Ford F-53 / F-59 Stripped Chassis (2013, 2016, 2017) pojistky a relé

  • Sdílet Toto
Jose Ford

Zde najdete schémata pojistkových skříněk Podvozek Ford F-53 pro obytné automobily a podvozek F-59 pro komerční účely s odizolovaným podvozkem 2013, 2016 a 2017 , získejte informace o umístění pojistkových panelů uvnitř vozu a zjistěte přiřazení jednotlivých pojistek (rozložení pojistek) a relé.

Rozložení pojistek Ford F53 / F59 Stripped Chassis 2013, 2016, 2017

Obsah

  • Umístění pojistkové skříňky
  • Schémata pojistkových skříněk
    • 2013 (F-53)
    • 2016
    • 2017

Umístění pojistkové skříňky

Prostor pro cestující

Pojistkový panel se nachází pod volantem a vlevo od něj u brzdového pedálu.

Motorový prostor

Rozvodná skříňka je umístěna v motorovém prostoru.

Diodový a reléový modul

Skříňka modulu se nachází u rozvodné skříňky před chladičem v motorovém prostoru.

Modul držáku pojistek

Modul držáku pojistek se nachází vedle modulu diody/relé.

Schémata pojistkových skříněk

2013 (F-53)

Prostor pro cestující

Přiřazení pojistek v prostoru pro cestující (2013)
Jmenovitý proud Chráněné obvody
1 20A Odbočovací světla, Směrová světla, Zadní směrová světla pro stavbu karoserie
2 - Nepoužívá se
3 - Nepoužívá se
4 10A Sdružený přístrojový panel
5 10A Podávání příslušenství pro kulturisty (příslušenství a běh)
6 - Nepoužívá se
7 15A Cívka relé motoru ventilátoru
8 10A Napájení brzdových světel
9 20A Brzdová světla: Odbočovací/zastavovací světla vozidla, Zadní odbočovací/zastavovací světla výrobce karoserie, Přívod brzdových světel výrobce karoserie
10 10A Paměť sdružených přístrojů, Elektrická brzdová asistentka -Hydromax
11 30A Modul stěračů/ostřikovačů, přívod stěračů
12 - Nepoužívá se
13 10A Modul protiblokovacího systému -Hydromax
14 10A Modul výstražného zvonění, Modul posilovače brzd - Hydromax, Napájení sdružených přístrojů, Výstražná světla sdružených přístrojů, Modul protiblokovacího systému - Hydroboost
15 15A Přívod levého směrového světla
16 20A Napájení baterie pro stavbu karoserie (+12 V)
17 5A Rádiový kanál pro stavitele těla
18 - Nepoužívá se
19 5A Relé denních světel
20 - Nepoužívá se
21 15A Přívod pravého směrového světla
22 20A Směrová světla pro tažení přívěsu
23 10A Spuštění clusteru/příslušenství
24 - Nepoužívá se
25 10A Napájení pravého potkávacího světlometu od výrobce karoserie
26 10A Ovladač blokování řazení brzd
27 - Nepoužívá se
28 - Nepoužívá se
29 - Nepoužívá se
30 - Nepoužívá se
31 10A Přívod levého potkávacího světlometu od výrobce karoserie
32 - Nepoužívá se
33 10A Zpětné svítilny
34 10A Zpětná světla pro tažení přívěsu, zpětný chod od výrobce karoserie
35 20A Přívod dálkových světel, Kontrolka dálkových světel, Denní světla
36 - Nepoužívá se
37 - Nepoužívá se
38 10A Krmivo pro stavitele těla
39 - Nepoužívá se
40 - Nepoužívá se
41 10A Osvětlení přístroje
42 - Nepoužívá se
43 - Nepoužívá se
44 - Nepoužívá se
Relé 1 - Pravý blinkr pro tažení přívěsu
Relé 2 - Levý blinkr pro tažení přívěsu
Relé 3 - Pravý směrový ukazatel
Relé 4 - Levý směrový ukazatel
Štafeta 5 - Nepoužívá se
Relé 6 - Denní světla, Parkovací brzda
Relé 7 - Zapnutí/vypnutí denních světel
Dioda 1 - Blokování řazení brzdy a převodovky
Dioda 2 - Blokování řazení brzdového pedálu
F1 - Nepoužívá se
F2 - Nepoužívá se
F3 - Nepoužívá se
F4 10A Blokování řazení brzdy a převodovky
F5 - Nepoužívá se
F6 - Nepoužívá se
F7 - Nepoužívá se
F8 - Nepoužívá se
F9 - Nepoužívá se
F10 - Nepoužívá se
F11 - Nepoužívá se
F12 - Nepoužívá se
Motorový prostor

