فیوز و رله ساب 9-7x (2004-2009).

  • این را به اشتراک بگذارید
Jose Ford

SUV لوکس سایز متوسط ​​ساب 9-7x از سال 2004 تا 2009 تولید شد. در این مقاله، نمودار جعبه فیوز Saab 9-7x 2004، 2005، 2006، 2007، 2008 و 209 را مشاهده خواهید کرد. ، اطلاعاتی در مورد محل پانل های فیوز در داخل خودرو به دست آورید و در مورد تخصیص هر فیوز (طرح فیوز) و رله اطلاعات کسب کنید.

Fuse Layout Saab 9-7x 2004-2009

جعبه فیوز صندلی عقب

محل جعبه فیوز

بلوک فیوز زیر صندلی عقب در سمت راننده قرار دارد وسیله نقلیه، زیر صندلی ردیف دوم.

بالشتک صندلی را به جلو بکشید تا به بلوک فیوز دسترسی پیدا کنید.

نمودار جعبه فیوز

تخصیص فیوزها در بلوک فیوز صندلی عقب 16> 16> 16>
استفاده
01 ماژول کنترل درب سمت راست
02 ماژول کنترل درب چپ
03 Endgate Module 2
04 Truck Body Controller 3
05 Blank
06 خالی
07 Truck Body Controller 2
08 صندلی برقی
09 برف پاک کن عقب
10 ماژول درب راننده
11 آمپلی فایر
12 ماژول درب سرنشین
13 خالی
14 چراغ پارک عقب چپ
15 خالی
16 مرکز خودرو بالاBeam
7 Washer
8 Automatic Transfer Case
9 شوینده شیشه جلو
10 ماژول کنترل پیشرانه B
11 چراغ مه شکن
12 Stoplamp
13 فندک
14 کویل جرقه زنی
15 ماژول/کانیستر کنترل گیربکس
16 اشتعال B
18 سیستم کیسه هوا
19 ترمز برقی
20 فن خنک کننده
21 بوق
22 اشتعال E
23 کنترل الکترونیکی دریچه گاز
24 مرکز اطلاعات دسته پانل ابزار/مرکز اطلاعات راننده
25 قطع تعویض دنده ترمز
26 موتور 1
27 پشتیبان
28 ماژول کنترل موتور 1
29 ماژول کنترل موتور
30 تهویه هوا ing
31 انژکتور بانک A
50 پیچ تریلر کنار مسافر
51 پیچ تریلر سمت راننده
52 فلاشرهای خطر
53 انتقال
54 سنسور اکسیژن B
55 سنسور اکسیژن A
56 انژکتور بانک B
57 درایور چراغ جلوماژول
58 کنترل بدنه کامیون 1
59 پدالهای قابل تنظیم برقی
61 اشتعال A
17 راهنمای تریلر، استاپلمپ
32 تریلر
33 سیستم ترمز ضد قفل
34 اشتعال A
35 موتور دمنده
36 چراغ جلوی سمت راننده
62 چراغ جلویی سمت سرنشین
65 سیستم افزایش پایداری خودرو (StabiliTrak®)
48 باتری پانل ابزار
رله ها:
37 شوی چراغ جلو
38 پنجره عقب واشر
39 چراغ مه شکن
40 بوق
41 پمپ بنزین
42 شوینده شیشه جلو
43 چراغ جلوی نور بالا
44 تهویه مطبوع
45 فن خنک کننده
46 ماژول درایور چراغ جلو
47 استارت
49 پدال های قابل تنظیم برقی
60 قطعه نیرو
63 چراغ جلوی نور پایین
64 اشتعال 1

نمودار جعبه فیوز (2007، 2008 – موتور L6)

