Ασφάλειες και ρελέ Cadillac ATS (2013-2019)

  • Μοιραστείτε Αυτό
Jose Ford

Το συμπαγές εκτελεστικό 4θυρο sedan Cadillac ATS κατασκευάστηκε από το 2013 έως το 2019. Σε αυτό το άρθρο, θα βρείτε τα διαγράμματα των ασφαλειοκιβωτίων των Cadillac ATS 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019 , λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη θέση των πινάκων ασφαλειών στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και μάθετε για την ανάθεση κάθε ασφάλειας (διάταξη ασφαλειών) και ρελέ.

Διάταξη ασφαλειών Cadillac ATS 2013-2019

Ασφάλειες αναπτήρα πούρων (πρίζα) στο Cadillac ATS είναι οι ασφάλειες №17 και №18 στην ασφαλειοθήκη του χώρου επιβατών (2013) ή η ασφάλεια CB1 στην ασφαλειοθήκη του χώρου επιβατών (2014-2017) ή οι ασφάλειες №19 και CB1 στην ασφαλειοθήκη του χώρου επιβατών (2018).

Χώρος επιβατών

Τοποθεσία κιβωτίου ασφαλειών

Η ασφαλειοθήκη βρίσκεται στην πλευρά του οδηγού στον πίνακα οργάνων, πίσω από το κάλυμμα.

Διάγραμμα κιβωτίου ασφαλειών (2013)

Ανάθεση των ασφαλειών και των ρελέ στο χώρο επιβατών (2013)
Περιγραφή
1 Δεν χρησιμοποιείται
2 Σύνδεσμος σύνδεσης δεδομένων
3 Δεν χρησιμοποιείται
4 Δεν χρησιμοποιείται
5 Έλεγχος θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού
6 Ηλεκτρικό κλείδωμα της κολόνας τιμονιού
8 Μπαταρία
9 Θερμαινόμενο τιμόνι
10 Δεν χρησιμοποιείται
11 Διακοπή εφοδιαστικής 1
12 SDM/AOS
13 Σύμπλεγμα/HUD/ICS/Ελέγχου τιμονιού
14 Ραδιόφωνο/Ψύκτης, εξαερισμός και κλιματισμός
16 Δεν χρησιμοποιείται
17 Πρίζα τροφοδοσίας αξεσουάρ 1
18 Πρίζα τροφοδοσίας αξεσουάρ 2
19 Χειριστήρια τιμονιού
20 Δεν χρησιμοποιείται
21 Δεν χρησιμοποιείται
22 Διακοπή εφοδιαστικής 2
23 Δεν χρησιμοποιείται
24 Δεν χρησιμοποιείται
25 Δεν χρησιμοποιείται
27 RAP Relay
28 Μπροστινός ανεμιστήρας θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού
29 Στήλη υδραυλικού τιμονιού
30 Δεν χρησιμοποιείται
Διακόπτες κυκλωμάτων
CB7 Δεν χρησιμοποιείται
CB26 Δεν χρησιμοποιείται
Ρελέ
K10 RAP/Αξεσουάρ
K605 Εφοδιαστική
K609 Δεν χρησιμοποιείται

Διάγραμμα ασφαλειοθήκης (2014-2017)

Ανάθεση των ασφαλειών και των ρελέ στο χώρο επιβατών (2014-2017)
Περιγραφή
2 Ανταλλακτικό
3 Ηλεκτρικό κλείδωμα της κολόνας τιμονιού
4 2014-2015: Data Link Connector

2016-2017: Ανταλλακτικά 5 Έλεγχος θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού 6 Στήλη τιμονιού με κλίση και τηλεσκόπιο 8 2014-2015: Ανταλλακτικό

2016-2017: Σύνδεσμος σύνδεσης δεδομένων 9 Ανταλλακτικό 10 Shunt 11 2014-2015: Ανταλλακτικό