Přiřazení pojistek v rozvodné skříni (2013)
Jmenovitý proud Chráněné součásti
1 5A* Modul posilovače brzd -Hydromax
2 10 A* Spojka kompresoru klimatizace
3 20A* Cívka relé spojky klimatizace, Snímač hmotnostního průtoku vzduchu s teplotou nasávaného vzduchu, Ventil řízení výparů, Snímač kyslíku ve výfukových plynech vyhřívaného motoru č. 11 a 21, Snímač monitoru katalyzátoru
4 5A* Paměť řídicího modulu hnacího ústrojí
5 20A* Výkon řídicího modulu hnacího ústrojí
6 20A* Přívody parkovacích světel, Pojistka č. 41 na přístrojové desce, Modul výstražného zvonku, Cívka relé tažného světla přívěsu, Modul stmívače na přístrojové desce
7 20A* Zapalovací cívky, rádiové kondenzátory
8 30A* Hydromax - Modul protiblokovacího brzdového systému
9 10 A* Cívka hlavního relé startéru, Cívka zemního relé startéru
10 20A* Denní světla
11 20A* Cívka relé palivového čerpadla, napájení řídicího modulu hnacího ústrojí
12 25A* Napájení záložních světel přívěsu, Přístrojová deska - napájení záložních světel
13 30A** Přívod elektrického regulátoru brzd přívěsu
14 60A** Napájení baterie na přístrojové desce (pojistka č. 9, 15, 21)
15 20A** Parkovací svítilny pro tažení přívěsů
16 60A** Modul protiblokovacího systému -Hydromax
16 40A** Modul protiblokovacího systému -Hydroboost
17 20A** Podávání rohů
18 20A** Kontrolka řízení převodovky, spínač tažného zařízení, přívod záložního světla
19 - Nepoužívá se
20 30A** Cívka relé řídicího modulu hnacího ústrojí, relé řídicího modulu hnacího ústrojí (pojistky rozvodné skříně č. 3, 5, 7, 18)
21 20A** Motor palivového čerpadla, vstřikovače paliva
22 20A** Konektor diagnostického nástroje, přívod do zapalovače cigaret
23 40A** Napájení motoru ventilátoru
24 50A** Napájení baterie na přístrojové desce (pojistky č. 4, 10, 16, 22)
25 40A** Napájení spínače zapalování (pojistky na přístrojové desce č. 1, 5, 7, 11, 13, 14, 17, 19, 23; pojistky v rozvodné skříni č. 9, 11)
26 40A** Napájení spínače zapalování (pojistky na přístrojové desce č. 5, 11, 17, 23, 26, 38)
27 30A** Multifunkční spínač (světlomety)
28 30A** Elektromagnetická cívka startéru
29 60A** Motor asistenta brzdění -Hydromax
29 40A** Modul protiblokovacího systému -Hydroboost
R1 - Relé spojky klimatizace
R2 - Relé palivového čerpadla
R3 - Relé houkačky
R4 - Startovací relé
R5 - Relé motoru ventilátoru
R6 - Relé řídicího modulu hnacího ústrojí
Dioda 1 - Dioda palivového čerpadla
Dioda 2 - Dioda spojky klimatizace
* Miniaturní pojistky

** Maxi pojistky

Diodový a reléový modul (2013)

Diodový a reléový modul (2013)
Umístění relé Popis
1 Integrovaný start jedním dotykem (ATO dioda)
2 Nepoužívá se
3 Nepoužívá se
4 Relé napájení denních světel
5 Hydromax - oddělovací relé signálu zapnutí/vypnutí brzdy
6 Relé zpětných světel
7 Zemní relé startéru
8 Relé parkovacích světel tažného zařízení
Modul držáku pojistek
1 10A - Hydromax - signál zapnutí/vypnutí brzdy

2016

Rozváděč napájení F53 (2016)

Rozváděč napájení F53 (2016)
Jmenovitý proud Chráněné součásti
1 5A* Modul posilovače brzd - Hydromax.
2 10 A* Spojka kompresoru klimatizace.
3 20A* Snímač monitoru katalyzátoru. Snímač kyslíku ve výfukových plynech vyhřívaných motorem č. 11 a 21. Ventil řízení výparů.
4 5A* Paměť řídicího modulu hnacího ústrojí. Cívka relé řídicího modulu hnacího ústrojí.
5 20A* Napájení řídicího modulu hnacího ústrojí.
6 20A* Modul stmívače přístrojové desky. Přívody parkovacích světel. Cívka relé tažného světla přívěsu.
7 20A* Zapalovací cívky. Rádiové kondenzátory.
8 30 A* Hydromax - modul protiblokovacího systému.
9 10 A* Řídicí modul hnacího ústrojí.
10 20A* Denní světla.
11 20A* Cívka relé palivového čerpadla. Napájení řídicího modulu hnacího ústrojí. Dioda palivového čerpadla.
12 25 A* Přístrojová deska - přívod záložních světel. Přívod záložních světel tažného vozidla.
13 30A** Napájení elektrického regulátoru brzd přívěsu.
14 60 A** Napájení baterie na přístrojové desce (pojistka č. 9,15, 21). Primární pojistka osvětlení.
15 20A** Parkovací světla pro tažení přívěsů.
16 60 A** Modul protiblokovacího systému -Hydromax.
16 40A** Modul protiblokovacího systému - Hydroboost.
17 20A** Podávání rohů.
18 20A** Cívka relé záložního světla. Cívka spojky klimatizace. Spínač požadavku klimatizace.
19 - Nepoužívá se.
20 30 A** Cívka relé řídicího modulu hnacího ústrojí. Relé řídicího modulu hnacího ústrojí (pojistky rozvodné skříně č. 3, 5,7,18).
21 20A** Vstřikovače paliva. Motor palivového čerpadla. Snímač hmotnostního průtoku vzduchu.
22 20A** Napájení zapalovače. Konektor diagnostického nástroje.
23 40A** Napájení motoru ventilátoru.
24 50A** Napájení baterie na přístrojové desce (pojistky č. 4, 10,16,22).
25 40A** Napájení spínače zapalování (pojistky č. 1, 5,7,11,13,14,17,19,23,36 na přístrojové desce; pojistky č. 9,11 v rozvodné skříni).
26 40A** Napájení spínače zapalování (pojistky na přístrojové desce č. 5,11,17,23,26,38).
27 30 A** Multifunkční spínač (světlomety).
28 30 A** Napájení startovacího relé. Startovací motor.
29 60A** Asistenční brzdový motor - Hydromax.
29 40A** Modul protiblokovacího systému - Hydroboost.
R1 - Relé spojky klimatizace.
R2 - Relé palivového čerpadla.
R3 - Relé klaksonu.
R4 - Startovací relé.
R5 - Relé motoru ventilátoru.
R6 - Relé řídicího modulu hnacího ústrojí.
Dioda 1 - Dioda palivového čerpadla.
Dioda 2 - Dioda spojky klimatizace.
* Miniaturní pojistky.

