Fusibles Subaru Legacy (2015-2019).

  • Comparteix Això
Jose Ford

En aquest article, considerem el Subaru Legacy de sisena generació (BN, BS), produït entre el 2014 i el 2019. Aquí trobareu diagrames de la caixa de fusibles del Subaru Legacy 2015, 2016, 2017 i 2018. i 2019 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles).

Disposició de fusibles Subaru Legacy 2015-2019

Els fusibles de l'encenedor (presa de corrent) del Subaru Legacy són els fusibles núm. 2 "12V SOCKET" i núm. 7 "CIGAR" al fusible del tauler d'instruments.

Ubicació de la caixa de fusibles

Habitatge

La caixa de fusibles es troba darrere de la coberta a l'esquerra del volant.

Compartiment del motor

Esquemes de la caixa de fusibles

2015

Tauler d'instruments

Assignació de fusibles al quadre d'instruments (2015)
Amperatge Circuit
1 7,5A INICIA1
2 20A ENÇÓ DE 12V
3 7.5A IG1-1
4 15A AUDIO NAVI
5 15A UNITAT IG2-2
6 20A P/W R.LH
7 10A CIGAR
8 15A A/C IG
9 7,5A ACC
10 7,5A UNITAT IG2-1
11 30A P/WLH
40 Buit
41 15A STRG/H
42 15A R.WIPER
43 15A F.WASH
44 30A F.WASH
45 Buit

2018, 2019

Tauler d'instruments

Assignació de fusibles al quadre d'instruments (2018, 2019)
Amperatge nominal Circuit
1 7,5A INICIA1
2 20A ENSOLE 12V
3 7,5A IG1-1
4 15A AUDIO NAVI
5 15A UNITAT IG2-2
6 20A P/W R.LH
7 10A CIGAR
8 15A A/C IG
9 7,5 A ACC
10 7.5A UNITAT IG2-1
11 30A P/W MAIN1
12 7,5A INICIA2
13 Buit
14 7,5A UNITAT+B
15 7,5A METRE IG
16 20A P/W R.RH
17 7.5A MIR
18 7.5A LAMP IG
19 7.5A IG1-2
20 10A SRS AIR BAG
21 20A P/W PASS1
22 15A SEEDHTR R
23 10A DRL
24 20A P/W MAIN2
25 Buit
26 10A RECUPERAR
27 20A ESPARADOR DE CONGEL
28 20A TRAIL R.FOG
29 20A P/W PASS2
30 Buit
31 7,5A SMT
32 15A SEAT HTR F
33 7,5A CLEU SW
34 7,5A P/W TOT
35 20A SOBERTA
36 Buit
37 7,5A PARA
38 7,5A VISTA DE L'ULL

Compartiment del motor

Assignació de fusibles al compartiment del motor (2018, 2019)
Valor d'amperatge Circuit
1 7,5A BAIXA RH
2 7.5A BAIXA LH
3 10A ILLUM I
4 10A CUA
5 15A H/L LO RH
6 15A H/L LO LH
7 10A H/L HI RH
8 10A H/L HI LH
9 7.5A DCM
10 15A D/L
11 Buit
12 Buit (2,5 Lmodels)
12 7,5A ALT-S (models 3,6 L)
13 20A COMBUSTIBLE
14 15A PERILL
15 30A IG2
16 7,5A PU B/UP
17 7.5A OBD
18 Buit
19 Buit
20 20A O2 HTR (models 2,5 L)
20 25A O2 HTR (models 3,6 L)
21 15A E/G2
22 15A ETC
23 15A E/G1
24 15A AVCS
25 15A INJ
26 7,5A CVT SSR
27 20A TCU
28 Buit (models de 3,6 L)
29 30A CÒPIA DE Seguretat
30 Buit (models 3,6 L)
30 7,5A ACTGS (models de 2,5 L)
31 Buit (models 3,6 L)
31 25A SUBVENTILADOR (models 2,5 L)
32 Buit
32 25A VENTILADOR PRINCIPAL (models de 2,5 L)
33 30A ABSSOL
34 20A AUDIO
35 25A R.DEF
36 15A BLOWER
37 15A VENTADOR
38 10A F.BOIRA RH
39 10A F.FOG LH
40 Buit
41 15A STRG/H
42 15A R.WASH
43 15A F.WASH
44 30A F.WIPER
45 Buit
MAIN1 12 7.5A START2 13 Buit 14 7,5A UNITAT+B 15 7,5A METR IG 16 20A P/W R.RH 17 7,5A MIR 18 7,5A LAMPADA IG 19 7.5A IG1-2 20 10A SRS AIR BAG 21 20A P/W PASS1 22 15A SEAT HTR R 23 10A DRL 24 20A P/W MAIN2 25 Buit 26 10A CARRERA Amunt 27 20A ESPARGADOR DE CONGEL 28 20A TRAIL R.FOG 29 20A P/W PASS2 30 Buit 31 7,5A SMT 32 15A SEAT HTR F 33 7.5A KEY SW 34 <2 4>7,5A D_OP+B 35 20A SOstreta solar 36 Buit 37 7,5A PARA 38 7,5A VISTA