2016-2017: Ενότητα ελέγχου σώματος 1 12 2014-2015: Ανταλλακτικό

2016-2017: Ενότητα ελέγχου αμαξώματος 5 13 2014-2015: Ανταλλακτικά

2016-2017: Ενότητα ελέγχου αμαξώματος 6 14 Ανταλλακτικό 15 2014-2015: Ανταλλακτικό

2016-2017: Ενότητα ελέγχου αμαξώματος 7 16 2014-2015: Ανταλλακτικά

2016-2017: Ενότητα ελέγχου μετάδοσης 17 Ανταλλακτικό 18 Ανταλλακτικό 19 Ανταλλακτικό 20 Ανταλλακτικό 21 Ανταλλακτικό 22 Διαγνωστική μονάδα ανίχνευσης/αυτόματη ανίχνευση επιβατών 23 Ραδιόφωνο/DVD/Ψύκτης, εξαερισμός και κλιματισμός 24 Εμφάνιση 25 Θερμαινόμενο τιμόνι 26 2014-2015: Ανταλλακτικά

2016-2017: Ασύρματος φορτιστής 27 Χειριστήρια στο τιμόνι 28 Ανταλλακτικό 29 2014-2015: Ανταλλακτικό

2016-2017: Φωτιστικό ματαιοδοξίας Visor 30 Ανταλλακτικό 31 Ανταλλακτικό 32 Ανταλλακτικό 33 Μπροστινός ανεμιστήρας θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού CB1 Διατηρούμενη ισχύς αξεσουάρ/πρίζα αξεσουάρ CB7 Ανταλλακτικό K10 Διατηρούμενη ισχύς αξεσουάρ/αξεσουάρ K605 2014-2015: Ανταλλακτικά

2016-2017: Εφοδιαστική K644 Ανταλλακτικό

Διάγραμμα ασφαλειοθήκης (2018)

Ανάθεση των ασφαλειών και των ρελέ στον χώρο επιβατών (2018)
Χρήση
2 Κινητήρας ποτηροθήκη
3 Ηλεκτρικό κλείδωμα στήλης τιμονιού
4 Δεν χρησιμοποιείται
5 Δεν χρησιμοποιείται
6 Ανακλινόμενη και τηλεσκοπική στήλη τιμονιού
8 Σύνδεσμος σύνδεσης δεδομένων
9 Απελευθέρωση ντουλαπιού γάντια
10 Shunt
11 Ενότητα ελέγχου αμαξώματος 1
12 Μονάδα ελέγχου αμαξώματος 5
13 Μονάδα ελέγχου αμαξώματος 6
14 Δεν χρησιμοποιείται
15 Μονάδα ελέγχου αμαξώματος 7
16 Ενότητα ελέγχου μετάδοσης
17 Δεν χρησιμοποιείται
18 Δεν χρησιμοποιείται
19 Βοηθητική πρίζα ρεύματος
20 Αναπτήρας
21 Ασύρματος φορτιστής
22 Διαγνωστική μονάδα ανίχνευσης/αυτόματη ανίχνευση επιβατών
23 Ραδιόφωνο/DVD/ρύθμιση θέρμανσης, εξαερισμού/κλιματισμού
24 Εμφάνιση
25 Θερμαινόμενο τιμόνι
26 Ασύρματος φορτιστής
27 Χειριστήρια στο τιμόνι
28 Δεν χρησιμοποιείται
29 Λαμπτήρας ματαιοδοξίας προσωπίδας
30 Δεν χρησιμοποιείται
31 Διατηρούμενη ισχύς αξεσουάρ/αξεσουάρ
32 Δεν χρησιμοποιείται
33 Μπροστινός ανεμιστήρας ελέγχου θέρμανσης, εξαερισμού/κλιματισμού
Διακόπτες κυκλώματος
CB1 Βοηθητική πρίζα ρεύματος
CB7 Δεν χρησιμοποιείται
Ρελέ
K10 Διατηρούμενη ισχύς αξεσουάρ/αξεσουάρ
K605 Εφοδιαστική
K644 Διατηρούμενη ισχύς αξεσουάρ/αξεσουάρ/απελευθέρωση ντουλαπιού

