Pojistky KIA Optima (TF; 2011-2015)

  • Sdílet Toto
Jose Ford

V tomto článku se zabýváme třetí generací vozu KIA Optima (TF), vyráběnou v letech 2011 až 2015. Zde najdete schémata pojistkových skříněk vozů KIA Optima 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015 , získejte informace o umístění pojistkových panelů uvnitř vozu a zjistěte přiřazení jednotlivých pojistek (rozložení pojistek).

Rozložení pojistek KIA Optima 2011-2015

Pojistka zapalovače (zásuvky) v KIA Optima jsou umístěny v pojistkové skříňce na přístrojové desce (viz pojistky "POWER OUTLET" (přední zásuvka) a "C/LIGHTER" (zapalovač)).

Umístění pojistkové skříňky

Přístrojová deska

Pojistková skříňka se nachází za krytem vlevo od volantu.

Motorový prostor

Uvnitř krytů pojistkových/reléových panelů naleznete štítek s popisem názvu a kapacity pojistky/reléového panelu. Ne všechny popisy pojistkových panelů v této příručce se mohou vztahovat na vaše vozidlo.

Schémata pojistkových skříněk

2011, 2012, 2013

Přiřazení pojistek v přístrojové desce (2011, 2012, 2013)
Název Jmenovitý proud Chráněný obvod
MODUL 3 7.5A Klíčová cívka, spínač sportovního režimu
PDM 1 25A Modul inteligentního ovládání klíče
NAPÁJECÍ ZÁSUVKA 15A Přední zásuvka
MODUL 5 7.5A Modul ovládání inteligentního klíče, relé vyhřívání zadních sedadel LH/RH
MODUL 2 7.5A BCM, panoramatické střešní okno, dešťový senzor
TRUNK 10A Propojovací skříňka I/P (relé zavazadlového prostoru), spínač víka zavazadlového prostoru, spínač palivových dvířek & spínač víka zavazadlového prostoru, LP zavazadlového prostoru
CLOCK 10A A/V & amp; navigační jednotka, audio, řídicí modul inteligentního klíče, kontrolka stropní konzoly, nárazová kontrolka, řídicí modul klimatizace, BCM, AMP, spínač vnějších zrcátek, náladová kontrolka dveří řidiče/spolujezdce
C/LIGHTER 15A Zapalovač doutníků
HTD STRG 15A Vyhřívání volantu
A/CON 7.5A Řídicí modul klimatizace, pojistka E/R; reléová skříňka (relé dmychadla)
WIPER 25A Multifunkční spínač, motor předních stěračů, pojistka E/R; reléová skříňka (relé stěračů, relé dešťového systému SNSR)
S/HEATER FRT 20A Vyhřívání polštáře řidiče/spolujezdce CCS, modul vyhřívání sedadla řidiče/spolujezdce
MIRR HTD 10A Elektrické vnější zrcátko řidiče/spolujezdce
MODUL 4 7.5A Vyhřívání předních sedadel & amp; spínač CCS, řídicí modul CCS řidiče/spolujezdce, modul vyhřívání sedadel řidiče/spolujezdce, modul monitorování tlaku v pneumatikách, audio modul
A/BAG IND 7.5A Sdružený přístroj (Air Bag IND.)
START 7.5A Bez inteligentního klíče : relé alarmu proti vloupání S inteligentním klíčem : PCM, přepínač rozsahu převodovky
S/HEATER RR 15A Relé vyhřívání zadních sedadel LH/RH
P/SEAT PASS 20A Ruční spínač sedadla spolujezdce
FOG LP RR 15A -
MODUL 1 7.5A Ovladač vyrovnávání světel LH/RH, modul automatického vyrovnávání světel, modul IMS řidiče, indikátor páčky ATM, BCM, řídicí modul klimatizace, elektrochromatické zrcátko, modul asistenta pro jízdu v jízdním pruhu, sdružený přístroj.
VACCUM 20A Vakuové čerpadlo, vakuový spínač
A/BAG 15A Kontrolka, řídicí modul SRS, snímač klasifikace hmotnosti cestujících
P/WDW LH 25A Spojovací skříňka I/P (relé elektrického okna LH), bezpečnostní modul elektrického okna řidiče/spolujezdce
AMP 30A AMP
PDM 2 7.5A Spínač tlačítka Start-Stop, řídicí modul inteligentního klíče, držák klíčenky
MDPS 10A Řídicí modul EPS, spínač nárazové podložky
PDM 3 7.5A Modul inteligentního ovládání klíče
P/WDW RH 25A Spojovací skříňka I/P (relé elektrického okna RH)
P/SEAT DRV 30A Modul IMS řidiče, ruční spínač sedadla řidiče, spínač bederní opěrky řidiče