تخصیص فیوزها و رله ها در محفظه موتور (L6 - 2007، 2008) 16> 16> <2 1> 24 16> 16>
استفاده
1 تعلیق بادی با کنترل الکترونیکی
2 چراغ جلوی جانبی سرنشین نوربالا
3 چراغ جلویی کناری سرنشین
4 پشتیبان تریلر
5 چراغ جلوی سمت راننده پرتو بالا
6 نور پایین چراغ جلوی سمت راننده
7 برف پاک کن شیشه جلو
8 قاب انتقال خودکار
9 شوینده شیشه جلو
10 قوانه برق ماژول کنترل B
11 لامپ های مه شکن
12 Stoplamp
13 فندک
15 پدالهای قابل تنظیم برقی
16 اشتعال B
18 سیستم کیسه هوا
19 ترمز برقی
20 فن خنک کننده
21 هورن
22 اشتعال E
23 کنترل الکترونیکی دریچه گاز
کلستر پانل ابزار/مرکز اطلاعات راننده (DIC)
25 قفل تعویض دنده ترمز
26 کانیستر ماژول کنترل گیربکس (TCM)
27 پشتیبان
28 ماژول کنترل پیشرانه 1
29 سنسور اکسیژن
30 تهویه مطبوع
31 بدنه کامیونکنترلر 1
50 پیچ تریلر سمت سرنشین
51 پیچ تریلر سمت راننده
52 فلاشرهای خطر
53 ماژول درایور چراغ جلو
54 سلونوئید راکتور تزریق هوا
57 اشتعال A1
59 کنترل ولتاژ تنظیم شده
14 توپ تریلر/سیگنال راهنما
32 تریلر
33 سیستم ترمز ضد قفل
34 اشتعال A
35 چراغ جلوی سمت راننده
36 موتور دمنده
56 پمپ هوا
58 چراغ جلوی سرنشین
62 سیستم افزایش پایداری خودرو (StabiliTrak)
48 باتری پانل ابزار
رله:
37 شوی چراغ جلو
38 برف پاک کن/واشر شیشه جلو عقب
39 مه پاش لامپ
40 بوق
41 پمپ سوخت
42 شوینده شیشه جلو
43 چراغ جلوی نوربالا
44 تهویه مطبوع
45 فن خنک کننده
46 ماژول درایور چراغ جلو
47 استارت
49 پدالهای قابل تنظیم برقی
55 هواشیر برقی راکتور تزریقی
59 چراغ جلوی کم نور
60 اشتعال 1
61 قطعه نیرو
62 سیستم افزایش پایداری خودرو (StabiliTrak)

نمودار جعبه فیوز (2007، 2008 - موتور V8)

تخصیص فیوزها و رله‌ها در محفظه موتور (V8 - 2007، 2008) 16> <1 6> 19>16> 16>
استفاده
1 تعلیق بادی کنترل شده الکتریکی
2 چراغ جلوی کناری سرنشین نوربالا
3 چراغ جلویی کناری سرنشین
4 پشتیبان تریلر
5 نور بالا چراغ جلو سمت راننده
6 نور پایین چراغ جلوی سمت راننده
7 برف پاک کن شیشه جلو
8 قاب انتقال خودکار
9 شوینده شیشه جلو
10 ماژول کنترل نیرومحرکه B
11 لامپهای مه شکن
12 Stoplamp
13 فندک
14 کویل جرقه زنی
15 ماژول/کانیستر کنترل گیربکس
16 اشتعال B
18 سیستم کیسه هوا
19 ترمز برقی
20 فن خنک کننده
21 Horn
22 اشتعال E
23 دریچه گاز الکترونیکیکنترل
24 کلستر پانل ابزار/مرکز اطلاعات راننده
25 قفل تعویض دنده ترمز گیربکس
26 موتور 1
27 پشتیبان
28 ماژول کنترل موتور 1
29 ماژول کنترل موتور
30 تهویه مطبوع
31 انژکتور بانک A
50 سمت سرنشین چرخش تریلر
51 پیچ تریلر سمت راننده
52 فلاشرهای خطر
53 انتقال
54 سنسور اکسیژن B
55 سنسور اکسیژن A
56 انژکتور بانک B
57 ماژول راننده چراغ جلو
58 کنترل کننده بدنه کامیون 1
59 پدال های قابل تنظیم برقی
61 اشتعال A1
66 کنترل ولتاژ تنظیم شده
17 راهنمای تریلر، چراغ توقف
32 تریلر
33 سیستم ترمز ضد قفل
34 اشتعال A
35 موتور دمنده
36 سمت راننده چراغ جلو
62 چراغ جلوی سرنشین
65 سیستم افزایش پایداری خودرو (StabiliTrak)
48 پانل ابزارباتری
رله ها:
37 شوی چراغ جلو
38 برف پاک کن عقب
39 مه شکن
40 بوق 41 پمپ سوخت
42 شوینده شیشه جلو
43 چراغ جلوی نوربالا
44 تهویه مطبوع
45 فن خنک کننده
46 درایور چراغ جلو ماژول
47 استارت
49 پدالهای قابل تنظیم برقی
60 قطعه نیرو
63 چراغ جلوی نور پایین
64 اشتعال 1

