تعلیق بادی مدوله شده الکترونیکی، کنترل پایداری خودرو، مدیریت یکپارچه دینامیک خودرو، سیستم ترمز
39 EFI NO.2 10 A سیستم پاشش سوخت چند پورتی/ سیستم تزریق سوخت چند پورت متوالی
40 F/PMP 15 A سیستم پاشش سوخت چند درگاهی/ سیستم تزریق سوخت چند پورت متوالی
41 DEICER 25 A برف پاک کن و شوینده شیشه جلو
42 STOP 7.5 A کنترل پایداری خودرو، مدیریت یکپارچه دینامیک خودرو، چراغ توقف نصب شده در بالا
43 TOWING BATT 20 A باتری تریلر
44 TOWING 30 A تریلرچراغ ها
45 فیلتر 10 A کندانسور
46 IG1 MAIN 30 A ECU IG1, BK/UP LP, Heater NO. 2, AFS
47 H-LP RH HI 15 A چراغ جلوی سمت راست (نور بالا)
48 H-LP LH HI 15 A چراغ جلوی سمت چپ (نور بالا)
49 BIXENON 10 A دشارژ چراغ جلو
50 H-LP RH LO 15 A چراغ جلوی سمت راست (نور کم)
51 H-LP LH LO 15 A چراغ جلوی چپ (کم نور)
52 HORN 10 A Horn
53 A/F 20 A سیستم پاشش سوخت چند درگاهی/ ترتیبی سیستم تزریق سوخت چند پورت
54 S-HORN 7.5 A Security Horn

نمودار جعبه فیوز (2013-2015)