** Maxi pojistky.

Rozváděč napájení F59 (2016)

Rozváděč napájení F59 (2016)
Jmenovitý proud Chráněné součásti
F1 10 A* Spojka kompresoru klimatizace.
F2 30 A* Protiblokovací brzdový systém - Hydromax.
F3 5A* Paměť řídicího modulu hnacího ústrojí. Cívka relé řídicího modulu hnacího ústrojí.
F4 - Nepoužívá se.
F5 20A* Běžná světla. Cívka relé tažného světla přívěsu.
F6 - Nepoužívá se.
F7 25 A* Zpětná světla. Pojistky na přístrojové desce č. 33,34.
F8 - Nepoužívá se.
F9 20A* Denní světla.
F10 - Nepoužívá se.
F11 - Nepoužívá se.
F12 - Nepoužívá se.
F13 - Nepoužívá se.
F14 - Nepoužívá se.
F15 5A* Motor čerpadla Hydromax.
F16 20A* Napájení vozidla 1. Napájení řídicího modulu hnacího ústrojí.
F17 20A* Výkon vozidla 2. Snímač monitoru katalyzátoru. Snímač kyslíku ve výfukových plynech vyhřívaného motoru č. 11 a 21. Ventil řízení výparů.
F18 20A* Napájení vozidla 4. Zapalovací cívky.
F19 10 A* Řídicí modul hnacího ústrojí.
F20 10 A* Modul Hydromax. Napájení relé zapnutí/vypnutí brzdy.
F21 20A* Řídicí modul hnacího ústrojí. Dioda palivového čerpadla.
F22 - Nepoužívá se.
F23 - Nepoužívá se.
F24 - Nepoužívá se.
J1 40A** Napájení relé motoru ventilátoru.
J2 30A** Světlomety. Cívka relé zapnutí/vypnutí světel pro denní svícení. Přívod relé světlometů pro denní svícení. Pojistky přístrojové desky č. 25,31.
J3 30A** Napájení vozidla. Napájení relé řídicího modulu hnacího ústrojí. Pojistka rozvodné skříně FI 6, F17, F18, J22.
J4 20A** Napájení zapalovače. Konektor diagnostického nástroje.
J5 - Nepoužívá se.
J6 30A** Napájení startovacího relé. Startovací motor.
J7 40 A** / 60 A** Protiblokovací brzdový systém. Čerpadlo Hydromax
J8 20A** Parkovací světla pro tažení přívěsů.
J9 50A** Pojistky na přístrojové desce č. 4,10,16,22.
J10 60 A** 4-kanálový modul protiblokovacího systému.
J10 40A** Tříkanálový modul protiblokovacího systému.
J11 20A** Napájecí relé palivového čerpadla. Vstřikovače paliva. Snímač hmotnostního průtoku vzduchu. Motor palivového čerpadla.
J12 30A** Elektronická brzda pro tažení přívěsu.
J13 40A** Napájení spínače zapalování (pojistky č. 1,5,7,11,13,17,19, 23 na přístrojové desce).
J14 - Nepoužívá se.
J15 60 A** Pojistky na přístrojové desce č. 9,15,21.
J16 20A** Horn.
J17 40A** Napájení spínače zapalování (pojistky na přístrojové desce č. 1,5,7,11,13,17,19, 23.
J18 - Nepoužívá se.
J19 - Nepoužívá se.
J20 - Nepoužívá se.
J21 - Nepoužívá se.
J22 20A** Cívka relé zpětného světla. Cívka relé spojky klimatizace. Spínač požadavku klimatizace.
R1 - Relé klaksonu.
R2 - Relé palivového čerpadla.
R3 - Startovací relé.
R4 - Relé záložních světel.
R5 - Relé zapnutí/vypnutí brzdy.
R6 - Relé parkovacích světel tažného zařízení.
R7 - Nepoužívá se.
R8 - Relé spojky klimatizace.
R9 - Nepoužívá se.
R10 - Startovací relé.
R11 - Relé motoru ventilátoru.
R12 - Relé pro denní svícení / přední světlomety.
R13 - Relé řídicího modulu hnacího ústrojí.
D1 - Dioda palivového čerpadla.
D2 - Dioda spojky klimatizace.
D3 - Nepoužívá se.
C1 - Nepoužívá se.
* Miniaturní pojistky.

** Pojistka pouzdra J.

Rozváděč napájení UPS 1 (2016)

Rozváděč napájení UPS 1 (2016)
Jmenovitý proud Chráněné součásti
R1 Relé Řídicí modul hnacího ústrojí.
R2 Relé Denní světla.
R3 Relé Startovací motor.
R4 Relé Motor ventilátoru.
R5 Relé Horn.
R6 Relé Palivové čerpadlo.
R7 Relé Startovací půda.
R8 Relé Parkovací světla pro tažné zařízení.
R9 Relé Záložní světla.
R10 Relé Relé zapnutí/vypnutí brzd Hydromax.
R11 Relé Nepoužívá se.
R12 Relé Spojka klimatizace.
M1-1 10A Relé zapnutí/vypnutí brzd Hydromax.
M1-2 20A Osvětlení odbočovacích/nárazových brzd.
M1-3 - Nepoužívá se.
M1-4 - Nepoužívá se.