نمودار جعبه فیوز (2009)

تخصیص فیوزها و رله ها در محفظه موتور (2009) 16> 16> <19 <2 1>قطعه قدرت
استفاده
1 تعلیق بادی با کنترل الکترونیکی
2 چراغ جلوی سمت سرنشین نوربالا
3 چراغ جلویی سمت سرنشین نور پایین<22 <1 9>
4 پشتیبان تریلر
5 چراغ جلو سمت راننده
6 نور پایین چراغ جلو سمت راننده
7 برف پاک کن شیشه جلو
8 قاب انتقال خودکار
9 شوینده شیشه جلو
10 ماژول کنترل پیشرانه B
11 مهلامپ
12 Stoplamp
13 فندک
14 کویل های جرقه زنی
15 کانیستر ماژول کنترل گیربکس
16 اشتعال B
18 ایربگ
19 ترمز الکتریکی
21 بوق
22 اشتعال E
23 کنترل الکترونیکی دریچه گاز
24 کلستر پانل ابزار/مرکز اطلاعات راننده (DIC)
25 قفل تعویض دنده ترمز
26 موتور 1
27 لامپ های پشتیبان
28 ماژول کنترل موتور 1
29 ماژول کنترل موتور
30 تهویه مطبوع
31 انژکتور 1
50 پیچ تریلر سمت سرنشین
51 پیچ تریلر سمت راننده
52 فلاشرهای خطر
53 انتقال
54 سنسور اکسیژن B
55 سنسور اکسیژن A
56 انژکتور B
57 ماژول درایو چراغ جلو
58 کامپیوتر/کنترل بدنه کامیون
59 پدالهای قابل تنظیم برقی
61 اشتعال A1
66 کنترل ولتاژ تنظیم شده
67 هواشیر برقی
17 تاپلپ تریلر/سیگنال راهنما
32 تریلر
33 سیستم ترمز ضد قفل
34 اشتعال A
35 دمنده
36 درایور چراغ جلو
62 سرنشین چراغ جلوی جانبی
65 سیستم افزایش پایداری خودرو (StabiliTrak)
68 پمپ هوا
48 باتری پانل ابزار
رله ها:
37 برف پاک کن چراغ جلو
38 عقب برف پاک کن/شوی شیشه جلو
39 چراغ مه شکن
40 Horn
41 پمپ سوخت
42 شوینده شیشه جلو
43 چراغ جلوی نوربالا
44 تهویه مطبوع
46 ماژول درایور چراغ جلو
47 استارت
49 پدالهای قابل تنظیم برقی
60
63 چراغهای جلوی کم نور
64 اشتعال 1
69 سلونوئید هوا
چراغ توقف نصب شده 17 چراغ پارک عقب راست 18 قفل 19 ماژول درب آسانسور/ماژول صندلی راننده 20 خالی 21 قفل 23 خالی 24 باز کردن قفل 25 اشتعال 0 26 باتری بالای سر/سیستم OnStar 27 برف پاک کن های Rainsense 28 سانروف 29 لوازم جانبی 30 لامپهای پارکینگ 16> 31 کنترل بدنه کامیون لوازم جانبی 32 کنترل بدنه کامیون 33 برف پاک کن جلو 34 اشتعال 3 35 ایست خودرو 36 ماژول کنترل گیربکس 37 تهویه حرارتی تهویه مطبوع B 38 چراغ پارک جلو 39 سیگنال گردش به چپ عقب 40 گرما، تهویه، تهویه هوا روشن کردن 1 41 سیگنال گردش جلو سمت راست 42 رادیو 43 تریلر پارک 44 سیگنال گردش عقب راست 45 خالی 46 توان کمکی 1 47 خالی 48 اشتعال 0 49 نهاستفاده شده 50 خالی 51 سیگنال گردش جلو چپ 52 ترمز 53 کنترل بدنه کامیون 4