تخصیص فیوزها در جعبه فیوز محفظه موتور №2 (2013-2015) 16>
نام آمپر مدار
1 RR DEF 50 A مه شکن شیشه عقب
2 AIRSUS 50 A -
3 هیتر 50 A سیستم تهویه مطبوع
4 ABS NO.1 50 A سیستم ترمز کنترل شده الکترونیکی
5 RDI FAN NO.1 40 A خنک کننده الکتریکیفن
6 RDI FAN NO. 2 40 A پنکه خنک کننده الکتریکی
7 H-LP CLN 30 A تمیزکننده چراغ جلو
8 PBD 30 A درب عقب برقی
9 HV R/B NO.1 30 A PCU, IGCT NO. 2، IGCT NO. 3، INV W/P
10 PD 50 A A/F، H-LP RH HI، H-LP LH LO، H-LP RH LO، H-LP LH HI، HORN، SHORN
11 ABS NO. 2 50 A سیستم ترمز کنترل شده الکترونیکی
12 HV R/B NO. 2 80 A ABS MAIN NO. 1، شماره اصلی ABS. 2، تهویه مطبوع W/P، فن BATT، OIL PMP
13 DCDC 150 A IG1 MAIN، TOWING BATT, DEICER, TOWING, STOP, RDI FAN NO. 1، ABS NO. 1, RR DEF, AIR SUS, Heater, RDI FAN NO. 2، H-LP CLN، PBD، ECU-IG1 NO. 1، ECUIG1 NO. 3، گیج شماره. 1، ECU-IG1 NO. 2، EPS، FR WIP، RR WIP، FR WASH، RR WASH، RH S-HTR، LH SHTR، دم، پانل، D/L ALT B، FR FOG، FR DOOR، FL DOOR، RR DOOR، RL DOOR، PSB ، P-SEAT LH، P-SEAT RH، TI&TE، AIR SUS، FUEL OPN، DR LOCK، OBD، RR FOG، S/ Roof، 4WD، اینورتر، ECUACC، P/POINT، CIG، رادیو NO. 2
14 AMP1 30 A سیستم صوتی
15 EFI MAIN 30 A سیستم پاشش سوخت چند درگاهی/ سیستم تزریق سوخت چند درگاهی متوالی، EFI NO. 1، EFI NO. 2، F/PMP
16 AMP2 30 A صوتsystem
17 IG2 MAIN 30 A IGN, GAUGE NO. 2, ECU IG2
18 IPJ/B 25 A سیستم قفل برقی درب
19 STR LOCK 20 A سیستم استارت
20 RAD NO. 3 15 A متر و گیج، سیستم ناوبری، سیستم صوتی
21 HAZ 15 A فلاشرهای اضطراری
22 ETCS 10 A سیستم تزریق سوخت چند درگاهی/ متوالی سیستم تزریق سوخت چند پورت
23 RAD NO.1 10 A سیستم صوتی، سیستم ناوبری
24 AM2 7.5 A سیستم استارت
25 ECU-B NO.2 7.5 A سیستم تهویه مطبوع، سیستم طبقه بندی سرنشینان جلو، سیستم صوتی، مدیریت یکپارچه دینامیک خودرو، شیشه های برقی، سیستم فرمان برقی
26 MAYDAY/TEL 7.5 A MAYDAY/TEL
27 IMMOBI 7.5 A IMMOBI
28 ABS MAIN NO. 3 15 A سیستم ترمز
29 DRL 7.5 A سیستم چراغ روشنایی روزانه
30 IGN 10 A سیستم پاشش سوخت چند درگاهی/ سیستم تزریق سوخت متوالی چند درگاهی
31 DOME 10 A چراغ آینه روشویی، چراغ محفظه چمدان،چراغ های داخلی، چراغ های شخصی، چراغ های حسن نیت درب، چراغ های جای پا، چراغ های خراشیده
32 ECU-B NO.1 10 A فرمان شیب دار و تلسکوپی، سیستم ارتباطی چندگانه، متر و سنج، حافظه موقعیت رانندگی، صندلی های برقی، درب عقب برقی، نمایشگر هدآپ، سیستم استارت، آینه دید عقب، سنسور فرمان، درب بازکن گاراژ
33 EFI NO.1 10 A سیستم پاشش سوخت چند پورت/ سیستم تزریق سوخت متوالی چند پورت
34 WIP-S 7.5 A کروز کنترل
35 ECU-IG1 NO. 4 10 A سیستم تهویه مطبوع، مه زدا شیشه عقب، سیستم ترمز کنترل شده الکترونیکی، فن های خنک کننده الکتریکی
36 BK/UP LP 7.5 A چراغ های پشتیبان
37 ECU-IG1 NO. 5 15 A سیستم تهویه مطبوع
38 ECU-IG1 NO. 6 10 A تمیز کننده چراغ سر، کروز کنترل، سیستم تهویه مطبوع، مانیتور نقطه کور
39 EFI NO . 2 10 A سیستم تزریق سوخت چند درگاهی/ سیستم تزریق سوخت متوالی چند درگاهی
40 F/PMP 15 A سیستم پاشش سوخت چند درگاهی/ سیستم تزریق سوخت متوالی چند پورت
41 DEICER 25 A برف پاک کن و شوینده شیشه جلو
42 STOP 7.5A سیستم اطلاع رسانی نزدیکی خودرو، مدیریت یکپارچه دینامیک خودرو، چراغ های توقف، سیستم تزریق سوخت چند درگاهی / سیستم تزریق سوخت متوالی چند درگاهی، سیستم کنترل قفل شیفت، سیستم استارت، کروز کنترل
43 TOWING BATT 20 A
44 TOWING 30 A چراغ تریلر
45 FILTER 10 A
46 IG1 MAIN 30 A ECU-IG1 NO. 6، BK/UPLP، ECU-IG1 NO. 5، ECU-IG1 NO. 4
47 H-LP RH HI 15 A چراغ جلو سمت راست (نور بالا)
48 H-LP LH HI 15 A چراغ جلوی سمت چپ (نور بالا)
49 BIXENON 10 A -
50 H-LP RH LO 15 A چراغ جلوی سمت راست (نور کم)
51 H-LP LH LO 15 A چراغ جلوی سمت چپ (نور کم)
52 HORN 10 A Horn
53 A/F 20 A سیستم تزریق سوخت چند درگاهی/ تزریق سوخت متوالی چند پورت سیستم
54 S-HORN 75 A S-HORN

جعبه فیوز محفظه موتور №3

محل جعبه فیوز

نمودار جعبه فیوز

تخصیص فیوزها در جعبه فیوز محفظه موتور №3
نام آمپر مدار
1 شماره اصلی ECB.1 10 A سیستم ترمز
2 شماره اصلی ECB. 2 10 A سیستم ترمز
3 BATT FAN 15 A پنکه خنک کننده باتری
4 OIL PMP 10 A سیستم هیبریدی
5 A/C W/P 10 A سیستم تهویه مطبوع

