Hyundai Kona (2017-2021 г..) предпазители и релета

  • Споделя Това
Jose Ford

Субкомпактният кросоувър Hyundai Kona се предлага от 2017 г. до момента. В тази статия ще намерите схеми на кутиите с предпазители на Hyundai Kona 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 г. , получете информация за разположението на панелите с предпазители в автомобила и научете за предназначението на всеки предпазител (разположение на предпазителите) и реле.

Разположение на предпазителите Hyundai Kona 2017-2021...

Предпазители на запалката за пури (електрически контакт) в Hyundai Kona се намират в кутията с предпазители на арматурното табло (вижте предпазителите "P/OUTLET 1" и "P/OUTLET 2").

Местоположение на кутията с предпазители

Инструментален панел

Кутията с предпазители се намира от страната на водача на арматурното табло зад капака.

Двигателно отделение

Кутията с предпазители се намира в двигателния отсек (от лявата страна).

Кутия с предпазители

Предпазител на клемите на акумулатора

Вътре в капаците на панелите с предпазители/релета можете да намерите етикет, описващ името и капацитета на предпазителя/релето. Не всички описания на панелите с предпазители в това ръководство могат да бъдат приложими за вашия автомобил. То е точно към момента на отпечатването му. Когато проверявате кутията с предпазители на вашия автомобил, вижте етикета на кутията с предпазители.

Диаграми на кутиите с предпазители

2018, 2019 (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Инструментален панел

