فیوز مزدا 3 (BM/BN؛ 2014-2018).

  • این را به اشتراک بگذارید
Jose Ford

در این مقاله، نسل سوم مزدا 3 (BM, BN) تولید شده از 2014 تا 2018 را در نظر می گیریم. در اینجا نمودار جعبه فیوز مزدا3 2014، 2015، 2016، 2017 و 2018 اطلاعاتی در مورد محل فیوزهای داخل خودرو بدست آورید و در مورد تخصیص هر فیوز (طرح فیوز) اطلاعات کسب کنید.

Fuse Layout Mazda3 2014-2018

فیوزهای فندک (پریز برق): #5 "R.OUTLET3" و #11 "F.OUTLET" در جعبه فیوز محفظه سرنشین.

محل جعبه فیوز

اگر سیستم الکتریکی کار نمی کند، ابتدا فیوزهای سمت چپ خودرو را بررسی کنید.

اگر چراغ های جلو یا سایر قطعات الکتریکی کار نمی کنند و فیوزهای داخل کابین عادی هستند، بررسی کنید. بلوک فیوز زیر کاپوت.

محفظه سرنشین

جعبه فیوز در سمت چپ خودرو، نزدیک در قرار دارد.

محفظه موتور

نمودارهای جعبه فیوز

2014

محفظه موتور

واگذاری فیوزها در محفظه موتور (2014)
توضیح رتبه آمپر جزء محافظت شده
1 FOG 15 A چراغ مه شکن (برخی مدل ها)
2 H/L HI 20 A نور بالا چراغ جلو (بعضی مدلها)
3 H/CLEAN 20 A
4 STOP 10 A ترمزمدل ها)
31 افزودن فن DE 40 A
32 ص. WINDOW 1 30 A پاور ویندوز
33 H/L LOW R 15 A نور پایین چراغ جلو (RH) (با چراغ های هالوژن)
34 H/L LOW L HID L 15 A چراغ جلو (LH) (با چراغ های جلو LED)، چراغ جلو (LH) (با چراغ های جلو هالوژن)
35 METER1 10 A دسته ابزار
36 IG2 30 A برای محافظت مدارهای مختلف
37 EPBR LPG 30 A ترمز دستی برقی (RH) (بعضی مدلها)
38 FUEL.P3 FAN DE 40 A
39 DCDC DE 40 A
40 SRS1 7.5 A ایربگ
41 موتور. IG1 15 A سیستم کنترل موتور
42 C/U IG1 15 A برای حفاظت از مدارهای مختلف
43 METER3 10 A

محفظه مسافر

تخصیص فیوزها در محفظه مسافر (2017، 2018) 23>19>
توضیح رتبه آمپر جزء محافظت شده
1 P.WINDOW3 PSEAT D 30 A صندلی برقی (بعضی مدلها)
2 D.LOCK 25 A درب برقیقفل
3 P.WINDOW2 25 A پاور ویندوز
4 صندلی گرم 20 A گرمکن صندلی (بعضی مدلها)
5 R .OUTLET3 15 A پریزهای لوازم جانبی
6 SRS2/ESCL 15 A سنسور وزن صندلی
7 SUNROOF 10 A مونروف (بعضی مدلها)
8 M.DEF 7.5 A مه شکن آینه (برخی مدل ها)
9 R.OUTLET1 15 A
10 MiRROR 7.5 A آینه کنترل برقی
11 F.OUTLET 15 A پریزهای لوازم جانبی
12 ABS IG ATIND 7.5 A نمایش تعویض دنده AT (بعضی مدلها)
13 SRS1 7.5 A
14 METER1 10 A
15 C/U IG1 15 A
چراغ ها 5 ROOM 15 A چراغ سقفی 6 ENG+B 7.5 A سیستم کنترل موتور 7 FUEL WARM — — 8 HAZARD 25 A فلاشرهای هشدار دهنده خطر، بچرخانید چراغ های سیگنال 9 ABS/DSCS 30 A ABS، سیستم کنترل پایداری پویا 10 METER2 — — 11 AUDIO2 7.5 A سیستم صوتی 12 BOSE 25 A صدای Bose مدل مجهز به سیستم (برخی مدل ها) 13 AUDIO1 15 A سیستم صوتی 14 پمپ سوخت 15 A سیستم سوخت 15 HID R DRL 15 A چراغ جلو (RH) (با چراغ های جلوی زنون فیوژن)، چراغ های روشنایی در روز (برخی مدل ها) 16 AT PUMP — — 17 HORN 15 A شاخ 18 دم 1 5 A چراغ عقب، چراغ پلاک، چراغ پارکینگ، چراغ نشانگر کناری جلو 19 — — — 20 AT 15 A سیستم کنترل گیربکس 21 R.WIPER 15 A برف پاک کن شیشه عقب (برخی مدل ها) 22 A/C 7.5 A تهویه مطبوع 23 ENGINE3 15A سیستم کنترل موتور 24 ENGINE2 15 A سیستم کنترل موتور 25 ENGINE1 15 A سیستم کنترل موتور 26 GLOW SIG — — 27 EVVT 20 A سیستم کنترل موتور 28 WIPER 20 A برف پاک کن و واشر جلو پنجره 29 DC DC REG — — 30 — — — 31 افزودن فن DE — — 32 P.WINDOW1 30 A پاور ویندوز 33 H/L LOW R 15 A نور پایین چراغ جلو (RH) (با چراغ های جلو هالوژن) 34 H/L LOW L HID L 15 A چراغ جلو (LH) (با چراغ های جلوی زنون)، چراغ جلو (LH) (با چراغ های جلو هالوژن) 35 METER1 10 A خوشه ابزار 36 IG2 30 A برای محافظت از v مدارهای محرک 37 — — — 38 FAN DE — — 39 DC DC DE — — 40 SRS1 7.5 A ایربگ 41 موتور. IG1 15 A سیستم کنترل موتور 42 C/U IG1 15 A برای حفاظت از انواعمدارها 43 — — —

