GMC Sierra (mk4; 2014-2018) pojistky a relé

  • Sdílet Toto
Jose Ford

V tomto článku naleznete schémata pojistkových skříněk. GMC Sierra 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 , získejte informace o umístění pojistkových panelů uvnitř vozu a zjistěte přiřazení jednotlivých pojistek (rozložení pojistek) a relé.

Rozložení pojistek GMC Sierra 2014-2018

Pojistky zapalovače (zásuvky) v GMC Sierra jsou pojistky č. 1, 10, 11 a 12 v pojistkové skříňce levého panelu přístrojů a pojistky č. 1 a 2 v pojistkové skříňce pravého panelu přístrojů.

Umístění pojistkové skříňky

Pojistkové skříňky v prostoru pro cestující

Blok pojistek na přístrojové desce (vlevo)

Přístupová dvířka k pojistkovému bloku na levé straně přístrojové desky se nacházejí na okraji přístrojové desky na straně řidiče.

Blok pojistek na přístrojové desce (vpravo)

Přístupová dvířka k pojistkovému bloku na pravé straně přístrojové desky se nacházejí na okraji přístrojové desky na straně spolujezdce.

Motorový prostor

Blok pojistek v motorovém prostoru se nachází v motorovém prostoru na straně řidiče.

Schémata pojistkových skříněk

2014, 2015, 2016, 2017

Motorový prostor

Přiřazení pojistek v motorovém prostoru (2014-2017)
Použití
Pojistky Micro J-Case
1 Brzda přívěsu
2 Baterie přívěsu
Pojistky J-Case
3 Čerpadlo protiblokovacího brzdového systému
4 Přístrojová deska BEC 1
5 Náhradní
6 Strom 4WD
7 Náhradní
8 Přístrojová deska BEC 2
9 Náhradní
10 Odmlžovač zadního okna
11 Startér
12 Chladicí ventilátor 1
13 Chladicí ventilátor 2
Miniaturní pojistky (2 kolíky)
14 Brzdová/odbočovací světla přívěsu, levá
15 Parkovací světla přívěsu
16 Zpětné světlo přívěsu
17 Brzdová světla přívěsu, pravá
Mikro pojistky (2 kolíky)
18 Palivové čerpadlo
19 Integrovaný řídicí modul podvozku
20 Elektronický řídicí modul zavěšení
21 Modul napájení palivového čerpadla
22 Spínač pro montáž 1
23 Upfffler2
24 Přední stěrač
25 Ventily protiblokovacího brzdového systému
26 Upfitter SW 2
27 Upfitter SW 3
28 Lampy Parlang, pravé
29 Lampy Parlang, levé
30 Montážní dělník 3
31 Upfitter SW 4
32 Montážní dělník 4
33 Záložní svítidla
34 Řídicí modul motoru Zapalování
35 Spojka kompresoru klimatizace
36 Vyhřívaná zrcátka
37 Upfflter 1
38 Středový výškový světlomet
39 Různé zapalování
40 Zapalování převodovky
41 Palivové čerpadlo 2
42 Spojka chladicího ventilátoru
43 Motor
44 Vstřikovače paliva A, liché
45 Vstřikovače paliva B, I
46 Kyslíkový senzor B
47 Ovládání plynu
48 Horn
49 Mlhové světlo
50 Kyslíkový senzor A
51 Řídicí modul motoru
52 Vnitřní topení
53 Náhradní
54 Aeroshutter
55 Přední pračka
Mikro pojistky (3 kolíky)
56 Regulace napětí kompresoru klimatizace/akumulátoru
57 Klimatizační kompresor/modul/akumulátor
58 Řídicí modul převodovky / řídicí modul motoru
59 Světlomety
Mikrorelé
60 Palivové čerpadlo
61 Upfitter2
62 Upfitter3
63 Upfitter4
64 Parkovací světla přívěsu
65 Běh / klika
66 Montážní dělník 1
67 Palivové čerpadlo 2
68 Řízení klimatizace
69 Startér
70 Odmlžovač zadního okna
71 Řídicí modul motoru
Polovodičové relé
72 Spojka chladicího ventilátoru

Přístrojová deska (vlevo)