Χώρος κινητήρα

Τοποθεσία κιβωτίου ασφαλειών

Διάγραμμα ασφαλειοθήκης (2013-2015)

Ανάθεση των ασφαλειών και των ρελέ στο χώρο του κινητήρα (2013-2015)
Περιγραφή
1 Δεν χρησιμοποιείται
2 Δεν χρησιμοποιείται
3 Δεν χρησιμοποιείται
4 Ενότητα ελέγχου αμαξώματος 6
5 Δεν χρησιμοποιείται
6 Ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού
7 Δεν χρησιμοποιείται
8 Ρελέ πλυντηρίου προβολέων (εάν υπάρχει)
9 Δεν χρησιμοποιείται
10 Δεν χρησιμοποιείται
11 Δεν χρησιμοποιείται
12 Δεν χρησιμοποιείται
13 Ηλεκτρικό κάθισμα επιβάτη
14 Ενότητα ελέγχου αμαξώματος 5
15 Παθητική είσοδος/παθητική έναρξη
16 Δεν χρησιμοποιείται
17 Πλυντήριο προβολέων (εάν υπάρχει)
18 Δεν χρησιμοποιείται
19 Αντλία συστήματος αντιμπλοκαρίσματος φρένων
20 Βαλβίδα συστήματος αντιμπλοκαρίσματος φρένων
21 Αντλία AIR (εάν υπάρχει)
22 Δεν χρησιμοποιείται
23 Ρελέ ελέγχου υαλοκαθαριστήρων
24 Ρελέ ταχύτητας υαλοκαθαριστήρα
25 Ρελέ μονάδας ελέγχου κινητήρα
26 Ρελέ αντλίας AIR (εάν υπάρχει)
27 Εφεδρικό/θερμαινόμενο κάθισμα 2
28 Μονάδα ελέγχου αμαξώματος 1/Εξαρτήματα
29 AFS AHL/Προστασία πεζών (εάν υπάρχει)
30 Διακόπτης παραθύρου επιβάτη
31 Ενότητα ελέγχου αμαξώματος 7
32 Ηλιοροφή
33 Μπροστινός υαλοκαθαριστήρας
34 Οθόνη AOS/MIL Ανάφλεξη
35 Πίσω ηλεκτρικό κέντρο ανάφλεξης
36 Ανταλλακτική ασφάλεια PT
37 Αισθητήρας οξυγόνου
38 Πηνία ανάφλεξης/εγχυτήρες
39 Πηνία ανάφλεξης/εκτοξευτήρες/εξαρτήματα
40 Ενότητα ελέγχου κινητήρα
41 Θερμαντήρας καυσίμου
42 Ρελέ ηλεκτρομαγνήτη AIR (εάν υπάρχει)
43 Πλυντήριο
44 Ρελέ πίσω πλυντηρίου
45 Ρελέ μπροστινού πλυντηρίου
46 Δεν χρησιμοποιείται
47 Πίνακας οργάνων Σώμα Ανάφλεξη
48 Ενότητα ελέγχου συστήματος καυσίμου Ανάφλεξη
49 Θερμαινόμενο τιμόνι
50 Κλείδωμα τιμονιού (εάν υπάρχει)
51 Αντλία ψυκτικού υγρού (εάν υπάρχει)
52 Ρελέ αντλίας ψυκτικού υγρού (εάν υπάρχει)
53 Συμπιεστής συμπιεστή κλιματισμού
54 Σωληνοειδές AIR (εάν υπάρχει)
55 Ενότητα ελέγχου μετάδοσης/εξαρτήματα
56 Ρελέ χαμηλής στάθμης προβολέα (εάν υπάρχει)
57 Υψηλή στάθμη προβολέα Ρελέ
58 Starter
59 Ρελέ μίζας
60 Ρελέ τρεξίματος/τροχιάς
61 Ρελέ αντλίας κενού (εάν υπάρχει)
62 Ρελέ ελέγχου κλιματισμού
63 Προσαρμοστική οριζοντίωση προβολέων (εάν υπάρχει)
64 Αριστερός προβολέας εκτόνωσης υψηλής έντασης (εάν υπάρχει)
65 Δεξιός προβολέας εκτόνωσης υψηλής έντασης (εάν υπάρχει)
66 Προβολέας Υψηλή Αριστερά/Δεξιά
67 Κέρας
68 Ρελέ κόρνας
69 Ανεμιστήρας ψύξης
70 Aero Shutter
71 Μονάδα ελέγχου μετάδοσης Ανάφλεξη
72 Ενότητα ελέγχου κινητήρα Ανάφλεξη
73 Αντλία κενού φρένων (εάν υπάρχει)
74 Δεν χρησιμοποιείται

