فیوز و رله تویوتا لندکروز (100/J100؛ 1998-2007)

 • این را به اشتراک بگذارید
Jose Ford

در این مقاله، نسل چهارم تویوتا لندکروزر (100/J100)، تولید شده از سال 1998 تا 2007 را در نظر می گیریم. در اینجا نمودار جعبه فیوز تویوتا لندکروزر 1998، 1999، 2000 را مشاهده خواهید کرد. , 2001 , 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006 و 2007 اطلاعاتی در مورد محل قرارگیری پنل های فیوز داخل خودرو بدست آورید و در مورد تخصیص هر فیوز (طرح فیوز) و رله اطلاعات کسب کنید.

طرح فیوز تویوتا لندکروز 1998-2007

فیوزهای فندک (پریز برق) در تویوتا لندکروزر 100 فیوز هستند #3 (1998-2003) یا #2 (2003-2007) "CIGAR"/"CIG" (فندک سیگار) و #22 (1998-2003) یا #1 (2003-2007) "PWR OUTLET" (پریزهای برق) در جعبه فیوز پانل ابزار.

فهرست محتوا

 • محل جعبه فیوز
  • محفظه سرنشین
  • محفظه موتور
 • نمودار جعبه فیوز
  • 1998، 1999، 2000، 2001، 2002، 2003
  • 2003، 2004، 2005، 2006، 2007
  • 12><1

  محل جعبه فیوز

  محفظه مسافر

  چپ -وسایل نقلیه فرمان دست

  وسایل نقلیه فرمان راست

  محفظه موتور

  نمودار جعبه فیوز

  1998، 1999، 2000، 2001، 2002، 2003

  محفظه مسافر

  تخصیص فیوزها و رله در محفظه مسافر (1998-2003)چراغ ها 6 VGRS 40 سیستم فرمان با نسبت دنده متغیر 7 P/W (FL) 20 پنجره پاور 8 P/ W (RL) 20 پنجره برق 9 WIPER 25 برف پاک کن 10 ECU-IG2 10 سیستم تهویه مطبوع عقب 11 SEAT HTR 15 گرمکن صندلی 12 GAUGE2 10 چراغ های پشتیبان 13 MET 7.5 گیج و متر 14 ING 7.5 سیستم پاشش سوخت چند پورت/سیستم تزریق سوخت چند پورت متوالی 15 امنیت 7.5 سیستم بازدارنده سرقت 16 P/W (RR) 20 پنجره برق 17 P/W (FR) 20 پنجره برق 18 BATT CHARGE 30 سیستم شارژ تریلر 19 - - - 20 TIL&TEL 20 فرمان شیب دار و تلسکوپی 21 RR A/C 30 سیستم تهویه مطبوع عقب 22 RH SEAT 30 سیستم صندلی برقی رله R1 چراغ های استاپ (STOPLP) R2 - R3 اشتعال (IG1 NO.3) R4 لوازم جانبی (ACC CUT)
  جعبه فیوز محفظه موتور