Compartiment del motor

Assignació de fusibles al compartiment del motor (2015) <2 4>TCU
Amperatge Circuit
1 7,5A CORNARH
2 7,5A BAIXA LH
3 10A ILLUMI
4 10A CUA
5 15A H/L LO RH
6 15A H/L LO LH
7 10A H/L HI LH
8 15A D/L
9 10A H/L HI RH
10 7,5A ALT-S
11 20A COMBUSTIBLE
12 15A PERILL
13 30A IG2
14 7,5A PU B/UP
15 7,5A OBD
16 20A O2 HTR (models de 2,5 L)
16 25A O2 HTR (models de 3,6 L)
17 15A E /G2
18 15A ETC
19 15A E/G1
20 15A AVCS
21 15A INJ
22 7.5A CVT SSR
23 20A
24 30A CÒPIA DE Seguretat
25 7,5 A ACTGS
26 25A SUBVENTILADOR
27 25A VENTILADOR PRINCIPAL
28 30A ABSSOL
29 20A AUDIO
30 25A R.DEF
31 15A BLOWER
32 15A VENTADOR
33 10A F.BOIRA RH
34 10A F.FOG LH
35 15A R.WIPPER
36 15A F.WASH
37 30A F.WIPER

2016

Tauler d'instruments

Assignació de fusibles al tauler d'instruments (2016)
Valor d'amplificació Circuit
1 7,5A START1
2 20A ENÇÓ 12V
3 7.5A IG1-1
4 15A AUDIO NAVI
5 15A UNITAT IG2-2
6 20A P/W R.LH
7 10A CIGAR
8 15A A/C IG
9 7,5A ACC
10 7.5A UNITAT IG2- 1
11 30A P/W MAIN1
12 7.5A START2
13 Buit
14 7,5A UNITAT+B
15 7,5A METR IG
16 20A P/W R.RH
17 7,5A MIR
18 7.5A LAMPADAIG
19 7.5A IG1-2
20 10A SRS AIR BAG
21 20A P/W PASS1
22 15A SEAT HTR R
23 10A DRL
24 20A P/W MAIN2
25 Buit
26 10A CARRERA Amunt
27 20A ESPARGADOR DE CONGEL
28 20A TRAIL R.FOG
29 20A P/W PASS2
30 Buit
31 7.5A SMT
32 15A SEAT HTR F
33 7.5A CLEU SW
34 7.5 A D_OP+B
35 20A SOBERTA
36 Buit
37 7,5A PARA
38 7,5A VISTA