Διάγραμμα ασφαλειοθήκης (2016-2017)

Ανάθεση των ασφαλειών και των ρελέ στο χώρο του κινητήρα (2016-2017)
Περιγραφή
1 Δεν χρησιμοποιείται
2 Δεν χρησιμοποιείται
3 Μηχανοκίνητη ζώνη ασφαλείας επιβάτη
4 Δεν χρησιμοποιείται
5 Δεν χρησιμοποιείται
6 Ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού
7 Δεν χρησιμοποιείται
8 Ρελέ πλυντηρίου προβολέων
9 Δεν χρησιμοποιείται
10 Δεν χρησιμοποιείται
11 Δεν χρησιμοποιείται
12 Δεν χρησιμοποιείται
13 Ηλεκτρικό κάθισμα επιβάτη
14 Ενότητα ελέγχου αμαξώματος 5
15 Παθητική είσοδος/παθητική έναρξη
16 Δεν χρησιμοποιείται
17 Πλυντήριο προβολέων
18 Δεν χρησιμοποιείται
19 Αντλία συστήματος αντιμπλοκαρίσματος φρένων
20 Βαλβίδα συστήματος αντιμπλοκαρίσματος φρένων
21 Δεν χρησιμοποιείται
22 Μηχανοκίνητη ζώνη ασφαλείας οδηγού
23 Ρελέ ελέγχου υαλοκαθαριστήρων
24 Ρελέ ταχύτητας υαλοκαθαριστήρα
25 Ρελέ μονάδας ελέγχου κινητήρα
26 Δεν χρησιμοποιείται
27 Εφεδρικό/θερμαινόμενο κάθισμα 2
28 Εφεδρικό/αντίστροφο κλείδωμα
29 AFS AHL/Προστασία πεζών
30 Δεν χρησιμοποιείται
31 Διακόπτης παραθύρου επιβάτη
32 Δεν χρησιμοποιείται
33 Ηλιοροφή
34 Μπροστινός υαλοκαθαριστήρας
35 Κλείδωμα στήλης τιμονιού
36 Πίσω ηλεκτρική κεντρική ανάφλεξη
37 Ανταλλακτική ανάφλεξη/MIL
38 Εφεδρική ασφάλεια/PT
39 Αισθητήρας οξυγόνου
40 Πηνία ανάφλεξης/εγχυτήρες
41 Πηνία ανάφλεξης/εγχυτήρες/εξαρτήματα
42 Ενότητα ελέγχου κινητήρα
43 Δεν χρησιμοποιείται
44 Δεν χρησιμοποιείται
45 Δεν χρησιμοποιείται
47 Ρελέ μπροστινού πλυντηρίου
48 Πίνακας οργάνων Σώμα Ανάφλεξη
49 Ενότητα ελέγχου συστήματος καυσίμου Ανάφλεξη
50 Θερμαινόμενο τιμόνι
51 Ανάφλεξη μονάδας ελέγχου κινητήρα
52 Ανάφλεξη μονάδας ελέγχου μετάδοσης
53 Αντλία ψυκτικού υγρού
54 Ρελέ αντλίας ψυκτικού υγρού
55 Δεν χρησιμοποιείται
56 Ενότητα ελέγχου μετάδοσης/εξαρτήματα
57 Ρελέ χαμηλής στάθμης προβολέα
58 Υψηλή στάθμη προβολέα Ρελέ
59 Ρελέ τρεξίματος/τροχιάς
60 Ρελέ μίζας
60 Starer 2 ρελέ
61 Ρελέ αντλίας κενού
62 Ρελέ μίζας
63 Ρελέ ελέγχου κλιματισμού
64 Προσαρμοστική οριζοντίωση προβολέων
65 Αριστερός προβολέας εκκένωσης υψηλής έντασης
66 Δεξιός προβολέας εκκένωσης υψηλής έντασης
67 Προβολέας ψηλά αριστερά/δεξιά
68 Aero shutter
69 Κέρας
70 Ρελέ κόρνας
71 Ανεμιστήρας ψύξης
72 Starter 2
73 Αντλία κενού φρένων
74 Starter
75 Συμπλέκτης συμπιεστή κλιματισμού
76 Δεν χρησιμοποιείται