جعبه فیوز محفظه موتور

محل جعبه فیوز

نمودار جعبه فیوز (2004، 2005 – موتور L6)

تخصیص فیوزها و رله ها در محفظه موتور (L6 - 2004, 2005) 16>
استفاده
1 تعلیق بادی با کنترل الکترونیکی
2 پرتو بالا چراغ جلوی سرنشین
3 نور پایین چراغ جلوی سرنشین
4 پشتیبان تریلر
5 نور چراغ جلو سمت راننده
6 نور پایین چراغ جلوی سمت راننده
7 واشر
8 قاب انتقال خودکار
9 شوینده شیشه جلو
10 ماژول کنترل پیشرانه B
11 لامپهای مه شکن
12 توقف کنید لامپ
13 فندک سیگار
14 کویل جرقه زنی
15 پدالهای قابل تنظیم برقی
16 اشتعال B
18 سیستم کیسه هوا
19 ترمز برقی
20 فن خنک کننده
21 بوق
22 اشتعال E
23 دریچه گاز الکترونیکیکنترل
24 کلستر پانل ابزار/مرکز اطلاعات راننده (DIC)
25 ترمز جعبه دنده اینترلاک
26 موتور 1
27 پشتیبان
28 ماژول کنترل پیشرانه I
29 سنسور اکسیژن
30 تهویه مطبوع
31 کنترل بدنه کامیون 1
50 پیچ تریلر سمت سرنشین
51 پیچ تریلر سمت راننده
52 فلاشرهای خطر
53 ماژول درایور چراغ جلو
54 A.I.R. شیر برقی
57 اشتعال A
32 تریلر
33 سیستم ترمز ضد قفل
34 اشتعال A
35 چراغ جلویی سمت راننده
36 موتور دمنده
56 تریلر چراغ راهنما، استاپلمپ
58 چراغ جلوی سرنشین
48 باتری صفحه ابزار
رله:
37 شوی چراغ جلو
38 شوینده شیشه عقب عقب
39 چراغ مه شکن
40 بوق
41 پمپ سوخت
42 شوینده شیشه جلو
43 چراغ جلوی نوربالا
44 هواتهویه مطبوع
45 فن خنک کننده
46 ماژول درایور چراغ جلو
47 استارت
49 پدالهای قابل تنظیم برقی
55 A.I.R. شیر برقی
59 چراغ جلوی نور پایین
60 اشتعال 1

نمودار جعبه فیوز (2004، 2005 – موتور V8)

تخصیص فیوزها و رله‌ها در محفظه موتور (V8 - 2004، 2005) 16> 16> 16>64 24>

نمودار جعبه فیوز (2006 – موتور L6)