Rozváděč napájení UPS 2 (2016)

Rozváděč napájení UPS 2 (2016)
Jmenovitý proud Chráněné součásti
M1 25 A* Záložní světla.
M2 20A* Denní světla.
M3 30 A* 4-kanálový modul protiblokovacího systému (Hydromax).
M4 20A* Modul řízení chodu/spouštění hnacího ústrojí. Cívka relé palivového čerpadla.
M5 10 A* Cívka startovacího relé.
M6 20A* Napájení vozidla 4. Zapalovací cívky.
M7 5A* Monitor motoru Hydromax.
M8 20A* Výkon vozidla 2.
M9 20A* Výkon vozidla 1. Snímač hmotnostního průtoku vzduchu.
M10 10 A* Klimatizace.
M11 5A* Relé řídicího modulu hnacího ústrojí udržovat při životě napájení. Odvzdušňovací ventil kanystru.
M12 20A* Napájení parkovacích světel. Cívka relé tažného světla přívěsu.
D1 Dioda Spuštění jedním dotykem.
D2 Dioda Palivové čerpadlo.
D3 Dioda Klimatizace.
R2-1 - Nepoužívá se.
J1 30A** Řídicí modul hnacího ústrojí Výkon vozidla.
J2 20A** Palivové čerpadlo.
J3 20A** Napájecí bod zapalovače. Diagnostický konektor.
J4 40A** Motor ventilátoru.
J5 30A** Světlomety. Cívka relé zapnutí/vypnutí světel pro denní svícení. Přívod relé světlometů pro denní svícení.
J6 40A** Napájení spínače zapalování (pojistky na přístrojové desce #F26).
J7 40A** Napájení spínače zapalování (přístrojová deska #F21, F26).
J8 50A** Pojistková skříňka přístrojové desky Fll, F13, F15.
J9 30A** Napájení relé startéru.
J10 60 A** 4-kanálový modul protiblokovacího systému (Hydromax).
J11 30A** Elektronická brzda pro tažení přívěsu.
J12 60 A** Osvětlení (pojistky na přístrojové desce #F3, F5; rozvodná skříňka Ml-2).
J13 20A** Napájení vozidla 3.
J14 20A** Horn.
J15 60 A** 4-kanálový modul protiblokovacího systému.
J16 20A** Parkovací světla pro tažné zařízení.
* Mini pojistka.

** Pojistka pouzdra J.

Diodový a reléový modul (2016)

Diodový a reléový modul (2016)
Jmenovitý proud Chráněné součásti
1 Nepoužívá se.
2 Nepoužívá se.
3 Nepoužívá se.
4 Napájecí relé denních světel.
5 Hydromax - oddělovací relé signálu zapnutí/vypnutí brzdy.
6 Relé zpětných světel.
7 Relé uzemnění startéru.
8 Relé parkovacích světel tažného zařízení.
Modul držáku pojistek
1 10A Hydromax - signál zapnutí/vypnutí brzdy.

Panel pojistek v prostoru pro cestující F53/F59 (2016)

F53, F59 Panel pojistek v prostoru pro cestující (2016)
Jmenovitý proud Chráněné součásti
1 20A Multifunkční přepínač.
2 - Nepoužívá se.
3 - Nepoužívá se.
4 10A Sdružený přístroj.
5 10A Podávání příslušenství pro stavitele těla (příslušenství a běh).
6 - Nepoužívá se.
7 15A Cívka relé motoru ventilátoru.
8 10A Napájení brzdových světel.
9 20A Brzdová světla: směrová světla a brzdová světla vozidla, zadní směrová světla a brzdová světla výrobce karoserie, přívod brzdových světel výrobce karoserie.
10 10A Paměť sdružených přístrojů.
11 30A Modul stěračů/ostřikovačů. Přívod stěračů.
12 - Nepoužívá se.
13 10A Modul protiblokovacího systému -Hydromax.
14 10A Modul protiblokovacího systému brzd - Hydroboost. Spuštění/rozběh sdružených přístrojů.
15 15A Levý směrový ukazatel posuvu.
16 20A Napájení baterie pro stavbu karoserie (+12 V).
17 5A Rádiový kanál pro kulturisty.
18 - Nepoužívá se.
19 5A Relé denních světel.
20 - Nepoužívá se.
21 15A Pravostranný posuv směrového ukazatele.
22 20A Ukazatele směru tažení přívěsu.
23 10A Spuštění clusteru/příslušenství.
24 - Nepoužívá se.
25 10A Napájení pravého potkávacího světlometu od výrobce karoserie.
26 10A Dioda a solenoid blokování řazení brzd.
27 - Nepoužívá se.
28 - Nepoužívá se.
29 - Nepoužívá se.
30 - Nepoužívá se.
31 10A Přívod levého potkávacího světla od výrobce karoserie.
32 - Nepoužívá se.
33 10A Napájení reverzní lampy pro stavitele karoserií.
34 10A Zpětný chod od výrobce karoserie. Zpětná světla pro tažné zařízení.
35 20A Přívod dálkových světel pro výrobce karoserie. Ukazatel dálkových světel.
36 10A Spínač ovládání převodovky.
37 - Nepoužívá se.
38 10A Krmivo pro kulturisty.
39 - Nepoužívá se.
40 - Nepoužívá se.
41 10A Osvětlení sdružených přístrojů.
42 - Nepoužívá se.
43 - Nepoužívá se.
44 - Nepoužívá se.
Relé 1 - Ukazatel směru jízdy přívěsu vpravo.
Relé 2 - Ukazatel směru vlečení přívěsu vlevo.
Relé 3 - Pravostranný ukazatel směru.
Relé 4 - Levý ukazatel směru.
Štafeta 5 - Nepoužívá se.
Relé 6 - Denní světla. Parkovací brzda.
Relé 7 - Zapnutí/vypnutí denních světel.
Dioda 1 - Blokování řazení brzdového systému.
Dioda 2 - Blokování řazení brzdového systému.
F1 - Nepoužívá se.
F2 - Nepoužívá se.
F3 - Nepoužívá se.
F4 10A Blokování řazení brzdového systému.
F5 - Nepoužívá se.
F6 - Nepoužívá se.
F7 - Nepoužívá se.
F8 - Nepoužívá se.
F9 - Nepoužívá se.
F10 - Nepoužívá se.
F11 - Nepoužívá se.
F12 - Nepoužívá se.
Pojistkový panel UPS v prostoru pro cestující (2016)