محفظه مسافر

تخصیص فیوزها در محفظه مسافر (2014) 23>19>
DESCRIPTION امتیاز آمپر قطعه حفاظت شده
1 P.SEAT D 30 A صندلی برقی (برخی مدل ها)
2 D.LOCK 25 A قفل برقی درب
3 P.WINDOW2 25 A پاور ویندوز
4 صندلی گرم 20 A گرمکن صندلی (بعضی مدلها)
5 R.OUTLET3 15 A پریزهای لوازم جانبی
6 SRS2/ESCL 15 A صندلی سنسور وزن (بعضی مدلها)
7 SUNROOF 10 A Moonroof (بعضی مدلها)
8 M.DEF 7.5 A یخ زدایی آینه (برخی مدل ها)
9 R.OUTLET1
10 MIRROR 7.5 A آینه کنترل برقی
11<2 5> F.OUTLET 15 A سوکت های لوازم جانبی
12 AT IND 7.5 A نمایشگر تغییر مکان AT (برخی مدلها)
13
14
15

2015، 2016

محفظه موتور

تخصیص فیوزها در محفظه موتور(2015، 2016)
توضیح رتبه آمپر جزء محافظت شده
1 FOG 15 A چراغ مه شکن (بعضی مدلها)
2 H/LH1 20 A نور بالا چراغ جلو (با چراغ های هالوژن)
3 H/CLEAN 20 A
4 STOP 10 A چراغ ترمز
5 ROOM 15 A چراغ سقفی
6 ENG+B 7.5 A سیستم کنترل موتور
7 FUEL WARM 15 A
8 HAZARD 25 A چراغ های هشدار دهنده خطر، چراغ های راهنما
9 ABS/DSCS 30 A ABS، سیستم کنترل پایداری پویا
10 METER2 7.5 A
11 AUDI02 7.5 A سیستم صوتی
12 BOSE 25 A سیستم صوتی Bose -مدل مجهز (برخی مدل ها)
13 AUDIO1 15 A سیستم صوتی
14 پمپ سوخت 15 A سیستم سوخت
15 HID R DRL 15 A چراغ جلو (RH) (با چراغهای زنون فیوژن)، چراغهای روشنایی در روز (برخی مدل ها)
16 AT PUMP 15 A
17 HORN 15 A Horn
18 دم 15A چراغ عقب، چراغ پلاک، چراغ پارکینگ. چراغ های نشانگر کناری جلو
19 CNG 15 A
20 AT 15 A سیستم کنترل گیربکس
21 R. برف پاک کن 15 A برف پاک کن شیشه عقب (برخی مدل ها)
22 A/C 7.5 A تهویه مطبوع
23 ENGINE3 15 A سیستم کنترل موتور
24 ENGINE2 15 A سیستم کنترل موتور
25 ENGINE1 15 A سیستم کنترل موتور
26 GLOW SIG 5 A
27 EVVT 20 A سیستم کنترل موتور
28 WIPER 20 A برف پاک کن و واشر جلو پنجره
29 DCDC REG 30 A
30 FUEL PUMP2 30 A
31 افزودن فن DE 40 A
32 ص. WINDOW 1 30 A پاور ویندوز
33 H/L LOW R 15 A نور پایین چراغ جلو (RH) (با چراغ های هالوژن)
34 H/L LOW L HID L 15 A چراغ جلو (LH) (با چراغهای جلوی زنون فیوژن)، چراغ جلو (LH) (با چراغهای جلو هالوژن)
35 METER1 10 A خوشه ابزار
36 IG2 30A برای حفاظت از مدارهای مختلف
37 LPG 30 A
38 FAN DE 40 A
39 DCDC DE 40 A
40 SRS1 7.5 A کیسه هوا
41 موتور. IG1 15 A سیستم کنترل موتور
42 C/U IG1 15 A برای حفاظت از مدارهای مختلف
43
محفظه مسافر