انتساب فیوزها و رله ها در محفظه موتور (L6 - 2006)
استفاده
1 تعلیق بادی کنترل شده الکتریکی
2 نور بالا چراغ جلوی سرنشین
3 نور پایین چراغ جلوی سرنشین
4 پشتیبان تریلر
5 پرتو بالا چراغ جلو سمت راننده
6 نور پایین چراغ جلوی سمت راننده
7 واشر
8 جعبه انتقال خودکار
9 شوینده شیشه جلو
10 ماژول کنترل پیشرانه B
11 چراغ مه شکن
12 Stoplamp
13 فندک
14 کویل جرقه زنی
15 ماژول کنترل انتقال / قوطی
16 اشتعال B
18 سیستم کیسه هوا
19 ترمز برقی
20 خنک کنندهفن
21 بوق
22 اشتعال E
23 کنترل الکترونیکی دریچه گاز
24 کلاستر پنل ابزار/مرکز اطلاعات راننده
25 قفل تعویض دنده ترمز
26 موتور 1
27 پشتیبان گیری
28 ماژول کنترل موتور 1
29 ماژول کنترل موتور
30 تهویه مطبوع
31 انژکتور بانک A
50 پیچ تریلر سمت سرنشین
51 پیچ تریلر سمت راننده
52 فلاشرهای خطر
53 انتقال
54 سنسور اکسیژن B
55 سنسور اکسیژن A
56 انژکتور بانک B
57 ماژول راننده چراغ جلو
58 کنترل بدنه کامیون 1
59 پدال های قابل تنظیم برقی
61 اشتعال A
17 راهنمای تریلر، توقفگاه
32 تریلر
33 سیستم ترمز ضد قفل
34 اشتعال A
35 موتور دمنده
36 چراغ جلوی سمت راننده
62 سرنشین چراغ جلوی جانبی
48 پانل ابزارباتری
رله ها:
37 شوی چراغ جلو
38 شوی پنجره عقب
39 چراغ های مه شکن
40 بوق
41 پمپ سوخت
42 شوینده شیشه جلو
43 چراغ جلوی نوربالا
44 تهویه مطبوع
45 فن خنک کننده
46 هدللام ماژول درایور
47 استارت
49 پدالهای قابل تنظیم برقی
60 قطعه نیرو
63 چراغ جلوی نور پایین
اشتعال 1
استفاده
1 سیستم تعلیق بادی با کنترل الکترونیکی
2 نور بالا چراغ جلوی سرنشین
3 سرنشین چراغ جلو کناری
4 پشتیبان تریلر
5 راهنمای سمت راننده بالا پرتو
6 نور پایین چراغ جلوی راننده
7 واشر
8 جنس انتقال خودکار
9 شوینده شیشه جلو
10 ماژول کنترل پیشرانه B
11 مهلامپ
12 Stoplamp
13 فندک سیگار
15 پدال های قابل تنظیم برقی
16 اشتعال B
18 سیستم کیسه هوا
19 ترمز برقی
20 فن خنک کننده
21 بوق
22 اشتعال E
23 کنترل الکترونیکی دریچه گاز
24 کلستر پانل ابزار/مرکز اطلاعات راننده (DIC)
25 قفل تعویض دنده ترمز
26 موتور 1
27 پشتیبان
28 ماژول کنترل نیرومحرکه I
29 سنسور اکسیژن
30 تهویه مطبوع
31 کنترل بدنه کامیون 1
50 پیچ تریلر سمت سرنشین
51 پیچ تریلر سمت راننده
52 فلاشرهای خطر
53 ماژول درایور چراغ جلو
54 سلونوئید راکتور تزریق هوا
57 اشتعال A
32 تریلر
33 سیستم ترمز ضد قفل
34 اشتعال A
35 چراغ جلوی سمت راننده
36 موتور دمنده
56 سیگنال گردش تریلر، توقفگاه
58 سمت مسافرچراغ جلو
48 باتری پانل ابزار
رله:
37 شوی چراغ جلو
38 شوی شیشه عقب عقب
39 چراغ مه شکن
40 Horn
41 پمپ سوخت
42 شوینده شیشه جلو
43 چراغ جلوی نور بالا
44 تهویه مطبوع
45 فن خنک کننده
46 ماژول درایور چراغ جلو
47 استارت
49 پدالهای قابل تنظیم الکتریکی
55 سلونوئید راکتور تزریق هوا
59 چراغ جلوی نور پایین
60 اشتعال 1
61 قطعه نیرو
62 سیستم افزایش پایداری خودرو (StabiliTrak)

نمودار جعبه فیوز (2006 – موتور V8)

تخصیص فیوزها و رله ها در محفظه موتور (V8 - 2006)
استفاده
1 تعلیق بادی کنترل شده الکتریکی
2 چراغ جلوی کناری سرنشین نوربالا
3 چراغ جلویی کناری سرنشین
4 پشتیبان تریلر
5 نور بالا چراغ جلو سمت راننده
6 چراغ جلوی سمت راننده پایین-

من خوزه فورد هستم و به مردم کمک می کنم جعبه فیوز را در ماشین هایشان پیدا کنند. می دانم کجا هستند، چه شکلی هستند و چگونه به آنها برسم. من در این کار حرفه ای هستم و به کارم افتخار می کنم. وقتی شخصی با ماشینش مشکل دارد، اغلب به این دلیل است که چیزی با جعبه فیوز درست کار نمی کند. اینجاست که وارد می شوم - به مردم کمک می کنم مشکل را حل کنند و راه حلی بیابند. من سال هاست که این کار را انجام می دهم و در این کار بسیار خوب هستم.