Διάγραμμα ασφαλειοθήκης (2018)

Ανάθεση των ασφαλειών και των ρελέ στο χώρο του κινητήρα (2018)
Χρήση
1 Δεν χρησιμοποιείται
2 Δεν χρησιμοποιείται
3 Μηχανοκίνητη ζώνη ασφαλείας επιβάτη
4 Δεν χρησιμοποιείται
5 Δεν χρησιμοποιείται
6 Ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού
7 Δεν χρησιμοποιείται
9 Δεν χρησιμοποιείται
10 Δεν χρησιμοποιείται
11 Δεν χρησιμοποιείται
12 Δεν χρησιμοποιείται
13 Ηλεκτρικό κάθισμα επιβάτη
14 Δεν χρησιμοποιείται
15 Παθητική είσοδος/παθητική έναρξη
16 Δεν χρησιμοποιείται
17 Πλυντήριο προβολέων
18 Δεν χρησιμοποιείται
19 Αντλία συστήματος αντιμπλοκαρίσματος φρένων
20 Βαλβίδα συστήματος αντιμπλοκαρίσματος φρένων
21 Δεν χρησιμοποιείται
22 Μηχανοκίνητη ζώνη ασφαλείας οδηγού
26 Δεν χρησιμοποιείται
27 -/Θερμαινόμενο κάθισμα 2
28 -Αναστροφή κλειδώματος
29 Προσαρμοστικός εμπρόσθιος φωτισμός, Αυτόματη οριζοντίωση προβολέων/ Προστασία πεζών
30 Δεν χρησιμοποιείται
31 Διακόπτης παραθύρου επιβάτη
32 Δεν χρησιμοποιείται
33 Ηλιοροφή
34 Μπροστινός υαλοκαθαριστήρας
35 Κλείδωμα στήλης τιμονιού
36 Οπίσθιο ηλεκτρικό κέντρο / ανάφλεξη
37 -/Ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας/ ανάφλεξη
38 Αερόθυρα
39 Αισθητήρας O2/Εκπομπές
40 Ακόμα και πηνίο ανάφλεξης/αισθητήρας Ο2
41 Περίεργο πηνίο ανάφλεξης
42 Μονάδα ελέγχου κινητήρα
43 Δεν χρησιμοποιείται
44 Δεν χρησιμοποιείται
45 Πλυντήριο
48 Πίνακας οργάνων/ Σώμα/Καύση
49 Μονάδα ελέγχου συστήματος καυσίμου/έμπνευση
50 Θερμαινόμενο τιμόνι
51 Μονάδα ελέγχου κινητήρα/Ψύξη
52 Μονάδα ελέγχου μετάδοσης κίνησης/έμπνευση
53 Αντλία ψυκτικού υγρού
55 Δεν χρησιμοποιείται
56 Ενότητα ελέγχου μετάδοσης
64 Προσαρμοστική οριζοντίωση προβολέων
65 Αριστερός προβολέας HID
66 Δεξιός προβολέας HID
67 Αριστερός/δεξιός προβολέας υψηλής δέσμης
68 Κινητήρας ισοστάθμισης προβολέων
69 Κέρας
71 Ανεμιστήρας ψύξης
72 Starter 2
73 Αντλία κενού φρένων
74 Starter 1
75 Συμπλέκτης κλιματισμού
76 Δεν χρησιμοποιείται
Ρελέ
8 Πλυντήριο προβολέων
23 Έλεγχος υαλοκαθαριστήρων
24 Ταχύτητα υαλοκαθαριστήρα
25 Μονάδα ελέγχου κινητήρα
46 Πίσω ροδέλα
47 Μπροστινό πλυντήριο
54 Αντλία ψυκτικού υγρού
57 Ρελέ φώτων χαμηλής δέσμης
58 Προβολέας υψηλής δέσμης
59 Τρέξιμο/Ταχύτητα
60 Starter 2
61 Αντλία κενού
62 Starter 1
63 Έλεγχος κλιματισμού
70 Κέρας