DR LOCK 20A Dvě relé pro odblokování dveří, spojovací skříňka I/P (relé zámku dveří, relé odblokování dveří, relé zvuku směrových světel)
SUNROOF 20A Panoramatické střešní okno
IG 1 20A Pojistky E/R; reléová skříňka (pojistky: ABS 3 10A, TCU 2 15A, ECU 4 10A)
NAPÁJECÍ KONEKTOR (AUDIO) 15A A/V & amp; navigační jednotka, audio
NAPÁJECÍ KONEKTOR (MÍSTNOST LP) 10A Vnější klika inteligentního klíče řidiče/spolujezdce, modul IMS řidiče, relé automatického vypínání světel, stínítko dveří řidiče/spolujezdce, varovný spínač klíče zapalování a dveří, řídicí modul klimatizace, konektor datového spojení, RF přijímač, BCM, elektrochromatické zrcátko, sdružený přístroj, automatický světelný a fotografický senzor, modul monitorování tlaku v pneumatikách.
Přiřazení pojistek v motorovém prostoru (2011, 2012, 2013)
Název Jmenovitý proud Chráněný obvod
VÍCE POJISTEK:
IP B+ 2 60A Propojovací skříňka I/P (P/SEAT DRV 30A, P/SEAT PASS 20A, AMP 30A, PDM 2 7,5A, IPS 5, IPS 6, ARISU 2)
B+ 4 (nepoužívá se) 60A -
IGN 2 40A Pojistková a reléová skříňka E/R (startovací relé), Pojistková a reléová skříňka (relé PDM 3(IG 2)), Spínač zapalování
ABS 1 40A Modul ESC
RR HTD (G4KJ)/ C/FAN HI (G4KH) 40A/60A Pojistky E/R; reléová skříňka (relé RR HTD) (G4KJ) Relé C/FAN (HI) (G4KH)
DMYCHADLO 40A Pojistky E/R; reléová skříňka (relé dmychadla)
IP B+ 1 60A Rozbočovací skříňka I/P (PDM 1 25A, MODUL 3 7,5A, S/HEATER FRT 20A, S/HEATER RR 15A TRUNK 10A, P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A), napájecí konektor (AUDIO 15A))
MDPS 80A Řídicí modul EPS
POJISTKY:
WIPER 10A PCM
RR HTD IND 10A Řídicí modul klimatizace
AMS 10A Senzor baterie
TCU 1 10A PCM
STOP LP 10A Pojistky E/R; reléová skříňka (relé HAC), řídicí modul inteligentního klíče, spínač brzdových světel
DEICER 10A Pojistky E/R; reléová skříňka (relé odlučovače)
H/LP PODLOŽKA 10A -
LDC 1 30A -
C/FAN 40A Pojistky E/R; reléová skříňka (relé C/ventilátor(HI), relé C/ventilátor(LO))
ABS 2 30A Víceúčelový kontrolní konektor, modul ESC
LDC 2 30A -
CVVL(nepoužívá se)/ RR THD (G4KH) 40A RR HTD Relé (G4KH)
IPB+3 50A Spojovací skříňka I/P (napájecí konektor (ROOM LP 10A), SUNROOF 20A, DR LOCK 20A IPS 1, IPS 3, ARISU 1)
IGN 1 40A Pojistky; reléová skříňka (relé PDM 1(ACC), relé PDM 2(IG 1)), spínač zapalování)
EMS 40A EMS Box (HORN 15A, ECU 3 10A, ECU 1 30A, F/PUMP 20A)
ECU 4 10A PCM
TCU 2 15A Spínač zadních světel, snímač rychlosti vozidla, spínač rozsahu převodovky
ABS 3 10A Pojistky E/R; reléová skříňka (relé HAC), spínač brzdových světel, modul ESC, víceúčelový kontrolní konektor
B/UP LP 10A A/V & amp; navigační jednotka, audio, elektrochromatické zrcátko, BCM, zadní sdružené svítilny(ln) LH/RH
A/CON 10A Řídicí modul klimatizace
Pojistkový panel motorového prostoru (EMS BOX) (2011, 2012, 2013)
Název Jmenovitý proud Chráněný obvod
HORN 15A Skříňka EMS (relé klaksonu), pojistka E/R; reléová skříňka (relé klaksonu B)
F/PUMP 20A Skříň EMS (relé F/čerpadla)
ECU 3 15A PCM
SNSR 1 15A Snímač kyslíku (nahoru/dolů), pojistka E/R; reléová skříňka (relé C/FAN (HI/LO))
INJEKTOR 10A Skříň EMS (relé F/čerpadla)
SNSR 3 10A Snímač polohy vačkového hřídele č. 1, č. 2, modul imobilizéru
SNSR 2 10A Řídicí elektromagnetický ventil RCV (G4KH), proměnný sací elektromagnetický ventil (G4KJ), ventil pro zavírání kanystru, řídicí ventil oleje č. 1, č. 2, řídicí elektromagnetický ventil proplachu, snímač polohy klikového hřídele.
IGN COIL 20A Kondenzátor, zapalovací cívka #1, #2, #3, #4
ECU 1 30A Skříňka EMS (řídicí relé motoru)