Pojistkový panel UPS v prostoru pro cestující (2016)
Jmenovitý proud Chráněné součásti
F1 - Nepoužívá se.
F2 20A Spuštění blikače.
F3 15A Odbočení vlevo.
F4 15A Cívka relé dmychadla.
F5 15A Odbočka doprava.
F6 10A Běh ABS.
F7 10A Pravý světlomet pro stavitele karoserie.
F8 5A Denní světla.
F9 10A Levý světlomet pro stavitele karoserie.
F10 - Nepoužívá se.
F11 10A Clusterová baterie (+12 V) #1.
F12 5A Blokování řazení brzdy UPS.
F13 10A Clusterová baterie (+12 V) #2.
F14 10A Osvětlení spínače.
F15 20A Napájení baterie pro stavbu karoserie (+12 V).
F16 - Nepoužívá se.
F17 20A Napájení relé tahu přívěsu.
F18 10A Běh kulturistů.
F19 10A Napájení brzdových světel.
F20 10A Běh kulturistů.
F21 10A Spustit/začít.
F22 30A Baterie modulu stěračů (+12 V).
F23 10A Reverzní světla.
F24 5A Rádio pro kulturisty.
F25 10A Zpětná světla pro tažení přívěsu.
F26 10A Spuštění clusteru.
F27 20A Přívod dálkových světel pro stavitele karoserií.
R1 - Denní světla. Parkovací brzda.
R2 - Zapnutí/vypnutí denních světel.
R3 - Pravostranný ukazatel směru.
R4 - Ukazatel směru jízdy přívěsu vpravo.
R5 - Levý ukazatel směru.
R6 - Ukazatel směru vlečení přívěsu vlevo.
R7 - Nepoužívá se.
R8 - Nepoužívá se.
R9 - Nepoužívá se.
D1 - Nepoužívá se.
D2 - Nepoužívá se.
D3 - Nepoužívá se.

2017

Rozváděč napájení F53 (2017)

Rozváděč napájení F53 (2017)
Jmenovitý proud Chráněné součásti
1 5A* Modul posilovače brzd - Hydromax.
2 10 A* Spojka kompresoru klimatizace.
3 20A* Snímač monitoru katalyzátoru. Snímač kyslíku ve výfukových plynech vyhřívaných motorem č. 11 a 21. Ventil řízení výparů.
4 5A* Cívka relé řídicího modulu hnacího ústrojí. Paměť řídicího modulu hnacího ústrojí.
5 20A* Napájení řídicího modulu hnacího ústrojí.
6 20A* Modul stmívače přístrojové desky. Přívody parkovacích světel. Cívka relé tažného světla přívěsu.
7 20A* Zapalovací cívky. Rádiové kondenzátory.
8 30 A* Hydromax - modul protiblokovacího systému.
9 10 A* Řídicí modul hnacího ústrojí.
10 20A* Denní světla.
11 20A* Cívka relé palivového čerpadla. Řídicí modul hnacího ústrojí. Dioda palivového čerpadla.
12 25 A* Přístrojová deska - přívod záložních světel. Přívod záložních světel tažného vozidla.
13 30A** Napájení elektrického regulátoru brzd přívěsu.
14 60 A** Napájení akumulátoru na přístrojové desce (pojistka č. 15, 21). Primární pojistka osvětlení. Pojistka rozvodné skříně č. 19.
15 20A** Parkovací světla pro tažení přívěsů.
16 60 A** Modul protiblokovacího systému -Hydromax.
16 40A** Modul protiblokovacího systému - Hydroboost.
17 20A** Podávání rohů.
18 20A** Cívka relé záložního světla. Cívka spojky klimatizace. Spínač požadavku klimatizace.
19 20A** Spínač zapnutí/vypnutí brzdy. Multifunkční spínač.
20 30 A** Relé řídicího modulu hnacího ústrojí (pojistky rozvodné skříně č. 3, 5,7,18).
21 20A** Vstřikovače paliva. Motor palivového čerpadla. Snímač hmotnostního průtoku vzduchu. Řídicí modul hnacího ústrojí.
22 20A** Napájení zapalovače. Konektor diagnostického nástroje.
23 40A** Napájení motoru ventilátoru.
24 50A** Napájení baterie na přístrojové desce (pojistky č. 4, 10,16,22).
25 40A** Napájení spínače zapalování (pojistky na přístrojové desce č. 1, 5,7,11,13,14,17,19,23,36; pojistky v rozvodné skříni č. 9,11). Držák pojistek č. 2.
26 40A** Napájení spínače zapalování (pojistky na přístrojové desce č. 5,11,17,23,38).
27 30 A** Světlomety. cívka relé zapnutí/vypnutí světel pro denní svícení. přívod relé světlometů pro denní svícení. dálková světla blikají na dálku. (pojistky na přístrojové desce č. 25,31).
28 30 A** Napájení relé startéru. Cívka startéru.
29 60A** Motor posilovače brzd - Hydromax. Držák pojistek č. 1.
29 40A** Modul protiblokovacího systému - Hydroboost.
R1 - Relé spojky klimatizace.
R2 - Relé palivového čerpadla.
R3 - Relé klaksonu.
R4 - Startovací relé.
R5 - Relé motoru ventilátoru.
R6 - Relé řídicího modulu hnacího ústrojí.
Dioda 1 - Dioda palivového čerpadla.
Dioda 2 - Dioda spojky klimatizace.
* Miniaturní pojistky.