Compartiment del motor

Assignació de fusibles al compartiment del motor (2016)
Valor d'amperatge Circuit
1 7,5A BAIXA RH
2 7.5A BAIXA LH
3 10A ILLUMI
4 10A CUA
5 15A H/L LO RH
6 15A H/L LO LH
7 10A H/L HILH
8 7,5A DCM
9 15A D/L
10 10A H/L HI RH
11 7,5A ALT-S
12 20A COMBUSTIBLE
13 15A PERILL
14 30A IG2
15 7.5A PU B/UP
16 7,5A OBD
17 20A O2 HTR (models de 2,5 L)
17 25A O2 HTR (models 3,6 L)
18 15A E/G2
19 15A ETC
20 15A E/G1
21 15A AVCS
22 15A INJ
23 7.5A CVT SSR
24 20A TCU
25 30A CÒPIA DE Seguretat
26 7.5A ACTGS
27 25A SUBVENTILADOR
28 25A VENTILADOR PRINCIPAL
29 30A ABS SOL
30 20A AUDIO
31 25A R.DEF
32 15A BLOWER
33 15A VENTADOR
34 10A F.BOIRA RH
35 10A F.BOIRALH
36 15A R.WIPER
37 15A F.WASH
38 30A F.WASH

2017

Tauler d'instruments

Assignació de fusibles al quadre d'instruments (2017)
Valor d'amperatge Circuit
1 7,5A START1
2 20A PRESA 12V
3 7,5A IG1- 1
4 15A AUDIO NAVI
5 15A UNITAT IG2-2
6 20A P/W R.LH
7 10A CIGAR
8 15A A/C IG
9 7,5A ACC
10 7,5A UNITAT IG2-1
11 30A P/W MAIN1
12 7,5A START2
13 Buit
14 7,5A UNITAT+B
15 7,5A METR IG
16 20A P/W R.RH
17 7.5A MIR
18 7.5A LAMPADA IG
19 7.5A IG1-2
20 10A SRS AIR BAG
21 20A P/W PASS1
22 15A SEAT HTR R
23 10A DRL
24 20A P/WPRINCIPAL2
25 Buit
26 10A CORRE Amunt
27 20A ESPARADOR DE CONGEL
28 20A TRAIL R.FOG
29 20A P/W PASS2
30 Buit
31 7,5A SMT
32 15A SEAT HTR F
33 7,5A CLAU SW
34 7.5A D_OP+B
35 20A SOBERTA
36 Buit
37 7,5A PARA
38 7,5A VISTA DE L'ULL

Compartiment del motor

Assignació de fusibles al compartiment del motor (2017)
Posibilitat d'amperatge Circuit
1 7,5A CORNI RH
2 7,5A BAIXA LH
3 10A ILLUMI
4 10A CUA
5 15A H/L LO RH
6 15A H/L LO LH
7 Buit
8 10A H/L HI LH
9 7,5A DCM
10 15A D/L
11 10A H/L HIRH
12 7.5A ALT-S
13 20A COMBUSTIBLE
14 15A PERILL
15 30A IG2
16 7.5A PU B/UP
17 7.5A OBD
18 Buit
19 Buit
20 20A O2 HTR (models 2,5 L)
20 25A O2 HTR (models 3,6 L)
21 15A E/G2
22 15A ETC
23 15A E/G1
24 15A AVCS
25 15A INJ
26 7,5A CVT SSR
27 20A TCU
28 Buit
29 30A CÒPIA de seguretat
30 7.5A ACTGS
31 25A SUBVENTILADOR
32 25A VENTILADOR PRINCIPAL
33 30A ABS SOL
34 20A ÀUDIO
35 25A R .DEF
36 15A BLOWER
37 15A VENTADOR
38 10A F.BOIRA RH
39 10A F.BOIRA

Sóc Jose Ford i ajudo la gent a trobar caixes de fusibles als seus cotxes. Sé on són, com són i com arribar-hi. Sóc un professional en aquesta tasca i estic orgullós de la meva feina. Quan algú té problemes amb el seu cotxe, sovint és perquè alguna cosa no funciona bé amb la caixa de fusibles. Aquí és on entro: ajudo la gent a solucionar el problema i trobar una solució. Fa anys que estic fent això i m'hi porto molt bé.