  تخصیص فیوزها و رله در محفظه موتور ( 2003-2007) <( LH-UPR) <2 9>R8
  نام آمپر مدار
  1 - - -
  2 - - -
  3 - - -
  4 - - -
  5 ST1 7.5 2003-2005: سیستم تزریق سوخت Mutiport/تزریق سوخت متوالی چند درگاهی
  5 WIP-S 7.5 2006-2007:-
  6 TOWING 30 چراغ های تریلر
  7 MIR HTR 15 مه شکن آینه نمای بیرونی
  8 RR HTR 10 سیستم تهویه مطبوع عقب
  9 HAZ-TRN 15 اورژانس فلاشر، چراغ راهنما
  10 ALT-S 7.5 سیستم شارژ
  11 NV-IR 20
  12 FR FOG 15 چراغ مه شکن
  13 TOWING BRK 30 چراغ تریلر
  14 HEAD CLNER 20 پاک کننده چراغ جلو
  15 FR-IG 10 شارژsystem
  16 PANEL 7.5 چراغ تابلوی ابزار
  17 TOWING TAIL 30 چراغ تریلر
  18 TAIL 15 چراغ پارکینگ، چراغ عقب
  19 BAT 30 فیوز "ECU-B2"
  20 TEL 7.5
  21 AMP 30 سیستم صوتی
  22 EFI NO.1 25 سیستم تزریق سوخت Mutiport/تزریق سوخت متوالی چند درگاهی
  22 ECD NO.1 25 Mutiport سیستم تزریق سوخت/پاشش سوخت متوالی چند پورت
  23 AM2 15 فیوز "IGN"
  24 ETCS 10 سیستم پاشش سوخت Mutiport/پاشش سوخت چنددرگاهی متوالی
  25 HORN 10 شاخ
  26 - - -
  27 هد (RH-LWR) 10 چراغ جلوی سمت راست (نور پایین )
  28 HEAD (LH-LWR) 10 چراغ جلوی سمت چپ (کم نور)
  29 20 چراغ جلوی سمت چپ (نور بالا)
  31 ABS NO.2 40 سیستم ترمز ضد قفل
  32 ABS NO.1 50 ترمز ضد قفلسیستم
  33 AHC 50 تعلیق کنترل ارتفاع فعال (AHC)
  34 STARTER 30 سیستم راه اندازی
  35 SHORT PIN A - فیوزهای "BAT"، "AMP"
  36 SHORT PIN B - فیوزهای "HAZ-TRN"، "ALT-S"
  37 GLOW 80 موتور سیستم درخشندگی
  رله > گرمکن (HTR)
  R2 سیستم ترمز ضد قفل (ABS MTR1)
  R3 سیستم ترمز ضد قفل (ABS MTR2)
  R4 سیستم ترمز ضد قفل (ABS SOL)
  R5 واحد کنترل موتور (EFI) واحد کنترل موتور (ECD)
  R6 ارتفاع فعال سیستم تعلیق کنترلی
  R7 باز شدن مدار (پمپ سوخت (C/OPN))
  پمپ سوخت (F/PUMP)
  R9 استارت