Разпределение на предпазителите в арматурното табло

Двигателно отделение

Разпределение на предпазителите в двигателния отсек

Релета

Терминал на батерията

2019, 2020, 2021

Инструментален панел

Разпределение на предпазителите в арматурното табло (2019-2021 г.)
Име Рейтинг на ампера Защитен компонент
МОДУЛ 5 7.5A ATM Shift Lever IND. t Electro Chromic Mirror, AMR A/V & Navigation Head Unit, A/C Control Module, Front Air Ventilation Seat Module, Front Seat Warmer Module
МОДУЛ 3 7.5A Превключвател на стоп-светлината, BCM, лост за смяна на скоростите ATM
СЛЪНЧЕВИ ЛЮКОВЕ 20A Модул за покрив
ОТВОРЕНА РЕМЪЧНА ВРАТА 10A Реле за задна врата
P/WINDOW LH 25A Реле на електрическото прозорче LH, модул за безопасност на шофьора на електрическото прозорче
МУЛТИМЕДИЯ 15A A/V & навигационно устройство
P/WINDOW RH 25A Реле на електрическия прозорец RH, модул на електрическия прозорец за безопасност на пътниците
P/SEAT (DRV) 25A Ръчен превключвател на седалката на водача
P/SEAT (PASS) 25A Ръчен превключвател за седалката на пътника
МОДУЛ 4 7.5A Асистент за предупреждение за сблъсък в мъртвата зона LH/RH, Активна въздушна клапа, BCM, Звуков сигнал за предупреждение за паркиране, Асистент за поддържане на лентата (Line), ECM за 4WD
PDM3 7.5A Модул за управление на интелигентния ключ, модул за имобилайзер
ИЗХОД ЗА ЗАХРАНВАНЕ 2 20A Релейна кутия на ICM (реле за изхода на захранването)
ВЪТРЕШНА ЛАМПА 7.5A Лампа на жабката, лампа на суетата LH/RH, лампа на стаята, лампа на горната конзола, зарядно устройство, превключвател на шофьорската конзола, лампа за багаж
B/ALARM HORN 10A Релейна кутия ICM (реле за клаксона на алармата за взлом)
ПАМЕТ 10A Модул за управление на климатика, Head Up Display, Инструментален клъстер, Електрохромно огледало
AMP 30A AMP
МОДУЛ 6 7.5A Модул за управление на интелигентния ключ, BCM
MDPS 7.5A MDPS Unit
МОДУЛ 1 7.5A Активна въздушна клапа, Превключвател за блокиране на ключа за запалване, BCM, Превключвател за опасност, Съединител за връзка с данни, Сензор за дъжд
МОДУЛ 7 7.5A Модул за вентилация на предните седалки, модул за затопляне на предните седалки
A/BAG IND 7.5A Инструментален клъстер, модул за управление на климатика
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА СПИРАЧКАТА 7.5A Превключвател за стоп светлини, модул за управление на интелигентния ключ
START 7.5A Превключвател на диапазона на трансмисията (A/T), ECM, ICM Релейна кутия (Реле за аларма за взлом)
КЛАСТЪР 7.5A Дисплей, инструментален клъстер
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ВРАТАТА 20A Реле за заключване на вратата, реле за отключване на вратата, кутия за реле на ICM (реле за отключване на два завоя)
PDM 2 7.5A Превключвател на бутона Start/Stop, модул за имобилайзер
FCA 10A Асистент за избягване на преден сблъсък
S/HEATER 20A Модул за подгряване на предните седалки, Модул за вентилация на предните седалки
A/C 2 20A Модул за управление на климатика, двигател на вентилатора, резистор на вентилатора, съединителен блок E/R (реле на вентилатора)
A/C 1 7.5A Модул за управление на климатика, съединителен блок E/R (реле на нагревателя PTC #2, реле на вентилатора, реле на нагревателя PTC #1)
PDM 1 15A Модул за управление на интелигентен ключ
ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА 15A Модул за управление на SRS, сензор за засичане на пътниците
IG1 25A Блок на печатни платки (предпазител: ABS 3, ECU 5, SENSOR 4, TCU 2)
МОДУЛ2 10A Безжичен заряден модул, модул за управление на интелигентния ключ, BCM, A/V & amp; навигационен блок, кутия на релето ICM (реле за захранващ контакт), превключвател за външно огледало, AMP
ПРОМИВКА 15A Превключвател на функциите
ЧИСТАЧКА (LO/HI) 10A BCM, PCB блок (Реле за предна чистачка (ниско)), мотор за предна чистачка
WIPER RR 15A Реле на задната чистачка, мотор на задната чистачка
WIPER FRT 25A Мотор на предната чистачка, блок на печатни платки (предна чистачка (ниско реле))
ОТОПЛЯЕМА ОГЛЕДАЛНА РЕШЕТКА 10A Електрическо външно огледало за шофьора/пътника, Модул за управление на климатика, ECM
ИЗХОД ЗА ЗАХРАНВАНЕ 1 20A Запалка за цигари
ОТОПЛЯЕМ ВОЛАН 15A BCM
Двигателно отделение

Разпределение на предпазителите в двигателния отсек (2019-2021 г.)
Име Рейтинг на ампера Защитен компонент
ALT 150A Разпределителен блок E/R (предпазител - ABS 1, ABS 2, 4WD), алтернатор
MDPS 80A MDPS Unit
B+ 5 60A Блок на печатни платки ((предпазител - HORN, H/LAMP HI, A/C, ECU 4, ECU 3), реле за управление на двигателя)
B+ 2 60A IGPM ((Предпазител - S/HEATER), IPSO, IPS1, IPS2)
B+ 3 60A IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8)
B+ 4 50A IGPM (Предпазител - P/WINDOW LH (ляв прозорец), P/WINDOW RH (ляв прозорец), TAIL GATE OPEN (отворена врата на опашката), SUNROOF (слънцезащитен капак), B/ALARM HORN (звуков сигнал), POWER OUTLET 2 (захранващ изход 2), AMP (усилвател), P/SEAT (PASS),P/SEAT (DRV))
ОХЛАЖДАЩ ВЕНТИЛАТОР 60A/50A Разпределителен блок E/R (реле на охлаждащия вентилатор № 2, реле на охлаждащия вентилатор № 1)
ЗАДНО ОТОПЛЕНИЕ 40A Разпределителен блок E/R (реле за задния дефолгер)
ВЕНТИЛАТОР 40A Съединителен блок E/R (реле на вентилатора)
IG1 40A W/O Smark Key: Превключвател за запалване