Přiřazení pojistek v pojistkovém bloku přístrojové desky (vlevo) (2014-2017)
Použití
1 Zásuvka pro příslušenství 2
2 SEO Zachované přídavné napájení
3 Univerzální otvírač garážových vrat / boční zpětné zrcátko
6 Modul ovládání karoserie 3
7 Modul ovládání karoserie 5
8 Spínač oken řidiče/spínač zrcátek
9 Náhradní
10 Zásuvka pro napájení příslušenství Zachované napájení příslušenství
11 Zásuvka pro napájení příslušenství Baterie
12 Zásuvka příslušenství 1 / zapalovač cigaret
13 Spínač zapalování s diskrétní logikou
14 Podsvícení spínače
17 Modul ovládání karoserie 1
19 Náhradní
20 Náhradní
22 Vytápění, větrání a klimatizace/pomocné vytápění, větrání a klimatizace Zapalování
23 Modul zapalování/snímání diagnostického modulu sdružených přístrojů Zapalování
24 Náhradní
25 Konektor datového spojení/modul sedadla řidiče
26 Pasivní vstup Pasivní start/topení, větrání a klimatizace
27 Náhradní
28 Náhradní
29 Povolení parkování/elektricky nastavitelné pedály
30 SEO
31 Příslušenství / klika
32 Vyhřívaný volant
33 Náhradní
34 Sdružený přístroj
36 Náhradní
37 Náhradní
40 Levé dveře
41 Elektricky ovládané sedadlo řidiče
43 Levé přední vyhřívané/chlazené sedadlo
44 Pravá přední vyhřívaná/chlazená sedadla
45 Náhradní
49 Zachované napájení příslušenství/příslušenství
50 Běh / klika

Přístrojová deska (vpravo)

Přiřazení pojistek v pojistkovém bloku přístrojové desky (vpravo) (2014-2017)
Použití
1 Zásuvka příslušenství 3
2 Zásuvka pro příslušenství 4
7 Modul ovládání karoserie 4
8 Modul ovládání karoserie 8
9 Zábava na zadních sedadlech
10 Nákladní lampa
15 Ovládání na volantu
18 Rádio
19 Náhradní
20 Střešní okno
23 Airbag/lnfo
26 Vývoz/výkon vzletu/výkon baterie 1
27 Detekce překážek/USB porty
28 Modul ovládání karoserie 2
32 SEO baterie 2
35 Měnič střídavého proudu
36 Zesilovač
37 Náhradní
39 Zadní posuvné okno
42 Motor pravého okna dveří
43 Přední dmychadlo
44 SEO
45 Modul ovládání karoserie 6
46 Modul ovládání karoserie 7
47 Sedadlo spolujezdce
50 Zachované napájení příslušenství/příslušenství
51 Otevřené zadní posuvné okno
52 Zavření zadního posuvného okna

2018

Motorový prostor

Přiřazení pojistek v motorovém prostoru (2018)
Použití
1 Brzda přívěsu
2 Baterie přívěsu
3 Čerpadlo protiblokovacího systému
4 Přístrojová deska BEC 1
5 Motorový bezpečnostní pás pro cestující
6 Elektronické ovládání převodovky 4WD
7 Elektrická parkovací brzda
8 Přístrojová deska BEC 2
9 Motorizovaný bezpečnostní pás řidiče
10 Odmlžovač zadního okna
11 Startér
12 Chladicí ventilátor 1
13 Chladicí ventilátor 2
14 Levá brzdová světla/směrová světla přívěsu
15 Parkovací světla přívěsu
16 Zpětná světla přívěsu
17 Pravá brzdová světla / směrová světla
18 Palivové čerpadlo
19 Integrovaný řídicí modul podvozku
20 Elektronický řídicí modul zavěšení
21 Napájecí modul palivového čerpadla
22 Montážní dělník 1
23 Upfitter2
24 Přední stěrač
25 Ventil protiblokovacího systému
26 Montážní dělník 2
27 Montážní dělník 3
28 Pravá parkovací světla
29 Levá parkovací světla
30 Montážní dělník 3
31 Montážní dělník 4
32 Montážní dělník 4
33 Zpětné svítilny
34 Řídicí modul motoru/zapalování
35 Spojka klimatizace
36 Vyhřívaná zrcátka
37 Montážní dělník 1
38 Středový výškový brzdový světlomet
39 Různé/ Zapalování
40 Převodovka / zapalování
41 Palivové čerpadlo 2
42 Spojka ventilátoru chlazení
43 Motor
44 Vstřikovače paliva A-odd
45 Vstřikovače paliva B-rovné
46 Snímač O2 B
47 Ovládání plynu
48 Horn
49 Mlhové světlomety
50 Snímač O2 A
51 Řídicí modul motoru
52 Vnitřní topení
53 Přídavný napájecí modul/čerpadlo TPM
54 Přední ostřikovač
55 Řízení klimatizace/regulované napětí baterie
56 Klimatizační modul/akumulátor
57 Řídicí modul převodovky / řídicí modul motoru
58 Světlomety
74 Elektrické podběhy (pokud jsou ve výbavě)
76 Základní náplň palivového čerpadla / motor MGU
77 Motor kabinového čerpadla
79 Vakuové čerpadlo
Relé
59 Palivové čerpadlo
60 Montážní dělník 2
61 Montážní dělník 3
62 Montážní dělník 4
63 Parkovací světla přívěsu
64 Běh / klika
65 Montážní dělník 1
66 Palivové čerpadlo 2
67 Ovládání klimatizace
68 Startér
69 Odmlžovač zadního okna
70 Řídicí modul motoru
71 Vakuové čerpadlo / spojka ventilátoru chlazení
72 CKT 95
73 CKT 92
75 Základní náplň palivového čerpadla / motor MGU
78 Spínač vakuového čerpadla