2014, 2015

Přístrojová deska

Přiřazení pojistek v přístrojové desce (2014, 2015)
Popis Jmenovitý proud Chráněná složka
MULTIMÉDIA 15A ISG LDC AUDIO,AUDIO_UVO, AUDIO(PA30A,B), NAVI1.5, NAVI_3.0, NAVI_4.0, TMU
PDM 1 25A Ovládací modul inteligentního klíče (s inteligentním klíčem)
SPARE 10A -
PDM2 10A SMK JEDNOTKA, TLAČÍTKO START SW
P/SEAT(PASS) 20A Ruční spínač sedadla spolujezdce
AMP 30A AMP
P/SEAT(DRV) 30A Modul IMS řidiče, ruční spínač sedadla řidiče, spínač bederní opěrky řidiče (2WAY)
PAMĚŤ 2 7.5A PIC_RF_RECEIVER
TRUNK 10A Relé víka zavazadlového prostoru, osvětlení zavazadlového prostoru
MODUL 7 10A SPORT_MODE_SW, RR POWER WINDOW SW
DR LOCK 20A Relé zamykání/odemykání dveří, relé mrtvého zámku (RHD), relé zvuku směrových světel
S/HEATER(RR) 20A Relé vyhřívání zadních sedadel LH/RH
P/WDW(RH) 25A Bezpečnostní modul elektrického okna řidiče (RHD), Bezpečnostní modul elektrického okna spolujezdce (LHD), Bezpečnostní modul zadního elektrického okna RH, Relé elektrického okna RH
P/WDW(LH) 25A Bezpečnostní modul elektrického okna řidiče (LHD), bezpečnostní modul elektrického okna spolujezdce (RHD), zadní bezpečnostní modul, modul okna LH, relé elektrického okna LH
MODUL 2 10A BCM, panoramatické střešní okno, dešťový senzor
PŘEPÍNAČ BRZD 10A Ovládací modul inteligentního klíče, spínač tlačítka Start-Stop, držák FOB, spínač brzdových světel
PAMĚŤ 1 10A ROZŠÍŘENÍ SEDADEL (IMS), DR_TRIM_EXTN (FOLD'G), CLUSTER, A/CON, ECM, AUTO FOLDING RLY, TPMS, POWER OUTLET, A_L_PHOTO_SNSR, MUT
SUNROOF 20A Panoramatické střešní okno
S/TOPENÍ(FRT) SEDADLO VERNT(FRT) 20A SEAT_EXTN (HEATA/ENT)
SPARE 10A -
A/BAG IND 10A Sdružený přístroj
MODUL 3 10A Přepínač sportovního režimu, elektromagnetický klíč (bez inteligentního klíče)
MODUL 4 10A Řídicí modul CCS řidiče/spolujezdce (s CCS), modul vyhřívání sedadel řidiče/spolujezdce (bez CCS), vyhřívání předních sedadel & spínač CCS, měnič olejového čerpadla, měnič ISG Low DC-DC, modul monitorování tlaku v pneumatikách.
A/BAG 15A A/BAG JEDNOTKA IG1 , WCS_PASS IG1
INTERIÉROVÁ LAMPA 10A Vnější klika Smart Key řidiče/spolujezdce (s klíčem Smart Key), osvětlení dveří řidiče/spolujezdce, řídicí modul klimatizace, spínač výstrahy zapalování (s klíčem Smart Key), RF přijímač (s klíčem Smart Key), modul IMS řidiče, BCM, konektor datového spojení, osvětlení dveří řidiče/spolujezdce, spínač vnějších zpětných zrcátek, senzor automatického rozsvícení světel a osvětlení (s alarmem B), relé automatického vypnutí světel, sdružený přístrojový panel.
CLUSTER 10A CLUSTER (IGN1)
MDPS 7.5A Spínač nárazové podložky, řídicí modul EPS (s MDPS), snímač úhlu řízení (bez MDPS), indikátor páky ATM, spínač EPB, řídicí modul EPB
PDM 3 7.5A Ovládací modul inteligentního klíče (s inteligentním klíčem)
EPB 10A EPB
SPARE 20A -
IG 1 25A E/R BOX IG1
SPARE 10A -
NAPÁJECÍ ZÁSUVKA 20A Přední zásuvka
MODUL 1 10A Modul automatického vyrovnávání světlometů (Auto HLLD), spínač vyrovnávání světlometů (Manuální HLLD), ovladač vyrovnávání světlometů LH/RH, BCM, modul předního inteligentního parkovacího asistenta, sdružený přístroj, elektrochromatické zrcátko, řídicí modul klimatizace, modul IMS řidiče, bzučák zadního parkovacího asistenta, modul asistenta pro jízdu v jízdním pruhu.
START 7.5A B/ALARM RLY
HTD STRG 15A Vyhřívání volantu
MODUL 5 7.5A Modul ovládání inteligentního klíče (s inteligentním klíčem), zadní sedadlo, relé ohřívače LH/RH, pojistková skříňka E/R; reléová skříňka (RLY.2), skříňka nafty (relé palivového filtru)
A/CON 7.5A Řídicí modul klimatizace, pojistka E/R a reléová skříňka (RLY 14)
SPARE 15A -
WIPER 25A E/R BOX STĚRAČ RLY
C/LIGHTER 20A Zapalovač cigaret
MODUL 6 7.5A PANORAMATICKÉ STŘEŠNÍ OKNO (IG2), IONIZÁTOR, DSL_BOX, RR_SEAT_WARMER
HTD MIRR 10A Elektrické vnější zrcátko řidiče/spolujezdce
Schéma pojistkových skříněk pro Theta 2.4 GDI (Motorový prostor)