تخصیص فیوزها در محفظه مسافر (2015، 2016) 23>19>
توضیح رتبه آمپر مولفه محافظت شده
1 P.WINDOW3

PSEAT D 30 A صندلی برقی (بعضی مدلها) 2 D.LOCK 25 A قفل برقی درب 3 P.WINDOW2 25 A پاور پنجره 4 صندلی گرم 20 A گرمکن صندلی (بعضی مدلها) 5 R.OUTLET3 15 A سوکت های لوازم جانبی 6 SRS2/ESCL 15 A سنسور وزن صندلی 7 SUNROOF 10 A Moonroof (برخی مدل ها) 8 M.DEF 7.5 A مه شکن آینه (برخی مدل ها) 9 R.OUTLET1 15 A — 10 MIRROR 7.5 A قدرتآینه کنترل 11 F.OUTLET 15 A سوکت لوازم جانبی 12 ABS IG ATIND 7.5 A نمایش تعویض AT (بعضی مدلها) 13 SRS1 7.5 A — 14 METER1 10 A — 15 C/U IG1 15 A —

2017، 2018

محفظه موتور

تخصیص فیوزهای محفظه موتور (2017، 2018) 23>19> 19> <2 4>15 A
توضیح رتبه آمپر جزء محافظت شده
1 FOG 15 A چراغ مه شکن (بعضی مدل ها)
2 H/L HI 20 A چراغ جلو نور بالا (با چراغ های هالوژن)
3 H/CLEAN 20 A
4 STOP 10 A چراغ ترمز
5 ROOM 15 A چراغ سقفی
6 ENG+B 7.5 A سیستم کنترل موتور
7 FUEL WARM
8 خطر 25 A فلاشرهای هشدار دهنده خطر، بچرخانید چراغ های سیگنال
9 ABS/DSCS 30 A ABS، سیستم کنترل پایداری پویا
10 METER2 7.5 A
11 AUDIO2 7.5 A سیستم صوتی
12 BOSE 25 A Bose مدل مجهز به سیستم صوتی(برخی مدل ها)
13 AUDIO1 15 A سیستم صوتی
14 پمپ سوخت 15 A سیستم سوخت
15 HID R DRL 15 A چراغ جلو (RH) (با چراغ های جلو LED)، چراغ های روشنایی در روز (برخی مدل ها)
16 AT PUMP 15 A
17 HORN 15 A شاخ
18 TAIL 15 A چراغ عقب، چراغ پلاک، چراغ پارکینگ، چراغ نشانگر کناری جلو
19 ST HEATER 15 A فرمان گرمکن (بعضی مدلها)
20 AT 15 A سیستم کنترل گیربکس
21 R. برف پاک کن 15 A برف پاک کن شیشه عقب (برخی مدل ها)
22 A/C 7.5 A تهویه مطبوع
23 ENGINE3 15 A سیستم کنترل موتور
24 ENGINE2 15 A سیستم کنترل موتور
25 ENGINE1 15 A سیستم کنترل موتور
26 GLOW SIG 5 A
27 EVVT 20 A سیستم کنترل موتور
28 WIPER 20 A برف پاک کن و واشر جلو پنجره
29 DC DC REG 30 A
30 EPBL FUEL.P2 30 A ترمز دستی برقی (LH) (بعضی

من خوزه فورد هستم و به مردم کمک می کنم جعبه فیوز را در ماشین هایشان پیدا کنند. می دانم کجا هستند، چه شکلی هستند و چگونه به آنها برسم. من در این کار حرفه ای هستم و به کارم افتخار می کنم. وقتی شخصی با ماشینش مشکل دارد، اغلب به این دلیل است که چیزی با جعبه فیوز درست کار نمی کند. اینجاست که وارد می شوم - به مردم کمک می کنم مشکل را حل کنند و راه حلی بیابند. من سال هاست که این کار را انجام می دهم و در این کار بسیار خوب هستم.