С ключ Smark: E/R съединителен блок (PDM #3 (IG1) реле, PDM #2 (ACC) реле) IG2 40A С/без ключ Smark: ключ за запалване, съединителен блок E/R (реле Srart #1)

С ключ Smark: E/R съединителен блок (PDM #4 (IG2) реле, Srart #1 реле) ОТОПЛИТЕЛ PTC 1 50A Разпределителен блок E/R (реле за нагревател PTC #1) PTC HEATER 2 50A E/R съединителен блок (PTC нагревател #2 реле) TCU 1 15A TCM ВАКУУМНА ПОМПА 20A Вакуумна помпа ПОМПА ЗА ГОРИВО 20A Съединителен блок E/R (реле за горивната помпа) B+ 1 40A IGPM ((Предпазител - превключвател за спирачките, PDM 1, заключване на вратите, модул 1, PDM 2), устройство за автоматично изключване на тока на утечка) DCT1 40A TCM DCT2 40A TCM 4WD 20A ECM ЗА 4WD ABS 1 40A Модул за управление на ESC, многофункционален контролен съединител ABS 2 30A Модул за управление на ESC GAMMA 1.6L T-GDI СЕНЗОР 2 10A Блок на печатни платки (реле A/CON), съединителен блок E/R (реле за охлаждащ вентилатор #1), електромагнитен клапан за управление на продухването, електромагнитен клапан за управление на RCV, клапан за управление на маслото #1~#2, клапан за затваряне на контейнера ECU 2 10A ECM ECU 1 20A ECM ИНЖЕКТОР 15A - СЕНЗОР 1 15A Кислороден сензор (нагоре), Кислороден сензор (надолу) БОБИНА IGN 20A Запалителна бобина #1~#4 ECU 3 15A ECM КЛИМАТИК 10A Блок на печатната платка (реле A/CON) ECU 5 10A ECM СЕНЗОР 4 15A Вакуумна помпа ABS 3 10A Модул за управление на ESC, многофункционален контролен съединител TCU 2 15A TCM, превключвател на диапазона на трансмисията СЕНЗОР 3 10A Съединителен блок E/R (реле за горивната помпа) ECU 4 15A ECM H/LAMP HI 10A Блок на печатни платки (реле за дълги светлини) HORN 15A Блок на печатни платки (реле за клаксона) NU 2,0L MPI СЕНЗОР 2 10A Блок на печатни платки (реле A/CON), съединителен блок E/R (реле за охлаждащ вентилатор № 2, реле за охлаждащ вентилатор № 1), електромагнитен клапан за управление на продухването, електронен термостат, електромагнитен клапан за променливо всмукване, клапан за управление на маслото № 1 ~ № 3, клапан за затваряне на контейнера ECU 2 10A - ECU 1 20A PCM ИНЖЕКТОР 15A Впръсквач #1~#4 СЕНЗОР 1 15A Кислороден сензор (нагоре), Кислороден сензор (надолу) БОБИНА IGN 20A Запалителна бобина #1~#4 ECU 3 15A PCM КЛИМАТИК 10A Блок на печатната платка (реле A/CON) ECU 5 10A PCM СЕНЗОР 4 15A - ABS 3 10A Многофункционален конектор за проверка, модул за управление на ESC TCU 2 15A Превключвател на диапазона на трансмисията СЕНЗОР 3 10A Съединителен блок E/R (реле за горивната помпа) ECU 4 15A PCM H/LAMP HI 10A Блок на печатни платки (реле за дълги светлини) HORN 15A Блок на печатни платки (реле за клаксона)

Аз съм Хосе Форд и помагам на хората да намерят кутии с предпазители в колите си. Знам къде са, как изглеждат и как да стигна до тях. Аз съм професионалист в тази задача и се гордея с работата си. Когато някой има проблеми с колата си, това често е защото нещо не работи както трябва с кутията с предпазители. Тук се намесвам аз – помагам на хората да отстранят проблема и да намерят решение. Правя това от години и съм много добър в това.