محفظه چمدان جعبه فیوز №1

23>24>
نام آمپر مدار
1 DCDC-S 7.5 A سیستم هیبریدی
2 خازن 10 A 2010-2012: سیستم هیبریدی

2013-2015: خازن

جعبه فیوز محفظه چمدان №2

روی باتری در صندوق عقب قرار دارد

نام آمپر مدار
1 MAIN 180 A کلیه قطعات الکتریکی
2 RR-B 50 A خازن، DCDC-S
3 EPS 80 A 2010-2012: سیستم فرمان برقی

2013-2015: Hybrid s سیستم

نمایشگر هدآپ 6 ECU-IG1 NO. 3 10 A آینه عقب، برف پاک کن و شوینده شیشه جلو، گرمکن صندلی، سیستم استارت، پریز برق، سقف ماه 7 ECU-IG1 NO.1 10 A سیستم ارتباط چندگانه، سیستم فرمان برقی، سیستم کنترل قفل تعویض دنده، فرمان شیب و تلسکوپی، سیستم استارت، سیستم انتقال هیبریدی ، درب عقب برقی، سیستم هیبریدی، سیستم هشدار فشار باد لاستیک 8 S/ROOF 30 A Moon roof 9 FUEL OPN 7.5 A بازکن درب پرکننده سوخت 10 PSB 30 A کمربند ایمنی قبل از برخورد 11 TI&TE 30 A سیستم فرمان شیب دار و تلسکوپی 12 DR LOCK 10 A سیستم قفل برقی درب 13 FR FOG 15 A 14 P-SEAT LH 30 A صندلی برقی (سمت چپ) 15 اینورتر 20 A 16 RR FO G 7.5 A 17 D/L ALT B 25 A سیستم ارتباط چندگانه 18 HEATER 10 A سیستم تهویه مطبوع 19 ECU-IG1 NO. 2 10 A سیستم تهویه مطبوع، سیستم تزریق سوخت چند درگاهی/سیستم تزریق سوخت چند درگاهی متوالی، SRSسیستم کیسه هوا، نمایشگر چند اطلاعاتی، خازن 20 PANEL 10 A روشنایی سوئیچ، سیستم ناوبری، ارتفاع سیستم کنترل، پاک کننده چراغ جلو، برف پاک کن شیشه جلو، گرمکن صندلی، درب عقب برقی، سیستم صوتی، نمایشگر چند اطلاعاتی، سیستم تهویه مطبوع 21 TAIL 10 A چراغ های موقعیت، چراغ های عقب، چراغ های پلاک، مبدل بکسل 22 AIRSUS 20 A سیستم تعلیق بادی مدوله شده الکترونیکی 23 P-SEAT RH 30 A صندلي برقي (سمت راست) 24 OBD 7.5 A تشخيص داخلي 25 FR DOOR 25 A پنجره برقی جلو (سمت راست) 26 RR DOOR 25 A پنجره برقی عقب (سمت راست) 27 FL DOOR 25 A پنجره برقی جلو (سمت چپ) 28 RL DOOR 25 A پنجره برقی عقب (سمت چپ)<2 2> 29 FR WASH 25 A برف پاک کن و شوینده شیشه جلو اتومبیل 30 RR WIP 15 A برف پاک کن و شوینده شیشه جلو 31 RR WASH 20 A برف پاک کن و شوینده شیشه جلو 32 FR WIP 30 A برف پاک کن و شوینده شیشه جلو 33 ECU IG2 10 A سیستم استارت، بصریسنسور کمکی پارک، سیستم AWD 34 GAUGE NO. 2 7.5 A سیستم استارت 35 RH S-HTR 15 A گرمکن صندلی (سمت راست) 36 LH S-HTR 15 A گرمکن صندلی (سمت چپ)

نمودار جعبه فیوز (2013-2015)

