فیوز مزدا 2 (DE; 2007-2014).

  • این را به اشتراک بگذارید
Jose Ford

در این مقاله، نسل سوم مزدا 2 (DE) را پس از یک فیس لیفت، تولید شده از 2011 تا 2014 در نظر می گیریم. در اینجا نمودار جعبه فیوز مزدا2 2011، 2012، 2013 و 2014 را مشاهده خواهید کرد. ، اطلاعاتی در مورد محل پنل های فیوز در داخل خودرو به دست آورید و در مورد تخصیص هر فیوز (طرح فیوز) اطلاعات کسب کنید.

Fuse Layout Mazda2 2007-2014

فندک سیگار / فیوز پریز برق در مزدا 2 فیوز شماره 3 "CIGAR" در جعبه فیوز پانل ابزار است.

محل جعبه فیوز

محفظه سرنشین

جعبه فیوز پشت درب در سمت چپ پانل ابزار قرار دارد.

محفظه موتور

فیوز اصلی را خودتان تعویض نکنید. از نمایندگی مجاز مزدا بخواهید تعویض را انجام دهد.

نمودار جعبه فیوز

2011

محفظه موتور

تخصیص فیوزها در محفظه موتور (2011) 24>20>25>1
توضیح رتبه آمپر جزء محافظت شده
2 پمپ سوخت 15 A پمپ بنزین
3 F.FOG 15 A چراغ مه شکن (بعضی مدلها)
4 P/W 20 A پاور ویندوز
5 HORN 10 A Horn
6 EGI 10 A کنترل موتورsystem
7 DSC-P 30 A DSC
8 DSC-V 20 A DSC
9 MAG 7.5 A کولر
10 TAIL 15 A چراغ عقب، چراغ پارکینگ، چراغ پلاک
11 STOP 10 A چراغ ترمز
12 SWS 7.5 A کیسه هوا
13 R.DEF 20 A یخ زدای شیشه عقب
14 HAZARD 10 A هشدار خطر فلاشر، چراغ راهنما
15 D/L 20 A قفل برقی درب
16 ENG BAR 15 A سنسور جریان هوا، سیستم کنترل موتور
17 ENG INJ 15 A سیستم کنترل موتور
18
19
20 H/L LO RH 15 A هدلایت (RH)
21 H/L LO LH 15 A چراغ جلو (LH)
22
23
24 اتاق 15 A چراغ سقفی
25
26 IG KEY 1 40 A برای حفاظت از مدارهای مختلف
27
28 FAN 2 30A فن خنک کننده
29
30 IG KEY 2 30 A برای حفاظت از مدارهای مختلف
31
32
33 BLOWER 30 A موتور دمنده
محفظه مسافر

تخصیص فیوزها در محفظه مسافر (2011)
DESCRIPTION رتبه بندی AMP جزء محافظت شده
1 TCM
2 ILLUMI 7.5 A نور داشبورد
3 CIGAR 15 A سوکت لوازم جانبی
4 MIRROR 7.5 A آینه کنترل برقی
5 M.DEF 7.5 A یخ زدایی آینه (بعضی مدل ها)
6 S.warm
7 A/ C 7.5 A تهویه مطبوع
8 F.WIP 20 A برف پاک کن و شوینده شیشه جلو
9 R.WIP 10 A برف پاک کن شیشه عقب و واشر
10 STARTER
11 METER 2
12 ENG 10 A سیستم کنترل موتور
13 METER 10 A دسته ابزار
14 SAS 10A کیسه هوا، DSC
15 AUDIO 3
16 P/W 30 A Power windows

2012 , 2013, 2014

محفظه موتور

تخصیص فیوزها در محفظه موتور (2012, 2013, 2014) 24>20>
توضیح رتبه آمپر جزء محافظت شده
1 گرمای سوخت
2 پمپ سوخت 15 A پمپ سوخت
3 F.FOG 15 A چراغ مه شکن (بعضی مدلها)
4 P/W 20 A پاور ویندوز
5 HORN 10 A Horn
6 EGI 10 A سیستم کنترل موتور
7 DSC-P 30 A DSC
8 DSC-V 20 A DSC
9 MAG 7.5 A کولر
10 TAIL 15 A چراغ عقب، چراغ پارکینگ، پلاک lig hts
11 STOP 10 A چراغ ترمز
12 SWS 7.5 A کیسه هوا
13 R.DEF 20 A یخ زدایی شیشه عقب
14 HAZARD 10 A فلاشرهای هشدار خطر، چراغ راهنما
15 D/L 20 A درب برقیقفل
16 EOP
17 ENG BAR 15 A سیستم کنترل موتور
18 ENG INJ 15 A سیستم کنترل موتور
19 ENG INJ2
20 H/L HI RH
21 H/L HI LH
22 DCDC3
23 H/L LO RH 15 A هدلایت (RH)
24 H/L LO LH 15 A هدلایت (LH)
25 AUDI02
26 DSC-V2
27 HORN2
28 METER
29 ROOM 15 A نور سقفی
30 GLOW
31 EVVT
32 IG KEY 1 40 A برای حفاظت از مدارهای مختلف
33 FAN 3
34 FAN 2 30 A فن خنک کننده
35 FAN 1
36 INJ
37 IG KEY 2 30 A برای حفاظت از مدارهای مختلف
38 4WD
39 ABSDSC-P2
40 BLOWER 30 A کولر

محفظه سرنشین

تعیین فیوزهای محفظه مسافر (2012, 2013, 2014) 24>
توضیح رتبه آمپر جزء محافظت شده
1 TCM
2 ILLUMI 7.5 A نور داشبورد
3 CIGAR 15 A سوکت لوازم جانبی
4 MIRROR 7.5 A آینه کنترل برقی
5 M. DEF 7.5 A یخ زدایی آینه (بعضی مدل ها)
6 S.WARM
7 A/C 7.5 A تهویه مطبوع
8 F.WIP 20 A برف پاک کن و واشر جلو پنجره
9 R.WIP 10 A برف پاک کن و شوینده شیشه عقب
10 STARTER
11 METER 2
12 ENG 10 A سیستم کنترل موتور
13 METER 10 A خوشه ابزار
14 SAS 10 A کیسه هوا
15 AUDIO 3
16 P/W 30 A پاور ویندوز

من خوزه فورد هستم و به مردم کمک می کنم جعبه فیوز را در ماشین هایشان پیدا کنند. می دانم کجا هستند، چه شکلی هستند و چگونه به آنها برسم. من در این کار حرفه ای هستم و به کارم افتخار می کنم. وقتی شخصی با ماشینش مشکل دارد، اغلب به این دلیل است که چیزی با جعبه فیوز درست کار نمی کند. اینجاست که وارد می شوم - به مردم کمک می کنم مشکل را حل کنند و راه حلی بیابند. من سال هاست که این کار را انجام می دهم و در این کار بسیار خوب هستم.