Χώρος αποσκευών

Τοποθεσία κιβωτίου ασφαλειών

Βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του χώρου αποσκευών, πίσω από το κάλυμμα.

Διάγραμμα ασφαλειοθήκης (2013-2015)

Ανάθεση των ασφαλειών και των ρελέ στο χώρο αποσκευών (2013-2015)
Περιγραφή
1 Δεν χρησιμοποιείται
2 Αριστερό παράθυρο
3 Ενότητα ελέγχου αμαξώματος 8
4 2013: Δεν χρησιμοποιήθηκε:

2014-2015: Αντιστροφέας A/C 5 Παθητική είσοδος Παθητική εκκίνηση Μπαταρία 1 6 Ενότητα ελέγχου σώματος 4 7 Θερμαινόμενοι καθρέφτες 8 Ενισχυτής 9 Αποθαμβωτής πίσω παραθύρου 10 Δεν χρησιμοποιείται 11 Σύνδεσμος ρυμουλκούμενου 12 OnStar (εάν είναι εξοπλισμένο) 13 Δεξί παράθυρο 14 Ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης 15 Δεν χρησιμοποιείται 16 Απελευθέρωση πορτμπαγκάζ 17 Εκτέλεση σκυταλοδρομίας 18 Logistics Relay 19 Ασφάλεια εφοδιαστικής 20 Ρελέ αντιθαμβωτικού πίσω παραθύρου 21 Ενότητα παραθύρου καθρέφτη 22 Δεν χρησιμοποιείται 23 Εξαερισμός κάνιστρου 24 Ενότητα ελέγχου αμαξώματος 2 25 Κάμερα οπίσθιας όρασης 26 Δεν χρησιμοποιείται 27 SBZA/LDW/EOCM 28 Ρυμουλκούμενο/Ανεμοπροστασία 29 Δεν χρησιμοποιείται 30 Ημιενεργό σύστημα απόσβεσης 31 Μονάδα ελέγχου της περίπτωσης μεταφοράς 32 Μονάδα κλοπής / καθολικό άνοιγμα πόρτας γκαράζ / αισθητήρας βροχής 33 UPA 34 Ραδιόφωνο/DVD 35 Δεν χρησιμοποιείται 36 Trailer 37 Αντλία καυσίμου/ενότητα ελέγχου συστήματος καυσίμου 38 Δεν χρησιμοποιείται 39 Δεν χρησιμοποιείται 40 Δεν χρησιμοποιείται 41 Δεν χρησιμοποιείται 42 Ενότητα καθισμάτων μνήμης 43 Ενότητα ελέγχου σώματος 3 44 Δεν χρησιμοποιείται 45 Ρυθμιζόμενος έλεγχος τάσης μπαταρίας 46 Ενότητα ελέγχου κινητήρα Μπαταρία 47 Δεν χρησιμοποιείται 48 Δεν χρησιμοποιείται 49 Μονάδα ρυμουλκούμενου