  تخصیص رله در محفظه موتور (2003-2007)
  رله
  R1 سیستم خنک کننده
  R2 کلاچ کمپرسور کولر گازی (MG CLT)
  R3 فن خنک کننده الکتریکی (CDS)پنکه>
  R6 نور بالا (HEAD HI)
  R7 مه شکن آینه نمای بیرون (MIR HTR)
  R8 گرمکن عقب (RR HTR)
  R9 پانل ابزار (PANEL)
  R10 چراغ مه شکن جلو (FR FOG)
  R11 اشتعال (IG NO.1)
  R12 چراغ عقب (TAIL)
  28>24>
  نام آمپر مدار
  1 HTR 50 سیستم تهویه مطبوع
  2 J/B NO.1 120 رله "IG1 NO.1"، رله "TAIL"، فیوزهای "MIR HTR"، "RR HTR"، "TOWING BRK"، "TOWING"، "FR FOG"
  3 J/B NO.2 120 TGI NO.2 رله، رله "ACC"، "DEFOG"، "AM1"، "LH SEAT" فیوزهای "STOP"، "ECU-B1"، "SUN Roof"، "OBD-2"، "DOOR"
  4 J/B NO .3 120 رله "IG1 NO.3"، "SECURITY"، "TIL & TEL"، "RH S" فیوزهای EAT، "RR A/C"، "P/W (RR)"، "P/W (RL)"، "P/W (FR)"، "P/W (FL)"
  5 MAIN 100 رله "HEAD HI"، رله "HEAD"، "ABS NO.1"، "ABS NO" .2، "SHORT PIN A"، "EFI OR ECD NO.1"، "SHORT PIN B"، "AM2"، "STARTER"، "HORN"، "ECTS" فیوزها
  6 ALT 140 "J/B NO.1"، "J/B NO.2"، "J/B NO.3" ، فیوزهای «HTR»
  28>24>29>1 29>30>29>>
  نام آمپر مدار
  MIRR 10 آینه عقب برقی
  2 SRS 15 سیستم کیسه هوا SRS، پیش کشنده کمربند ایمنی
  3 CIGAR 15 فندک، سیستم صوتی خودرو , آنتن قدرت
  4 IGN 10 سیستم پاشش سوخت چند پورت/سیستم تزریق سوخت چند پورت متوالی، ضد قفل سیستم ترمز، سیستم ایربگ SRS، پیش کشنده کمربند ایمنی، چراغ هشدار تخلیه
  5 POWER 40 قفل برقی درب سیستم کنترل، شیشه برقی، سقف برقی ماه، صندلی برقی، شیب برقی و سیستم فرمان تلسکوپی
  6 DOME 10 چراغ های داخلی، چراغ های شخصی
  7 AHC-IG 20 تعلیق کنترل ارتفاع فعال (AHC)
  8 DIFF 20 سیستم قفل دیفرانسیل عقب
  9 گیج 15 گیج و متر، نشانگرهای یادآور خدمات و زنگ هشدار (به استثنای تخلیه، در باز و چراغ های هشدار کیسه هوا SRS)، چراغ های پشتیبان، سیستم تهویه مطبوع، سیستم انتقال خودکار کنترل شده الکترونیکی، سیستم کنترل از راه دور بی سیم، سیستم چراغ روشنایی در روز
  10 WIPER 20 1998-2000: برف پاک کن و شوینده شیشه جلو، برف پاک کن شیشه عقب وواشر
  10 WIPER 25 2001-2002: برف پاک کن و واشر شیشه جلو، برف پاک کن و واشر شیشه عقب
  11 I/UP 7.5 سیستم خاموشی موتور
  12 FR FOG 15 چراغهای مه شکن جلو
  13 STOP 15 چراغ استاپ، چراغ توقف بالا نصب شده
  14 RR A.C 30 سیستم تهویه مطبوع
  15 DEFOG 20 مه شکن شیشه عقب
  16 ECU-B 15 سیستم فرمان قدرتی و تلسکوپی، سیستم چراغ روشنایی در روز، سیستم بازدارنده سرقت
  17 TAIL 15 چراغ عقب، چراغ پلاک، چراغ پارکینگ، چراغ پانل ابزار
  18 AHC-B 15 تعلیق کنترل ارتفاع فعال (AHC)
  19 OBD 10 سیستم تشخیص داخل هواپیما
  20 RR HTR 10 سیستم تهویه مطبوع
  2 1 ECU-IG 15 سیستم ترمز ضد قفل، سیستم قفل تعویض دنده، صندلی های برقی، آنتن برقی، شیب برقی و سیستم فرمان تلسکوپی
  22 PWR OUTLET 15 پریزهای برق
  رله
  R1 باز شدن مدار (پمپ سوخت(C/OPN))
  R2 پمپ سوخت (FUEL/PMP)
  R3 (D/L (L))
  R4 (SPIL/VLV)
  R5 استارت (ST/CUT)
  R6 (D/L (U))
  R7 چراغ مه شکن جلو (FR FOG)
  R8 -
  R9 مه شکن شیشه جلو عقب ( DEFOG)
  R10 پرو پنجره ها، سقف برقی ماه (POWER)
  R11 گرمکن عقب (RR HTR)
  R12 چراغ های داخلی (DOME)
  R13 چراغ های عقب (TAIL )
  محفظه موتور