** Maxi pojistky.

Rozváděč napájení F59 (2017)

Rozváděč napájení F59 (2017)
Jmenovitý proud Chráněné součásti
F1 10 A* Spojka kompresoru klimatizace.
F2 30 A* Protiblokovací systém brzd - Hydromax.
F3 5A* Paměť řídicího modulu hnacího ústrojí. Cívka relé řídicího modulu hnacího ústrojí.
F4 - Nepoužívá se.
F5 20A* Cívka relé tažného světla přívěsu. Přívody parkovacích světel. Modul stmívače přístrojové desky.
F6 - Nepoužívá se.
F7 25 A* Napájení záložního světla přívěsu. Napájení záložního světla.
F8 - Nepoužívá se.
F9 20A* Denní světla.
F10 - Nepoužívá se.
F11 - Nepoužívá se.
F12 - Nepoužívá se.
F13 - Nepoužívá se.
F14 - Nepoužívá se.
F15 5A* Modul posilovače brzd (Hydromax).
F16 20A* Napájení řídicího modulu hnacího ústrojí.
F17 20A* Snímač monitoru katalyzátoru. Snímač kyslíku ve výfukových plynech vyhřívaných motorem č. 11 a 21. Ventil řízení výparů.
F18 20A* Rádiové kondenzátory. Zapalovací cívky.
F19 10 A* Řídicí modul hnacího ústrojí.
F20 10 A* Přívod relé zapnutí/vypnutí brzdy modulu Hydromax.
F21 20A* Řídicí modul hnacího ústrojí. Dioda palivového čerpadla. Cívka relé palivového čerpadla.
F22 10 A* Blokování řazení brzdového systému.
F23 - Nepoužívá se.
F24 - Nepoužívá se.
J1 40A** Napájení relé motoru ventilátoru.
J2 30A** Světlomety. dálková světla blikají na potkávací. cívka relé zapnutí/vypnutí denních světel. přívod relé denních světel. pojistky přístrojové desky č. 25,31.
J3 30A** Napájení vozidla. Napájení relé řídicího modulu hnacího ústrojí. Pojistka rozvodné skříně F16, F17, F18, J22.
J4 20A** Napájení zapalovače. Konektor diagnostického nástroje.
J5 - Nepoužívá se.
J6 30A** Napájení relé startéru. Cívka startéru.
J7 40A** Modul protiblokovacího systému (Hydroboost).
J7 60 A** Motor brzdového asistenta (Hydromax). Pojistka rozvodné skříně #F20.
J8 20A** Parkovací světla pro tažení přívěsů.
J9 50A** Pojistky na přístrojové desce č. 4,10,16,22.
J10 60 A** 4-kanálový modul protiblokovacího systému.
J10 40A** Tříkanálový modul protiblokovacího systému.
J11 20A** Přívodní relé palivového čerpadla. vstřikovače paliva. snímač hmotnostního průtoku vzduchu. motor palivového čerpadla. řídicí modul hnacího ústrojí.
J12 30 A** Elektronická brzda pro tažení přívěsu.
J13 40A** Napájení spínače zapalování (pojistky na přístrojové desce č. 1, 5,7,11,13,14,17,19,23,36). (Pojistky rozvodné skříně č. F19, F22, F21).
J14 - Nepoužívá se.
J15 60A** Napájení baterie na přístrojové desce (pojistka č. 15, 21). Primární pojistka osvětlení.
J16 20A** Horn.
J17 40A** Napájení spínače zapalování (pojistky na přístrojové desce č. 5,11,17,23,38).
J18 20** Spínač zapnutí/vypnutí brzdy. Multifunkční spínač.
J19 - Nepoužívá se.
J20 - Nepoužívá se.
J21 - Nepoužívá se.
J22 20A** Cívka relé zpětného světla. Cívka relé spojky klimatizace. Spínač požadavku klimatizace.
R1 - Relé klaksonu.
R2 - Relé palivového čerpadla.
R3 - Startovací relé.
R4 - Relé záložních světel.
R5 - Oddělovací relé signálu zapnutí/vypnutí brzdy (Hydromax).
R6 - Relé parkovacích světel tažného zařízení.
R7 - Nepoužívá se.
R8 - Relé spojky klimatizace.
R9 - Nepoužívá se.
R10 - Startovací relé.
R11 - Relé motoru ventilátoru.
R12 - Relé pro denní svícení / přední světlomety.
R13 - Relé řídicího modulu hnacího ústrojí.
D1 - Dioda palivového čerpadla.
D2 - Dioda spojky klimatizace.
D3 - Nepoužívá se.
C1 - Nepoužívá se.
* Miniaturní pojistky.