Διάγραμμα ασφαλειοθήκης (2016-2017)

Ανάθεση των ασφαλειών και των ρελέ στο χώρο αποσκευών (2016-2017)
Περιγραφή
1 Οπίσθια μονάδα ελέγχου οδηγού/DC μετασχηματιστής DC (εάν υπάρχει)
2 Αριστερό παράθυρο
3 Ενότητα ελέγχου αμαξώματος 8
4 Αντιστροφέας A/C (εάν υπάρχει)
5 Παθητική είσοδος Παθητική εκκίνηση Μπαταρία 1
6 Ενότητα ελέγχου σώματος 4
7 Θερμαινόμενοι καθρέφτες
8 Ενισχυτής
9 Αποθαμβωτής πίσω παραθύρου
10 Σπάσιμο γυαλιού
11 Σύνδεσμος ρυμουλκούμενου (εάν υπάρχει)
12 OnStar (εάν είναι εξοπλισμένο)
13 Δεξί παράθυρο
14 Ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης
15 Δεν χρησιμοποιείται
16 Απελευθέρωση πορτμπαγκάζ
17 Ρελέ λειτουργίας (εάν υπάρχει)
18 Ρελέ εφοδιασμού (εάν υπάρχει)
19 Δεν χρησιμοποιείται
20 Ρελέ αντιθαμβωτικού πίσω παραθύρου
21 Ενότητα παραθύρου καθρέφτη
22 Ανταλλακτικό
23 Εξαερισμός κάνιστρου
24 Ενότητα ελέγχου αμαξώματος 2
25 Κάμερα οπίσθιας όρασης (εάν υπάρχει)
26 Εμπρόσθια αεριζόμενα καθίσματα (εάν υπάρχει)
27 SBZA/LDW/EOCM (εάν υπάρχει)
28 Ρυμουλκούμενο/Ανεμοπροστασία (εάν υπάρχει)
29 Πίσω θερμαινόμενα καθίσματα (εάν υπάρχει)
30 Σύστημα ημιενεργητικής απόσβεσης (εάν υπάρχει)
31 Μονάδα ελέγχου κιβωτίου μεταφοράς/μονάδα κίνησης πίσω ελέγχου (εάν υπάρχει)
32 Μονάδα κλοπής/Ανοιχτήρι γκαραζόπορτας/Αισθητήρας βροχής (εάν υπάρχει)
33 UPA (εάν υπάρχει)
34 Ραδιόφωνο/DVD (εάν υπάρχει)
35 Δεν χρησιμοποιείται
36 Ρυμουλκούμενο (εάν υπάρχει)
37 Αντλία καυσίμου/ενότητα ελέγχου συστήματος καυσίμου
38 Δεν χρησιμοποιείται
39 Δεν χρησιμοποιείται
40 Δεν χρησιμοποιείται
41 Δεν χρησιμοποιείται
42 Μονάδα καθισμάτων μνήμης (εάν υπάρχει)
43 Ενότητα ελέγχου σώματος 3
44 Δεν χρησιμοποιείται
45 Ρυθμιζόμενος έλεγχος τάσης μπαταρίας
46 Ενότητα ελέγχου κινητήρα Μπαταρία
47 Δεν χρησιμοποιείται
48 Δεν χρησιμοποιείται
49 Μονάδα ρυμουλκούμενου (εάν υπάρχει)
50 Μονάδα ελέγχου περίπτωσης μεταφοράς/οπίσθια μονάδα κίνησης ελέγχου
51 Πίσω απελευθέρωση κλεισίματος
52 Ανταλλακτικό
53 Δεν χρησιμοποιείται
54 Ασφάλεια κλειδαριάς πόρτας
55 Δεν χρησιμοποιείται
56 Θύρα καυσίμου (εάν υπάρχει)

Διάγραμμα ασφαλειοθήκης (2018)