تخصیص فیوزها در مسافر جعبه فیوز محفظه (2013-2015) 16> <1 6>
نام آمپر مدار
1 P/POINT 15 A پریز برق
2 ECU -ACC 10 A سیستم ناوبری، سیستم تهویه مطبوع، سیستم صوتی، سیستم ارتباط چندگانه، نمایشگر چند اطلاعاتی، نمایشگر هد آپ
3 CIG 15 A پریز برق
4 RADIO NO. 2 7.5 A سیستم صوتی، سیستم ناوبری
5 GAUGE NO.1 10 A فلاشرهای اضطراری، سیستم ناوبری، نمایشگر هدآپ، سیستم تهویه مطبوع، سیستم اطلاع رسانی نزدیکی خودرو، سیستم صوتی
6 ECU- IG1 NO. 3 10 A آینه عقب، برف پاک کن و شوینده شیشه جلو، گرمکن صندلی، سیستم استارت، پریز برق، سقف ماه، سیستم تهویه مطبوع
7 ECU-IG1 NO.1 10 A سیستم ارتباط چندگانه، سنسور فرمان، سیستم کنترل قفل تعویض دنده، فرمان شیب و تلسکوپی،درب عقب برقی، سیستم پیش از برخورد، مدیریت یکپارچه دینامیک خودرو، سیستم هشدار فشار باد لاستیک
8 S/ROOF 30 A روم ماه
9 FUEL OPN 7.5 A درب بازکن پرکننده سوخت
10 PSB 30 A کمربند ایمنی قبل از برخورد
11 TI&TE 30 A سیستم فرمان شیب دار و تلسکوپی
12 DR LOCK 10 A -
13 FR FOG 15 A چراغ مه شکن جلو
14 P-SEAT LH 30 A صندلی برقی (سمت چپ)
15 4WD 7.5 A سیستم AWD
16 اینورتر 20 A پریز برق
17 RR FOG 7.5 A -
18 D/L ALT B 25 A سیستم ارتباط چندگانه، سیستم قفل برقی درب، برق برگشتی درب
19 EPS 10 A سیستم فرمان برقی
20 ECU-IG1 NO. 2 10 A دستیار پارک بصری، کمربند ایمنی قبل از برخورد، خازن
21 PANEL 10 A روشنایی سوئیچ، سیستم ناوبری، سیستم انتقال هیبریدی، سیستم صوتی، نمایشگر چند اطلاعاتی، سیستم تهویه مطبوع، سیستم ارتباط چندگانه
22 TIL 10 A چراغ های پارکینگ، سمت جلوچراغ های نشانگر، چراغ های عقب، چراغ های پلاک، چراغ های مه شکن جلو، مبدل بکسل
23 AIRSUS 20 A
24 P-SEAT RH 30 A صندلی برقی (سمت راست)
25 OBD 7.5 A تشخیص داخل هواپیما
26 درب جلو 25 A پنجره برقی جلو (سمت راست)، آینه دید عقب بیرونی
27 RR DOOR 25 A پنجره برقی عقب (سمت راست)
28 FL DOOR 25 A جلو پنجره برقی (سمت چپ)، آینه دید عقب بیرون
29 RL DOOR 25 A پنجره برقی عقب (سمت چپ)
30 FR WASH 25 A شیشه جلو برف پاک کن و واشر
31 RR WIP 15 A برف پاک کن و شوینده شیشه جلو
32 RR WASH 20 A برف پاک کن و شوینده شیشه جلو
33 FR WIP 30 A برف پاک کن و شوینده شیشه جلو
34 ECU IG2 10 A سیستم پاشش سوخت چند درگاهی/ سیستم تزریق سوخت متوالی چند درگاهی، سیستم طبقه بندی سرنشینان جلو، سیستم کیسه هوا SRS، چراغ های توقف، سیستم ترمز کنترل شده الکترونیکی، سیستم قفل فرمان، سیستم هیبریدی
35 GAUGE NO. 2 7.5 A گیج و متر
36 RH S-HTR 15A گرمکن صندلی (سمت راست)
37 LH S-HTR 15 A گرمکن صندلی (سمت چپ)

جعبه فیوز محفظه موتور №1

محل جعبه فیوز

نمودار جعبه فیوز

تخصیص فیوزها در جعبه فیوز محفظه موتور №1
نام آمپر مدار
1 PCU 15 A سیستم هیبریدی
2 IGCT NO.2 10 A سیستم هیبریدی
3 IGCT NO.3 10 A سیستم هیبریدی
4 INV W/P 10 A سیستم هیبریدی

جعبه فیوز محفظه موتور №2

محل جعبه فیوز

نمودار جعبه فیوز (2010-2012)