Přiřazení pojistek v motorovém prostoru Theta 2.4 GDI (2014, 2015)
Popis Jmenovitý proud Chráněná složka
RR HTD 40A E/R BOX RR HTD RLY COIL
HORN 15A HORN (LH. RH)
F/PUMP 20A ČERPADLO PALIVA MTR
ECU 3 15A PCU (GDI) BATT. DIRECT
SENZOR 1 15A DN 02 SENZOR (GDI), UP 02 SENZOR (GDI)
INJEKTOR 10A E/R BOX F/ČERPADLO RLY CÍVKA
SENZOR 3 10A CMP1, 2 (GDI, TGDI), IMOBILIZÉR SMATRA
SENZOR 2 10A CKP (GDI), VIS (GDI), OCV1, 2 (GDI), PCSV (GDI), CCV (GDI)
IGN COIL 20A IG CÍVKA MOTORU
ECU 1 30A ECU RLY
SPARE 10A -
SPARE 15A -
SPARE 20A -
WIPER 10A BCM, DÉŠŤ SNSR, STĚRAČE MTR
AMS 10A SENZOR BATERIE
TCU 1 20A TCU
STOP LAMPA 15A RLY.10 (relé HAC), relé STOP lampy
DEICER 20A RLY.7 (Odmrazovací relé)
IG1 40A IGN SW
B+ 1 50A B+
B+ 2 60A B+
DMYCHADLO 40A RLY.14 (relé dmychadla)
IG 2 40A IGN SW, IG2 RLY
ESC 1 40A MOTOR JEDNOTKY ESC B+, DIAGNOSTIKA ABS A/B VENTIL B+
ESC 2 40A ESC JEDNOTKA SOLENOID B+
RR HTD 40A RLY.1 (relé RR HTD)
B+ 3 60A B+
MDPS 80A Řídicí modul EPS
SPARE 25A -
C/FAN 50A E/R BOX C/FAN 1 RLY SWITCH
INVERTER 50A O_P_INVERTER
EPB 2 30A EPB UNIT BATT2
EPB 1 30A EPB UNIT BATT1
ECU 2 40A EMS BOX (B+)
ECU 4 10A ŘÍDICÍ JEDNOTKA MOTORU
TCU 2 15A SNSR RYCHLOSTI, SW POLOHY. O_P_INVERTER
ESC 3 10A ESC UNIT IGN1
B/UP LAMP 10A ELEKTROCHROMATICKÉ ZRCÁTKO, BCM, ZADNÍ SDRUŽENÉ SVĚTLO (IN) LH/RH
A/CON 10A MODUL OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE (automatická klimatizace)