Ανάθεση των ασφαλειών και των ρελέ στο χώρο αποσκευών (2018)
Χρήση
1 Οπίσθια μονάδα ελέγχου οδηγού/DC μετασχηματιστής DC
2 Αριστερό παράθυρο
3 Μονάδα ελέγχου αμαξώματος 8
4 Μετατροπέας εναλλασσόμενου ρεύματος
5 Παθητική είσοδος/παθητική εκκίνηση/μπαταρία 1
6 Μονάδα ελέγχου αμαξώματος 4
7 Θερμαινόμενοι καθρέπτες
8 Ενισχυτής
9 Αποθαμβωτής πίσω παραθύρου
10 Σπάσιμο γυαλιού
11 Σύνδεσμος ρυμουλκούμενου
12 OnStar (εάν υπάρχει)
13 Δεξί παράθυρο
14 Ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης
15 Δεν χρησιμοποιείται
16 Απελευθέρωση πορτμπαγκάζ
19 Εφοδιαστική
21 Μονάδα παραθύρου καθρέφτη
22 Δεν χρησιμοποιείται
23 Εξαερισμός δοχείου
24 Μονάδα ελέγχου αμαξώματος 2
25 Κάμερα οπισθοπορείας
26 Μπροστινά αεριζόμενα καθίσματα
27 Προειδοποίηση πλευρικής τυφλής ζώνης/προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας/ενότητα υπολογισμού εξωτερικών αντικειμένων
28 Ρυμουλκούμενο/Ανεμοπροστασία
29 Πίσω θερμαινόμενα καθίσματα
30 Ημιενεργό σύστημα απόσβεσης
31 Μονάδα ελέγχου περίπτωσης μεταφοράς/οπίσθια μονάδα κίνησης ελέγχου
32 Μονάδα κλοπής/ Ανοιχτήρι γκαραζόπορτας γενικής χρήσης/Αισθητήρας βροχής
33 Υποβοήθηση στάθμευσης με υπερήχους
34 Ραδιόφωνο/DVD
35 - /Βαλβίδα εξάτμισης (σειρά V)
36 Trailer
37 Ενότητα ελέγχου συστήματος καυσίμου
38 Βαλβίδα εκκίνησης αντλίας καυσίμου/ βαλβίδα εξαγωγής (σειρά V)
39 Δεν χρησιμοποιείται
42 Μονάδα καθισμάτων μνήμης
43 Μονάδα ελέγχου αμαξώματος 3
44 Δεν χρησιμοποιείται
45 Ρυθμιζόμενος έλεγχος τάσης μπαταρίας
46 Μονάδα ελέγχου κινητήρα/μπαταρία
47 Δεν χρησιμοποιείται
48 Δεν χρησιμοποιείται
49 Μονάδα ρυμουλκούμενου
53 Δεν χρησιμοποιείται
55 Δεν χρησιμοποιείται
Ρελέ
17 Trailer
18 Εφοδιαστική
20 Αποθαμβωτής πίσω παραθύρου
40 Run crank 2 (σειρά V)
41 Εκκίνηση αντλίας καυσίμου/ Εκτέλεση στροφάλου 2
50 Ασφάλεια κλειδαριάς παιδικής πόρτας
51 Πίσω κλείσιμο
52 Πίσω κλείσιμο 2
54 Ασφάλεια κλειδαριάς πόρτας
56 Πόρτα καυσίμου

Είμαι ο Χοσέ Φορντ και βοηθώ τους ανθρώπους να βρουν ασφαλειοθήκες στα αυτοκίνητά τους. Ξέρω πού βρίσκονται, πώς μοιάζουν και πώς να τους φτάσω. Είμαι επαγγελματίας σε αυτό το έργο και νιώθω περήφανος για τη δουλειά μου. Όταν κάποιος αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αυτοκίνητό του, είναι συχνά επειδή κάτι δεν λειτουργεί σωστά με το κιβώτιο ασφαλειών. Εκεί μπαίνω - βοηθώ τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και να βρουν μια λύση. Το κάνω εδώ και χρόνια και είμαι πολύ καλός σε αυτό.