تخصیص فیوزها در جعبه فیوز محفظه موتور №2 (2010-2012)
نام آمپر مدار
1 SPARE 120 A -
2 RR DEF 50 A مه شکن شیشه عقب
3 AIRSUS 50 A سیستم تعلیق بادی مدوله شده الکترونیکی
4 HTR 50 A سیستم تهویه مطبوع
5 ECB NO.1 50 A سیستم ترمز، کنترل پایداری خودرو، مدیریت یکپارچه دینامیک خودرو، متر و گیج
6 شماره فن RDI 1 40A پنکه های خنک کننده الکتریکی
7 RDI FAN NO. 2 40 A پنکه خنک کننده الکتریکی
8 H-LP CLN 30 A تمیزکننده چراغ جلو
9 PBD 30 A سیستم درب پشتی برقی
10 HV R/B NO.1 30 A PCU، IGCT NO.2، IGCT NO.3، INV W/ P
11 PD 50 A سیستم چراغ روشنایی در روز، A/F، H-LP RH HI، H-LP LH LO، H-LP RH LO، H-LP LH HI، HORN، S-HORN، سیستم ارتباطی چندگانه، سیستم تزریق سوخت چند پورت/ سیستم تزریق سوخت چند پورت متوالی
12 ECB NO.2 50 A سیستم ترمز
13 HV R/B NO.2 80 A ECB MAIN1، ECB MAIN 2، A/C W/P، BATT FAN، OIL PMP
14 DCDC 150 A FUEL OPN، DR LOCK، OBD، RR FOG، S/ROOF، اینورتر، ECU-IG1 NO. 1، ECU-IG1 NO. 2، پانل، گیج شماره. 1
15 AMP1 30 A سیستم صوتی
16 EFI MAIN 30 A سیستم پاشش سوخت چند درگاهی/ سیستم تزریق سوخت چند درگاهی متوالی، EFI NO. 2
17 AMP2 30 A سیستم صوتی
18 IG2 MAIN 30 A سیستم استارت، IGN، GAUGE NO. 2, ECU IG2
19 IP JB 25 A سیستم قفل برقی درب
20 STR LOCK 20A سیستم استارت
21 RAD NO. 3 15 A مترها و گیج ها، چراغ های صفحه ابزار، سیستم ناوبری، سیستم صوتی
22 HAZ 15 A فلاشرهای اضطراری
23 ETCS 10 A سوخت چند پورت سیستم تزریق / سیستم تزریق سوخت متوالی چند پورت
24 RAD NO. 1 10 A سیستم صوتی
25 AM2 7.5 A سیستم استارت
26 ECU-B NO. 2 7.5 A سیستم تهویه مطبوع، سیستم طبقه بندی سرنشینان جلو، سیستم استارت، سیستم فرمان برقی
27 MAYDAY/TEL 7.5 A Mayday system
28 IMMOBI 7.5 A
29 شماره اصلی بانک مرکزی اروپا. 3 15 A سیستم ترمز
30 IGN 10 A سیستم پاشش سوخت چند درگاهی/ سیستم تزریق سوخت متوالی چند پورت، سیستم ترمز، سیستم کیسه هوای SRS
31 DOME 10 A چراغ های آینه روشویی، چراغ های محفظه چمدان، چراغ های داخلی، چراغ های شخصی
32 ECU-B NO.1 10 A چراغ های داخلی، چراغ های شخصی، فرمان شیب دار و تلسکوپی، سیستم ارتباطی چندگانه، متر و گیج، شیشه های برقی، سیستم حافظه موقعیت رانندگی، صندلی های برقی، درب عقب برقی، هد آپ

من خوزه فورد هستم و به مردم کمک می کنم جعبه فیوز را در ماشین هایشان پیدا کنند. می دانم کجا هستند، چه شکلی هستند و چگونه به آنها برسم. من در این کار حرفه ای هستم و به کارم افتخار می کنم. وقتی شخصی با ماشینش مشکل دارد، اغلب به این دلیل است که چیزی با جعبه فیوز درست کار نمی کند. اینجاست که وارد می شوم - به مردم کمک می کنم مشکل را حل کنند و راه حلی بیابند. من سال هاست که این کار را انجام می دهم و در این کار بسیار خوب هستم.