Schéma pojistkových skříněk pro Theta 2.0 T-GDI (Motorový prostor)

Přiřazení pojistek v motorovém prostoru (Theta 2.0 T-GDI) (2014, 2015)
Popis Jmenovitý proud Chráněná složka
RR HTD - E/R BOX RR HTD RLY COIL
HORN 15A HORN (LH. RH)
F/PUMP 20A ČERPADLO PALIVA MTR
ECU 3 15A PCU (TGDI) BATT. DIRECT
SENZOR 1 15A DN SNÍMAČ O2 (TGDI), UP SNÍMAČ O2 (TGDI), CÍVKA CHLADICÍHO VENTILÁTORU (TGDI)
INJEKTOR 10A E/R BOX F/ČERPADLO RLY CÍVKA
SENZOR 3 10A CMP1, 2 (TGDI), IMOBILIZÉR SMATRA
SENZOR 2 10A CKP (TGDI), VIS (GDI), OCV1, 2 (TGDI), PCSV (TGDI), RCV (TGDI)
IGN COIL 20A IG CÍVKA MOTORU
ECU 1 30A ECU RLY
SPARE 10A -
SPARE 15A -
SPARE 20A -
WIPER 10A BCM, DÉŠŤ SNSR, STĚRAČE MTR
VAKUOVÉ ČERPADLO 20A BRZDOVÁ VÝVĚVA IG1
AMS 10A SENZOR BATERIE
TCU 1 20A TCU
STOP LAMPA 15A RLY.10 (relé HAC), relé STOP světla
DEICER 20A RLY.7 (Odmrazovací relé)
IG1 40A IGN SW
B+ 1 50A B+
B+ 2 60A B+
C/ FAN 2 60A C/FAN RLY
IG 2 40A IGN SW, IG2 RLY
ESC 1 40A MOTOR JEDNOTKY ESC B+ , DIAGNOSTIKA ABS A/B VENTIL B+
ESC 2 40A ESC JEDNOTKA SOLENOID B+
RR HTD 40A RLY.1 (relé RR HTD)
B+ 3 60A B+
MDPS 80A ŘÍDICÍ MODUL EPS
SPARE 25A -
C/FAN 1 50A CHLADICÍ VENTILÁTOR RLY TGDI
DMYCHADLO 40A SPÍNAČ VENTILÁTORU E/R BOXU
EPB 2 30A EPB UNIT BATT2
EPB 1 30A EPB UNIT BATT1
ECU 2 40A EMS BOX (B+)
ECU 4 10A ŘÍDICÍ JEDNOTKA MOTORU
TCU 2 15A SNSR RYCHLOSTI, SW POLOHY. O_P_INVERTER
ESC 3 10A ESC UNIT IGN1
B/UP LAMP 10A ELEKTROCHROMATICKÉ ZRCÁTKO, BCM, ZADNÍ SDRUŽENÉ SVĚTLO (IN) LH/RH
A/CON 10A MODUL OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE (automatická klimatizace)
Kryt svorek baterie (hlavní pojistka)

Jsem Jose Ford a pomáhám lidem najít pojistkové skříňky v jejich autech. Vím, kde jsou, jak vypadají a jak se k nim dostat. V tomto úkolu jsem profesionál a jsem na svou práci hrdý. Když má někdo problémy se svým autem, je to často proto, že něco nefunguje správně s pojistkovou skříňkou. V tom přicházím na řadu já – pomáhám lidem řešit problém a najít řešení. Dělám to roky a jsem v tom velmi dobrý.