** Pojistka pouzdra J.

Rozváděč napájení UPS 1 (2017)

Rozváděč napájení UPS 1 (2017)
Jmenovitý proud Chráněné součásti
R1 Relé Řídicí modul hnacího ústrojí.
R2 Relé Denní světla.
R3 Relé Startovací motor.
R4 Relé Motor ventilátoru.
R5 Relé Horn.
R6 Relé Palivové čerpadlo.
R7 Relé Startovací půda.
R8 Relé Parkovací světla pro tažné zařízení.
R9 Relé Záložní světla.
R10 Relé Relé zapnutí/vypnutí brzd Hydromax.
R11 Relé Nepoužívá se.
R12 Relé Nepoužívá se.
M1-1 10A Relé zapnutí/vypnutí brzd Hydromax.
M1-2 20A BTSI (sloupcový posun).
M1-3 5A Modul posilovače brzd (Hydromax).
M1-4 10A Řídicí modul hnacího ústrojí.

Rozváděč napájení UPS 2 (2017)

Rozváděč napájení UPS 2 (2017)
Jmenovitý proud Chráněné součásti
M1 25 A* Napájení záložního světla. Napájení záložního světla přívěsu.
M2 20A* Denní světla.
M3 30 A* 4-kanálový modul protiblokovacího systému (Hydromax).
M4 20A* Modul řízení chodu/spouštění hnacího ústrojí. Cívka relé palivového čerpadla. Dioda palivového čerpadla.
M5 10 A* Brzdová světla.
M6 20A* Rádiové kondenzátory. Zapalovací cívky.
M7 5A* Cívka relé záložního světla. Cívka spojky klimatizace. Spínač potřeby klimatizace.
M8 20A* Snímač monitoru katalyzátoru. Snímač kyslíku ve výfukových plynech vyhřívaných motorem č. 11 a 21. Ventil řízení výparů.
M9 20A* Napájení řídicího modulu hnacího ústrojí.
M10 - Nepoužívá se.
M11 5A* Relé řídicího modulu hnacího ústrojí udržuje napájení při životě. Cívka relé řídicího modulu hnacího ústrojí.
M12 20A* Napájení parkovacích lamp.
D1 Dioda Nepoužívá se.
D2 Dioda Palivové čerpadlo.
D3 Dioda Spojka klimatizace.
R2-1 - Nepoužívá se.
J1 30A** Napájení relé řídicího modulu hnacího ústrojí (pojistka rozvodné skříně M6, M7, M8, M9).
J2 20A** Vstřikovače paliva. Motor palivového čerpadla. Snímač hmotnostního průtoku vzduchu. Řídicí modul hnacího ústrojí.
J3 20A** Napájecí bod zapalovače. Diagnostický konektor.
J4 40A** Motor ventilátoru.
J5 30A** Světlomety. cívka relé zapnutí/vypnutí světel pro denní svícení. přívod relé světlometů pro denní svícení. dálková světla blikají na dálku. (pojistky na přístrojové desce č. 25,31).
J6 40A** Napájení spínače zapalování (pojistky na přístrojové desce #F26).
J7 40A** Pojistky přístrojové desky č. F24, F22, F20, F26, F21, F8, F6, F4, F2. Pojistky rozvodné skříně M4, Ml-4.
J8 50A** Pojistky Fll, F13, F15, F17 na přístrojové desce.
J9 30 A** Napájení relé startéru. Cívka startéru.
J10 60A** Pojistka rozvodné skříně Ml-1. Motor brzdového asistenta (Hydromax).
J11 30 A** Elektronická brzda pro tažení přívěsu.
J12 60A** Primární osvětlení. Pojistka rozvodné skříně Ml-2. Pojistky přístrojové desky #F19, F5, F3.
J13 - Nepoužívá se.
J14 20A** Horn.
J15 60A** 4-kanálový modul protiblokovacího systému.
J16 20A** Parkovací světla pro tažné zařízení.
Diodový a reléový modul (2017)

Diodový a reléový modul (2017)
Jmenovitý proud Chráněné součásti
1 Nepoužívá se.
2 Nepoužívá se.
3 Nepoužívá se.
4 Napájecí relé denních světel.
5 Hydromax - oddělovací relé signálu zapnutí/vypnutí brzdy.
6 Relé zpětných světel.
7 Relé uzemnění startéru.
8 Relé parkovacích světel tažného zařízení.
Modul držáku pojistek
1 10A Přerušení přívodu relé (modul Hydromax).
2 10A Blokování řazení brzdového systému.
F53 Panel pojistek v prostoru pro cestující (2017)