  تخصیص فیوزها و رله در محفظه موتور (1998-2003) <2 9>
  نام آمپر مدار
  1 AM1 NO .2 20 سیستم راه اندازی، چراغ راهنما li ghts، فلاشرهای اضطراری، تمام اجزای موجود در فیوزهای "CIGAR"، "ECU-IG" "MIRR"، "SRS"
  2 A.C 20 سیستم تهویه مطبوع
  3 POWER HTR 10 هیتر PTC
  4 SEAT HTR 15 گرمکن صندلی
  5 FUEL HTR 20 بخاری سوخت
  6 MIR HTR 15 بیرون عقبگرمکن آینه دید
  7 HEAD CLNER 20 پاک کننده چراغ جلو
  8 CDS FAN 20 پنکه خنک کننده الکتریکی
  9 EFI 20 سیستم تزریق سوخت چند پورتی/سیستم تزریق سوخت چند درگاهی متوالی، سیستم کنترل آلایندگی، پمپ سوخت
  9 ECD 20 سیستم پاشش سوخت چند درگاهی/سیستم تزریق سوخت متوالی چند پورت
  10 HORN 10 بوق
  11 THROTTLE 15 سیستم کنترل الکترونیکی دریچه گاز
  12 RADIO 20 سیستم صوتی خودرو
  13 HAZ-TRN 15 فلاشرهای اضطراری، چراغ راهنما
  14 AM2 30 سیستم راه اندازی، سیستم تزریق سوخت چند درگاهی/سیستم تزریق سوخت متوالی چند درگاهی، تمام اجزای فیوز "IGN"
  15 ECU-B1 20 سیستم کنترل قفل برقی درب، شیشه های برقی، برد عقب برف پاک کن و واشر dow، سیستم ورودی روشنایی، سیستم کنترل از راه دور بی سیم، آینه عقب برقی، گیج و متر، سیستم تهویه مطبوع، سیستم کنترل خودکار نور، سیستم بازدارنده سرقت
  16 HEAD (LH-UPR) 20 چراغ جلوی سمت چپ (نور بالا)
  17 HEAD (RH-UPR) 20 چراغ جلوی سمت راست (بالاپرتو)
  18 HEAD (LH-LWR) 10 چراغ جلوی سمت چپ (کم نور)، جلو چراغ های مه شکن
  19 HEAD (RH-LWR) 10 چراغ جلو سمت راست (کم نور)
  20 ABS NO.1 40 1998-1999: سیستم ترمز ضد قفل
  20 ABS NO.1 50 2000-2003: سیستم ترمز ضد قفل
  21 AHC 50 تعلیق کنترل ارتفاع فعال (AHC)
  22 ACC 50 فیوز "PRW OUTLET"
  23 AM1 NO.1 80 سیستم شارژ، تمامی اجزای موجود در "AM1 NO.2"، "GAUGE"، "WIPER"، "
  24 HTR 60 سیستم تهویه مطبوع
  25 GLOW 80 سیستم درخشش موتور
  26 ABS NO.2 40 سیستم ترمز ضد قفل
  27 STARTER 30 سیستم راه اندازی
  رله
  R1 کلاچ کمپرسور کولر گازی (MG CLT)
  R2 مه شکن آینه نمای بیرونی (MIR HTR)
  R3 لوازم جانبی (ACC)
  R4 کنترل فعال ارتفاع تعلیق (AHC)
  R5 اشتعال (IG1NO.1)
  R6 اشتعال (IG1 NO.2)
  R7 سیستم ترمز ضد قفل (ABS SOL)
  R8 واحد کنترل موتور (EFI) واحد کنترل موتور (ECD)
  R9 Horn
  R10 Dimmer
  R11 Starter
  R12 سیستم ترمز ضد قفل (ABS MTR2)
  R13 هدلایت (HEAD)
  R14 سیستم ترمز ضد قفل (ABS MTR1)
  بلوک پیوند ذوب شده