Přístrojová deska (vlevo)

Přiřazení pojistek na přístrojové desce (vlevo) (2018)
Použití
1 Zásuvka pro příslušenství 2
2 Volitelná výbava / Zachování napájení příslušenství
3 Univerzální dálkový systém/vnější zpětné zrcátko
6 Řídicí modul karoserie 3
7 Řídicí modul karoserie 5
8 Spínač oken řidiče/spínač zrcátek
9 Nepoužívá se
10 Zásuvka pro napájení příslušenství/zásobování příslušenstvím
11 Baterie v zásuvce pro příslušenství
12 Zásuvka pro příslušenství 1/zapalovač cigaret
13 Spínač zapalování s diskrétní logikou
14 Podsvícení spínače
17 Řídicí modul karoserie 1
19 Nepoužívá se
20 Nepoužívá se
22 Vytápění, větrání a klimatizace/ Pomocné vytápění, větrání a klimatizace/zapalování
23 Sdružený přístroj/ Diagnostický modul snímání zapalování/ Zapalování
24 Nepoužívá se
25 Konektor datového spojení / modul sedadla řidiče
26 Pasivní vstup/pasivní start/topení, větrání a klimatizace
27 Nepoužívá se
28 Nepoužívá se
29 Park enable/ Elektricky nastavitelné pedály
30 Možnost speciálního vybavení
31 Příslušenství / chod / klika
32 Vyhřívaný volant
33 Nepoužívá se
34 Sdružený přístroj
36 Nepoužívá se
37 Nepoužívá se
38 Elektronické ovládání převodovky 4WD
40 Levé dveře
41 Elektricky ovládané sedadlo řidiče
43 Levá vyhřívaná, chlazená nebo ventilovaná sedadla (pokud jsou jimi vybavena)
44 Vyhřívaná, chlazená nebo ventilovaná sedadla vpravo (pokud jsou ve výbavě)
45 Nepoužívá se
Relé
49 Zachované napájení příslušenství
50 Běh / klika
Přístrojová deska (vpravo)

Přiřazení pojistek na přístrojové desce (vpravo) (2018)
Použití
1 Zásuvka pro příslušenství 3
2 Zásuvka pro příslušenství 4
7 Řídicí modul karoserie 4
8 Řídicí modul karoserie 8
9 Zábava na zadních sedadlech
10 Nákladní svítilna
15 Ovládání na volantu
18 Rádio
19 Nepoužívá se
20 Střešní okno
23 Airbag/lnfo
26 Vývoz/vzletový motor/volitelné speciální vybavení/akumulátor 1
27 Detekce překážek / porty USB
28 Řídicí modul karoserie 2
32 Volitelné speciální vybavení/Baterie 2
35 Střídač klimatizace
36 Zesilovač
37 Bateriový systém
39 Zadní posuvné okno
42 Motor okna pravých dveří
43 Přední dmychadlo
44 Možnost speciálního vybavení
45 Řídicí modul karoserie 6
46 Řídicí modul karoserie 7
47 Sedadlo spolujezdce
Relé
50 Zachované napájení příslušenství
51 Otevřené zadní posuvné okno
52 Zavírání zadního posuvného okna

Jsem Jose Ford a pomáhám lidem najít pojistkové skříňky v jejich autech. Vím, kde jsou, jak vypadají a jak se k nim dostat. V tomto úkolu jsem profesionál a jsem na svou práci hrdý. Když má někdo problémy se svým autem, je to často proto, že něco nefunguje správně s pojistkovou skříňkou. V tom přicházím na řadu já – pomáhám lidem řešit problém a najít řešení. Dělám to roky a jsem v tom velmi dobrý.