F53 Panel pojistek v prostoru pro cestující (2017)
Jmenovitý proud Chráněné součásti
1 20A* Multifunkční přepínač.
2 - Nepoužívá se.
3 - Nepoužívá se.
4 10 A* Sdružený přístroj.
5 10 A* Podávání příslušenství pro stavitele těla (příslušenství a běh).
6 - Nepoužívá se.
7 15 A* Cívka relé motoru ventilátoru.
8 10 A* Napájení brzdových světel. Modul řízení brzd přívěsu
9 - Nepoužívá se.
10 10 A* Paměť sdružených přístrojů.
11 30 A* Modul stěračů/ostřikovačů. Přívod stěračů.
12 - Nepoužívá se.
13 10 A* Modul protiblokovacího systému -Hydromax.
14 10 A* Modul protiblokovacího systému brzd - Hydroboost. Spuštění/rozběh sdružených přístrojů.
15 15 A* Levý směrový ukazatel posuvu.
16 20A* Napájení baterie pro stavbu karoserie (+12 V).
17 5A* Rádiový kanál pro kulturisty.
18 - Nepoužívá se.
19 5A* Relé denních světel.
20 - Nepoužívá se.
21 15 A* Pravostranný posuv směrového ukazatele.
22 20A* Ukazatele směru tažení přívěsu.
23 10 A* Spuštění clusteru/příslušenství.
24 - Nepoužívá se.
25 10 A* Napájení pravého potkávacího světlometu od výrobce karoserie.
26 - Nepoužívá se.
27 - Nepoužívá se.
28 - Nepoužívá se.
29 - Nepoužívá se.
30 - Nepoužívá se.
31 10 A* Přívod levého potkávacího světla od výrobce karoserie.
32 - Nepoužívá se.
33 10 A* Napájení reverzní lampy pro stavitele karoserií.
34 10 A* Zpětný chod od výrobce karoserie. Zpětná světla pro tažení přívěsu.
35 20A* Přívod dálkových světel pro výrobce karoserie. Ukazatel dálkových světel.
36 10 A* Spínač ovládání převodovky.
37 - Nepoužívá se.
38 10 A* Kulturista off/run.
39 - Nepoužívá se.
40 - Nepoužívá se.
41 10 A* Osvětlení sdružených přístrojů/vypínačů.
42 - Nepoužívá se.
43 - Nepoužívá se.
44 - Nepoužívá se.
Relé 1 - Ukazatel směru jízdy přívěsu vpravo.
Relé 2 - Ukazatel směru vlečení přívěsu vlevo.
Relé 3 - Pravostranný ukazatel směru.
Relé 4 - Levý ukazatel směru.
Štafeta 5 - Nepoužívá se.
Relé 6 - Denní světla. Parkovací brzda.
Relé 7 - Zapnutí/vypnutí denních světel.
Dioda 1 - Nepoužívá se.
Dioda 2 - Nepoužívá se.
F1 - Nepoužívá se.
F2 - Nepoužívá se.
F3 - Nepoužívá se.
F4 - Nepoužívá se.
F5 - Nepoužívá se.
F6 - Nepoužívá se.
F7 - Nepoužívá se.
F8 - Nepoužívá se.
F9 - Nepoužívá se.
F10 - Nepoužívá se.
F11 - Nepoužívá se.
F12 - Nepoužívá se.
* Mini pojistka.
F59 Pojistkový panel UPS v prostoru pro cestující (2017)

F59 Pojistkový panel UPS v prostoru pro cestující (2017)
Jmenovitý proud Chráněné součásti
F1 - Nepoužívá se.
F2 20A* Pravý/levý zadní směrový ukazatel. Cívka relé pravého/levého směrového ukazatele. Pravý/levý směrový ukazatel na sdružených přístrojích.
F3 15 A* Levý směrový světlomet. Výstražná světla.
F4 15 A* Cívka relé motoru ventilátoru.
F5 15 A* Pravé přední/zadní směrové světlo. Pravé přední/zadní výstražné světlo.
F6 10 A* Modul protiblokovacího systému (Hydromax).
F7 10 A* Pravý potkávací světlomet.
F8 5A* Relé denních světel.
F9 10 A* Levý potkávací světlomet.
F10 10 A* Spínač ovládání převodovky.
F11 10 A* Clusterová baterie (+12 V) #1.
F12 - Nepoužívá se.
F13 10 A* Clusterová baterie (+12 V) #2.
F14 10 A* Osvětlení spínače. Osvětlení sdružených přístrojů.
F15 20A* Napájení baterie pro stavbu karoserie (+12 V).
F16 - Nepoužívá se.
F17 20A* Směrová světla tažného zařízení. Brzdová světla tažného zařízení. Výstražná světla tažného zařízení.
F18 10 A* Kulturista off/run.
F19 10 A* Modul řízení brzd přívěsu Signál BOO. Brzdová světla pro stavbu karoserie. Levá/pravá brzdová světla.
F20 10 A* Běh/krmení příslušenství pro kulturisty.
F21 10 A* Modul protiblokovacího brzdového systému. Sdružený přístroj.
F22 30 A* Modul stěračů/ostřikovačů. Přívod stěračů.
F23 10 A* Reverzní světla.
F24 5A* Rádiový kanál pro kulturisty.
F25 10 A* Zpětná světla pro tažení přívěsu.
F26 10 A* Spuštění clusteru/příslušenství.
F27 20A* Ukazatel dálkových světel.
R1 Mikrorelé Denní světla. Parkovací brzda.
R2 Mikrorelé Zapnutí/vypnutí denních světel.
R3 Mikrorelé Pravostranný ukazatel směru.
R4 Mikrorelé Ukazatel směru jízdy přívěsu vpravo.
R5 Mikrorelé Levý ukazatel směru.
R6 Mikrorelé Ukazatel směru vlečení přívěsu vlevo.
R7 - Nepoužívá se.
R8 - Nepoužívá se.
R9 - Nepoužívá se.
D1 - Nepoužívá se.
D2 - Nepoužívá se.
D3 - Nepoužívá se.

Jsem Jose Ford a pomáhám lidem najít pojistkové skříňky v jejich autech. Vím, kde jsou, jak vypadají a jak se k nim dostat. V tomto úkolu jsem profesionál a jsem na svou práci hrdý. Když má někdo problémy se svým autem, je to často proto, že něco nefunguje správně s pojistkovou skříňkou. V tom přicházím na řadu já – pomáhám lidem řešit problém a najít řešení. Dělám to roky a jsem v tom velmi dobrý.