  نام آمپر مدار
  1 J/B NO.2 100 همه اجزای موجود در "ECU-B"، "FR FOG" فیوزهای "، "DEFOG"، "AHC-B"، "TAIL"، "STOP"، "DOME"، "POWER"، "OBD"، "RR A.C" و "RR HTR"
  2 ALT 140 همه اجزای موجود در "J/B NO.2"، "MIR HTR"، "AM1 NO.1"، " ACC، «CDS FAN»، «HTR» و «A فیوزهای BS NO.1
  3 MAIN 100 "ECU-B", "FR FOG"، فیوزهای "DEFOG"، "AHC-B"، "OBD"، "TAIL"، "STOP"، "DOME\TOWER"، "RR AC"، "RR HTR"
  4 ALT-S 7.5 سیستم شارژ

  2003، 2004، 2005، 2006، 2007

  جعبه فیوز محفظه سرنشین (سمت چپ)

  تعیین فیوزها و رله در جعبه فیوز سمت چپ(2003-2007)
  نام آمپر مدار
  1 PWR OUTLET 15 پریزهای برق
  2 CIG 15 فندک
  3 ACC 7.5 چراغ صفحه ابزار
  4 AM1 7.5 سیستم تزریق سوخت چند درگاهی/سیستم تزریق سوخت چند پورت متوالی
  5 DEFOG 20 مه شکن شیشه عقب
  6 AHC-B 15 تعلیق کنترل ارتفاع فعال (AHC)
  7 FUEL HTR 20 بخاری سوختی
  8 POWER HTR 7.5 بخاری برقی
  9 AHC-IG 20 تعلیق کنترل ارتفاع فعال (AHC)
  10 EFI NO.2 10 سیستم کنترل انتشار
  10 ECD NO.2 10 سیستم کنترل انتشار
  11 GAUGE1 10 گیج و متر
  12 ECU -IG1 10 سیستم تزریق سوخت چند درگاهی/سیستم تزریق سوخت متوالی چند درگاهی
  13 ECU-B1 10 سیستم ناوبری
  14 DBL LOCK 15 سیستم قفل دوبل
  15 BATT CHARGE 30 سیستم شارژ تریلر
  16 A/C 15 تهویه مطبوعسیستم
  17 STOP 15 Stop Light
  18 OBD-2 7.5 سیستم تشخیص داخلی
  19 IDEL UP 7.5 سیستم خاموشی
  20 LH SEAT 30 صندلی برقی سیستم
  21 DOOR 25 سیستم قفل برقی درب، شیشه برقی
  22 SUN ROOF 25 سقف الکترونیکی ماه
  23 RR WIPER 15 سیستم برف پاک کن عقب
  رله
  R1 مه شکن شیشه جلو عقب (DEFOG)
  R2 جرقه زنی (IG1 NO.2)
  R3 اشتعال (ACC)
  R4 چراغ های داخلی (DOME)

  جعبه فیوز محفظه سرنشین (راست)

  تخصیص فیوزها و رله در جعبه فیوز سمت راست (2003-2007) <2 4> 28>24>
  نام آمپر مدار 1 ECU -B2 10 سیستم قفل برقی درب، پنجره برقی
  2 DIFF 20 سیستم چهار چرخ متحرک
  3 WASHER 15 شوی شیشه جلو
  4 RADIO 10 سیستم صوتی
  5 DOME 10 داخلی

من خوزه فورد هستم و به مردم کمک می کنم جعبه فیوز را در ماشین هایشان پیدا کنند. می دانم کجا هستند، چه شکلی هستند و چگونه به آنها برسم. من در این کار حرفه ای هستم و به کارم افتخار می کنم. وقتی شخصی با ماشینش مشکل دارد، اغلب به این دلیل است که چیزی با جعبه فیوز درست کار نمی کند. اینجاست که وارد می شوم - به مردم کمک می کنم مشکل را حل کنند و راه حلی بیابند. من سال هاست که این کار را انجام می دهم و در این کار بسیار خوب هستم.